Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Jättebutiker i Lidingö centrum tar död på öns lokala centrum

tisdag 9 maj 2017 20:59

Med allt för stora byggplaner i Centrum finns det risk för att vi får något som liknar en galleria, där endast stora affärskedjor har råd att husera. Dessa stora kedjor har kraft att konkurrera ut alla mindre affärsidkare, såväl centralt i Lidingö Centrum som på övriga delar av ön. Vi ska inte försöka sträva efter att bygga upp någon minikopia av Täby Centrum. Det skriver tre representanter för den politiska majoriteten, lidingöpartisterna Lars H Ericsson, Göran Grahn och Pia Wieck i nedanstående debattartikel.

I Lidingö Tidning 5 maj kan man läsa om oron över att lokala centrum runt om på Lidingö får det allt svårare att överleva. Det är en oro som både lokala handlare och lidingöbor delar. Att kunna handla framför allt mat i en närbutik är oerhört viktigt, inte minst för äldre som saknar bil och har svårt att ta sig längre sträckor med kollektivtrafik. Det är inte alltid lätt att frakta matkassar om man samtidigt behöver hålla balansen med hjälp av en käpp. Även för alla utan bil och kanske speciellt barnfamiljer är det värdefullt att kunna handla i närområdet.

När det nu planeras för Lidingö Centrum anser Lidingöpartiet att utbyggnaden bör bli måttlig. Ett alltför stort Lidingö centrum med jättebutiker riskerar att bli dödsstöten för de lokala centrum som vi idag har kvar på Lidingö. För Lidingöpartiet vars ledord i över 40 år har varit småskalighet är det viktigt att även butiker som ägs av enskilda näringsidkare ges en chans att överleva. Vi tror att de flesta lidingöbor önskar en stor variationsrikedom med många små charmiga butiker, både i centrala Lidingö och i lokala centrum. Med allt för stora byggplaner i Centrum finns det risk för att vi får något som liknar en galleria, där endast stora affärskedjor har råd att husera. Dessa stora kedjor har kraft att konkurrera ut alla mindre affärsidkare, såväl centralt i Lidingö Centrum som på övriga delar av ön.

Lidingö ska inte och kan inte vara en konkurrent till miljonstaden Stockholms utbud eller till det nya planerade köpcentrat Valparaiso i Värtahamnen. Vi ska inte heller försöka sträva efter att bygga upp någon minikopia av Täby Centrum. Lidingöpartiet anser istället att Lidingö ska vara ett attraktivt komplement, ett alternativ och en kontrast till den stora förtätning som nu sköljer över Sverige. Bevara Lidingö grönt och småskaligt och låt hela Lidingö leva. Lidingöpartiet säger JA till lokala centrum.

Lars H Ericsson, vice ordförande i Planutskottet (LP)
Göran Grahn, vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Pia Wieck, ersättare i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)

Dela Debatt: Jättebutiker i Lidingö centrum tar död på öns lokala centrum

Kommentarer

Ulrika Levihn 2017-05-11 11:44

Att flytta in folk för affärernas skull är ungefär som att skapa tillbud för att Sjöräddningen ska ha något att göra.
Människorna som bor på Lidingö måste komma först, affärerna finns här för dem och inte tvärtom. Lidingö är väl en demokrati?

Christer Mohlin 2017-05-10 21:38

Står Lidingöpartiet bakom förslaget som nu går ut på samråd eller inte?

Anders Wennberg 2017-05-10 19:06

Lidingöpartiet är med i majoriteten, och vi har just fått påbörjat ett samråd kring Centrum. Lidingöpartiet vet rimligtvis mer om förslaget än oss övriga som kanske bara hunnit skumma igenom det. Därför vore det intressant att höra lite närmare hur denna artikel hänger ihop med det förslag som nu gått ut på samråd?

Planeras det i förslaget en inomhusgalleria? Är byggnaden som planeras på Centrumparkeringen en sammanhängande byggnad med en sådan inomhusgalleria i källaren? Har det diskuterats med butikskedjor? Har det lämnats några "löften" till Vencom att få köpa marken billigt.

LP, hjälp oss förstå förslaget som presenterades, och varför ni inte är helt förtjusta i det (det är så jag tolkar er artikel).

Philip Hallberg (MUF) 2017-05-10 15:15

Det viktigaste är att marknaden får säga sitt. Det skulle endast vara positivt om det skulle bli större affärer på Lidingö att mer personer skulle komma till ön och främja dess näringsliv och förtagande. Sen är det ju självklart man ska försöka göra så de små kedjorna även är välmående

Pia Wieck 2017-05-10 13:15

Anders,
Lidingöpartiet har visat samma ansikte under alla sina verksamma år. Med över 40 år på nacken är vi det äldsta, ännu fortfarande verksamma lokalparti i Sverige och troligtvis beror det på att vi lyssnar på Lidingöborna och försöker gå dem till mötes så gott vi kan. De senaste valen har visat att de partier som vill driva en alltför stor och snabb utbyggnad av Lidingö/Torsvik - de tappar väljare. Lidingöborna, både de som bott här hela sitt liv och nyinflyttade har vid många tillfällen visat att de värnar om småskalighet, grönområden och lokala centrum.
Vi vill utveckla Lidingö Centrum liksom vissa andra delar av Lidingö, men allt måste ske med måtta och sunt förnuft och alla områden måste utvecklas i balans med varandra och med andra samhällsfunktioner, så som trafikflöden, skolor, parkeringsmöjligheter, kollektivtrafik, idrottsanläggningar etc. Om du sätter dig in i vad vi åstadkommit kommer du att märka att vi knappast ett bakåtsträvande parti, men vi värdesätter kvalitet och balans framför kvantitet och förhastade beslut.

Patrik Sandström 2017-05-10 12:30

Lidingöpartiet vill utveckla lokala centra på ön. Det är jättebra. De har all chans som finns eftersom de sitter i majoritetsstyre på Lidingö.

Det bästa sättet att skapa vitala och livaktiga centra är att utveckla befolkningsunderlaget, dvs att det bor fler människor i och kring dessa centra. Kommunen kan också lägga olika former av service där.

Men eftersom Lidingöpartiet historiskt vill ha kvar stadsdelscentra men låg befolkningstillväxt går politiken inte ihop. Att säga JA till det ena, men NEJ till det andra blir bara marknadsföring men inga resultat.

Dessutom vill inget parti ha ett Täby Centrum, galleria eller jättebutiker i Lidingö centrum. Så det är inget Lidingöpartiet behöver vara orolig för, eller skrämma upp sina väljare med.

Det väljarna borde vara orolig för är att med Lidingöpartiets politik kommer de att få åka över bron för att handla och få service. Det är dåligt för alla, inte minst de äldre.

Patrik Sandström, Miljöpartiet

Anders Bergstedt 2017-05-10 07:33

Lidingöpartiet visar nu sitt rätta ansikte. Det är ett bakåtsträvarparti. Det går inte att rädda lokala centra genom att bygga ett mindre Lidingö Centrum !
Med den politiska blockering som rått på Lidingö i 60 år förvånar det att man inte lärt sig någonting. Alla partier skall profilera sej. Exemplen är framför allt nuvarande centrum, Lidingöbanan och stoppad södra huvudled. Börja samarbeta och bygga NU !

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google