Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"När argumentet tar slut går du till personangrepp"

lördag 13 september 2014 19:06

Ja, Björn du fortsätter som tidigare, när argumentet tar slut då går du till personangrepp. Du letar för att hitta något ofördelaktigt som kan sänka din kontrahent. Detta är gammal välkänd härskarteknik som du verkar ha talang för.

Jag har gjort mycket spännande saker i mitt liv, bl a varit förtroendevald tidigare. Slutade mina politiska uppdrag 1987 det är snart 30 år sedan. Att jag tidigare varit aktiv inom S är ingen hemlighet inom M på Lidingö.

Dock ser jag inte allt som du gjort i svart. Jag kan se att Rädda Lidingö har bidragit positivt på flera sätt. Rädda Lidingö har givit röst åt lidingöbor som annars kanske inte någon lyssnat på, den demokratiska processen har blivit västenligt bredare med fler deltagare än vad vi som politiskt parti skulle kunna åstadkomma. Vidare tagit fram uppgifter som varit viktiga i den stora processen. Exempelvis att alla grönytor inte är medräknade i underlaget. Jag har kontrollerat uppgifterna och det stämmer att staden har inte tagit med alla ytor. Likaså när det gällde lidingöbornas levererade synpunkter på de fem förslagen (samrådet) att det skett felsorteringar, jättebra att det kom fram.

Men de punkter jag pekar på är inte korrekta, det är skillnaden. Jag ställer krav på en opinionsbildare som Rädda Lidingö att hålla sakligheten fana högt och det tycker jag inte har skett.

Rädda Lidingö kan inte på allvar mena: – att staden tjänstemän försöker lura lidingöborna genom att mixtra med bilder, – att man inte känt till att det inte finns/eller har funnits planer eller intentioner att planlägga ett tiovåningshus på Torselden 8, – att sätta likhetstecken mellan illojalitet och den enskildes förvärvsarbete och politiska uppdrag utan att ha minsta fog för det, – att man är partipolitiskt obunden när man uppmanar lidingöborna hur man ska lägga sin röst eller har öppet samarbete med vissa medan man avvisar andra partirepresentanter.

Vad gäller beräkningarna och jämförelserna mellan exploateringstalen i Gåshaga och Centrum-Torsvik så är detta ett kapitel för sig. Det är inte helt enkelt att vare sig göra jämförelsen eller förstå hur detta är gjort. Men redovisa gärna så får vi se.

Kess Simmasgård (M)

Dela "När argumentet tar slut går du till personangrepp"

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-09-14 08:11

Kess,

Slutligen skriver du i rubriken “När argumenten tryter går du på pesonangrepp”.

Rätt rubrik borde kanske ha varit “Slutligen tar du till personangrepp för att få oss att svara”

Kess, det är fel att gå till personangrepp, det håller jag med dig om.

Men att argumenten tryter är väll lite magstark kommentar från dig när du, Anna R K, Björn Samuelson med flera vara tysta som graven och konsekvent undviker att svara på konkreta frågor eller föra publik dialog. Anna har fortfarande inte svarat på om hon fått för mycket betalt eller ej, Björn S svarade inte på lojalitetsfrågan som nu stör dig. Inget svar på den viktiga frågan om ni tänker att fortsätta bygga dyra stabskostnader, eller börja prioritera verksamheten. Inga svar om Kottlasjön elller Buller.

OK, inte helt sant för ofta kommer Folkpartiet modigt ut på banan och svarar – men från dig eller Anna har det varit knäpptyst.

En taktik av att tiga så snart det blir lite jobbiga frågor eller påståenden. Du fick svar på fem punkter i fredags, istället för att diskutera svaren du fått så skriver du som en papegoja kort “Men de punkter jag pekar på är inte korrekta, det är skillnaden”.

Du och flera andra inom M driver en taktik av att inte ta dialogen med medborgarna när frågorna blir jobbiga. Hoppas att det ändras så slipper folk ta till personangrepp för att få ut er på banan – en trist taktik som bör undvikas.

Kess, jag vill också förtydliga för dig att Rädda Lidingös avsikt är alltid att presentera så korrekt fakta som möjligt. Men materialet man får från Staden är tyvärr ofta inte tillräckligt bra för att räkna ut saker 100% korrekt. Alla engagerade i Rädda Lidingö har gjort sitt bästa för att få fram korrekt fakta, men det är klart att det kan bli småfel ibland. Som du själv skriver är kartor utan skalor svåra att läsa. Ställer man en fråga till Staden så får man ofta inte svar utan att tjata.

Däremot får jag känslan av att framställa en korrekt och rättvis bild inte alltid är målet för Stadens presentation av planprogrammet, utan Stadens syfte är att marknadsföra planen! Grönytor och samrådet har vi diskuterat, Swecos bullerrapport har vi skrivit om på Lidingösidan.

Samma slirande på rätt info gäller den broschyr som M skickade ut i fredags (se separata artiklar från andra partier), eller Annas valaffischer där hon vill satsa på lärarna när hon nyss sänkt Gymnasiepengen, det löjliga snacket om att projektet innebär “småskalig utbyggnad av Centrum” eller varför inte Pauls kommentar om att Hospice vänner ägnar sig åt krypskytte!

Kess, låt oss alla att försöka att hålla sig till sanningen, även Staden, du och Paul Lindquist! Kess, inför lika höga krav internt som du har på externa organisationer och börja svara på relevanta debatter med medborgana, så hoppas jag att vi slipper tråkiga personangrepp.

Björn Tarras-Wahberg 2014-09-13 23:24

LIDINGÖMODERATERNAS SAMARBETE MED S ÄR CHOCKERANDE

Tack Kess för dina rader och ditt erkännande att “Rädda Lidingö har bidragit positivt på flera sätt” och “väsentligt breddat den demokratiska processen”. Samt “tagit fram uppgifter som varit viktiga”.

Det var vänligt av dig att framföra detta!

När jag och Mikael Agerlund bjöd in dig till vår lunch berättade du utförligt om din bakgrund men sade inte ett ord om din tunga socialdemokratiska bakgrund.

Jag kritiserar dig inte för du har varit sosse, däremot kritiserar jag Paul Lindquist för att han och Anna R. Kihlman inlett ett samarbete med S för en omfattande förtätning av Lidingö.

Därutöver har faktiskt S undergrävt Lidingös ekonomi genom den kommunala skatteutjämningen med brutto 8,6 miljarder kr sedan starten
1996. Enbart i år uppgår beloppet till 477 milj kr.

Informationen om de fem planförslagen var överdrivet glättiga samt infomöten onödigt styrda genom att åhörarna endast fick ställa frågor och inte uttrycka sin uppfattning. Jag blev själv avsnäst när jag uttryckte min uppfattning om de 41 höghusen på och runt Torsvikssvängen och förstörelsen av bilden av Lidingö från bron.

Vid samtliga fem partiutfrågningar har vi ställt frågan om 10-våningshuset Torselden 8 på Torsvikssvängen utan att få klarhet.

Vi kan nu berätta att Swecos dokument “Konsekvenser av planprogram för Centrum/Torsvik” från april förra året under paragraf 6 ger klarhet:

”Vid Torsviks torg, i anslutning till föreslagen överdäckning av Södra Kungsvägen, föreslås också ett flertal nya byggnader, varav ett i 10 våningar.”

Vår avsikt är att framföra så korrekt information som möjligt. På den punkten bör vi vara överens.

Däremot anser vi självfallet att det vore sorgligt om Lidingömoderaterna med oreserverat stöd från FP och KD och utan varsamhet förstör Centrum genom en bebyggelse på grässlänten bakom Järnet samt runt hela Stadshuset för att endast nämna två exempel i raden av alla föreslagna nya byggnader på befintliga grönområden.

Jag önskar dig en god fortsättning samt att så många som möjligt deltar i valet för att därmed vägleda våra förtroendevalda om Lidingös framtid.

Hälsar Björn Tarras-Wahlberg

Anders Wennberg 2014-09-13 22:29

Kess,

Angående Torselden så svarade Johan Mähler som kan detta bra under en annan av dina artiklar. Jag kan dock konstatera att den konsult ni använder, Sweco, i sina förutsättningar verkar räkna med ett tio våningshus bredvid överdäckningen. De skriver i sin rapport:

“Vid Torsviks Torg, i anslutning till föreslagen överdäcknikng av Södra Kungsvägen, föreslås också ett flertal nya byggnader, varav ett i 10 våningar”.

Detta svarade Björn dig igår i ett inlägg på ditt förra brev, men trots Björns svar och ingen kommentar från dig till dessa uppgifter så upprepar du samma kritik igen. Det kanske kan vara läge att säga Ja eller Nej, är det Annettes hus som avses? Om inte det är Annettes hus, vilket hus är det då man planerar? Om det inte planeras något 10 våningshus, varför lägger man konsultpengar på att utreda ett? Får vi svar så kan den frågan läggas undan! Men de svar som givits hittills är (vad jag har hört) att “inga 10 våningshus planeras”, det duger inte som svar när konsulten faktiskt räknar på att det skall byggas ett tiovåningshus där!

Länk till rapporten:

http://www.lidingo.se/download/18.74fc1bf51460165409f171/1400230739385/PM+Konsekvenser+programförslag+Centrum-Torsvik.pdf

Som sagt, när väl valet är bakom oss är det läge för en mer konstruktiv dialog mellan tjänstemän, politiker, medborgare i allmänhet och de boende i området som präglas av rak och ärlig kommunikation från båda sidorna.

Kess, jag håller dock med dig att det är trist med personangrepp, hoppas vi slipper fler sådana.

Anders Wennberg 2014-09-13 21:56

Kess,

Det gläder mig att ni äntligen erkänner att det blev fel med samrådet (jag antar att ditt erkännande är att det fortfarande är fel även efter rättningen som kom ut den 16:e juni). När Paul kommenterade detta i Kommunfullmäktige så hette det “processfascism”, en mycket anmärkningsvärd kommentar. Speciellt förnedrande för oss som blivit felsorterade och fortfarande är felsorterade även efter “rättningen” (som tex. BRF Stureplatån, ett svar jag var med och skrev). Att man rättar, men bara skrapar lite på ytan och inte rättar helt är i sig anmärkningsvärt.

Det gläder mig också att du nu erkänner att grönytorna beräknades fel, något som länge förnekades. Detta hade vem som helst kunnat se enkelt genom en blick på kartan, dvs. det finns skäl att misstänka att man trixat för att försköna bilden.

Angående kartan med jämförelsen med Gåshaga, så visade jag den redan för 6 månader för dig på Moderaternas föreningsmöte. Då förklarade jag att de områden som skulle bebyggas var bara lite större än Gåshaga, och att man skall bygga 2,5-3 gånger fler nya lägenheter i området. Då för 6 månader sedan så tyckte du inte att det verkade vara något fel på faktat. Nu efter 6 månaders fundering, så har du däremot kommit fram till att det är fel.

Jag håller med om att beräkningen är inte lätt att göra. Men låt mig försöka.

Lite fakta, Gåshaga har 350 lägenheter på ca. 9 hektar. Planområdet är givetvis klart större, men det är egentligen bara runt hälften eller lite drygt hälften som skall bebyggas. Man skall ju ej riva stadshuset, ej bebygga Stureparken, ej längs Herserudsvägen, Björnvägen, Skolvägen, Björnskogen och givetvis inte heller Södra Kungsvägen förutom överdäckningen. Jag rekommenderar dig att titta i planprogrammet på sid 26, där finns en bra karta som visar vilka kvarter som skall expoateras. Jag skulle gissa att i praktiken är det ungefär hälften av området som faktiskt skall exploateras. Jag håller med om att det är svårt att räkna ut dessa ytor från kartorna eftersom kartorna saknar skalor och vi i materialet inte får den informationen, men en grov gissning är ca: 10 hektar eller lite större än Gåshaga.

På sid 26 ser du också “exploateringsgraden”, den anges till ca: 1,2 vilket innebär 120 m2 bruttoyta per 100 m2 mark i genomsnitt. Ni anger att ni räknar med 100 m2 bruttoyta per lägenhet, det blir ca: 1,2 lägenheter per 100 m2 markyta. Motsvarande i Gåshaga är under 0,4 m2 eller ca: 1/3-del så tätt. I de mest tätbebyggda områdena är det ca: 6 gånger tätare räknat i antal lägenheter per ytenhet än Gåshaga. Detta inkluderar dock gamla lägenheter, dvs. nybyggnationen blir lite mindre än detta.

Slutsatsen är att Rädda Lidingös påstående att det skall byggas nästan tre gånger fler lägenheter än Gåshaga på en yta som är lite större än Gåshaga är ungefär rätt, men en grov approximation och är troligtvis om man skall räkna noga lite överdriven. Men som en “grov approximation” inte helt fel, åtminstone inte om man tar bort Stadshuset och de områden inom planområdet som faktiskt inte skall utvecklas.

Angående dubbla lojaliteter etc, så håller jag faktiskt med Björn att det är olämpligt att någon som jobbar för Sveriges Byggindustrier sitter som ordförande i Lidingöhem och har en viktig roll i Kommunen. Byggnadsindustrin är känd för att vara bra på lobbying. Det är min åsikt, dvs. jag är orolig att det finns en konflikt. Jag tror innerst inne att du håller med.

Jag hoppas att Lidingö efter valet kan se fram emot bättre dialog mellan medborgare och de som gör planerna, och en ärlighet från båda sidor. Inga fler trixande med grönytor och liknande tack!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google