Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

LP: Kryssa Paul för Spårväg City

lördag 13 september 2014 18:33

Socialdemokraternas valbudskap i förra valet, 2010.

Socialdemokraternas valbudskap i förra valet, 2010.

Alla lidingöbor som vill kunna åka spårvagn från Lidingö ända in till Stockholms city måste avstå från att rösta på Socialdemokraterna i landstingsvalet. Hur Socialdemokraterna på Lidingö förhåller sig till innerstadskopplingen med spårväg är lite mer osäkert, men om man vill ”underlätta att på sikt bygga ut tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum” som Lidingösossarna säger i sitt valprogram, måste man utgå ifrån att inte heller (S) på Lidingö vill satsa på Spårväg City.

Annat var det i förra valet, då ville Socialdemokraterna ha både upprustad Lidingöbana och Tvärspårväg till Ropsten, se bild.

Det är tråkigt att debatten om val av trafikslag har blivit partipolitik. Varje trafikslag (cykel, moped, bil, buss, spårvagn, tunnelbana och pendeltåg) har sitt optimala användningsområde. Den som säger att det inte behövs något trafikslag alls mellan en buss, som i bästa fall rymmer dryga 100 passagerare, och tunnelbana, som är ett masstransportmedel med kapacitet på drygt 1200 personer per tåg, vet inte vad han eller hon talar om.

Jag hoppas att Socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga angående Spårväg City till Ropsten och koppling där till Lidingöbanan, om de rödgröna vinner landstingsvalet, men säker kan man inte vara.

Därför måste jag rekommendera alla som garanterat vill kunna åka Lidingöbanan utan byte ända in till Stockholm city att rösta borgerligt i landstingsvalet. Och de säkraste alternativen är då Moderaterna och Folkpartiet. Centerpartiet är tyvärr, i alla fall officiellt, lite otydliga i sitt budskap. C i landstinget har hakat på ”tunnelbanehysterin”, men i bästa fall kanske vi kan vi lita på dem också när det gäller Spårväg City till Ropsten, jag hoppas det. Men det vore bra med ett officiellt klarläggande från Centern i landstinget innan valet.

Även om det känns lite ovanligt för en lidingöpartist vill jag till och med rekommendera moderata väljare att kryssa för Paul Lindquist i landstingsvalet. Paul Lindquist står helt bakom de spårvägssatsningar som så framsynt genomförts av de borgerliga i landstinget under de två senaste mandatperioderna. Jag hoppas att det arbetet får fortsätta och utvecklas vidare, men jag vågar inte lita på de rödgröna som tyvärr tycks inta en hållning som innebär att det M är för måste S vara emot. Samma sak gäller tyvärr också Roslagsbanan, där S också vill stoppa utvecklingen. Det är inte bra för oss resenärer och det är inte bra för vårt län!

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet

Dela LP: Kryssa Paul för Spårväg City

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-09-14 13:48

Bäste Henry Duhs och Christer Molin!

Tack för era tips om BRT-propaganda på nätet. Den länk Henry Duhs hänvisar till för en jämförelse mellan BRT och spårväg är en reklamfilm från BIL Sweden och Svenska Bussbranschens Riksförbund.

Dessa lobbyister lämnar knappast en objektiv bild av läget!

BRT är inte ett enhetligt begrepp. Det kan faktiskt vara nästan vad som helst, från några futtiga kollektivkörfält till en hel tunnelbana på gummihjul.

De europeiska exempel som finns kommer inte i närheten (utom i Paris) av de resandemänger som Stockholm har på t.ex. blåbusslinje 4 (över 60.000 dagliga resande). Här behövs spårvagn för att klara trafikuppgiften på ett bra sätt.

I Göteborg åkte (2011) ca 25.000 personer med deras enda BRT-linje, och där klagas redan på att den är underdimensionerad i rusningstid. Dessutom är färden ganska bedrövlig och bussen är ofta uppe på trottoaren och refuger eftersom den är så klumpig i trafiken. Alltså inget alternativ för storstadstrafiken i Stockholm.

Med den jätteexploatering som Stockholms stad planerar i Värtahamnen (Nya Djurgårdsstaden) kommer även Spårväg City att göra mycket stor nytta, och den blir även till glädje för oss Lidingöborna som får en alternativ färdväg till Stockholms city.

Lars H Ericsson 2014-09-14 00:18

Bäste Christer. Ingen är gladare än jag om Centern tar reson, även om det är lördagskväll. Framtiden är vår (LP:s) ledstjärna!

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet Lidingö 2014-09-13 23:58

Hej igen Lars,

Eftersom Spårväg City är beslutad så skall Lidingö kopplas ihop så snart det är möjligt. Sådant är Centerpartiets ställningstagande.

Självklart skall jag ändå kunna uttrycka intresse för moderna grepp som BRT. Framtid snarare än forntid.

Sorterar du mig därför som “märklig typ av “urbana” ultraliberaler och extremist” så tycker jag du skall sluta med inlägg sena lördagkvällar.

Henry Duhs 2014-09-13 23:40

Jag vet inte om Lidingöpartiets ordförande Hans H Ericsson trodde att jag är Centerpartist. Så är inte fallet. Jag är en vanlig lidingöbo som är orolig för de stora kostnader som upprustningen av Lidingöbanan kommer kosta och själv reser kollektivt så ofta jag kan.

Fortfarande finns ingen indikation eller svar om hur mycket Lidingöbanan och Spårväg city kommer kosta. Lägg där till en ny lidingöbro.

Jag har hört siffran åtta miljarder kronor. Jag hoppas dock att det inte stämmer. Men om det är sant, kunde dessa pengar ha används till mycket annat viktigt som så många fler kunde ha värdesatt.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-09-13 23:30

En sak till Christer Molin ©. Om nu spårväg är ett så dåligt och dyrt alternativ, varför har då C i landstinget röstat FÖR Spårväg City? Ni måste väl ändå ha nån slags ryggrad!

Centern har gått från att vara ett sunt parti med sin bas i kloka människor på landsbygden, till att vara ett tillhåll för en märklig typ av “urbana” ultraliberaler och extremister. Varför är det så? Det blir ett intressant forskningsområde när Centern utplånat sig själva. (Jag ber om ursäkt till de “gamla” normala Centerpartister som, liksom jag, beklagar Centerns olyckliga metamorfos).

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-09-13 23:13

Det är bra att C äntligen bekänner färg. C är en katastrof! Det underhandsbesked om att C är för spårväg, som jag fått av er Kent Ivarsson, är uppenbarligen helt falska. Centerns gamle nestor Knut Nilsson måste rotera i graven när han hör “moderna” Centerpartisters besked; månggifte, avskaffad arvsrätt, släpp narkotikamissbruket fritt, riv nationella gränser, bygg skyskrapor på 15 platser i Stockholm, stoppa spårväg och mycket mer. Centern tycks var ett parti på fallrepet som griper alla chanser att “sticka ut”, men ni misslyckas totalt. Min tilltro till konsultbolag är den att de räknar fram de resultat som beställaren vill höra. Därför kan ingen tilltro – objektivt sett – tillmätas deras resultat.

Mitt besked till Lidingöborna är därför, bojkotta C i landstingsvalet och om du är borgerlig, rösta på M, FP eller KD istället.

Henry Duhs 2014-09-13 22:50

Om nu bussar och BRT är något som endast förekommer i utvecklingsländer måste vi i så fall inkludera Malmö stad i denna grupp. Malmö har nyligen börjat använda BRT. Måhända är Malmö en fattig stad, men Malm och Göteborg satsar på BRT

I och med att Lars H Ericsson ordförande i Lidingöpartiet visar upp en något dogmatisk inställning till innovationer inom kollektivtrafiekn rekommenderar jag nedanstående länkar i syfte att få en något mer nyanserad bild av vad en buss kan uträtta och kostnaden härför.

Vidare är linje 16 i Göteborg en succé. http://www.youtube.com/watch?v=fDea_XrfC78. Denna linje har nu varit i drift i många år.

En jämförelse av BRT och andra trafikslag finns här: http://www.youtube.com/watch?v=2L4EZx5__gw

Så här tycker Vägverket: http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7141/2013_104_Bus_Rapid_Transit_ett_kollektivt_fardsatt_med_framtid.pdf

Även om bussar är ett billigare alternativ till spårburen trafik kvarstår frågan, hur mycket har och kommer upprustningen av Lidingöbanan att kosta. Denna fråga är fortfarande obesvarad. Lägg därtill framtida kostnader för en ny Lidingöbro och byggande av banan i mellan Strandvägen och Ropsten.

Dessa mycket höga kostnader är en mycket dålig hushållning av skattemedel. Om Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet inte kan hushålla med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt bör man nog ställa sig tveksam till om en röst på Lidingöpartiet är ett bra val om vi lidingöbor vill ha valuta för skatten…

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet Lidingö 2014-09-13 22:32

Hej Lars,

Jag citerar ur WSP-rapport per 2011-04-26: “Alternativen till investeringar i spårväg är traditionell busstrafik, som ofta redan trafikerar de tilltänkta spårvägslinjerna eller att satsa på Bus Rapid Transit. BRT, som det brukar förkortas, är ett koncept av snabb och kapacitetsstark busstrafik. BRT finns inte i Sverige. Däremot finns det i ett 40-tal städer i USA, fem städer i Australien och Nya Zeeland och i ett 20-tal städer i Storbritannien, Holland, Frankrike och övriga Europa.”
… ….“I Stockholm är de genomsnittliga investeringskostnaderna för spårväg nästan 8 gånger dyrare än BRT”.

- nog hade det varit flexibelt med en el/hybrid-driven “spårvagn på gummihjul” som kunde fortsätta till exempelvis Danderyds sjukhus, Kista eller Arlanda direkt från Gåshaga? Omdragning via centrum vore avsevärt enklare eftersom man inte behöver spår. Man kunde till och med skippa en spårvagnsbro för 500 mkr (minst).

Men nu står snart nya Lidingöbanan klar och då skall den självklart utnyttjas maximalt. Centerpartiet vill koppla ihop den med spårväg city den dag detta blir möjligt. Det blir en trevlig förbindelse för Lidingöbor som skall till Värtahamnen eller Skansen. Men ingen skall få mig att tro att våra stressade pendlare med målpunkter som nås via T-banan kommer att sitta kvar på spårvagn med avsevärt längre restid – det blir omsvängning på Ropsten för samtliga.

Lars H Ericsson 2014-09-13 21:38

Henry Duhs propagerar för ett lågkvalitésystem med bussar, som byggs i utvecklingsländer som inte har råd med det bästa, modern “Light Rail”, dvs. modern spårväg. Hans busslösningar kallas ofta “Poor Mans Metro”. Utan att klanka på dessa länder vill jag bara meddela att Henrys Duhs tillhör forntiden, och Lidingöpartiet framtiden!

Henry Duhs 2014-09-13 20:11

Nu är det inte så många lidingöbor som vill eller komma att åka spårvagn mellan Lidingö och Stockholms city. Men om de vill kunna göra det och låta någon annan betala för upplevelsen ett kryss på PL ett alternativ att överväga.

Är man bosatt i till exempel i Dalenum och har gått om tid att göra en utflykt via Radiohuset och vidare till Sergels torg utan omstigning skulle Spårväg city skulle kunna vara ett utmärkt alternativ.

Nu är det så att flertalet ska till sina arbetsplatser i Storstockholmsområdet eller till arbetsplatsen på Lidingö, då är Spårväg city inget alternativ.

Varje påstigande resenär som väljer att kliva på spårvagnen utmed Strandvägen i stället för bussen kostar skattekollektivet 95 kronor. Detta är ett uppenbart slöseri med skattemedel. Använd våra skattepengar där de gör mest nytta. Vill man åka sightseeing finns turistbussar att tillgå, men då är förstås biljettpriset ett annat och du får själv betala inte din granne.

SL har i sina beräkningar baserat sina kalkyler på att 50 procent av resenärerna kommer fortsätta sin resa med Spårväg city vidare efter Ropsten i rusningstrafiken. Personligen är jag mycket frågande till denna siffra. Min bedömning är att det kommer vara betydligt färre som kan tänka sig att fortsätta och göra denna längre och mer tidskrävande resa än vad SL menar. De flesta resenärer kommer även fortsättningsvis att byta till tunnelbana i Ropsten och fortsätta resan med detta färdmedel som snabbt når stora delar av Stockholm.

Det förefaller som om Lidingöpartiets ordförande inte har basal kunskap om busstrafik. Kunskapen om hur många passagerare som en buss rymmer är fel. Han skriver ”en buss rymmer i bästa fall dryga 100 passagerare”. Det är lätt att googla fram fakta. I Göteborg körs idag ledbussar som rymmer 165 resenärer. Detta i en spårvagnsstad. I vart fall är busstrafik oerhört mycket billigare, men det tycks inte finnas med i tankegångarna. SL föreslog att Lidingöbanan skulle ersättas med bussar. Då blev det liv i luckan bland Lidingös spårvägsvänner och resultatet ser vi nu vid Dalenum. Notan för kalaset är idag okänd.

Nya Lidingöbanan kommer enligt uppgift ha färre resenärer per timme än de gamla vagnarna. Det var inte genomtänkt. Att lägga flera miljarder kronor på en bana som inte kommer få bättre kapacitet och att vi Lidingö skattebetalare på hela Lidingö ska betala för en ny bro som bara kommer nyttjas av en del av lidingöborna. Det är en mycket dålig politik och värd ett kryss på ett parti som kan tänka i nya banor och ta ansvar för framtida investeringar.

Jag hoppas att Socialdemokraterna sprider sin insikt och kunskap till andra partier och verkar för en kostnadseffektiv, snabb och miljövänlig kollektivtrafik. Då ska Spårväg city inte byggas.

Jag håller slutligen med Hans H Ericsson att en röst på Socialdemokraterna är en röst för planerna på Spårväg city skrinläggs, således en förnuftig röst om man vill ha utväxling för sina surt förvärvade skattekronor.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google