Väder Lidingö

Lidingö tisdag 31 januari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Sverigeförhandlingen: Lidingö vill hellre ha Spårväg City än T-bana

tisdag 21 juni 2016 13:09

TVÄRSTOPP FÖR 8000 NYA BOSTÄDER. "Vi är positiva till att diskutera Lidingöbanans sträckning, en sammankoppling av en utbyggd Spårväg City till Ropsten och hur en finansiering av detta kan delas mellan de fyra parterna, Staten, Landstinget, Stockholms stad och Lidingö".

Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) vill prioritera Spårväg City och avvisar budet på 8000 bostäder för att få tunnelbana till Lidingö.Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) vill prioritera Spårväg City och avvisar budet på 8000 bostäder för att få tunnelbana till Lidingö.

Det skriver kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) idag i ett brev adresserat till Sverigeförhandlingen. Det tidigare budet på upp till 8000 nya bostäder (se Lidingösidan 10 juni) blev för mycket för Lidingös politiker.

"Konsekvensen om detta bud skulle realiseras så skulle Lidingös invånarantal öka med 40 % eller 20 000 nya invånare fram till 2035 och Lidingös karaktär som en luftig mindre småstad med blandad bebyggelse skulle förändras till en urban stad som domineras av flerfamiljshus" skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman och fastslår "Det nya justerade budet är orimligt och inte genomförbart på Lidingö".

Istället vill alltså Lidingö nu trycka hårdare på att Spårväg City är en prioriterad fråga som inte kan frikopplas från de pågående diskussionerna. De närmare 2 miljarder som upprustningen av Lidingöbanan kostat, inklusive den stora spårvagnshallen i Aga, gör att "Spårväg City borde vara en logisk del av förhandlingen". Det som fortfarande saknas är "en tydlig specificerad redovisning av kostnaden för tunnelbana och spårväg till/via Lidingö Centrum".

"Vi anser att Spårväg City kommer medföra positiva kollektivtrafikvinster för både Lidingös som Stockholms del och även medföra positiva bostadstillskott längs med den tänkta dragningen av Spårväg City både i Stockholm men även på Lidingö", skriver Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

I slutet av brevet tas även den s.k. östliga förbindelsen upp. "Lidingö stads inställning är att detta är ett statligt infrastrukturprojekt som ska genomföras utan kommunal medfinansiering".

Dela Sverigeförhandlingen: Lidingö vill hellre ha Spårväg City än T-bana

Kommentarer

Åke Fredholm 2016-06-28 22:22

Jag vill rikta ett varmt tack till den styrande majoriteten och centerpartiet för detta besked. Jag stöder det modiga ställningstagandet, som lär ligga i linje med hur lidingöborna tänker och med hur de vill se sin ö utvecklas.

Att majoriteten kommit överens med centerpartiet är bra. Helst ser jag att vi får en allians där centerpartiet är en naturlig del, precis som på riksplanet. Dags för nytänkande?

Lidingös ställningstagande har skapat kritik, senast häromdagen i en "kolumn" i DN. Kåsören tycker att Lidingöbron kan rivas och Lidingö isoleras, bara för att vi inte vill förändra ön till ett tättbebyggt samhälle utan grönytor.

Vårt svar måste vara att vi värnar naturen och miljön.
Vi bör också bjuda in stockholmare från citymiljöer, utan grönytor, utan parker, utan lekplatser, att komma ut till Lidingö. Att njuta av Elfvikslandet, av Långängen och Stockbyområdet, av Kappsta osv osv.

Slutligen kan vi också påpeka att vi bidrar med Lidingöloppet och seglingsfesten Lidingö Runt!

Karin Wallgren 2016-06-24 15:38

Finansieringen av en ny bro kommer att kosta. Och samma förstås för ett eventuellt återskapande av Lidingöbanans linje nr 20 som förr trafikerade norra ön.

Det framgår av Paul Mantells inlägg apropå Göran Tegnérs debattartikel om 'Busskörfält på Norra Kungsvägen' att det finns pengar att söka för finansiering av infrastruktur, i synnerhet miljövänlig och klimatsmart kollektivtrafik. Ja det ena behöver ju inte utesluta det andra (buss/bro/bana/bygge). Enligt Paul Mantell är nästa ansökningstillfälle den 22 augusti. Synd vore att missa det ansökningstillfället.

Karin Wallgren 2016-06-24 10:41

Intressant fråga som Lars Hedberg tar upp. Emellanåt har faktiskt Lidingöbanans linje 20 kommit upp när Lidingöbanan diskuterats dock aldrig "på allvar". Det har varit mycket nostalgi med, man har saknat linje 20 på norra ön. När nu T-bana ser ut att förhoppningsvis vara begravd så kanske frågan om en linje 20 kunde tas upp och analyseras och förstås låta linje 21 på södra ön gå kvar i sin nuvarande sträckning. Hög tid också att bestämma om nya bron ska vara ha dubbla spår eller vara enkelspårig. Skulle man som förr få byta från 21 till 20 vid Brogrenen?

Lars Hedberg 2016-06-24 09:03

En kanske något okunnig fråga: Kan det vara ett alternativ att dra Lidingöbanan lite som det var en gång i tiden? Alltså som TVÅ linjer - en som idag, och en som tidigare som då gick via Islingeviken, Lejonvägen, Centrum vidare till Kyrkvägen och Lidingövallen - och vända vid ja kanske Rudboda?

Min fråga är alltså: Varför skall just den södra, nuvarande dragningen, bli den som ändras - kan man inte "bara" lägga till ytterligare en dragning?

Per Englund 2016-06-22 23:20

Katarina Palmstierna, varför skulle tunnelbana locka mer kvalificerad arbetskraft än Spårväg direkt till city? Samma sak med livspusslet, de flesta Lidingöbor bor inte vid centrum där tunnelbanan har sin enda station på ön. En ihopkoppling av Lidingöbanan och Spårväg city ger många Lidingöbor att komma närmate hemmet utan byten.

Oskar Eriksson 2016-06-22 13:18

Isolera Lidingö om de nu vill vara så isolerade. Att koppla in Spårväg City med Lidingöbanan är att ge efter för kraven från fundemalisterna på ön.

Henrik Åkermark 2016-06-22 11:18

Det förväntade resultatet redan tidigare men som stod helt klart när motparten kom med giftpillret om 8000 lägenheter. Till slut ett mycket enkelt beslut, eller egentligen tog motparten redan beslutet med sitt giftpiller.
Nu gäller det att släppa tunnelbanetankarna och tänka mer kreativt när Ropsten kommer att förbli "tunnelbanenavet".
Spårväg City-hopkopplingen javisst, men det räcker inte.
Redan nu ser vi att Lidingöbanan är nästan full i rusningstid.
Utökad turtäthet kommer att korka igen trafiken i Skärsätra, Kottlavägen, Käppala mm.
Varje tåg måste alltså få större kapacitet. Men hur långt tänkte man när den stora ombyggnaden gjordes. Kan man förlänga tågen? Är stationerna tillräckligt dimensionerade?
Har t.ex förslag som jag tycker man skall titta närmare på. Centrum som nav för bussar etc, rulltrappor ned till Lidingöbane-/bro- nivå. Lokalt trafiknav med hållplats för Lidingöbanan, snabbåt till Stockholm, etc. Dessutom täckta "rullbanor" över bron precis som man har på många flygplatser. Där kan den som bara vill åka stå stilla och den som vill snabbare fram gå med god fart. Borde vara fullt möjligt och till en rimlig kostnad.
Bara några enkla exempel. Lidingö har fler kreativa och smarta personer än många andra kommuner. Så släpp loss fantasi och kreativitet så att vi på Lidingö får vår egen lösning oberoende av landsting och Stockholms stad. (Men i övrigt anser jag att de skall stå för medfinansiering)
Önskar er alla en Trevlig midsommar!

karin Wallgren 2016-06-22 08:31

Bra beslut! Så lättad efter att tagit del av artikeln och nu inse att ett par av mina värsta farhågor har kommit på skam! Tack!

Amelie Tarschys Ingre (L) 2016-06-21 22:36

Liberalerna driver på för en sammankoppling av Lidingöbanan med Spårväg City. Som enda parti driver Liberalerna frågan även i Stockholms stad och i Landstinget. Se artikeln på Lidingösidan http://lidingosidan.se/debatt/debatt-sparvag-city-behovs-hela-vagen-till-ropsten/?q=Sp%C3%A5rv%C3%A4g

Jag anser att Sverigeförhandlingen har en märklig förhandlingsstrategi när man ökar kravet från 5900 till 8000 bostäder och dessutom ställer villkoret att en stor del ska byggas i centrum. Det är varken önskvärt eller realistiskt. Liberalerna välkomnar bostadsbyggande men det måste vara av hög kvalitet och väl anpassat till Lidingös karaktär och förutsättningar.

Ulrika Levihn 2016-06-21 22:22

Bra beslut, och bra med en bred uppslutning av både partier och medborgare. Det är kvitto på att det också är demokratiskt riktigt.

Thomas Lange 2016-06-21 19:29

Alexander Gomez, du gör antaganden som att det bara är tunnelbanan som kan betyda ökad kapacitet. Så är det förstås inte. Lidingöbanan är upprustad för att kunna köra vagnar i fem-minuterstrafik och depån är byggd för att kunna hantera fyra gånger fler vagnar än vad som står där idag. Självklart kan Lidingöbanan klara en större trafikuppgift, något som är mer tveksamt med tunnelbanan, där röd linje redan idag är nära kapacitetstaket.

En sammankopplig till Spårväg City ger också nya attraktiva resmöjligheter utan byten till Värtan. Frihamnen, Garnisonen och Norrmalm.

En omdragning via Lidingö Centrum innebär att södra ön invånare får direktförbindelse med sitt centrum utan byte.

Du kanske skulle flytta tillbaka?

Anders Wennberg 2016-06-21 19:01

Ett bra beslut Anna med flera. 8 000 nya lägenheter inom 1 km från T-Banan är inte ens i närheten av att vara rimligt bud från Sverigeförhandlarnas sida

Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-06-21 18:41

Vi säger inte nej till tunnelbana men till 8000 nya bostäder

Lidingö Näringsliv vill fortfarande ha tunnelbana till ön, främst för att locka kompetent arbetskraft till Lidingö och locka fler företag att etablera sig här, men också för att förenkla livspusslet för många Lidingöbor. Ändå ställer vi oss bakom Lidingö stads beslut att tacka nej till tunnelbana i utbyte mot 8.000 nya lägenheter fram till 2035.

Vi anser nämligen att 8.000 bostäder på ett minskat influensområde, dvs 1 km från tunnelbanan, är orealistiskt att bygga fram till 2035, för också vi vill behålla Lidingös småstadskaraktär, även om en utbyggnad skulle gagna näringslivets utveckling.

Vi önskar också veta varför Sverigeförhandingarna har ändrat kostnadskalylmodell mitt i förhandlingarna. Detta gör att mycket av det informations- och planeringsarbete som gjorts hitintills går till spillo. Detta agerande påverkar också förtroendet för hela förhandlingsprocessen och väcker frågan om Sverigeförhandlingarna verkligen vill fullfölja förhandlingarna med Lidingö eller spräcka dem - och i så fall varför?

Vi anser att Sverigeförhandlingarna bör backa bandet - Lidingö borde vara nog så intressant för Sverigeförhandlingarna också med max 5 900 nya lägenheter, utspridda över hela Lidingö, med tanke på utvecklingen i Ropsten och Norra Djurgårdsstaden.

Anders Diedrichs 2016-06-21 17:47

Miljöpartisterna Bengtsson och Sandström förespråkar en utbyggnad av Lidingö Centrum med motsvarande 8 Dalénum. Och jag som trodde att Miljöpartiet satte boendemiljön högre än att bygga betonggetton.Och på vilket sätt är detta en ödesfråga för Lidingö? Kommer Lidingö att avfolkas om vi inte får en tunnelbana? Göran Tegnér har mycket initierat beskrivit konsekvenserna för kollektivtrafiken efter en utbyggnad av Norra Djurgårdsstaden. Tunnelbanan, oavsett om den går från Ropsten eller Lidingö Centrum behöver kompletteras med mer trafikkapacitet.
Slutligen undrar jag om inte Stockholms stad var med när landstinget tog beslutet att bygga den stora spårvagnsdepån i Dalénum,är det någon som vet?

Ida Luther Näsholm (V) 2016-06-21 17:23

Vänsterpartiet instämmer i slutsatsen, att fortsätta en dialog kring Lidingöbanans sträckning och sammankopplingen med spårväg city. Vi är också högst tveksamma till realismen i att bygga hälften av 8 000 lägenheter inom en radie från en tänkt T-banestation i centrum.

Dock kan vi inte ställa oss bakom skrivelsens stycke som inleds med "För Lidingös bästa ...". En ökning av innevånarantalet med 40 procent behöver inte vara negativt, tvärtom kan det vara bra både för Lidingö och för regionen. Lidingö ligger centralt i regionen, och en stor befolkning ger underlag för Lidingö att bli en ännu mer levande stad, med kultur och service. Det är inte realistiskt att tänka sig "en luftig mindre småstad" så centralt i en växande region även om begreppet luftig mindre småstad kan låta tilltalande. Och direkt oklokt att skriva det - det stärker ju bara uppfattningen om oss att Lidingö inte vill ta ett regionalt ansvar för bostadsbyggandet. Jag inser att detta inte är en liten redaktionell ändring utan formuleringar som är viktiga för flera av partierna i majoriteten, så därför kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom skrivelsen, även om vi som sagt delar dess slutsatser.

Vad gäller östlig förbindelse så har vi inte ändrat ståndpunkt, vi ser inte det som en investering som är rimlig att genomföra, med hänsyn till del stora behovet av satsningar på kollektivtrafiken och den miljöbelastning leden beräknas innebära. Så några 100 miljoner från staden är då förstås inget vi kan tänka oss - det skulle vi inte ha kunnat tänka oss ens om vi varit positiva till österleden.

Birgitta Olsen 2016-06-21 17:00

Bravo ARK.

Alexander Gomez 2016-06-21 16:43

Jag har bott på ön så jag ser också att 8000 nya lägenheter är näst om omöjligt att genomföra utan att bygga om halva ön. Grejen är att jag nu inte bor på ön och pendlar till jobbet på ön. Om tunnelbanan gått till centrum hade det gjort min( och tusentals andra pendlares) vardag mycket bättre. Bygga ut Lidingöbanan...nja. Det känns som den går på maxkapacitet som det är redan med trånga överfulla vagnar och långsam trafik. Bygga ut den med fler stationer så att ännu fler ska in, känns inte attraktivt alls. Då köper jag hellre pendelcykel och trampar hela vägen från norra Solna. Jag har gjort det ett par gånger och det går seriöst snabbare än att ta Lidingöbanan. Blir det sämre med mer folk kommer jag nog sluta jobba på ön och söka jobb någon annanstans.

På tal om cykel (och för att komma med något konstruktivt än bara gnäll) så kolla gärna på danska och tyska exempel där man kan komplettera cykling med pendling. Utanför Hamburg tex kan man cykla till transportnav (läs Ropsten, Lö centrum, Aga osv) och sedan parkera sin cykel i cykelgarage för att undvika stölder osv. Jämfört med tunnelbana och spårvagn och bil, detta är skitbilligt, miljövänligt och bra för folkhälsan. Det är Win win win när det gäller skattekronor.

Thomas Bengtsson (MP) 2016-06-21 16:26

MP står bakom utbyggnaden av Spårväg City, som kommer göra Norra Djurgårdsstaden till en attraktiv stadsdel. Men det är främst en sak för landstinget och Stockholms stad. Och ingen av dem har bett att spårvagnssträckan ska ingå i Sverigeförhandlingen för statligt stöd.

Ropsten, som varken är trivsamt eller praktiskt, får många Lidingöbor att välja bort kollektivtrafiken. Det blir inte bättre i framtiden, så det viktigaste här är att öns egna centrum blir en bra knutpunkt för kollektivtrafiken – med tunnelbanan, Lidingöbanan och bussar. Det är en ödesfråga för Lidingös utveckling. Därför är det illa att vår kommunledning inte ens ger Sverigeförhandlingen ett relevant och konstruktivt motbud, för att hitta en lösning.

Patrik Sandström 2016-06-21 16:06

Problemet med att driva Spårväg city som en fråga är att den ligger i en annan kommun och bekostas av landstinget. Det är ingen fråga Lidingö eller staten är inblandad i, och har aldrig varit del i förhandlingarna om tunnelbana. Det har majoriteten och centern hittat på, alldeles själva.

Sverigeförhandlingarna berör för Lidingös del tunnelbana och handlar om att staten ska gå in med pengar, och att Lidingö frivilligt ansökt om att få delta. Det är då självklart att staten ställer vissa krav på trafikunderlag för att betala ett antal miljarder. Att förhandlingsbudet på antalet bostäder ökat för Lidingös del, har att göra med att kostnaderna beräknas bli större än man först räknat med.

Lidingö behöver ett livskraftigt centrum för bättre handel, service och kommunikationer. Men majoriteten och centern vill inte göra det som behövs utan skyller hellre på andra.

Patrik Sandström (MP)

Patrik Buddgård (C) 2016-06-21 14:52

Sverigeförhandlarnas bud orimligt (Detta är ett pressmeddelande från Centerpartiet)

8000 bostäder ska byggas i närheten av centrum enligt Sverigeförhandlingarnas senaste bud för att det ska bli tunnelbana till Lidingö Centrum. Helst ska de nya bostäderna ligga inom en kilometer från den föreslagna tunnelbanestationen. Sverigeförhandlingarna vill bara förhandla om tunnelbana. Lidingöbana via Lidingö Centrum och en sammankoppling med Spårväg City finns inte med i budet.

Sverigeförhandlingarnas bud är orimligt med 5050 fler lägenheter än kommunfullmäktige har beslutat om i bostadsförsörjningsprogrammet. Vi gick till val på en varsam utveckling av Centrum/Torsvik och att utveckla stadsdelarna för att få bättre kollektivtrafik och närservice över hela ön. Att koncentrera nybyggnation i Centrum går emot vår vision för ett Lidingö där alla stadsdelar utvecklas.

På senaste mötet med stadens referensgrupp om Sverigeförhandlingarna var Centerpartiet helt enig med majoriteten om en skrivelse som ska skickas in till Sverigeförhandlingarna som påpekar det orealistiska i Sverigeförhandlingarnas bud och betonar Lidingös vilja att prata Spårväg City och Lidingöbanan.

Centerpartiet har genom hela denna process drivit Spårväg City. Det är positivt att svaret till Sverigeförhandlingarna betonar vikten av Spårväg City. Vi måste ta tillvara på skattebetalarnas pengar och använda de investeringar som redan är gjorda på upp emot 2 miljarder i depå och upprustning av Lidingöbanan. Med Spårväg City ökar vi attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet och skapar fler vägar in till Stockholm.

Caroline Willamo 2016-06-21 14:49

Mycket bra beslut!

Patrik A Edgren 2016-06-21 13:53

Kloka ord!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google