Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

"Vi vill bygga en park på Gamla Lidingöbron"

torsdag 27 september 2018 16:55

FÖRSLAG. För några veckor sedan presenterade det svenska stadsutvecklingsföretaget Urban Nouveau och deras partners ett förslag för staden att Gamla Lidingöbron bevaras och utvecklas. Förslaget innebär en renovering av bron genom att omvandla den till en park liknande Highline, öppen för alla, dygnet runt. Genom att återanvända stadens historiska byggnadsverk Gamla Lidingöbron (invigd 1925) skulle en besparing göras på 113 miljoner kronor. Men Lidingö stad har förkastat förslaget. Och på måndag den 1 oktober kommer Lidingös kommunstyrelse att behandla "tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenör för byggnation av Lilla Lidingöbron".

“En offentlig park över vattnet är bra för alla. Med rätt växtlighet skulle den också kunna fungera som en grön länk av betydelse för vissa djurarter som förflyttar sig mellan Norra Djurgården och Lidingö. Som miljökonsult och dessutom Lidingöbo kan jag inte annat än att hoppas att Lidingös tjänstemän och politiker är beredda att tänka om.” Pernilla Troberg, miljöchef, Iterio. Bild: © Urban Nouveau AB“En offentlig park över vattnet är bra för alla. Med rätt växtlighet skulle den också kunna fungera som en grön länk av betydelse för vissa djurarter som förflyttar sig mellan Norra Djurgården och Lidingö. Som miljökonsult och dessutom Lidingöbo kan jag inte annat än att hoppas att Lidingös tjänstemän och politiker är beredda att tänka om.” Pernilla Troberg, miljöchef, Iterio. Bild: © Urban Nouveau AB

- Vår arkitektoniska förståelse av bron har inspirerat oss att komma fram till en lösning för att bevara Gamla Lidingöbron som inte bara skapar en spektakulär offentlig park, utan också spar minst 113 miljoner kronor åt Lidingö stad i processen, säger Sara Göransson, VD för Urban Nouveau. Vi anser att demolering av ett landmärke som detta verkligen är ett steg bakåt, i synnerhet när vi har ett fullständigt kostnadsberäknat och tekniskt genomförbart alternativ med stora sociala och miljömässiga fördelar.

- Jag fick en muntlig presentation den 12 september kring projektet. Projektet framstod som riskabelt för stadens skattebetalare och skulle fördröja projektet avsevärt då överenskommelser med landstinget, Stockholms stad m.fl. behöver rivas upp. Vi såg därför ingen anledning att avbryta den sedan länge pågående upphandlingen för att spekulativt arbeta med denna lösning. Det säger Lidingös kommunstyrelseordförande Daniel Källenfors till Lidingösidan.

Men projektets ingenjörer Cecil Balmond och Adão da Fonseca säger att projektet är både konstruktionsmässigt säkert och fullständigt genomförbart.

Femtio lägenheter om totalt 5500 kvm ryms inuti Gamla Lidingöbron. Intäkterna från försäljningen av bostäderna investeras i den fullständiga renoveringen och förstärkningen av det historiska landmärket Gamla Lidingöbron. Bild: © Urban Nouveau ABFemtio lägenheter om totalt 5500 kvm ryms inuti Gamla Lidingöbron. Intäkterna från försäljningen av bostäderna investeras i den fullständiga renoveringen och förstärkningen av det historiska landmärket Gamla Lidingöbron. Bild: © Urban Nouveau AB

Sara Göransson hoppas nu att lidingöborna sluter upp bakom planerna att bevara bron och influerar politikerna att ändra sig.
- Vi förstår inte varför Lidingö stad har valt att gå emot förslaget, säger hon. Stockholm har alltid stoltserat med att vara en framåtsträvande region och att förstöra denna vackra och viktiga ikon känns helt ur led med vårt arv och våra övertygelser.

Lidingösidan återkommer till hur förslagsställarna tänkt att Lidingöbanan ska dras i och med att den nya bron inte behöver byggas. Fram till dess uppmanar företaget Urban Nouveau alla att gå in på denna sida och där skriva på ett upprop om att bevara Gamla Lidingöbron.

Dela "Vi vill bygga en park på Gamla Lidingöbron"

Kommentarer

Sara Göransson, Urban Nouveau AB 2018-10-11 00:19

Hej Petter, tack för dina frågor som vi gärna besvarar:

Urban Nouveau är ett nytt bolag i Sverige och har tidigare varit aktivt i både Indien och Portugal där vi genomfört storskaliga stadsutvecklingsprojekt. UN samlar erfarna företag som Brandskyddslaget, Serneke, Iterio, Balmond & Adao etc. med stor omsättning och som litar på Urban Nouveaus visioner och ledarskap. Det är en ära för UN att arbeta med de främsta företagen på marknaden.

UN kom inte in sent i processen. Projektet kom till redan 2006. Läs mer här för en utförligare beskrivning:

https://www.lidingosidan.se/politik/stadsplanering/broforslaget-fanns-hos-lidingo-stad-redan-ar-2011/?q=gamla%20liding%C3%B6bron

Upphandlingen för Lilla Lidingöbron var snävt utformad och blockerade alternativa och innovativa lösningar och hindrade därför UN att delta trots att vi hade utvecklat ett förslag med sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska fördelar jämfört med Lilla Lidingöbron.

UN har gått samman med den berömde ingenjören Cecil Balmond (tidigare vice ordförande i Arup / Balmond Studio) och broexperten Adao da Fonseca, en av världens främsta broingenjörer med 45 års erfarenhet i fältet. Adao da Fonseca fick nyligen utmärkelsen Civil Eneering Excellence Award 2018, från World Council of Civil Engineers (WCCE). Balmond & Adao arbetar för närvarande med restaurering av en Eiffelbro i Frankrike. Deras team har översatt och gått igenom samtliga rapporter om Gamla Lidingöbron och slutsatsen är tydlig: "att riva Gamla Lidingöbron är inte bara ett misstag, det är respektlöst mot samhället."

Kan det vara så att "konsulterna" inte har samma erfarenhet av broar som våra ingenjörer? Brandskyddslaget med grundaren och legendaren Staffan Bengtsson i spetsen har tillsammans med Iterios miljöchef Pernilla Troberg tagit fram en rapport gällande brandskydd, riskhantering, tillgänglighet och stigande vattennivåer. Slutsatsen är att både lägenheterna och parken kan utföras säkra.

- UN har begärt ett offentligt möte i Lidingö stadshus för att kunna besvara frågor som dina "live". Vi ser fram emot det mötet.

Som referens för renovering och förstärkning av befintliga broar och fundament, titta gärna på följande projekt:
Kranspoor i Amsterdam, Dom Luis Bridge i Porto, Eiffeltornet, Årstabron, Forsmo Bron (Sollefteå) och många flera.

Ytterligare referenser:
http://www.adfconsultores.com/projetos.asp?id=1&mi=3&tp=1&pr=1
http://www.balmondstudio.com/architecture.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Balmond

Lilla Lidingöbron är bara en vanlig bro. Gamla Lidingöbron är unik. Lidingö blir aldrig densamma utan den. Fundera på det.

Petter Hedberg 2018-10-10 17:39

Frågan som bör ställas är varför UN, ett bolag med tillgångar på 637 000 kronor och en omsättning på 1,7 miljoner kr kommer in så sent i processen utan att ha deltagit på samråden och överklagar en upphandling de inte deltar i.

Vilka broar har företaget designat innan.

Hur kan de säkerställa brons säkerhet när konsulterna inte vill göra det. Vad har man för bakgrund till att säkerställa att lägenheterna kommer att vara säkra. Hur många liknande broar med säkerhetsproblem har man renoverat för bostäder?

paul matell 2018-10-10 08:06

Jag längtar att höra från Lidingöpartiet (och de andra) som alltid värnat kultur och natur att tillsammans med Millesgården ge Nordens "Venedig" en riktigt maffig Parkbro fylld med statyer och installationer från världens alla hörn. Det smäller mycket högre och är ett fantastiskt tillfälle att rädda en brobågeikon. Stå upp för ett JA till Parkbro istället för att krypa omkring bland alla småpolitiker som vill göra sig stora och fortsätta slösa pengar till en utsiktslös OS 2026.

Filipe Balestra / Urban Nouveau AB 2018-10-09 13:32

Hej Heinz, Mikael, Staffan och Richard,

Urban Nouveau (UN) är helt säkra på förslaget och sin kapacitet. UN har Sveriges bästa team för att genomföra projektet. UN har gett ett mycket rimligt erbjudande till Lidingö Stad. Om Stockholms stad betalar hälften av parken är budgeten 2 miljoner kronor lägre än det vinnande förslaget, som river ikonen. Vänligen se andra artiklar med budget, tidslinje och våra tydliga avsikter sedan 2011. Detta projekt kommer att ske. Det finns absolut ingen anledning att riva Gamla Lidingöbron.

Richard Garp 2018-09-29 10:22

Fantastiskt förslag och väl värt att titta närmare på!

Staffan Anderberg 2018-09-28 19:17

Bedömer att det finns ett antal invändningar mot denna idé, både praktiska och ekonomiska. Kräver verkligen en seriös utredning!

Mikael Olofsson 2018-09-28 17:23

Sara Göransson: Visst, bara kommunen slipper ta någon ekonomisk risk borde det ju inte vara några problem.

Det är väl bara att lägga ett bud på bron och sätta igång. Bron torde ju vara ganska billig med tanke på att planen är att riva den.

Heinz Fridman 2018-09-28 14:37

Urban Nouveau är väl beredda att dela på den ekonomiska risken med Lidingö stad antar jag, om ni nu är säkra på er sak?

Sara Göransson 2018-09-28 10:53

Tack för era kommentarer. Mikael Olofsson, här kommer svar på dina frågor:

1) Vårt förslag inkluderar en innovativ lösning för Lidingöbanan, cykel och moped på en konstruktion under Lidingöbron (bilbron) som även innebär att befintliga betongfundament förstärks. Kostnaden för vår lösning uppgår till 587 miljoner kronor. Lidingö stads budget för Lilla Lidingöbron är 700 miljoner kronor.

2) Lidingö stad och Stockholms stad skulle äga parken ovanpå Gamla Lidingöbron till lika stora delar och även dela ansvaret för underhållet av den. De 50 lägenhetsinnehavarna kommer tillsammans att äga 3D fastigheten inom brokonstruktionen och månadsavgiften täcker kostnaden för underhållet av brokonstruktionen under dess nya livstid på ytterligare 120 år.

3) Vårt förslag innebär att Gamla Lidingöbrons stålkonstruktion och fundament totalrenoveras och förstärks. Renoveringen finansieras genom intäkten från försäljningen av de 50 lägenheterna.

Vi förbereder en ny artikel med en mer teknisk beskrivning.

Sara Göransson / Urban Nouveau

paul matell 2018-09-28 08:49

Ett landmärke som utvecklas hållbart kan väl knappast kallas "spekulativt arbete". Dock har konstruktion 100 år på nacken och blir aldrig starkare än den svagaste länken. En sak är säker - minskar dynamiska laster (spårvagnens rörelse och påverkan på räls, bro och pelare) kommer livslängden förlängas med enkla ingrepp och planerat underhåll. Den kalkylen är lätt att göra till skillnad från den nya spårbron där många parametrar är okända och i allra högsta grad spekulativa.

Lisa Jacobsen 2018-09-28 07:28

Strålande!

Anne Marie Svärdson 2018-09-27 21:45

Ett riktigt bra förslag, det bästa jag sett på länge.

Mikael Olofsson 2018-09-27 21:28

Hur "sparar" man 113 miljoner? Upphör underhållsbehovet? Är det inte pga skicket den ska rivas?

Anders Lindell 2018-09-27 20:26

Utmärkt förslag! Förslagsvis skrotas hela Lidingöbanan och ersätts med eldrivna (trådbussar eller laddhybrider) bussar som kan färdas på den vanliga bron. Billigt, enkelt och flexibelt. Bankroppen ut till Gåshaga asfalteras - och då finns det nog plats för cykelbana parallellt med bussarna.

Lucia Lindgren 2018-09-27 18:49

Klart den ska vara kvar

Stefan Killander 2018-09-27 17:32

Lysande. Så kreativt och vackert.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google