Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

"Utan park på bron kostar vårt förslag mindre"

tisdag 2 oktober 2018 14:45

BROJÄMFÖRELSER. Igår tog Lidingös kommunstyrelse beslutet att ge Implenia Sverige AB uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron, som ska ersätta Gamla Lidingöbron. Anbudssumman landade på 539 miljoner kronor mot budgeterade cirka 700 miljoner kronor. Företaget Urban Nouveau har tagit fram ett annat förslag i vilket man vill bevara Gamla Lidingöbron och istället dra Lidingöbanan under Lidingöbron, se Lidingösidans tidigare artiklar. Över 1000 personer har under de senaste fyra dagarna undertecknat ett upprop om att före beslutet genomföra en folkomröstning.

Efter beslutet igår har Urban Nouveau gjort en jämförelse mellan det förslag som vann upphandlingen och Lidingömoderaternas partiprogram för att se hur det tagna beslutet stämmer överens med partiets egna uttalade mål, se tabell.

Tabell: Urban NouveauTabell: Urban Nouveau

Urban Nouveaus förslag kostar Lidingö 587 miljoner kronor, men eftersom den offentliga parken (som ska anläggas på Gamla Lidingöbron) inte finns i det upphandlade alternativet så har företaget gjort en ny beräkning, utan park. Det förslaget slutar på 487 miljoner kronor. Båda alternativen har två spår för Lidingöbanan, cykel/moped- och gångväg. Urban Nouveaus tillägg är "ett bevarat landmärke och en ikonbyggnad som sätter Lidingö på kartan". Om kostnaden för parken delas mellan Lidingö och Stockholms stad kan Urban Nouveaus förslag till Lidingö bli 50 miljoner lägre, alltså 537 miljoner kronor.


”Igår kväll togs ett beslut om att riva ett landmärke för att bygga en generisk bro utan park. Lidingö är en ö. Ön behöver en bro för att anslutas till land. Brons kvalitet definierar kvalitén på relationen mellan Stockholm och Lidingö", säger Filipe Balestra, Partner Urban Nouveau. "Nu väntar 10 dagars ´stopptid´ vilket innebär att gårdagens beslut prövas. Andra entreprenörer som varit med i anbudet kan överpröva tilldelningsbeslutet om de anser sig lida skada av det.”

Byggföretaget Serneke Anläggnings VD Fredrik Jonsson säger att "Vi ser självklart möjligheten att utföra Urban Nouveaus alternativ utan park för att uppnå samma nödvändiga funktion som upphandlat förslag".

Dela "Utan park på bron kostar vårt förslag mindre"

Kommentarer

Sara Göransson, Urban Nouveau AB 2018-10-05 13:14

Hej Paul,

Tack för att du tar upp Trafikverkets Fyrstegsprincip:

1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

Vi behöver inte förstöra för att skapa något nytt!

Urban Nouveau AB

paul matell 2018-10-04 09:25

Intressant analys och jag är övertygad om att hade Trafikverket varit huvudman/beställare för en kollektivbaserad trafiklösning enligt fyrstegsprincipen hade UN kanske nått längre.
Den som vill veta mer kan läsa här om processen för de fyra stegen: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/

Sara Göransson, Urban Nouveau AB 2018-10-03 15:40

Johan Sundqvist, tack för din kommentar. I vårt förslag byts den öppningsbara delen ut helt och hållet och ersätts med en ny, modern mekanism.

Birgitta Olsen, tack för dina frågor.

- Bostäderna i bron blir ägandelägenheter med en samfällighetsföreningen som kommer att ansvara för det löpande underhållet av fastigheten under parken. Månadsavgiften från de 50 lägenhetsinnehavarna finansierar underhållet av brons struktur.

- 80 % av lägenheterna kommer att säljas innan projektet byggs, på så sätt blir risken låg. Vi har redan 13 namn på vår intressentlista.

- För att Gamla Lidingöbron ska klara den nya fria seglingshöjden som Lidingö stad fastställt till 7 meter, måste den göras öppningsbar.

- Parken finns inte på den öppningsbara delen av bron (25 meter), den finns på brons resterande 725 meter. Parken "High-Line Stockholm-Lidingö" har utformats för att vara ett gemensam mötesplats för alla. Parkens totala yta är 7700 kvm.

- Sedan 2010 har vi träffat både tjänstemän och politiker på Lidingö stad och presenterat vårt förslag. Vårt förslag är det enda i sitt slag.

- Om du studerar sektionen som publicerats i tidigare artikel kan du se att broarna för de två tågspåren och cykelvägen inte stör vatten- och värmeledningar som ligger under körbanan för biltrafiken.
https://www.lidingosidan.se/politik/stadsplanering/lidingobanans-spar-och-cykelvag-under-lidingobron/

- När den Gamla Lidingöbron renoverats och förstärkts kommer den att ha en 3 meter bred körbar yta tillgänglig för utryckningsfordon. Detta krävs eftersom det är bostäder i bron. Det blir inget problem med överfart av förnödenheter på Gamla Lidingöbron om det skulle behövas.

- Om det inte finns pengar till att bygga en park nu, kan den byggas i ett senare skede.

Lars H Ericsson, tack för din ärliga kommentar. Vad är lämpligast: att renovera en bro som inte behöver rivas eller att riva en bro som kan renoveras? Urban Nouveau och partners står för den kalkyl som redovisats öppet här på Lidingösidan. När såg du senast en budget för en bro presenteras i nyheterna?

Urban Nouveau AB

Sara Göransson, Urban Nouveau AB 2018-10-03 09:09

Hej Anders,

Med vårt förslag kan båtar högre än 7,5m inte passera under Lidingöbron. De måste åka runt ön.

I ritningarna som du hittar i artikeln vi hänvisade till i vårt förra svar till dig, framgår det att vår lösning för Lidingöbanan är en väldigt transparent konstruktion.

Om du tittar på broarna från Millesgården med våra ritningar i åtanke, kan du visualisera vårt förslag. Meddela gärna om du vill att någon från Urban Nouveau följer med dig.

Vi anser att vårt förslag kommer att göra kopplingen mellan Lidingö och Stockholm betydligt intressantare är den är idag.

Urban Nouveau AB

Lars H Ericsson 2018-10-03 09:06

Bland det mest tossiga förslag jag någonsin sett. Tur att öns politiker är kloka nog att avvisa förslaget. Den ekonomiska "kalkylen" ska man inte tala om!

Birgitta Olsen 2018-10-03 07:58

Om jag kommer ihåg rätt så skulle lägenhetsinnehavararnas hyra finansiera underhållet av bron. Om ingen vill bo där ska hyresvärden då stå för kostnaderna och hur mycket kan det bli och vem blir hyresvärd? I ert pris skulle bron bli öppningsbar igen. Med tanke på fria seglinghöjden blir 7,5m mot dagen 5,2m så känns det lite överkurs att göra den öppningsbar. På bilden ser det ut som parken finns även på den öppningsbara delen, klarar blommorna en öppning?
Samtidigt som ni nu föreslår en bro utan park för att spara kostnader så känns ert alternativ som en i mängden som inkommit under årens lopp.
Att tåget skulle gå under bilbron är för mig inget bra förslag då öns försörjning av vatten o värme skulle gå mellan tågtaket och bilarna. Ur säkerhetssynpunkt är jag emot det. All öns försörjning, förutom elen, skulle då ske på ett ställe och vi blir väldigt sårbara ifall något händer. Med den nya bron så har vi ett alternativ för överfart av förnödenheter. Gamla bron går inte att använda då det har blivit park och är det ingen park så finns det ingen anledning att spara gamla bron hur fin den än är.

Johan Sundkvist 2018-10-03 05:09

Tror det kommer bli svårt att få gamla bron öppningsbar igen.
Hela mekanismen för att öppna bron är fylld med betong.

Anders Diedrichs 2018-10-02 19:54

Hej Urban Nouveau AB,
på samma sätt som ni gjort er bild på parken på bron så skulle jag vilja se en (eller kanske två) bilder på er brokonstruktion rakt ifrån öster och väster. Jag tror att det öppna perspektiv vi nu har över Värtan, som kan bli ännu öppnare med den bro Lidingö stad planerar, kommer att bli helt igentäppt med er konstruktion, därför önskan om en ritning/bild från vardera sidan av Värtan.
Den seglingsfria höjden är ju enligt broskyltningen 11,5m så nu undrar jag hur mycket höjd behöver tåget, inklusive kontaktledningar för att att inte minska den segelfria höjden som ju behöver ökas med tanke på framtida pendelbåtstrafik som kanske kräver mer höjd än den som nu erbjuds.

Sara Göransson, Urban Nouveau AB 2018-10-02 18:28

Hej Anders,

Här kommer svar på dina frågor:

1. Vänligen klicka på länk nedan för att se ritningar, inklusive vy från Värtan:

http://lidingosidan.se/politik/stadsplanering/lidingobanans-spar-och-cykelvag-under-lidingobron/

2. Den segelfria höjden blir 7,5m. Gamla Lidingöbron kommer åter att blir öppningsbar (nära Ropsten).

3. Höjden på bro för Lidingöbanan och cykel/moped är 5,5m.

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor.

Urban Nouveau AB

Anders Diedrichs 2018-10-02 15:24

Det vore intressant att se en bild av UN´s bro utifrån Värtan.Om det skall byggas bostäder under gamla bron samt att tåget skall gå under bilbron så känns det som att det blir en kompakt mur som kommer att dela av Värtan. Och hur blir det med den seglingsfria höjden? Hur många meter behöver tåget ha under bilbron?

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google