Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Det kom tre anbud för att bygga nya bron

torsdag 4 oktober 2018 21:49

LILLA LIDINGÖBRON. I måndags kväll blev det klart vid kommunstyrelsens sammanträde att Implenia Sverige AB hade fått uppdraget att bygga bron. Anbudstävlingen pågick mellan december 2017 och augusti 2018. Förutom från Implenia kom anbud från två andra stora företag, det spanska OHL S.A. (Obrascón Huarte Lain, S.A. startat 1999) och det italienska Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C di Ravenna (grundat 1901). Det finns nu möjlighet för något av de två företag som inte fick ordern att överklaga beslutet, men det måste ske inom tio dagar från beslut.

Anbudssummorna skiljer sig åt. Implenias anbud låg på 539 193 372 kronor, OHL:s anbud landade på 699 896 608 kronor och C.M.C di Ravenna ville ha 711 984 749 kronor för att bygga bron och riva Gamla Lidingöbron.

Anbudsprövningen gjordes sedan i två steg, genom kvalificering respektive anbudsutvärdering enligt AFB.5. I första steget prövades att anbudsgivarna uppfyllde de obligatoriska "ska-kraven" som ställts. Alla tre uppfyllde kraven. I det andra steget utvärderades anbuden utifrån upphandlingsdokumentet AFB.53, som anger värderingsgrunder vid anbud. I det dokumentet anges att det anbud som uppfyller samtliga krav och är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för beställaren, kommer att tilldelas uppdraget enligt LOU kap 16 § 1.

Dessutom fanns möjlighet för anbudsgivarna att få ett s.k. mervärde för design, om man utvecklat och följt riktlinjerna för gestaltning som stod i anbudshandlingarna från Lidingö stad. Alla tre anbudsgivarna fick mervärden. Den största summan fick Implenia eftersom de till 79,2 procent uppfyllt de anvisningar som fanns i Lidingö stads tävlingsförutsättningar.

Så beslutet blev att "Lidingö stad, kommunstyrelsen, har beslutat att anta anbud 5563825750, Implenia Sverige AB då de uppfyller ställda krav och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet."

Se även länk till Inköpsrådets artikel

Dela Det kom tre anbud för att bygga nya bron

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2018-10-07 10:49

Anders Bergstedt - jag förslår att du går igenom det offentliga upphandlingsunderlaget om du är tveksam till att staden valt rätt leverantör. Det är inte jag. Det kan ju vara svårt att välja mellan ett billigt förslag och ett som bäst uppfyller kraven. Därför har man ett system där man får poäng för hur väl man uppfyller kraven. Det finns fasta krav - som man verkligen inte får frångå och sen finns det mjukare krav/önskemål, som anbudsgivaren själva väljer bland. När man väl satt upp dessa regler så kan inte staden sen välja ett anbud som föll ut sämre. MEN - i detta fall var det solklart. Implenia hade både lägst pris och mest extrapoäng. De skulle alltså ha vunnit upphandlingen även om de hade haft ett pris som var lika högt som de andras. Låt oss nu glädjas åt istället att de hade det lägsta priset och ge lite kredit de duktiga personer som faktiskt jobbat med denna upphandling. Jag är personligen mycket imponerad av deras jobb. Gå gärna in på Lidingö stads hemsida, under politik, protokoll, kommunstyrelsen, 1 oktober - så hittar du underlaget.

Anders Bergstedt 2018-10-05 11:22

Egentligen var mitt inhopp ett test på om mitt sunda förnuft räcker längre än till rättsväsendet !

Naturligtvis var det inte bra att kommunen lade ribban med taket 700 miljoner. Min tolkning är att de två inte gjorde en lika seriös undersökning som Implenia utan chansade och lade sej precis där ! Differensen är ju ganska uppseendeväckande och kan tyda på att Implenia har oöverträffade erfarenheter och kontakter. Den bilden får man om man googlar.

Om Implenias bud håller har ju Lidingö gjort en lysande upphandling och det borde finnas pengar till annat, också till Zetterbergsdammen ! Då är det bara att sätta spaden i jorden men glöm inte min käpphäst med INFARTSPARKERING !

paul matell 2018-10-05 10:14

Hej Johan och Anders, kanske blir det Implenia som även får bygga simhallen? Att stabilisera konstruktionen mot grundvattentryck och gjuta en bassäng är vardagsbestyr. Men utred om det går att anlägga en 50m bassäng i vattnet bredvid gamla spårbron. Då kan vi ju ha omklädnad och motionsrum där Urban Nouveau ville bygga bostäder. Och behåll parkmiljö ovanpå gamla spårbron så kan kommunledningen hårdexploatera Torsvik utan att dra tunnelbana:-)

Stockholms Stad byggde sin nya hamn i vattnet på andra sidan bron så Lidingö kan väl skapa mervärde på "rätta sidan bron"

Johan Andersson 2018-10-05 08:30

Ja Anders, det är onekligen märkligt med en sån stor spännvid. I branscher med låg marginal, standardiserade metoder och kända aktörer beror en stor spännvidd oftast på fel eller fel antaganden. I detta fall har ju två anbudsgivare lämnat liknande bud och en har lämnat ett starkt avvikande bud.
Om vi utgår från att förfrågningsunderlaget är komplett, glasklart och inte visar på några tveksamheter (har inte sett underlaget så kan inte gå ed på det...) och att leverantörerna inte gjort några räknefel återstår så endast att fel antaganden gjorts. Frågan är om lägsta, högsta eller alla anbudsgivare gjort fel antaganden? Eller har utvärderaren gjort fel antaganden?
När spännvidden är så här stor måste man innan man lämnar en rekommendation bryta ner alla antaganden för att få klarhet. Det kan innebära att ett bud sjunker i pris och ett annat ökar men att spännvidden minskar.
Man har sedan möjligheten att förhandla med flera arbetsgivare. En förhandling är inte enbart en fråga om pris men bör fokusera på värde. Efter ett antal förhandlingsrundor kan det mycket väl bli så att det inledningsvis lägsta budet inte längre är det.
De flesta organisationer som omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LoU) är dock mest angelägna om att det inte blir några besvärsärenden och omprövningar och mindre angelägna om att minimera offentlig medel (skattepengar). Därför undviker man förhandlingssteget och istället går på lämnat initiala bud. På så vis kan man eliminera många eventuella besvärsärenden genom att påpeka att "ert bud var högre". Vad man missar då är dels effekten av vissa gjorda antaganden, men framförallt förhandlingsvärdet. I de flesta fall lämnar anbudsgivare en god förhandlingsmarginal (även vid offentliga upphandlingar). Skattebetalares pengar som alltså blir liggandes på bordet och i slutändan hamnar i anbudsgivarens fickor som extra marginal.
Det finns inget som talar för att ett för högt antaget bud leder till bättre genomfört projekt eller mindre ändringskostnader. Såvida inte ett helt vattentätt kontrakt skrivs.
Men då gäller att kontraktet förhandlas parallellt med flera anbudsgivare under utvärderingen för att utnyttja konkurrensmedlet. Det finns ju ingen som helst uppsida för en leverantör att gå med på någon som helst ökad risk när de väl utsetts till anbudsvinnare...
Med detta sagt är det omöjligt att veta om 539M, 700M eller 712M är rätt. Hur mycket förhandlingsmarginal som lämnats på bordet eller för den skull, det viktigaste, vad slutnotan kommer att bli?
Men givet att 539 är färdigprutat och blir den faktiska slutnotan innebär det ju onekligen att Lidingö har råd med en 50m bassäng med hopptorn, barnbassäng och säkert både ett kommunalt gym o spa, vågmaskin och en och annan cykelmotorväg.

Anders Bergstedt 2018-10-04 22:59

Tack för denna information. Den var helt nödvändig för att man skulle kunna uppskatta om Implenias anbud var rimligt.Jag hade aningen att Lidingö valt det lägsta anbudet och det inger farhågor eftersom spännvidden på anbuden är så stor.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google