Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Broöverklagan avslås

måndag 5 november 2018 22:24

URBAN NOUVEAU. Den 11 oktober lämnade företaget Urban Nouveau in en begäran om överprövning av brobeslutet för Lilla Lidingöbron. Förvaltningsrätten begärde ett snabbt svar från Lidingö stad som redan till den 12 oktober skickade in sitt svar, se denna länk.

Den 25 oktober kom Förvaltningsrättens beslut: Förvaltningsrätten avvisar ansökan om överprövning.

Urban Nouveau, som ville delta i upphandlingen av Lilla Lidingöbron men behålla Gamla Lidingöbron, lämnade inte in någon ansökan eftersom det i upphandlingsdokumenten inte fanns någon alternativ lösning för att behålla den nuvarande bron. Företagets uppfattning är att bron har ett högt kulturhistoriskt värde, att bron är sällsynt och att bron blir mer värdefull för varje år. "Upphandlingsdokumentens snäva utformning strider mot principerna om likabehandling och proportionalitet", skriver man. Eftersom inga alternativa lösningar var tillåtna anser Urban Nouveau att man lidit skada varför upphandlingen måste göras om.

Lidingö stad ansåg å sin sida att begäran av överprövning skulle avvisas eftersom Urban Nouveau, som inte haft för avsikt att lämna in något anbud, saknar talerätt vad gäller överprövning. "Staden har själv rätt att bestämma vad som ska upphandlas."

Förvaltningsrätten hänvisar till en tidigare dom i ett annat ärende om överprövning, som Högsta förvaltningsdomstolen fattade 2017, och skriver i sitt beslut att "bolaget inte haft något intresse av att tilldelas det kontrakt som upphandlingen avser, dvs. uppdraget att riva den befintliga bron och uppföra en ny". Därför har Urban Nouveau inte talerätt vad gäller överprövning av upphandlingen. Så ansökan avslås. Men den kan överklagas.

Dela Broöverklagan avslås

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google