Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

539 mot 487 miljoner

torsdag 20 december 2018 22:27

"VINSTEN TILL LIDINGÖVALLEN". Företaget Urban Nouveau, som vill bevara Gamla Lidingöbron för att där anlägga en park och bygga bostäder, fortsätter sitt arbete att få Lidingö stads politiker att ändra uppfattning. Detta trots att beslutet att bygga nya Lilla Lidingöbron och riva gamla bron togs av kommunstyrelsen i början av oktober och att ett avtal undertecknades med Implenia AB i början på november. Den 5 december fick kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) ett brev (se nedan) om hur ett bibehållande av gamla bron istället kan ge staden pengar för att t.ex. rusta upp Lidingövallen och ge ett bidrag till byggandet av nya simhallen. Fullmäktiges ledamöter har även fått brevet.

Illustrationer: Knight Architects och Urban NouveauIllustrationer: Knight Architects och Urban Nouveau

Urban Nouveau överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som avvisade företagets begäran om överprövning av beslutet med hänvisning till att företaget inte hade talerätt i ärendet. Urban Nouveau gick då vidare till kammarrätten angående de överträdelser man ansåg skett gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling. Kammarrätten avvisade företagets begäran. Den 13 december skickades en överklagan av de beslut som förvaltningsrätten och kammarrätten tagit, till Högsta förvaltningsdomstolen.

I överklagan skriver Urban Nouveau bl.a. att "en av Sveriges mest bevarandevärda broar, Gamla Lidingöbron, planeras att rivas. Förklaringen till beslutet är att det är billigare att riva bron och bygga en ny, än att renovera den. Detta är ett felaktigt antagande, generellt sätt är det billigare att renovera en bro än att bygga en ny."

"Ska en kommun komma undan med beslut tagna över medborgarnas huvuden, oegentligheter som osanningar och undanhållande av information, i syfte att nå sina mål? Det är denna sakfråga, som ligger till grund för dagens situation och som borde granskas. Fallet kan bli ett vägledande avgörande."

"Till följd av den senaste omskrivna skandalen gällande Lidingös kommunstyrelses maktmissbruk genom sitt förslag till höjning av de egna lönerna är det enkelt att dra följande slutsats: trots att det inte är olagligt att politiker själva höjer sina egna löner är det omoraliskt. Lyckligtvis, genom journalistik av hög kvalitet och stark folkopinion drogs beslutet tillbaka av politikerna. På samma sätt borde det politiska beslutet att riva Gamla Lidingöbron och bygga en ny bro också dras tillbaka, särskilt när det finns ett genomarbetat alternativ med sociala, kulturella och ekonomiska fördelar som bevarar bron."

Urban Nouveau har även skickat ett brev till Daniel Källenfors (M) och till kommunfullmäktiges 51 ledamöter i vilket de skriver att företagets förslag kostar drygt 50 miljoner kronor mindre än det anbud som Lidingö stad accepterat. Urban Nouveaus förslag kostar 487 miljoner kronor, Implenias kostar 539 miljoner kronor och då ingår rivning av den gamla bron.

Företaget erbjuder de sig i brevet att bygga fler bostäder på bron än i sin ursprungsplan. Detta skulle helt finansiera parken de vill bygga uppe på bron. Förslaget kan även innebära Lidingövallen och den nya simhallen kan få ekonomiskt stöd genom att bostäder och park byggs på bron.

Lidingösidan publicerar här brevet, som är på engelska, i sin helhet:

Letter to the Mayor of Lidingö

Dear Daniel,

IMPORTANT NEWS
Our project to preserve and develop Gamla Lidingöbron which was presented to Lidingö stad several times
since 2011 has been updated since our last meeting:
Instead of 5,500 sqm of apartments, the bridge will now host 10,000 sqm of apartments. This can be achieved by building on two floors and by making the private entrances indoor areas.

Residence Christie’s recent assessment based on current market value adds up to 1,38 Billion SEK, which will produce a profit of 415 Mnkr.

“Average price per square meter = 138,000 kr.Total sales price = 1,380,000,000 kr” – Henrik Thelin and Lars Fogelklou, Residence Christie’s (appendix 1)
“Housing under Gamla Lidingöbron will have a very good sound comfort with a thoughtful design.” – Erik Dedering and Lennart Karlén, ACAD Acoustic Consulting & Design (appendix 2)

This game changer means that there is enough money in this system for Urban Nouveau to pay for the full public park [100 Mnkr] and to ensure the total renovation and strengthening of Gamla Lidingöbron, including foundations, without any financial risk whatsoever.

FINANCIALS
In our last meeting on the 12th of September 2018 we showed you the following strategy:
850 Mnkr (apartment sales) - 777 Mnkr (UN investment excluding park) = 73 Mnkr profit.
Today, the 5th of December 2018, [exactly two years after Anna Rheyneuclaudes Kihlman said yes to our proposal and no to demolition] we bring you the following update:
1,38 Billion SEK (apartment sales) - 877 Mnkr (UN investment including park) = 315 Mnkr profit.
As with all Urban Nouveau’s projects, part of the profit will subsidize our work in less developed countries, e.g. supporting the starving children of Yemen.
In addition, Lidingö stad’s shares of these profits could finance current public projects such as sports, swimming and educational facilities on the island.

FOR THIS TO WORK
A. Lidingö stad promotes the new bridge design towards Trafikverket, i.e. the value of the 1971 car bridge “Lidingöbron” will double up from generic to unique, the life of the bridge will be extended and there is no risk of structural hazard.
B. Gamla Lidingöbron instead of being demolished, is sold as Direktanvisning.
C. The revised procurement process, keeping today’s functionality, opens the application for alternative solutions [unique procurement].
D. Bureaucratic patience to transfer the financial support from Trafikverket to our updated proposal.

CONCLUSION
This new information confirms that it is worth renegotiating a better proposal that saves taxpayers money, preserves a historic architectural landmark and presents enormous environmental benefits compared to demolishing and rebuilding.
Since Urban Nouveau is offering to pay for the public park, the price for Lidingö stad to move forward with this proposal is now only 487 Mnkr. That is 52 Mnkr cheaper than the procured alternative [of 539 Mnkr]. These 52 Mnkr together with Lidingö stad’s shares of the profits from selling the apartments can contribute to paying for local challenges, such as:
· Swimming facilities = 300 Mnkr
· Lidingövallen = 70 Mnkr
· New school house in Hersby = 50 Mnkr
· Lowering the taxes
Our partner Serneke with a cashflow of 5,6 Billion SEK / year can support a performance guarantee and ensure that the construction will be completed.
This world-class project will get your trust back from the people of Lidingö. We can not change the past but we can create a better future, together.

For the best of Lidingö,
Filipe Balestra, Chairman and Sara Göransson, CEO, Urban Nouveau AB


Urban Nouveaus sammanfattning i sitt yrkande till Högsta förvaltningsdomstolen:
Med anledning av att fallet inte bara berör frågan om upphandling i ett specifikt fall, utan ett mycket större problem som handlar om kommuners maktmissbruk, slarvigt hanterade planprocesser och okunnigt förfarande av kulturhistoriska värden som i sin tur påverkar en upphandling kan fallet komma att bli ett nytt prejudikat.

De oegentligheter som har föregått upphandlingen, d.v.s. att a) Lidingö stad inte följt PBL vad gäller hänsyn till kulturvärden, b) ignorerat Länsstyrelsen, Stockholms läns museum och andra experter som motsatt sig en rivning av Gamla Lidingöbron och efterfrågat bevarandeförslag, c) försummat den demokratiska processen genom hastigt tagna beslut – är i sig synnerliga skäl för att pröva överklagandet.

Urban Nouveau yrkar därför att Högsta förvaltningsdomstolen med upphävande av kammarrättens överklagade beslut återremitterar målet till kammarrätten.

Dela 539 mot 487 miljoner

Kommentarer

Donald Sumpter 2018-12-25 09:30

Jag skulle inte betala 138 000 kr per kvm för att kunna bo bredvid Lidingö bron med allt det trafikljudet och folk som gick på mitt tak. Var är deras marknadsbevis för detta? Det är priser på Strandvägen i Stan!

Jimmy Edlund 2018-12-21 07:20

Riv skiten, så vi får slut på alla spekulationer, och bygg för framtiden..

Men framför allt... Riv skiten....

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google