Väder Lidingö

Lidingö tisdag 1 december 2020 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

MP: Bygg flefamiljshus på infartsparkeringen i Bodal

fredag 23 september 2016 06:36

Vi måndagens sammanträde i Lidingö kommunfullmäktige (start klockan 18 i Lidingö stadshus) kommer Miljöpartiet att lämna in nedanstående motion i vilken man föreslår att flefamiljshus, kanske studentbostäder, byggs på infartsparkeringen i Bodal.

Infartsparkeringen i Bodal har blivit så populär att det nästan alltid är fullbelagt. Det är bra att det finns flera infartsparkeringen på Lidingö i närheten av kollektivtrafiken, så att fler kan nyttja kollektivtrafiken och på så sätt bidra till minskade klimatförändringar.

Marken vid Bodals station där infartsparkeringen ligger är också värdefull ur ett bostadsperspektiv. Det är inte alltid så lätt att finna byggbar mark på Lidingö och här nyttjas marken enbart för parkering dagtid.

Miljöpartiet menar att samma markområde, dvs utmed Lidingöbanan mellan Bodals och Larsbergs stationer, torde kunna nyttjas för att bygga flerfamiljsbostäder i flera våningsplan och infartsparkeringen i gatuplan eller en våning ner. Vi kan kanske bygga studentbostäder där, en bristvara i Stockholm.

Lidingö har ett bra läge i förhållande till både KTH och Stockholms universitet. Vi kan också satsa på mindre lägenheter så att Lidingös unga har någonstans att flytta när de lämnar föräldrahemmet. För vi vill att våra ungdomar ska, om de så önskar, kunna bo kvar på ön. Vi kan också se över möjligheterna att dessa lägenheter blir hyresrätter och bygga på ett sådant sätt att hyrorna blir rimliga.

Lidingö stad skulle också kunna vara djärva och bygga dessa hus helt i trä och att de är klimatsmarta. Ett spjutspetsbyggande och boende skulle vara spännande. Med andra ord det finns stora möjligheter!

Vi föreslår fullmäktige besluta

att ta fram en plan för hur området mellan Bodals och Larsbergs stationer kan bebyggas med flerfamiljshus.

Helena Lundberg, Thomas Bengtsson, Patrik Sandström och Arvid Molin (MP)

Dela MP: Bygg flefamiljshus på infartsparkeringen i Bodal

Kommentarer

Johan Silfver 2016-10-02 00:43

Riv parkeringen och återställ den gröna äng som fanns där innan renoveringen av Lidingöbanan. Skog, buskar, ängar och gräsytor måste få finnas kvar på Lidingö. Se inte allt som en potentiell yta att bygga på.

Ida Johansson 2016-09-25 15:28

Att fler bostäder behövs för alla kategorier tror jag vi är ense om, men däremot inte placeringen. Marken vid Bodals infartsparkering är mörk och påverkad av trafiken från S Kungsvägen. Ni kanske visserligen menar den tomt/tomter, som ligger närmre Malmstens skola/nedanför fotbollsplan. Snälla, rör inte den. Som småbarnsförälder är den en lunga och ett fält att leka och ha pic nic på.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google