Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Moderaterna ber om ursäkt i arvodesfrågan

fredag 14 december 2018 12:46

Moderaterna ber om ursäkt i frågan om hantering av politiska arvoden på Lidingö. Det skriver Nils-Henrik Tideberg, ordförande för Lidingömoderaterna och Anna-Britta Bergman, ordförande för Moderata fullmäktigegruppen i nedanstående uttalande:

Efter den senaste tidens arvodesdiskussioner har väljarnas förtroende för politiken skakats om och det gäller inte minst för Moderaterna. För det ber vi reservationslöst om ursäkt.

Övergripande anser vi att även politikerarvoden behöver ses över med jämna mellanrum, för att säkerställa att de är anpassade så vi har möjlighet att rekrytera fritidspolitiker och nyckelpersoner.

Det är vårt främsta mål att återvinna den trovärdighet Moderaterna så länge haft på Lidingö. Det kommer ske genom att blicka och agera framåt, med engagemang och målinriktning som ledstjärnor.

När arvodesberedningens nuvarande mandat går ut vid årsskiftet så anser vi att kommunfullmäktige bör utse en ny parlamentarisk arvodesberedning, med kommunfullmäktige som huvudman istället för kommunstyrelsen. Denna nya parlamentariska arvodesberedning bör vidare, för att undvika varje misstanke om jäv, bestå av förtroendevalda som inte har eller aspirerar på att inneha poster som kommunalråd eller presidieplats i styrelser och nämnder.

Dessa politiskt mycket känsliga förändringar måste präglas av legitimitet, transparens och relevans. När arvoden justeras så anser vi att objektiva aspekter, som till exempel följande, kan vägas in och öppet kunna redovisas:

• Uppdragets ansvar
• Uppdragets utsatthet och komplexitet
• Tidsåtgång för uppdraget
• Underställd chefstjänstemans lön
• Förhållandet till andra jämförbara kommuners motsvarande poster inklusive sidouppdrag

Kommunalråd och nämndernas presidier skall ha en transparent ersättning, där eventuella styrelseuppdrag som kan anses ingå i den kommunala tjänsteutövningen skall beaktas. Samma regler som ovan skall givetvis gälla även för oppositionsråd. Det skall även vara tydligt vilka krav och förväntningar som ställs på respektive uppdrag.

Det är vår uppfattning att en arvodesberedning för framtiden skall ta fram sina förslag på arvoden enligt dessa ovanstående principer och förslaget behandlas av fullmäktigegruppen enligt etablerat mönster. Den moderata föreningsstyrelsen avser att lägga fram en proposition enlig principerna ovan till föreningens årsmöte 2019.

Vi står fullt bakom vårt samarbete med LP, L och KD samt vårt gemensamma majoritetsprogram och har fullt förtroende för vår KSO Daniel Källenfors. Vi ser fram emot ett gott samarbete och en bra mandatperiod med många bra beslut för Lidingös bästa.

Nils-Henrik Tideberg
Ordförande Lidingömoderaterna, för Lidingömoderaterna styrelse

Anna-Britta Bergman
Ordförande Moderata fullmäktigegruppen, för moderata kommunfullmäktigegruppen

Dela Moderaterna ber om ursäkt i arvodesfrågan

Kommentarer

Christer Mohlin 2018-12-17 09:24

Den moderata ursäkten kan ikväll den 17/12 backas upp i verklig handling genom ett aktivt stöd till den M-ledda Arvodesberedningens nya förslag.

Först av M-ledamöterna i kvällens Kommunstyrelse klockan 17.

Därefter av M-gruppen i Kommunfullmäktige klockan 18.

Visa nu upp ert nya ”lyssnande ledarskap”. Fördjupa inte förtroendekrisen genom att begära återremiss och skjuta frågan framför er.

Erik Andersson 2018-12-15 15:04

Stryk gärna kriteriet "underställd chefstjänstemans lön". Verksamhets- och personalansvariga chefers lönenivå har ingen som helst relevans för politikers ersättningar. Och inte heller löner som knyts till statsrådens löner. Den enda likheten är att de är politiker. Det är lika relevant som att jämföra en pizzabagare med Operakällarens restauratör. Slutligen tycker jag som Odéen att det räcker med ett kommunalråd.

Leif Söderholm 2018-12-14 18:06

Jag föreslår dessutom att arvodena fastställs i god tid före valet. Därmed vet de som aspirerar på ett uppdrag vad som gäller.

Gabor Sebastiani 2018-12-14 14:48

Äntligen!

Jag antar att Moderaterna då inte går emot arvodesberedningens huvudförslag.

Det hade varit snyggt om även KD och LP uttalat sig innan kommunfullmäktige den 17/12.

Anders Odéen 2018-12-14 14:24

”Vi står fullt bakom...” Jag tror nog att majoriteten lidingöbor står fullt bakom att vi klarar oss med ett kommunalråd - med fullt fokus på att vårda stadens ekonomi. Det har varit tillräckligt pinsamt att höra kommentarer som ”vad håller ni på med på Lidingö” mm mm. Gör rätt istället, det gagnar alla.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google