Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 februari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

LP: Vi har fått med oss M och KD för att minska byggandet på Lidingö

tisdag 23 juni 2015 10:01

Nyligen hade Lidingöpartiet sin årliga konferens, skriver Pia Wieck, styrelseledamot i Lidingöpartiet. Aktuella frågor som diskuterades var många bl.a. Lidingö centrums utveckling, budgetdirektiven för 2016, skolan och äldreomsorgen. Det råder en stor samsyn inom partiet vilket ger utrymme för djupare diskussioner vad gäller partiets hjärtefrågor.

Att Lidingöpartiet nu gått med i majoriteten med M och KD ändrar på intet sätt vår inställning till exempelvis byggfrågorna, och vi är därför glada över att vi fått med oss våra samarbetspartners när det gäller att minska byggandet på ön, både i centrum och på annat håll. Att bevara grönområdet framför Jernet, bakom Vasaborgen och den mycket populära bergsknallen vid Bergsätra var för oss mycket viktiga frågor i valet; därför känns det extra bra att dessa områden inte längre är aktuella för exploatering.

Liksom tidigare kämpar vi aktivt för att bevara våra skogar och grönområden, stora som små, för ett småskaligt Lidingö Centrum och att Lidingö ska förbli en skön grön ö. För oss är det oerhört viktigt att Lidingöbornas pengar går till kärnverksamheterna som skola, vård & omsorg, kultur mm istället för administration och onödiga investeringar.

Inom partiet finns det en stor bredd på kunskap och mycket energi och drivkraft. Därför känns det extra bra att detta nu kan tillvaratas på ett mer effektivt och konstruktivt sett än tidigare, då vi var ett oppositionsparti. Inom en majoritet är samsynen självklart inte total, oftast inte ens inom olika partier (Lidingöpartiet är nog ett undantag); men samarbetet inom den nuvarande majoriteten känns mycket bra och det råder en balans mellan att ge och ta i olika frågor, och diskussioner och resonemang är konstruktiva och givande. Framför allt så finns det en stor vilja och energi från samtliga att göra det bästa för Lidingöborna. I förra mandatperioden låg det stort fokus på byggande och på utvecklingen av Lidingö centrum. Dessa planer kvarstår naturligtvis om än i mindre skala. Det känns dock tydligt nu att mer fokus än tidigare läggs på effektivisering och fokusering på kärnverksamheterna.

En sak som vi verkligen fått erfara under detta första halvår som majoritetsparti är att “det händer mycket nu”. Och det lär bli lika mycket framöver om inte mer. Lidingö må vara en liten kommun, men brist på stora frågor finns det inte. En ny bro ska byggas, Lidingöbanan ska komma igång, centrum ska utvecklas, Lidingöhems framtid ska utredas, stadshusets ombyggnad/renovering ska utredas, skolor och äldreboenden ska byggas ut.

Det är frågor om överdäckning, simhall och multisporthall. Att majoriteten nu beslutat att göra en total översyn av organisationen för att kunna effektivisera och rationalisera känns betryggande i ett sådant här läge då det kommer att krävas mycket kapital till allt detta. Att höja skatten för att klara investeringar är inte Lidingöpartiets politik.

Att det bör finnas någon slags utjämningssystem mellan kommuner är nog de flesta positiva till. Tyvärr har detta enligt Lidingöpartiet nu gått för långt och det är många, många miljoner extra som nu försvinner från Lidingö stads kassa. Tyvärr i ett läge när vi står inför angelägna men stora investeringar, som t.ex. ny bro, något som vi varken kan eller vill välja bort. Den s.k. Robin Hood-skatten tar tyvärr ingen som helst hänsyn till Lidingöbornas behov, vilket är olyckligt! Naturligtvis försöker vi tillsammans med våra kollegor, som har kanaler till rikspolitiken, att påverka även detta.

Lidingöpartiet önskar alla en skön sommar.

Pia Wieck

Dela LP: Vi har fått med oss M och KD för att minska byggandet på Lidingö

Kommentarer

Nicole Ekstam 2015-07-16 09:19

Hej,
Niklas Öhrström är hemmahörandes i Sollentuna och är medlem i YIMBY =Yes in my back yard. Så han tycks vara för förtätning praktiskt taget överallt. Han har även gjort sig hörd på Rädda Lidingös sida på Facebook.

Björn Tarras-Wahlberg 2015-07-15 17:42

Lidingöpartier: "Flera 1.000 nya bostäder"?

Till min förskräckelse läser jag här att Pia Wieck (Lidingöpartiet, tidigare Pia Signel, i Rädda Lidingö) - förespeglar flera 1.000 nya bostäder på Lidingö. Så här skriver hon nedan:

"Kommunfullmäktige har precis tagit ett beslut om riktlinjer för bostadsförsörjning med planer att bygga flera tusen bostäder."

Kan detta vara möjligt? Skulle Lidingöpartiet ha gjort en helomvändning från att ha företrätt en mycket begränsad förtätning av Lidingö?

Detta skulle i så fall vara i strid med Lidingöbornas uppfattning vid det stora samrådet från våren 2013. Där ville flertalet ha samma eller till och med en lägre grad av förtätning än idag.

Ett klargörande om denna grundläggande frågeställning kommer att ges vid Rädda Lidingös stormöte om Lidingös framtid med nya Stadsbyggnadschefen Amanda Horwitz och representater från de övriga partierna:

Tid och plats: Torsdagen 10 sept. kl 18.00 i Lidingö Stadshuset, lokal Storholmen.

Alla är varmt välkomna!

Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen
Rädda Lidingö - Bevara Trädgårdsstaden

Anders Wennberg 2015-06-27 00:29

Rätt Carl-Johan, det är skrämmande många som Patrik som glömmer att Landstinget får pengar från skattebetalarna och därför skall serva folket. Inte minst de som jobbar för Landstinget glömmer också bort detta - annars hade de inte slösat bort pengar på Spårvägshallarna...

Carl-Johan Schiller 2015-06-26 21:35

Man måste komma ihåg vilka landstinget arbetar för och vilka som finansierar verksamheten. Det är alla vi skattebetalare i hela länet. Med andra ord är det en underlig hållning att "landstingspengar" inte skulle gå till Lidingö då vi också är med och betalar skatt.

Vi har precis lika stor rätt till service från SLL som någon annan kommun.

Carl-Johan Schiller (Kd)

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-06-26 20:46

Patrik Öhrström!

Jag får en känsla av att du bestämt dig för att Lidingö är en dålig och osolidarisk kommun. Således biter inga sakargument på dig, inte ens om deras korrekthet lätt kan kontrolleras via offentliga källor. T.ex att Lidingö redan är landets femte mest tätbefolkade kommun och den fjärde mest tätbefolkade i Stockholms län (källa: SCB). Det om något visar att Lidingö tar både ett nationellt och regionalt ansvar. Till detta kommer den drygt halva miljard som Lidingös skattebetalare årligen betalar in till det nationella skatteutjämningssystemet (källa: Finansdepartementet).

Dina märkliga påhopp på Lidingö ter sig mot den bakgrunden synnerligen anmärkningsvärda och okunniga.

Anders Wennberg 2015-06-26 18:04

Patrik, SL fick bygga spårvagnshallar på Lidingö. Vi ställde upp för SL. Där ställde vi upp. Vi bygger även en hel del bostäder, och vi hade kunnat bygga fler om inte SL fick mark till spårvagnshallarna. Patrik, kom gärna ut till Lidingö en dag och kolla själv!

Men, Landstinget var så korkade att de byggde hallarna trots att Spårväg City är uppskjutet och inga spårvagnar kan hitta dit. Sköts Landstinget i övrigt lika dåligt som projektet med spårvagnshallarna borde nog Landstinget läggas ner eller åtminstone många ledande personer sparkas!

Det vore intressant att höra vad Paul Lindquist har att säga om jättefiaskot med spårvagnshallarna - både som KSO på Lidingö när de byggdes och i nya rollen på Landstinget.

Patrik Öhström 2015-06-26 17:20

LP, varför ska SLL spendera pengar på Lidingöbanan när ni själva inte ställer upp med fler bostäder dvs ökat byggande?

Det mest kostnadseffektiva är att lägga ner alla landstingsfinansierade satsningar på Lidingö och låta kommunen sköta detta själv.

Jag vill inte att landstingspengar går till Lidingö som inte ger något tillbaka.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-06-26 16:08

Anders W!

När alla goda krafter drar åt samma håll blir resultatet bäst. Det gör vi nu, LP, M och KD!

Satsningen på Lidingöbanan och Spårväg City är en framsynt och viktigt framtidssatsning. Lätt spårtrafik - modern spårväg - är en trafikform som är på frammarsch världen över, inte minst i kulturländerna på kontinenten, t.ex. Frankrike. Spårväg har ett utmärkt format när man inte vill bygga megastäder, och det vill vi inte på Lidingö. Att sedan den förstockade Stockholms Handelskammare ideligen baktalar spårväg säger mer om den organisationens inkrökthet och kopplingar till bil- och bussindustrin genom bl.a. Bil Sweden, än om modern spårvägs förtjänster.

Pia Wieck 2015-06-25 11:00

Mattias,
Det verkar som att du inte är så insatt i politiken på Lidingö. Kommunfullmäktige har precis tagit ett beslut om riktlinjer för bostadsförsörjning med planer att bygga flera tusen bostader. Detta trots att Lidingö redan är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun, och Stockholmsregionens fjärde. Det finns i Stockholmsregionen 22 kommuner där det borde finnas mer utrymme än på Lidingö. Bygger vi hyresrätter på Lidingö så går dessa dessutom till den allmänna bostadskön för hela Stockholmsregionen. Vi har ingen egen bostadsförmedling på Lidingö som kan ge barnen på Lidingö förtur. Istället för att fråga om andra kommuner ska lösa var Lidingöbarnen ska bo, så borde du fråga dig om Lidingö ska lösa var andra kommuners barns ska bo? Nu tror jag det är få som ser Lidingö som en isolerad ö. Bostäder behövs, men utvecklingen ska vara balanserad så att Lidingö får förbli en grön ö med småstadskaraktär. Även i Stockholmsregionen behövs det olika typer av boendemiljöer eftersom olika personer föredrar olika typer av boenden. Det är också viktigt att inte allt fokus ligger på att bygga många bostäder som möjligt. När det byggs ska det blir bra för de som flyttar hit, men även för de som redan bor här. Att se till att vi har en bra skola och äldrevård mm. är också områden som är viktiga att fokusera på. Detta är den nya majoriteten helt överens om.

Mattias Johansson 2015-06-24 22:30

Barnen till Lidingöborna ska också ha någonstans att bo. Är det andra kommuner som har ansvar för att lösa det?

Anders Wennberg 2015-06-24 11:22

sedan tror jag nog att LP underskattar det gedigna arbete som Moderaternas nya styrelse gjort för att svänga om partiet mot att lyssna mer på Lidingöborna och mindre på krav från politiker högre upp i partiet. Lidingö Moderaternas nya styrelse leder arbetet att åter göra partiet till ett parti för Lidingöborna!

Niklas igen, Lidingö håller just nu på att bygga Dalénum för fullt, vi bygger stora nya spårvägshallar åt SL:s spårvagnar (iofs ett idiotprojekt verkar det som eftersom spårväg city blir försenat och SL:s spårvagnar inte kan komma fram till hallarna). Men ändå rycker Stockholm glatt bort infartsparkeringen på Ropsten och drar in busslinjer. Att bara säga "Ja" till Landstingets krav utan att komma med motkrav, är nog kanske bra för politikernas karriärer men inte för Lidingöborna. Niklas, vem tycker du att Lidingöpolitikerna i första hand skall jobba för? Eller en mer relevant fråga, där du bor - vem tycker du att dina lokalpolitiker skall jobba för?

Anders Wennberg 2015-06-24 08:57

Hej Niklas,

Är det Niklas Öhrström från Sollentuna, Älta eller Hägersten? Vad trevligt att du intresserar dig för Lidingöpolitiken, skall du flytta hit? Men tyvärr är du nog lite missinformerad.

Debatten handlar inte om Lidingö skall bygga eller ej, om Lidingö skall ta sitt ansvar eller ej. Alla är överens om att Lidingö Centrum skall vidareutvecklas, att det behövs fler lägenheter och att Lidingö skall bygga en del av dessa.

Nej, debatten handlar mer om hur mycket som skall byggas och på vilket sätt som Centrum skall vidareutvecklas. Skall vi vidareutveckla genom att bygga på döda ytor som stadshusparkeringen och försiktigt förtäta på ett sätt som bevarar områdets funkis-karaktär med dominans av relativt små lägenheter (i flerbostadshusen), eller skall vi ändra hela området till ett ”Hammarbysjöstad look alike” med tätbebyggda dyra nybyggda lägenheter och ingen plats för gröna plättar (eller parkeringar)? Vill vi göra något bra för både de som bor i området idag och de som skall flytta in, eller vill vi maximera antalet lägenheter? Det är där debatten står.

Dessutom handlar det om vad infrastruktur i övrigt orkar med. I ursprungsplanerna var ingen utbyggnad av skolan planerad, inga nya fotbollsplaner, ingen ny vårdcentral, inget badhus osv. När det byggs så måste hela infrastrukturen följa med, men de planer vi sett från förra majoriteten var bara ”bygg så mycket som möjligt och ignorera infrastukturen”.

En av de ledande inom (M) har tom aktivt motarbetat att lägga konstgräs på fotbollsplanen i hans fina villakvarter, men samtidigt propagera för hård utbyggnad av andras kvarter. Varför skall nya lägenheter (eller för den delen konstgräs på en fotbollsplan) bara byggas i existerande lägenhetsområden och mer sällan på mark bredvid villor?

Nej Niklas, det är mer komplicerat än du tror. Flytta hit, lär dig områderna och sätt dig in i planerna – så kanske då får se…

Niklas Öhrström 2015-06-23 16:00

Tråkigt att Lidingö nu skjuter över ansvaret för bostadsbyggandet till andra kommuner i länet. Gissningsvis får det konsekvenser. Stockholms läns landsting har dålig ekonomi och kommer tvingas till försämringar i kollektivtrafiken. Det är rimligt neddragningarna av exempelvis turtäthet och busslinjer blir extra påtagligt i kommuner som inte arbetar för ett bättre underlag. Då kommer Lidingö att känna av de negativa aspekterna av LPs politik.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google