Väder Lidingö

Lidingö måndag 5 juni 2023 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

LP: Kameror på bron så inbrottstjuvarna tvekar

onsdag 28 februari 2018 22:35

Som kommunpolitiker är det inte helt lätt att påverka polisens arbete direkt, eftersom polisen är statlig, men vi kommer att göra allt som står i vår makt att stoppa den oacceptabla brottsutvecklingen på Lidingö. Och, vi måste göra vad vi kan, i stadens regi. Med kameror på bron kan vi få potentiella inbrottstjuvar att tveka, men också hjälpa polisen att utreda de brott som begåtts. Det skriver de fyra Lidingöpartisterna Birgitta Sköld, Lars H Ericsson, Göran Grahn och Pia Wieck.

Bostadsinbrotten har över tid ökat kraftigt på Lidingö, otryggheten bland Lidingöborna likaså. Att de internationella ligorna har hittat till ön, att återfallsförbrytare blir utsläppta alldeles för tidigt, avsaknaden av en fullskalig polisstation på ön - förklaringarna är många. Det finns även en frustration hos Lidingöborna för att det saknas resurser hos polisen att utreda de brott som begås. Det saknas konkreta handlingsplaner för att förbättra situationen. Som medborgare känner man sig ofta maktlös.

Världen ser inte ut som den gjorde för femtio år sedan, inte heller Sverige eller Lidingö. Vi måste därför möta den som den är, här och nu. Som kommunalpolitiker är det inte helt lätt att påverka polisens arbete direkt, eftersom polisen är statlig, men vi kommer att göra allt som står i vår makt att stoppa den oacceptabla utvecklingen.

Polisen behöver mer resurser. Snittet för EU är 3,5 poliser per 1000 invånare, för Sverige 1,8. Lidingö en del av polisens norra Stockholmsdistrikt och när polisen inte får de resurser som krävs kommer det alltid att finnas områden som behöver insatser före Lidingö. Vi måste aktivt kräva att staten förändrar polisens organisation. De är underbemannade och tyngs av för mycket administration. Vi måste även ställa krav på lagstiftarna. De som begått brott ska straffas och de som inte har rätt att vara i Sverige ska utvisas. Två personer ska inte kunna skylla på varandra, för att sen kunna gå fria.

Vi kan inte vänta på att polisen ska fungera som vi vill. Vi måste göra vad vi kan i stadens regi. 2017 förstärktes Omsorgs- och socialförvaltningen med en tjänst för brottsprevention och en med fokus på våld i nära relationer. I budgeten för 2018 har majoriteten dessutom avsatt resurser för tre fältassistenter som ska vara ute bland ungdomar. Vi kan stödja grannsamverkan i högre utsträckning och få fler föräldrar att engagera sig som nattvandrande föräldrar. Vi kan genom kampanjer uppmana alla, att faktiskt ringa polisen om de ser något som ser misstänkt ut.

Framför allt kommer Lidingöpartiet verka för att det ska sättas upp kameror på bron och skylta stort med detta. Lidingö har fördelen att förutom sjövägen endast ha en enda väg till och från ön. Låt oss utnyttja detta för att få potentiella inbrottstjuvar att tveka och för att hjälpa polisen att utreda de brott som begåtts.

För Lidingöpartiet är trygghet viktigt och vi kommer att arbeta för att Lidingö blir tryggt igen.

Birgitta Sköld, Gruppledare LP
Lars H Ericsson, Ordförande LP
Göran Grahn, Vice Ordförande LP
Pia Wieck, Partisekreterare, LP

Dela LP: Kameror på bron så inbrottstjuvarna tvekar

Kommentarer

Rikard Bremark 2018-03-06 08:53

Som många andra skriver är kameror på bron tandlöst och bortkastade pengar.

Bilar falsskyktas eller har inte regplåtar alls, stöldgods blir omlastat till annan bil innan passage över bron och en del försvinner eventuellt snabbt ut ur landet eller återfinns inte även om det blir kvar i Sverige.

Diskussionen om DNA märkning är samma där där huvudsyftet är "öka chansen att få tillbaks dina stulna saker" och "minska risken för inbrott" "hjälp till och skapa tidslinje vid flera inbrott"

För det är just det det är bra för, att Polis kan spåra tillbaks vart godset kommer ifrån och återbörda det till sin ägare, detta medför även en bit i pusslet av tidslinje för polisen där vittne kan placera tjuven hos nån annan eller hos sig själv men kanske inte hos dig, oavsett så blir personen då antagligen dömd om gods från nån annan anträffas hos personen.

DNA Märkning lik väl som Alarm märkning minskar risken för inbrott om din granne inte har något av dom.

Köp larm, kanske helst kombinerat med kameror och uppkopplat till vaktbolag för att säkra identifiering av tjuven eller tjuvarna vid senare tillfälle.

Alternativt separata system för larm och kamera.

Märk dyra saker med DNA för att få tillbaks dom oavsett om nån blir lagförd eller inte.

Mikael Olofsson 2018-03-05 22:43

Pia: googla "nyttan av övervakningskameror" och gör ett överslag av om träffarna är positiva, neutrala eller negativa. Kostnaden blir större än vinsten. När det gäller DNA-märkningen så flyttade väl bara inbrotten till andra områden på ön? Ön som sådan tror jag är för lukrativ för att någon ska avstå hela ön bara pga kameror på broarna (om dom bryr sig alls).

Något jag däremot tror på är täta poliskontroller på bron - då kommer man även att plocka allehanda kriminella, efterlysta, vapen, rattonyktra mm.

Hur situationen med antal poliser ser ut kan ju inte ha undgått någon. Löfven och Ygeman har ju låtit Eliasson lova flera poliser i 3,5 år när det i själva verket blivit färre. Hade det inte varit valår hade han suttit kvar. Nu senast konstaterades det att man sållat ut rekryter som inte förmått avlossa tjänstevapnet så något är ju allvarligt fel i rekryteringsprocessen om dom ens blivit antagna.

Pia Wieck (LP) 2018-03-05 12:47

Mikael, som jag förstått det minskade inbrottsfrekvensen i Sticklinge bara för att man DNA-märke saker i sin bostad. Eller det räckte med att man satte upp en skylt vid "ingången" till Sticklinge om att området använde DNA-märkning. Så att en kamera på bron skulle vara helt verkningslöst som avskräckande metod tror jag inte. Men varför inte pröva och sen utvärdera?

Det kan t.ex. vara ett fall där man sett en misstänkt bil vid ett inbrott och kan beskriva den till utseendet, men inte har registreringsnumret. I sådana fall skulle man kunna hitta bilen med hjälp av kameror på bron. Visst en del tjuvar åker kommunalt, och en del falskskyltar, men nu gäller det väl att försöka stoppa inbrottstjuvar och andra som begår brott från flera olika håll.

Självklart skulle vi väl alla vilja att polisen räckte till och att vi hade en egen polisstation på ön, men nu ser inte verkligheten ut så. Det finns alldeles för få poliser i Sverige och trots att man har sänkt kraven för att komma in på polishögskolan och ökat antalet platser, så är platserna inte ens fyllda och det lär vara så att inte alla ens klarar av utbildningen. Det kommer att ta många år innan vi får ordning på brottsligheten enbart med hjälp av poliser och då bör vi nog vara öppna för alla möjliga alternativa förslag.

Mikael Olofsson 2018-03-04 18:47

Kameror på bron är ju rena dumheterna! Förutom att kameror redan finns så är det ju inte jättesvårt att falskskylta bilar eller maskera sig. Utöver det måste man ju som någon redan skrivit det kunna koppla ett fordon till ett givet brott.

Enligt vad som stått i lokaltidiningen åker ju dessutom inbrottstjuvarna inte sällan kommunalt (där finns redan kameror) och postar stöldgodset i närmaste brevlåda för att inte bära det på sig.

Med tanke på att mycket stöldgods försvinner utomlands mitt framför ögonen på tullen så måste det till en förändring där också. Någon tullare ursäktade sig i en intervju jag läste med att "bilarna kommer ju precis innan båten ska kasta loss och då hinner ju inte polisen dit" - men för bövelen - fördröj bilen på något kreativt sätt då så att de får ta nästa båt och man hinner gå igenom lasten.

Exakt vilka åtgärder som behövs lämnar jag åt bättre vetande här att föreslå, men flera poliser behövs definitivt och då med lokalkännedom - både geografisk sådan och personkännedom.

Att hyra in vaktbolag är ju helt förkastligt - vi betalar redan "premium" i skatt och ska kräva samhällsservice därefter. Om kommunen ska bekosta vaktbolag så tvingas vi ju betala dubbelt! Isf måste man räkna av notan för vaktbolag mot kostnaden för "utjämningsskatt".

Anders Bergstedt 2018-03-03 10:41

Medborgarlöfte på Lidingö

Det grundläggande brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkansarbete lokalpolisområde Norrmalm planerar 2018, beskrivs övergripande i detta medborgarlöfte till de som bor och verkar i Lidingö stad.

Löftet gäller under hela 2018. Det kommer att följas upp kontinuerligt samt revideras vid behov.

Det här ska vi göra

1. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad och andra berörda aktörer arbeta mot otrygghet på Lidingö. Samverkan ska bland annat ske genom trygghetsvandringar samt övrig regelbunden kontakt och avstämning med lokala aktörer. Polisen ska samverka med Lidingö stad om en kontinuerligt uppdaterad lägesbild över situationen i kommunen rörande brott och ordningsstörningar.

2. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad, bland annat genom regelbundna planlagda insatser, arbeta för att minska användandet och tillgången på droger, bland ungdomar i Lidingö. Såväl alkohol, som narkotika och tobak. Insatserna, både avseende förebyggande kommunikation och polisoperativt arbete i samverkan, ska även innefatta motverkande av skadegörelsebrott.

3. Polisen ska tillsammans med Lidingö stad genomföra kommunikationsinsatser till de som bor och verkar i Lidingö avseende att förebygga tillgreppsbrott samt förmedla varningar och åtgärder i samband med pågående eller befarade intensiva perioder av tillgreppsbrott.

Thomas Holst Chef, lokalpolisområde Norrmalm Polisområde Stockholm city/polisregion Stockholm

Anders Bergstedt 2018-03-03 10:29

Göran och Iréne ! Det gläder mej att jag inte längre är den enda med polisiär bakgrund som inför valet försöker att driva den polisiära debatten. Var finns alla poliser,jurister, kriminologer och höga diginitärer inom Rättsväsendet och Kriminalvården som är bosatta på Lidingö ? Har dom inget intresse av den lokala debatten som är så oerhört viktig för Lidingös framtid ?

Då det gäller kameror överallt för att komma åt brottsligheten på Lidingö så skulle de genast kunna tala om att det är fullständigt ogenomförbart. Bara att ta upp problemet och ställa Lidingö i samma situation som utsatta områden skulle bli patetiskt. Det skulle bli ramaskri och ytterligare befästa Lidingös försök att bli av med tiggare, utifrånkommande kriminella och flyktingar som enligt senaste artikeln blir av med 75 bostadskontrakt och ställs på gatan eller blir tvingade att flytta till landsorten.

Naturligtvis är det kränkningarna genom bostadsinbrotten som är förödande för tryggheten. Det främsta målet med min lokala kamp är att Lidingö måste ta tag i den lokala brottsligheten. De utländska ligorna kan vi lokalt inte göra någonting åt. Stöldgodset går ut ur landet utan kontroll och då spelar det ingen roll om det är DNA-märkt. DNA-märkningen är ett fiasko också därför att nästan inget gods anträffas och inga blir lagförda därför att innehavarna påstår att de hittat, bytt till sej eller köpt godset i andra hand. Detta har polisen underlåtit att tala om !

Slutligen skulle jag vilja att ni och alla andra tittar igenom medborgarlöftet som Lokalpolischefen skrivit under. Det är fullständigt oacceptabelt att kommunalråden inte ställt ett enda konkret krav på polisen.

Det är väldigt viktigt att många med rättsliga insikter deltar i debatten så att medborgarna inför valet vet den sanna verkligheten och kan ta ställning. Det är också viktigt för att "vanliga människor" skall komma med relevanta synpunkter i debatten.

B.Lundqvist 2018-03-03 01:49

Håller med Björn Hellerstedt. Trängselskattekamerorna finns ju redan. Varför då sätta upp egna och ska kameror placeras på både gamla och nya bron? På bussar och tåg? Sen uppkommer ju en massa andra frågor.
Vilka kostnader har man tänkt sig. Vet inte vad kostnaden för en trängselskattekamera är men kostnaderna för de fartkameror som trafikverket sätter ut ligger på ca 500.000 kr/st (inkl montering och service).

Sen har vi integritetsfrågan.

Och som Rasmus Olsson undrar, vilket bevisvärde kan ett foto på Lidingöbron egentligen ha?

Vem ska underhålla och granska de bilder som tas?
Kanske bättre med en tullstation på ön. Men det är klart det skulle innebära ordentliga köer till och från ön.

Och till alla politiker som försöker överglänsa varandra med åtgärder. Vi vet att det är valår.

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-03-02 20:30

Svar till Anders Bergstedt: Det är många bostadsinbrott på Lidingö och konsekvenserna av ett inbrott är inte bara att saker blir stulna, det värsta är kränkningen av den personliga integriteten och känslan av otrygghet som oftast sitter i många år efteråt. Tills vi får kameror på bron, vill jag uppmana alla att kontakta era grannar, även de som bor en bit bort, byt telefonnummer och sms:a eller ring varandra om ni ser något misstänkt. Om tjuvarna märker att de blir iakttagna är det inte lika lockande att fortsätta med sin verksamhet.

Iréne Borgenvik 2018-03-02 20:25

Svar till Björn Hellerstedt: Att polisen inte skulle ha ork eller tid att använda kamerorna för trängselskatten var en konstig och okunnig synpunkt. Dessutom behöver man inte åka till ön för att passera kamerorna. Lidingöpartiets förslag är utmärkt och kan verkligen bidra till att polisen kan samordna tips med bilder. Blanda inte ihop funktioner, tack.

Gunnar och Gunilla Pedersen 2018-03-02 13:38

Anders Bergstedt vi instämmer till 100% till din artikel!

Björn hellerstedt 2018-03-01 22:05

Finns ju redan kameror som polisen kan använda. Våra kära trängselskattepassager. Men polisen har inte tid och ork att använda dessa. Skulle vara väldigt dumt att sätta upp fler kameror?

Sverigedemokraterna Lidingö. Göran Borgenvik och Iréne Borgenvik 2018-03-01 18:23

Tanken och förslaget som skrivs är mycket bra och stöds helhjärtat av Sverigedemokraterna på Lidingö. Att ha kameror på bron är något som diskuterats mycket de senaste 30 åren inom polisen. Utvecklingen och diskussionen om kameror för övervakning har stadigt gått framåt och det vore en mycket bra åtgärd för att beivra brott samt lösa brott. Rasmus Olsson, kommer vi så långt att vi skulle få okej för kameraövervakning så ökar chansen betydligt för polisen att koppla ihop bil med brott! Det finns tack o lov fortfarande en hel del civilkurage kvar hos befolkningen som tipsar om udda beteendemönster där rekognosering inför brott kan misstänkas.

Anders Bergstedt 2018-03-01 12:04

Det är bra att LP reagerar men nog är väl receptet i högsta grad mossigt !Det för mina tankar till 1965 då vi stod vid gamla Lidingöbron och kände igen varenda buse.Vi hade personkännedom och klarade upp nästan alla brott !

Jag hade trott att Kommunalråden efter min artikel skulle kommentera och erkänna att de är grundlurade av polisen.De får inte veta hela sanningen och medborgarlöftet är ett skämt ! Kommunalråden lyssnade inte till mitt råd att kräva mätbara åtgärder framför allt:
1/10 procent av bostadsinbrotten skall klaras upp. Nu är siffran c:a 2,5 procent men Uppsala har 20 procent !
2/Våra kriminella och ungdomsgäng skall punktmarkeras.
3/Polisen skall gripa den klottrare som hållit på i mer än 5 år.

Det är bedrövligt att inte partierna kan samsas och sätta press på polisen. Argumentet att polisarbetet är statligt och inte kan påverkas är fullständigt fel. Man har inte försökt utan fallit i polisledningens fälla.

Jag tror inte att någon upptäckt ytterligare ett svek, nämligen att Fredrik Wallén inte är Lidingös kommunpolis utan hela Norrmalms kommunpolis ! Han är bara en lysande pr-man och ansiktet utåt, men Lidingöborna tror att det är han som utgör polisverksamheten på Lidingö.

Leif Johnson 2018-03-01 09:42

Kreativt förslag.

Det är ingen överraskning att våld och
kriminalitet ökar i kommunen...

Rasmus Olsson 2018-03-01 08:31

Och hur skall övervakning av vilka bilar som passerar bron kunna användas för att utreda inbrott? Det går ju knappast att hitta samband mellan en bil och ett inbrott om man inte spårar hela dess väg på ön.

Om ni föreslår övervakning måste ni också förklara i detalj hur den skall användas.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google