Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö Idrottsråd till (M): Är ungdomsidrott på Lidingö en ekonomisk fråga?

torsdag 1 november 2018 20:26

TILL DANIEL KÄLLENFORS (M). Idag har Lidingö Idrottsråd, som är ett samverkansorgan för idrottsföreningarna på Lidingö, skickat ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) med ett antal frågor om hur moderaterna på Lidingö ser på finansieringen av idrottsanläggningar. Moderaterna, tillsammans med Lidingöpartiet och Kristdemokraterna, vill att IFK Lidingö Friidrott ska betala hälften av Lidingövallens upprustning, runt 35 miljoner kronor, se Lidingösidan 31 oktober. Det tre partierna har i sitt budgetförslag för 2019 sagt att de vill sänka skatten med 20 öre. Ett öres skattesänkning på Lidingö motsvarar ungefär 1,3 miljoner kronor mindre i skatteintäkter.

Lidingösidan publicerar Idrottsrådet hela brev här nedan. Brevet har även skickats till alla kommunfullmäktiges ledamöter, för kännedom. Idrottsrådet skriver inledningsvis att det man "uppfattar av moderaternas inställning och det senaste utspelet avseende skattesänkningar oroar idrottsrörelsen på Lidingö". Därför vill man ha ett direkt klargörande från Daniel Källenfors vad som är moderaternas ståndpunkt.


Här är några av frågorna, i sammandrag:
* Vad menar Lidingömodraterna är idrottens egna kostnader?
* Ska bidragen som betalas ut till föreningarna finnas i samma utsträckning som nu, eller är de bara initialt eller under en övergångsperiod?
* Har vi förstått rätt att moderaternas målsättning är skattesänkning vilken till del ska bekostas genom att låta det ideella barn- och ungdomsidrottandet bära kostnaderna?
* Bör inte en kommun tillhandahålla en infrastruktur och möjligheter att idrotta, för unga medborgare?
* Om ni anser att föreningarna ska bidra till, eller bekosta, nya anläggningar - hur definierar ni en ”ny anläggning”.
* Hur ser ni att ökade medlemsavgifter ska få fler barn och ungdomar att idrotta eller fortsätta längre?
* Är moderaternas inställning att ungdomsidrott ska vara en ekonomisk fråga på Lidingö?
* Vad är kommunens beredskap för effekterna av en situation där färre har råd att idrotta?
* Vad är enligt dig den korrekta betydelsen av devisen ”Hälsans Ö”?

Öppet brev till Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors
Lidingö Idrottsråd, ett samverkansorgan för idrottsföreningarna på Lidingö, har tagit del av information från ett antal olika möten där Lidingömoderaterna har uttryckt vad man har för intentioner beträffande idrottsföreningarna på ön. Utöver detta har vi också läst den information som ni har lagt ut på Lidingösidan.se och nu senast ditt svar på det brev som Friidrotten har skickat till kommunen angående fördelningen mellan kommunens och de ideella föreningarnas ansvarsområde och åtagande.

Vi vill tydliggöra att den information som vi får om frågor som berör de ideella föreningarna på ön, skickas ut till samtliga föreningar, så att alla blir medvetna om vad som sker och har samma information. Nedan framgår vad vi uppfattat från er och några frågeställningar i anslutning till detta.

Generell bakgrund
Det vi uppfattar av moderaternas inställning och det senaste utspelet avseende skattesänkningar oroar idrottsrörelsen på Lidingö. Vi vill därför ha ett klargörande direkt från dig om vad som är moderaternas ståndpunkt om följande.

Frågeställningar
A. Lidingömoderaterna har uttryckt att Idrottsföreningarna i större utsträckning måste bära sina egna kostnader och drivas mer affärsmässigt samt ha en affärsplan för investeringar. Man kan inte bara kräva fler anläggningar, utan att förstå vad det innebär och att medlemsavgifter i så fall måste höjas och att föreningarna måste arbeta mer med att få in sponsorintäkter framöver.

Ni har vidare uttryckt att kommunen, som en åtgärd för att föreningarna ska bli mer kostnadsmedvetna och för att de befintliga anläggningarna ska utnyttjas mer effektivt, kommer att sätta ”marknadshyror” på de timmar som föreningarna utnyttjar idag. För att det inte ska drabba föreningarna med högre kostnader så kommer ni att ge bidrag motsvarande de ökande kostnaderna.

a) Vad menar Lidingömodraterna är idrottens egna kostnader, dvs vilka kostnader för barn- och ungdomsverksamheten på ön ska bekostas av kommunen genom skattemedel, och vilka delar tycker ni att de ideella föreningarna ska bära för anläggningar, lokaler och planer?

b) De bidrag som kommunen ska utge för att kompensera föreningarna för hyreshöjningarna fullt ut för befintliga anläggningar, ska dessa bidrag finnas i samma utsträckning för överskådlig tid (mandatperioden), eller bara initialt eller under en övergångsperiod?

B. Kommunen har inte råd att bekosta nya idrottsanläggningar utan prioriterar skattesänkningar och därför, har ni sagt, måste föreningarna vara med och finansiera nya anläggningar för idrottande. Vi vet att just utbudet av idrott och fritidsaktiviteter står högt upp på listan när man värderar att flytta till en ny kommun. För Lidingös del torde den frågan vara ännu mera betydelsefull.

a) Har vi uppfattat moderaternas inställning korrekt, att målsättningen för mandatperioden är en skattesänkning, vilken till del bekostas genom att i högre grad låta den ideella barn- och ungdomsidrottandet bära kostnaderna för anläggningar, planer och lokaler?

b) Bör inte en kommun tillhandahålla en infrastruktur och möjligheter att idrotta för unga medborgare, oavsett om de hör till en viss förening, skola eller allmänheten?

c) Var drar moderaterna gränsen mellan sådana anläggningar som ska bekostas av användarna och vad som är kommunens kostnad, dvs var går skiljelinjen mellan kostnaden för grusplan, lekpark och cykelbana?

d) Om ni ändå anser att föreningarna ska bidra till, eller bekosta, nya anläggningar, så vill vi veta hur ni definierar en ”ny anläggning”.
- Är en renovering och förbättring av en befintlig anläggning att betrakta som ny, eller är det en helt ny anläggning där det inte funnits något på platsen tidigare, eller är det när kostnaden passerar en viss nivå?

e) Om föreningar ska finansiera kommunens investeringar för anläggningar så innebär det i stor utsträckning att det blir ungdomarna och deras familjer som ska betala detta. Till skillnad från näringslivet kan vi inte lösa kostnadsökningar genom att ”investera oss ut krisen” eller ta nya lån. Vi betalar moms och vår verksamhet bygger på rimliga medlemsavgifter och på frivillighet och personligt engagemang från goda krafter.
- Hur ser ni att ökade medlemsavgifter ska få fler barn och ungdomar att idrotta eller fler att fortsätta längre?

f) Vi har redan idag en social situation där familjer inte har råd att låta sina barn idrotta i en förening. Forskning visar att idrottande barn presenterar bättre i skolan, har mindre drogproblem samt i lägre grad är inblandade i brottslighet.
- Är det moderaternas inställning att ungdomsidrott, och på sikt barns och ungdomars hälsa, ska vara en ekonomisk fråga på Lidingö?
- Vad är kommunens beredskap för effekterna av en situation där färre har råd att idrotta?
- Hur tänker moderaterna sig ekvationen att få bättre resultat i skolorna, mindre drogproblem bland unga och lägre brottslighet, samtidigt som man väljer att inte investera i de ideella föreningarnas förutsättningar?

g) Vad är enligt dig den korrekta betydelsen av devisen ”Hälsans Ö”?

Vänligen
Lidingö Idrottsråd genom
Ingegerd Wik, ordförande

Lidingö den 1 november 2018

Dela Lidingö Idrottsråd till (M): Är ungdomsidrott på Lidingö en ekonomisk fråga?

Kommentarer

Advokat Björn Öberg 2018-11-04 19:01

"Lidingö ligger över snittet i länet både vad gäller tobaksbruk, alkoholbruk samt narkotikabruk" (Stockholmsenkäten 2018, årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet).
"Alla goda krafter i samhället måste samverka i arbetet mot droger, säger Birgitta Sköld, ordförande i Omsorgs- och socialnämnden".
Tidpunkten förefaller illa vald att sänka stödet till idrott/föreningar, eller menade Birgitta Sköld och (M) att Staden inte är en av dessa krafter som måste bidra? För min del avstår jag gärna från 20 öre i skattesänkning om detta kan styra unga Lidingöbor mot ett sundare liv. Gynnar oss alla, och som advokat vet jag vilka kostnader samhället får bära som en direkt följd av alkohol & droger. Slå inte undan benen för de goda, frivilliga krafterna som utan ersättning dagligen kämpar emot denna negativa utveckling, samtidigt som vi andra är fullt upptagna med annat.

Kerstin Norberg 2018-11-02 15:13

Avslöjande!

Johan Arvidsson 2018-11-02 12:47

Ett litet lästips:

”Skönlitteratur som man kan köpa själv ska väl inte betalas av kommunen”, Daniel Källenfors, 23 år. (DN mars 1996: https://www.dn.se/arkiv/stockholm/paradis-for-bokmalar-ljuset-flodar-i-lidingos-nya-stadsbibliotek/?forceScript=1&variantType=small).

Antagligen kommer barnens hälsa, liksom deras läsvana och bildning, att bli klassfrågor på Lidingö om kommunens starke man får bestämma.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google