Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Landstinget blir Region Stockholm vid årsskiftet

onsdag 12 december 2018 19:06

26 KOMMUNER. Vid årsskiftet kommer Stockholms läns landsting att bilda Region Stockholm och ta över ett antal uppgifter från Länsstyrelsen. Det innebär mer ansvar för bland annat tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och miljö- och klimatarbetet. Beslutet togs idag i samband med att landstingsfullmäktige antog den blågröna budgeten.

Stockholms läns landsting styrs av en blågrön majoritet som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans ansvarar man bl.a. för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

- Vi i den blågröna koalitionen ser fram emot att ta ett större ansvar för hela regionens långsiktiga utveckling. Vår målbild är tydlig: Region Stockholm ska bli Stockholms läns borgmästare. Vi ska vara en samlande kraft för nära samverkan med länets 26 kommuner och andra aktörer, samtidigt som vi ska vara en tydlig röst för befolkningens och företagens intressen i Sverige och Europa – och mot staten, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, i ett pressmeddelande.

Region Stockholm får tre nya nämnder samtidigt som övriga nämnder får förändrade uppdrag. Syftet är att samla frågor som hänger ihop och därigenom tydliggöra och effektivisera ansvarsfördelning, styrning och uppföljning. De administrativa kostnaderna minskas för att frigöra mer resurser till Region Stockholms kärnverksamheter. Därför kommer två av de nya nämnderna att stödjas av befintliga förvaltningar.

Regionstyrelsen (ändrat uppdrag)
Kallades tidigare landstingsstyrelsen. Ska ha större fokus på strategisk styrning och uppsikt över att de beslutade målen uppfylls inom fastställda ekonomiska ramar. Fyra utskott och beredningar arbetar under regionstyrelsen: arbets- och personalutskottet, miljö- och hållbarhetsberedningen, produktionsutskottet, länsplane- och samhällsplaneringsutskottet samt innovations och utvecklingsutskottet och forskningsberedningen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (ändrat uppdrag)
Ansvarar fortfarande för beställning av hälso- och sjukvård och tandvård som svarar mot befolkningens behov. Ett utskott och sju beredningar arbetar under hälso- och sjukvårdsnämnden: avtalsutskottet, valfrihets- och tillgänglighetsberedningen, kompetensförsörjningsrådet, kvalitetsrådet, folkhälsoberedningen, seniorvårdsberedningen, tandvårdsberedningen och psykiatriberedningen.

Trafiknämnden (ändrat uppdrag)
Ansvarar för kollektivtrafiken på land och till sjöss. Ansvarar för planering, samverkan och upphandling. Ett utskott och tre beredningar arbetar under trafiknämnden: sjötrafikutskottet, sjötrafikberedningen, tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen samt beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken.


Tillväxt- och regionplanenämnden (ändrat uppdrag)
Ansvarar för Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling och regional fysisk planering och tar fram förslag till regional utvecklingsstrategi. Två beredningar arbetar under tillväxt och regionplanenämnden: beredningen för regional attraktionskraft och klimatberedningen.

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (NY)
Ansvarar bland annat för kunskapsstöd till vården, läkemedelsfrågor, regional cancerplan och minskad användning av antibiotika. En viktig uppgift är den nationella nivåstruktureringen för hälso- och sjukvården.


Fastighets- och servicenämnden (NY)
Ansvarar för Region Stockholms fastigheter (förutom de som tillhör kollektivtrafiken). De ska också ansvara för gemensamma servicefunktioner inom administration och it. Ett annat viktigt fokus för nämnden blir arbete för klimatanpassning och energieffektivisering. Under nämnden arbetar fastighetsomställningsberedningen

Patientnämnden
Är vårdens opartiska och fristående instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på vården.

Färdtjänstnämnden (NY)
Ansvaret för färdtjänsten har legat på ett utskott och en beredning under Trafiknämnden. Området får nu en tydligare politisk styrning genom att det läggs under en egen nämnd. Under nämnden ansvarar färdtjänstutskottet för personärenden inom Färdtjänsten.

Kulturnämnden
Ansvarar för att främja kulturen inom Region Stockholm och i Stockholms län samt leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet.


Ytterligare två av Region Stockholms verksamheter ingår i nämndsorganisationen: Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Dela Landstinget blir Region Stockholm vid årsskiftet

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google