Väder Lidingö

Lidingö tisdag 31 januari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

L: Vårt förslag har gett resultat, på Näset

onsdag 24 januari 2018 11:33

Nu har de 42 stycken 2-timmars parkeringsplatserna vid Illerbacken i Näset skyltats om till 24 timmarsplatser. Precis som vi liberaler har krävt sedan 2016. Och omskyltningen har fått omedelbar effekt. Redan i fredags eftermiddag var 50 procent av p-platserna tagna. Det skriver liberalen Göran Tegnér, ledamot i teknik- och fastighetsnämnden.

Nu – äntligen – har de 42 stycken 2-timmars parkeringsplatserna vid Illerbacken i Näset skyltats om till 24 timmarsplatser. Precis som vi liberaler har krävt sedan 2016.

Vi liberaler motsatte oss redan år 2016 borttagandet av de 40 parkeringsplatserna på Näset. Jag skrev i Lidingö Tidning redan den 2 oktober 2016 en artikel: ”Oacceptabel slakt på p-platser i Näset”. Och den 14 mars 2017 föreslog jag att dessa parkeringsregler borde ändras från 2-timmars till 24-timmars parkering. Den 20 mars 2017 skrev jag om detta på Lidingösidan: ”Ändra parkeringsreglerna på Näset”.

Detta krävde jag även i kommunfullmäktige den 25 september förra året, men då utan resultat. Då visade jag nedanstående bild på de tomma outnyttjade 2-timmarsplatserna:

Näsets 2-timmarsparkeringar ligger nästan öde. Bilden tagen i somras. Foto: Kerstin NorbergNäsets 2-timmarsparkeringar ligger nästan öde. Bilden tagen i somras. Foto: Kerstin Norberg

Den 6 november 2017 skrev jag om detta återigen på Lidingösidan: ”Ändra tvåtimmars p-platserna på Näset”.

På Teknik- och fastighetsnämnden den 8 november krävde vi liberaler att förvaltningen borde ”Ändra de flesta av 32 stycken 2-timmars p-platserna i Näset till 24-timmars platser!” Vi fick ett halvt löfte om att detta ska genomföras innan jul, som en (h)julklapp åt Näsetborna!

Jag föreslog då att det borde räcka med 6 stycken 2-timmarsplatser; men förvaltningen ansåg att det skulle behövas hela 12 stycken 2-timmarsplatser. Detta blev även beslutet på nämnden den 13 december 2017. Lidingösidan skrev om detta den 21 december 2017: ”Julklappen till Näsetborna”.

Nu är omskyltningen genomförd den 15 januari 2018. Den 18 januari klockan 15.20 tog jag följande två bilder.

Bild nr 1 visar att 24-timmarsplatserna vid Illerbacken har en god beläggning redan på en fredagseftermiddag innan arbetstidens slut. Foto: Göran TegnérBild nr 1 visar att 24-timmarsplatserna vid Illerbacken har en god beläggning redan på en fredagseftermiddag innan arbetstidens slut. Foto: Göran Tegnér

Bild 2. Fortfarande öde 2-timmarsplatser vid Illerbacken på fredag eftermiddag. Endast 1 bil parkerad. Bilarna till vänster i bilden står på 24-timmars-platserna. Foto: Göran TegnérBild 2. Fortfarande öde 2-timmarsplatser vid Illerbacken på fredag eftermiddag. Endast 1 bil parkerad. Bilarna till vänster i bilden står på 24-timmars-platserna. Foto: Göran Tegnér
Det är uppenbart att omskyltningen har haft en omedelbar effekt och att vårt liberala förslag har haft effekt och gett resultat. Förhoppningsvis har förändringen medfört att några färre bilister nu behöver åka runt och leta lediga p-plaster. Jag anser fortfarande att det hade räckt med 6 stycken i stället för 12 stycken 2 timmarsplatser på detta ställe. Jag kommer att återkomma om detta. Och synd att det ska ta sådan lång tid att rätta till misstag.

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Dela L: Vårt förslag har gett resultat, på Näset

Kommentarer

Christian 2022-10-31 15:03

Hej.

Lidingö stads kundtjänst har informerat oss att parkera vår husbil på 7 dygns parkeringen på Källängsvägen 87 men nu 2022-10-27 har denna möjlighet tagits bort genom att ändra parkeringsreglerna till 24 timmar med parkeringsförbud mellan kl 02-05. Vi blir tvungna att flytta husbilen två ggr per dag.

Det har alltid funnits gott om lediga p/platser på Källängsvägen 87 pga det är avskilt. Varför vill ni frigöra fler p-platser när det nu finns 4 p-platser för hämtning lämning åt föräldrar på förskolan ?

det blir impopulärt att ställa oss i villaområdet på Askrikegatan och skymma en villaägares utsikt med vår husbil. Det är långt för oss att gå fram och tillbaka.

Att parkera på Gåshaga 72 timmar och åka dit kommunalt utan tvärförbindelser till tvärbanan tar för lång tid att åka via Ropsten från Näset.

Vi måste hitta en lösning, vi kan inte flytta vår husbil 1-2 per dag.

Gustaf Larsson 2018-02-28 15:31

I helgen promenerade jag från Ropsten till Näset. Klockan var elva och det var -12 grader ute. Ett tjockt lager av salt och grus låg på den fina gång/cykelbanan längs Norra Kungsvägen. Lite väl mycket salt, tänkte jag...och i så här kallt väder! Två timmar senare, när jag nu med bil från N. Kungsv. kör upp på Källängsv., ser jag ett mindre snöröjsningsfordon som på samma gång/cykelväg sprutar ut ÄNNU mer salt! Det var nu -10 gr. Ofattbart. Nån som kan förklara? Är detta vanligt förekommande?
Detta salt körde man över och med bilen, för han sprutade på bilvägen också, när den (Källängsvägen) korsades.
Jag trodde att man saltade om det var stor halkrisk vid nollgradigt.
Vem har hand om salt/grus/plogbilarna?
Vill tillägga att parkerings- och trafiksituationen på Näset är usel. Måtte det återställas. Så att inte bussen heller blockerar hela Källängsvägen när den stannar vid hållplats. Mycket asfalt är det numera vid Högnäsvägens busshållplats på Näset vid Källängens skola. Såg mycket trevligare och ut innan. Känns inte kul heller att stå mitt i cykelbanan när man läser anslagstavlan, men i och för sig kommer det inte många cyklar.

Anders Bergstedt 2018-02-28 10:56

Trots den svåra snöstorm som man varnat för såg jag inte ett enda snöröjningsfordon under måndagen. Bilarna hade svårt att komma fram men på tisdag kväll var det viss aktivitet. Sedan kom en rejäl laddning med snö natten mot idag onsdag.

Då jag vid 10.30-tiden skulle hämta Metro vid busshållplatsen vid Källängsskolan var det rejäl snöpulsning överallt på gatorna men även Källängsvägen och Norra Kungsvägen var inte plogade på länge !

Hör och häpna ! Cykelbanan(snabbcykelbanan)i Källängsbacken var nyplogad. Regeringsdirektiven skall ju följas ! Media har uppmanat alla att ställa bilen hemma så slutsatsen måste vara att man istället skall cykla och ta sina parkeringsböter !!!!!

Anders Bergstedt 2018-02-17 17:39

Tyvärr är Näsetbornas miljö i högsta grad utsatta för kommunens mobbing. Att måsta jaga runt efter parkeringsplatser flera gånger per dygn är ingenting annat än mobbing. Det bästa är väl om bilen används bara då behovet uppstår ! Innan man byggde om Källängsbacken var allt frid och fröjd. Kommun, Riksdag och Regering blundar för att det blir fler och fler bilar och svarar med sanslösa åtstramningar.

Parkeringsvakterna på Lidingö bedriver terror och i fredags kl.11.30 var massor av bilar lappade enligt datumregeln på Näset. Förra fredagen vid samma tid var det samma sak.I alla våra centra är det hårdbevakning av parkeringarna. I Torsvik och centrum är bevakningen fullständigt orimlig.

I dag fick jag höra en vän som skaffat en digital parkeringsskiva men glömt den andra bredvid. Det blev böter fastän parkeringstiden var legal.Björnvägen är också utsatt. Vid Espresso vid Vasaborgen var parkeringsvakterna fullständigt hopplösa på de som åt lunch.Sedan restaurangen tvingats stänga är det ytterst få bilar där.Var det målet man ville uppnå ?

Motsatsen är Tyktorpsvägen där det sedan två och ett halvt år står en skrotbil. Ägaren skaffade en annan bil men vägrar att ta bort skrotbilen. Parkeringsvakterna skrev böter till en början men har slutat. Jag har kontaktat kommunen.Där har man flera gånger bytt handläggare men de har gjort allt för att undvika att lösa problemet.

I den mån vi ser poliser så är det inte för att jaga inbrottstjuvar utan för att bötfälla bilister. I går var den mobila fartkameran uppställd på Kyttingevägen.

Jag är nog inte ensam som reagerar på att Lidingö håller på att tappa sin charm och bli som alla andra förorter. Därmed kommer också samma problem som de har. Då inte polisen räcker till måste kommunen ta tag i problemen.

Många orter har tröttnat och sätter in ordningsvakter och väktare. Nu är kravet att deras fokus på Lidingö ändras från parkeringsövervakning till ordningshållning.Jag skäms över de politiker ovan som istället för att ställa tillrätta bara byter skyltar !

Övergivna cyklar står överallt på Lidingö och på busshållplatsen vid Källängens skola har två fina cyklar stått låsta i ett halvår. Klottret på Norra ön bekämpas inte längre.Vid många husbyggen har man i långa perioder olagliga upplag.

Mitt förslag är att använda grannsamverkansbil och väktare flexibelt och tillsammans. Det innebär också de som åker runt och bevakar, skolor, förskolor och kommunens verksamheter.

Göran Tegnér (L) 2018-02-12 21:11

Svar till Filip Svartengren

Även om du och jag tycker det är kul med siffror, ska jag inte ytterligare trötta ut läsarna med ännu mer siffror i detta inlägg.

Mitt budskap är - tvärtemot vad du hävdar - att ”skylta om” kan faktiskt ge mer utrymme och tillgänglighet för bilparkeraren. Året består av 365 dagar och varje dag av 24 timmar, d.v.s. av 8 760 timmar (ursäkta: här blev det några siffror trots allt).

Om en bil får ställas upp 2 timmar, eller 24 timmar, eller 7 dygn har således en viss betydelse för hur ofta eller länge bilen får stå på platsen. Likaså om antalet städdagar under vinterhalvåret halveras eller fördubblas, det har också en betydelse för hur tillgänglig pareringsplatsen är. Varaktigheten i parkeringstillståndet är minst lika viktig som antalet platser.

Hoppas att detta nu är begripligt.

Filip Svartengren 2018-02-06 09:44

Svar till Göran Tegner.

Kul med siffror Göran, sett ur boendes perspektiv så har det försvunnit 4-5 platser då man gjorde om till 3 st handikapplatser, vid vändplatsen för buss har det funnits en oskrivet medgivande om att man kan stå på ena sidan rondellen, vilket senare har bötfälls (detta är debatterat tidigare). Att återskapa tidigare p-plater som återvinningen har tagit upp det är inget nyskapande. Dessutom försvann några platser när den nya föreningen byggdes i backen upp Källängsvägen 18B, Bussarna fick väntplatser och där rök 10 p-platser, så jag får lite ovetenskapligt 31+4+10+2 ca 47 (kan vara fler) platser, som försvunnit genom åren fram till nu, dvs asfalterade ytor som inte längre finns eller är tillgängliga. Att skylta om förändrar bara tillgängligheten visstid, det blir inte fler! Jag har bott på Näset i 26 år och har under en lång tid haft min arbetsplats där också.

Göran Tegnér (L) 2018-01-26 15:17

Svar till Filip Svartengren

Bra att du medger att detta med omskyltningen är ett steg i rätt riktning. Tack för detta!
Att det har funnits - och finns - en och annan politiker som vill göra bilägandet svårare sticker jag inte under stol med. Hoppas att detta straffar sig i valet i höst. Vi liberaler har så länge jag minns och så länge jag har verkat som lokalpolitiker (sedan 2002) strävat efter att förbättra förhållandena för alla slags trafikanter. Vi anser att även bilister är människor med ett livspussel och att liberal frihet är att själv välja även färdsätt.

Nu måste jag ta till lite sifferexercis för att visa att det faktiskt har blivit fler p-platser på Näset:

32 platser togs bort. Bruttotillskottet består av:
a)Varav 9 st 7-dygnsplatser omvandlades till 24 timmars (+ 9 st).
b)38 plaster har gjorts tillgängliga mellan kl 16-07, d.v.s. 15 timmar av 25 => 24 st platser på helårsbasis.
c)7 st nya på västra sidan om gatan.
d)5 st nya har tillkommit mellan busshållplatsen och övergångsstället Källängsvägen 13.
e)2 st vid Emmaus behållare är flyttade.
f)5 st flyttade pga tillfällig återvinningsstation, 1 vecka per månad; detta motsvarar 1,25 platser på helårsbasis.
g)60 st platser med städdagsförbud i dag per vecka under vinterhalvåret har frigjorts; detta motsvarar + 4 st platser på helårsbasis.
h)Summan av dessa åtgärder blir drygt 52 nya nya platser - brutto.

Nettotillskottet blir 52 - 32 = + 20 platser.

Dessa uppgifter baserar jag på data från Tekniska förvaltningen. Omräkningen till helårsbasis står jag själv för (annars blir plus- och minusposterna inte jämförbara).

Filip Svartengren 2018-01-26 13:56

Snömos är väl passande så här års, Göran det har bara skyltats om parkeringsplatserna har minskat på Näset endel borttagna sedan tidigare och nu backen senast, det är klart att omskyltningen är ett litet steg i rätt riktning men staden har en strategi att göra bilägandet till ett h..vete för invånarna i hopp om att trafiken skall minska.

För hantverkarna som kommer och skall jobba i flerbostadshus områdena så är det omöjligt om du inte har en bil med utlandsregistrering (då kan man strunta i P-böter), det finns nästan inga parkeringar där du kan stå över dagen när du jobbar. Majoriteten har överlåtit den här soppan till en förvaltning som inte jobbar för oss invånare, dom har en egen agenda.

Göran Tegnér (L) 2018-01-26 11:27

Svar till Johan Andersson

Tack för ditt inlägg Johan Andersson.
Jag har respekt för att du tycker precis tvärtom. Jag beklagar om jag har provocerat dig med min positiva rubrik.

Men låt oss hålla isär två infallsvinklar. Min artikels rubrik om att ”vårt förslag har gett resultat” hade ett begränsat perspektiv. Den syftade enbart på förbättringen av att ett 40-tal parkeringsplatser nu efter drygt ett år har omvandlats från 2-timmars till 24-timmars parkeringstid. I sig en blygsam, men dock en förbättring, vill jag hävda. Förhoppningsvis kanske du kan hålla med om detta.

Du kritiserar den andra frågan om ”cykelmotorvägen”. Den var vi inom L och C - som tidigare nämnts - helt emot från början. Det kostade mycket skattepengar att ta bort den utmed Norra Kungsvägen.

Cykelbanan utmed Källängsvägen - ja den kan man ha delade meningar om - uppenbarligen. Den har, som mycket annat både för- och nackdelar. Det förefaller uppenbart att den inte används som det var tänkt. Det hade varit klokt av majoriteten att först lyssna på medborgarna. Det är väl en läxa som flera nu sent omsider har lärt sig.

Jag har som liberal gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden i flera års tid efterlyst en så pass enkel sak som att få fram regelbundna cykelräkningar på våra cykelleder, inte bara på Lidingöbron, så att vi politiker får något vettigt underlag innan vi fattar beslut om att bygga eller inte bygga cykelbanor. Men hittills har sådana siffror lyst med sin frånvaro.

Men att nu skotta in ytterligare ett antal miljoner kronor på att ta bort även denna cykelbana utmed Källängsvägen, det ansåg en bred majoritet av de politiska partierna inte vara värt skattepengarna.

Det har faktiskt (netto) tillkommit flera parkeringsplatser efter alla dessa ommöbleringar vid Näset. Så särskilt magstarkt var det inte av mig att framhålla att tillgängligheten på de befintliga p-platserna nu har förbättrats.

Miljöförlusterna av 24-timmarsregeln av kallstarter har jag inte analyserat. Du har nog trots allt lite väl höga förväntningar på min analyskapacitet; men tack för förtroendet.

Som jag skrev i mitt svar till Mikael Olofsson och Anna Frances var den föregående situationen med 7-dygns parkering smidig för de Näsetbor som då lyckades hitta en p-plats, bland den tredjedel av platserna som Stockholmare använde som sina gratis boendeparkeringar.

Miljövinsten av att vi har fått bort dessa ”fjärr-vecko-pendlare” från Näset är säkerligen betydligt större än dessa kallstarter du talar om. Att det var ekonomiskt lönsamt för t.ex. boende i Hjorthagen att ta bilen till Lidingö och veckoparkera här, det har jag dock faktiskt analyserat.

Göran Tegnér 2018-01-25 23:33

Svar till Henrik Åkermark

Utan att gå in moderaternas interna konvulsioner, kan jag bara konstatera att det först och främst var vi liberaler och centerpartister i dåvarande Tekniska nämnden som motsatte oss parkeringstrasslet i Näset.

För det andra så har vi liberaler övertygat vår moderata ordförande i Teknik- och Fastighetsnämnden, Christer Åkerhielm, (och även alla övriga partier) om att förbättra parkeringsreglerna i TN resp. TFN. Eftersom vi har ett gott och förtroendefullt samarbete i nämnden i sakfrågor, har detta problen gått utmärkt att lösa, om även med en viss tidsutdräkt. (I ideologiska frågor Jan vi ha olika syn på sakerna). Men vi har haft samme M-ordförande under hela mandatperioden.

Så din historiebeskrivning är totalt vilseledande. Den senaste förbättringen av parkeringen vid Näset har absolut ingenting att göra med M:s annonserade kommande utbyte av kommunstyrelseordförande. Det är bara att blanda bort korten, förutom en onödig gliring mot M:s nuvarande ledning inom TFN.

Henrik Åkermark 2018-01-25 21:32

Tack Göran för ditt inlägg.
Bästa tolkningen av det du skriver måste vara att ni kommit med ett bra förslag och att det visar precis på vad moderaterna i majoritet lovat, dvs att lyssna mer och agera därefter för lidingöbornas bästa.
Lyssnar man och tar sitt ansvar spelar det ingen roll om det är andra partier, enskilda personer eller organisationer som kommer med logiska och bra förslag.
Moderaterna visar här mycket påtagligt i ett exempel att man lärt sig läxan.
Medvetenheten om att det i vissa fall tidigare blivit fel är påtaglig.
Nu arbetar man, som jag är säker på att alla på Lidingö uppfattar det, mycket seriöst i sin ambition att tydliggöra förändringen, vilket får allt fler att känna att "det är mitt parti, mitt val".
Helt logiskt har Moderaterna också beslutat att inte ge nuvarande KSO förnyat förtroende som partiets kandidat.
Istället präglas Moderaterna nu av nya tankesätt och ett ödmjukt lyssnande med öppenhet för åsikter från alla i harmoni med partiets grundvärderingar.

Göran Tegnér 2018-01-25 20:28

Svar till Mikael Olofsson och Anna Franses

Tack för era synpunkter!

Jag är den förste att beklaga allt detta obehag att behöva flytta på bilen varje dygn.

Men det var inte för att jäklas med medborgarna som denna regel infördes av oss i Teknik- och fastighetsnämnden. Tidigare var det 7-dygnsparkering som gällde här. Och då behövde man så klart inte flytta sina bilar på en en hel vecka.

Men, då var det 30 % av dem som parkerade i Näset vars bilar var registrerade utanför Lidingö, kl 16-18.

Klockan 20-22 var det hela 33 %, dvs var tredje bil, som inte hade sin hemvist på Lidingö.

Att bilister - hammahörande i Stockholmn stad - som har avgiftsbelagd boendeparkering hemmavid, då kunde långtidsuppställa sina bilar under arbetsveckan gratis här på Ldingö, och då uppta var tredje p-plats, det såg vi som ett ännu större problem.

Hoppas att detta har rätat ut dina frågetecken!

Johan Andersson 2018-01-25 20:16

Fel Rubrik!
Vårt förslag har INTE gett resultat.
Boende på Näset LIDER fortfarande av effekterna av det vansinniga cykelmotorvägsprojektet. Parkeringplatser har försvunnit och istället har Sveriges bredaste trottoar skapats. Cyklar nån där? Inte vad Jag sett. Har någon?
Att då ha mage att säga att vi skapat parkeringplatser är minst sagt magstarkt.
Kan vänligen Göran som vanligtvis är så pigg på att redovisa utdrag från rapporter presentera både miljövinsterna samt mervärdet (upplevelse och kvalitet för de boende) genom att varje dag kallstarta, backa bilen 20 cm och sedan köra framåt igen innan man slår av motorn och tar bussen (förlåt menar förstås cykelmotorvägen) till jobbet...

Mikael Olofsson 2018-01-25 11:13

Tänk vad många kallstarter man skulle kunna spara genom att tillåta lite längre parkering. För att inte tala om att "om jag ändå måste flytta bilen kan jag lika gärna ta den till jobbet".

Anna Frances 2018-01-24 23:15

Och vi boende på Näset som har stridit för fler parkeringsplatser - inte färre - undrar fortfarande varför gränsen är 24 timmar. Samtliga bilar måste då flyttas en gång per dygn oavsett om de används eller ej. Speciellt onödigt de senaste dagarna med mycket snö då många vill låta bilen stå.

Mikael Olofsson 2018-01-24 13:05

De styrande kommunpolitikerna kanske inte vill vara sämre än regeringen och vägrar därför på samma sätt att lyssna på experter likväl som egna myndigheter/verk :-)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google