Väder Lidingö

Lidingö tisdag 2 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Göran Tegnér (L): Mastig informationsmiss

torsdag 26 april 2018 13:45

För tre månader sedan blev det känt att en telemast skulle byggas i Gåshaga, något invånarna i området inte hade en aning om. Trots uttalat löfte från M+LP+KD att bli bättre på kommunikation har inget hörts. Liberalen Göran Tegnér undrar när den politiska majoriteten ska börja.

Den 1 februari 2018 skrev tidningen Mitt i Lidingö om att ”en 30 meter hög telemast ska uppföras ett stenkast från en förskola i Gåshaga. Något som få Lidingöbor känner till”.

De boende i Gåshaga är upprörda. Mycket på grund av en totalt utebliven information. I brist på adekvat information oroas även de närmast berörda för eventuell strålningsrisk.

”Vad stort sker, det sker tyst”, skaldade Erik Gustaf Geijer i "Odalbonden". En parafras skulle nu bli: Vad högt sker, det sker tyst”.

Föreningen Lidingövillor ifrågasätter om någon ansvarig i området över huvud taget kontaktats. De närmast beröda invånarna blir återigen helt tagna på sängen.

Majoritetspartierna M, KD och Lidingöpartiet (LP) pratar hela tiden om att de ska börja lyssna på medborgarna. Det verkar mest vara munväder. Den 27 oktober 2017 skulle majoriteten ”Ta ett fastare grepp...” och skrev på Lidingösidan följande utfästelse:

”Nu har majoriteten i teknik- och fastighetsnämnden beslutat att all planering, projektering, upphandling ska underställas nämnden för beslut. Vi vill också bli bättre på att kommunicera med lidingöborna och ha fler samråd före beslut”. Detta med anledning av fadäserna med bl.a. Näsets parkering, cykelbanan utmed Norra Kungsvägen, timglashållplatsen på Kottlavägen, den försvunna tysta asfalten utmed Gåshagaleden, för att nu nämna några flagranta exempel.

Jag undrar när de ska börja?

Så sent som den 18 april i år - vid politikerdebatten med alla Lidingös partigruppledare - togs frågan om telemasten i Gåshaga upp. Men ännu ingen information till invånarna.

Informationsmissen är ”i mastigaste laget”, anser jag.

Göran Tegnér (L)

Dela Göran Tegnér (L): Mastig informationsmiss

Kommentarer

Mona Nilsson 2018-04-27 11:34

Mobilmaster innebär hälsorisker för de som bor nära och vistas långvarigt i närheten av dem pga dess utsända mikrovågsstrålning. Minst 15 undersökningar av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster visar negativ påverkan på hälsan inklusive ökad förekomst av cancer. se http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2018/03/Faktablad-om-mobilmaster-och-h%C3%A4lsa-2018-03.pdf
Strålningen från mobilmaster är klassad som "möjligen cancerframkallande" av IARC men ledande experter anser att strålningen bör betraktas i samma klass som asbest och dioxin eftersom de senaste årens forskning klarlagt cancereffekterna. Verksamhetsutövaren har att visa att strålningen från masterna inte medför hälsorisker för de som vistas långvarigt vilket de inte kan. Ingen studie har gjorts av närboendes hälsotillstånd inom 100 meter från master eller basstationer i Sverige. Ingen forskning finns som visar att det inte medför hälsorisker att bo eller vistas långvarigt inom 100 m från master eller basstationer, eller att risken för cancer och andra kroniska sjukdomar ökar. Omvänd bevisbörda gäller enligt Miljöbalken kap 2.

Fredrik Vinstock 2018-04-27 10:22

Hej Göran!

Det är som du säger mycket beklagligt att kommunikationen med de närboende inte har upplevts som tillfredsställande. Miljö- och Stadsbyggnadskontoret går just nu igenom ärendet för att säkerställa huruvida allt gått rätt till.
Beslutet om bygglov fattades av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i september förra året, precis innan jag tillträdde som ordförande. Vi har därefter skärpt upp principerna för placering av nya telemaster, och bland annat avslagit en ansökan om bygglov för en ny telemast i Bosösvackan. Framöver är avsikten att nya master i första hand ska placeras på tak på flerbostadshus och andra högre byggnader.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Vinstock, ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (m)

Sven Lidbeck 2018-04-26 23:43

Tack Göran - bra påpekat och skrivet!

Göran Tegnér 2018-04-26 22:50

Problemet är att de boende i Gåshaga inte är glada.
Och att orsaken är brist på förhandsinformation. Med förhandsinformation hade de förhoppningsvis blivit gladare.

Pelle Borisch 2018-04-26 18:16

De boende i Gåshaga, eller var än en mast för mobiltele reses skall egentligen bara vara glada, det betyder nämligen längre batteritid lägre strålning från mobilerna.

Vad masten vid Lojo beträffar för några år sedan så fanns det dessutom flera basstationer i området, till och med närmre skolan än fen då planerade.

Börja med att avskaffa din egen mobil ifall du anser det vara farlig teknik. SSI utfärdar ett regelverk för strålningsnivåer som mobiloperatörerna måste följa.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google