Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Glada miner när deras arvoden höjs rejält

måndag 26 november 2018 22:40

Som Lidingösidan tidigare skrivit, så är kraftiga höjningar av politikerarvodena på gång. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lagt ett förslag som ska tas av fullmäktiges decembermöte.

En glad kvartett: Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Daniel Källenfors (M) och Amelie Tarschys Ingre (L).En glad kvartett: Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Daniel Källenfors (M) och Amelie Tarschys Ingre (L).

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) beräknas med den nya modellen erhålla ett månadsarvode på 108.800 kronor, vilket är 80 procent av ett statsrådsarvode. Idag har han 88.400 kronor per månad. De övriga heltidsanställda kommunalråden, Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) ska, enligt det nya reglementet ha 60 procent av statsrådsarvodet, det vill säga 81.600 kronor. Idag har de 66.300 kronor. Oppositionsrådet Amelie Tarschys Inger (L) har idag 44.200 kronor. Som tack för att Liberalerna gått med i majoriteten kan hon, eller den som Liberalerna utser, nu räkna hem en rejäl höjning och hamnar som sina kommunalrådskollegor på 81.600 kronor.

Uppdaterad. Blivande oppositionsrådet får dock se sitt arvode sänkt med mer än 11.000 kronor. I det nya reglementet ska oppositionsrådet ha 40 procent av kommunalrådsarvodet, (tidigare var det 50 procent av kommunstyrelseordförandens arvode, vilket var 44.200 kr) vilket blir 32.640 kronor.

Alla nämndordförandena kan också räkna med stora arvodeshöjningar. De ska ha 60 procent av kommunalrådsarvodet vilket ska motsvara en arbetsinsats på tre dagar per vecka. De går således från 9.250 till 48.960 kronor per månad. Det gäller dock inte ordföranden i kultur- och fritidsnämnden som ska ha 30 procent och då får 24.480 kronor.

Vilka som blir ordförande i nämnderna 2019 avgörs av decembermötet i fullmäktige då alla val till de olika posterna sker.

I Stockholm har borgarrådet Anna König Jerlemyr (M) ett månadsarvode grundat på samma princip som den Lidingö nu vill införa, 80 procent av ett statsrådsarvode. Men hon styr över 960.031 invånare; Lidingö har 47.712 invånare. Det innebär att varje stockholmare betalar 1:36 kronor för sin högste politiker. Lidingöborna får punga ut med 27:36 kronor för Daniel Källenfors. Om fyra år är det val igen; då avgör Lidingöborna om de tyckte det var värt pengarna.

Text: Susann Thorngren

Dela Glada miner när deras arvoden höjs rejält

Kommentarer

Elisabet Lundvall 2018-12-02 14:16

PINSAMT VÄRRE!
Att avslöja den egna girigheten innan något alls har uträttats för lidingöborna.
Ställde man upp som kandidat för att i första hand höja den egna inkomsten?
Jag trodde politikers drivkraft var att göra samhället bättre för invånarna.
AVGÄ!

Marianne Forsberg 2018-11-29 23:19

Vill upplysa alla Lidinöbor, att utan Liberalernas stöd hade det inte varit möjligt att chockhöja de fyra stadsråden och Vinstocks arvoden. Detta bottnar i att M förlorade 5 mandat. Genom Liberalernas tillskyndade kunde en ny majoritet skapas.

Johan Andersson 2018-11-29 21:44

Aron,
Det är klart att man har rätt att förvänta sig en kommentar från Källenfors, men framförallt från Schiller som gick till val på att sko sig på våra skattepengar - kan man idag tolka hans uttalande på annat sätt?

Men som du säkert märkt fungerar sedan en god stund inte Lidingösidan som ett forum för dialog. Inte ett enda inlägg eller debatt har bemötts eller besvarats av de styrande utan de har på klassiskt politikervis, de få gånger de visat sig, gått in med en egen insändare (som de sedan själva inte bemött sig att försvara när kommentarer kommit) om ofta något helt annat. En monolog över huvudet på väljarkåren. Tydligen betyder vi något endast under några få veckor i augusti vart fjärde år då en massa tomma ord och tunna löften kastas ut till höger och vänster.

Källenfors är tydligen för fin för dialog med invånarna och visar sitt väljarförakt än tydligare när han dessutom ignorerar en samlad journalistkår som fångat upp missnöjet...
Märkligt också att ingen ur den starka M, LP o KD fanklubben på ön går ut till Källenfors och Schillers försvar när de själva är alltför upptagna med att smida nya "finansiella" planer...

Daniel Lindgren 2018-11-29 21:07

Om jag har förstått saken rätt efter att ha läst många artiklar där framförallt KD och LP uttalar sig, så är målet med höjningen att vi ska undvika lika dåligt arbete som tidigare genom att attrahera duktiga människor till politiken och kunna ställa högre krav (vad nu detta betyder, låter som nått man säger till små barn).
Detta kan jag bara tolka som att dessa våra högsta politiker med full insyn i allt, underkänner sitt arbete och kompetens tidigare år.
Bör man inte då samtidigt med samma logik avgå och släppa fram nya politiker med rätt kompetens?
Eller tror dom verkligen att deras egen kompetens ökar när dom går från hög lön till vansinnigt hög lön?

Aron Franzen 2018-11-29 19:02

Vore intressant om Herr Schiller kunde bemöta den massiva kritiken, eller är det inte en skyldighet för en folkvald?

Kerstin Norberg 2018-11-29 18:21

I samband med skandalen kring snabbcykelbanan längs Norra Kungsvägen för några år sedan yttrade Claes Cassel i ett inslag i SVT:s lokala nyhetsprogram något i stil med att "detta kan bara hända på Lidingö". Jag är benägen att instämma i detta yttrande även när det gäller skandalen kring kommunalrådens höjning av sina egna löner.

Mats Rosenqvist 2018-11-29 17:24

Härlig slogan Carl Johan Schiller! "Dina skattepengar, mitt fokus"

Den får en väldigt tydlig innebörd för oss skattebetalare.

Roger Anbratt 2018-11-29 13:03

Nu!
Har det hänt!!!
Joakim von Anka är klonad.

Fredrik Svensson 2018-11-29 10:20

Det har visats gång på gång att förhöjd lön ökar endast effektiviteten utav simpla monotona arbetsuppgifter såsom fabriksarbete men har ingen som helst effektivitetsökning på någon annan typ arbetsuppgifter men politiker gillar inte att göra research.

Sven Odqvist 2018-11-29 10:19

..... och Du, Carl-Johan Schiller..borde tänka på KD:s värdegrund!
Det rimmar illa med den att berika sig till den milda grad,
som du gör! Du borde ha stuckit ut och opponerat dig
mot denna våldsamma löneökning!

Sven Odqvist

(fd KD Lidingö)

Jenny Pettersson 2018-11-29 10:02

Hur löser vi detta? Jo bästa sättet är att göra rösträtten proportionell till hur mycket skatt man betalar in netto. Detta skulle lösa detta problem då alla skattefinansierade arbeten skulle ha noll rösträtt efter som de inte tillför några pengar utan är tärande.Det är den privata sektorn som är närande allt annat tärande. Jag önskar att vi i privat sektor skulle få förvalta våra surt förvärvade pengar.

Anders Bergstedt 2018-11-29 09:45

Från min horisont är jag väldigt besviken över att kommunalråden inte ens försökt att sätta press beträffande polisfrågorna.

I förra mandatperioden satte jag mitt hopp till Carl-Johan Schiller. Undertecknandet av samarbetsavtalet och handslagen mellan Anna R och dåvarande lokalpolischefen Towe Skjöld var rent patetiskt. Inga konkreta utfästelser gjordes och polisen har haft totalt tolkningsföreträde. Inga av de lokala önskemålen har tillgodosetts !

Sedan Towe Skjöld sattes åt sidan p.g.a. oegentligheter har cheferna växlat och fokus har satts på kommunpolisen Fredrik Wallén som varit ansiktet utåt men ägnat sig mest åt annat. Hans mediala framtoning har varit lysande och alla har trott att han både skött polisverksamheten och haft mandat att genomföra de lokala önskemålen. Det har varit smart av polisledningen som bara legat lågt ! Nu blir han politiker på heltid.Från början besattes tjänsten som kommunpolis av Tomas Lundgren som också tog jobbet som en personlig språngbräda.

Sedan någon månad är Peter Ågren chef för Norrmalmspolisen vilket inte ens uppmärksammats på Lidingö. Nu måste kommunalråden sätta ner foten och skriva ett nytt samarbetsavtal och konkretisera sina krav.

Jag föreslår: Kommunpolisen skall sitta på Lidingö och bara ägna sig åt Lidingö.10 procent av bostadsinbrotten skall klaras upp och de skall minska med 30 procent. Glädjande nog är vi på väg dit men det beror inte på polisaktivitet utan på att den utländska kriminaliteten tagit andra former och att den näst värsta av våra lokala återfallsförbrytare sitter i fängelse. Den värsta har varit på fri fot hela hösten och det har satt spår i bostadsinbrotten. Det var rättegång 22 november och domen kommer 6 december. Han är fortfarande på fri fot.

I övrigt är det problem med klotter, ungdomsgäng och droger. Minst 10 poliser måste avdelas för Lidingö och ha ständig närvaro. De som är kriminella och de som är i farozonen måste punktmarkeras !

Nu begär kommunalråden orimliga höjningar av löner och arvoden. Visa resultat först så får vi se om lönerna sedan skall höjas eller sänkas !

Aron Franzen 2018-11-29 05:50

Carl Johan Schiller "Dina skattepengar, mitt fokus"
Visa ett enda beslut som fattats som motiverar dessa
horribla lönehöjningar som finansieras av de ni sägs
representera. Detta är verkligen upprörande och förhoppningsvis kriminellt. En folkstorm är motiverat. Fy F !

Per Svensson 2018-11-29 05:34

Förslaget om höjningen är från arbetsutskottet där de vars lön höjs med 20% sitter. Det känns ju rimligt att få föreslå en höjning av sin egen lön, det är ju så det funkar på alla arbetsplatser. Det vore även ett bra beslut som bygger förtroende, för dels dessa personer dels lokalpolitik i stort, inför kommande mandatperiod, eller hur?
# moderat 2018 # Socialdemokrat 2022

christer sjöberg 2018-11-28 21:07

Det krävs bättre betalt för att kunna ta bättre beslut säger Carl-Johan Schiller. 66000kr/månaden inga bra beslut, 81600kr/månaden bra beslut. Finns det kanske studier som gör att förmågan att ta rätt beslut förbättras kraftigt just i detta ökningsintervall. Om en sådan studie finns så böjer sig skrivandes för sakkunskapen. Om så inte är fallet blir det ju en osanning och det kan ju inte vara bra eller hur Herr Schiller.

Sven Odqvist 2018-11-28 20:14

Mycket dålig moral från nya kommunledningen! Framförallt bör inte det största partiet initera denna våldsamma lönehöjning! Rimligt vore att frågan om ersättning kommer upp tidigast efter ett år, när man kan urskönja hur staden utvecklas! Det finns mycket kvar att åtgärda mot det som inte fungerar på ön!!

Sven Odqvist (fd KD Lidingö)

Ann-Marie Brundin 2018-11-28 20:11

Man slutar aldrig att förvånas! Hur är det möjligt att vara så tondöv, så absolut i otakt, så totalt utan kontakt med den verklighet som "vanliga" människor lever i?!

Här är det verkligen dags att säga: "Nu har vi tigit och bitit ihop tänderna i byxfickorna länge nog" (knyckt från Uppsala Nya Tidning)

Henrik Fröjd 2018-11-28 17:49

Beklagligt. Skadar bara förtroendet för demokratin. Det är inte mycket pengar i det stora sammanhanget. Men det finns ju kommunalanställda som trots mycket låga löner gör så otroligt mycket i sin dagliga verksamhet. Varför inte döpa om det till Lidingö Kommun igen. Namnet Stad verkar ju bara ge hybris till ledningen för vad som egentligen bara är en närförort - även om det är en fantastiskt fin ö!

Elsa Pedersen 2018-11-28 15:17

Kommer ALDRIG att rösta på några av dessa partier igen. Bevisar bara att allt handlar om att sko sig själv, girighet och ett spark i baken till de som behöver pengarna. Skamligt! Borde avgå omedelbart!

Staffan Wennberg 2018-11-28 14:39

Det lönar sig att göra politisk karriär... Men 4 kommunalråd - förr räckte det med ett!

Anna-Carin fjellking@gmail.com 2018-11-28 13:57

Hur kan vi människor tillåta att bli behandlade av dessa politiker.
Vi har ju kraft och styrka att sätta emot. Vi är så hårt körda och stressande så vi bara tar emot det de slänger över oss. Vi måste skapa ett parti som säger emot.

(Kommentaren modererad av Lidingösidan)

Otto Erixon 2018-11-28 12:38

Det är tydligt att ni inte tänker på era väljare ni har endast pengar och makt i ert agerande. Ni borde skämmas.

Per Källberg 2018-11-28 12:27

Och förskolelärarna går på knäna med större barngrupper och åtstramad budget. Märkliga prioriteringar på hur hälsans ö.

Mattias Svensson 2018-11-27 23:28

I den mer verklighetsnära världen brukar ökad kompensation motiveras av ökade arbetsinsatser, inte minskade. Därför är det särskilt svårt att se logiken när man vill bygga mindre och samtidigt arvodera byggnadsansvariga politiker betydligt mer.

Anita Lalander 2018-11-27 16:05

Total ojämlik snöröjning!
Lidingöpolitikerna höjer sina löner och sänker skatten.
Det drabbar oss billösa kollektivister som inte kan ta oss till kollektivtrafiken då trottoarerna inte är snöröjda. Ramlar vi blir vi Landstingets problem
Capio där många med dålig balans och andra problem är mycket glada att jag skriver om detta.
Eftersom även vi betalar kommunalskatt vill jag gärna har TAXIpengar.

Johan Andersson 2018-11-27 14:23

Dessvärre hade Lidingöborna möjligheten att välja annat styre i september. Nu fick Lidingö det styre merparten förtjänar. Så även om ingen kommit med stående ovationer kring frågan får man nästan utgå att väljarna är nöjda. Eller är de förlamade av förvåning över girigheten?
Nåväl, om inte annat lär det ju borga för fler kandidater till lokalpolitiken i framtiden...
Vi som hade önskat en annan valutgång får hoppas att det är fler som önskar förändring 2022.

eva lotta arvidsson 2018-11-27 12:12

...och kan någon tala om för mig varför Lidingöborna under tystnad accepterar denna girighet och snikenhet från en grupp politiker som definitivt varken kan mer, vill mer eller begriper mer än kommunpolitiker i andra kommuner? Det är ju inte så att det är The Best and the Brightest som vi nu tänker betala på det sättet.

Verkligheten är att vi får det samhälle som vi förtjänar. Om vi röstar fram ett gäng giriga och samhällsfrånvända personer, utan egen koppling till föreningsverksamhet eller ideellt arbete, som belönar sig själva på bekostnad av ungdomar, funktionshindrade och ungdomsföreningar, så får man kanske tycka att det nuvarande läget är bra.

- Om vi däremot vill ha ett annat, sundare samhälle som är en bra boendemiljö för alla grupper, så får vi faktiskt säga ifrån när det blir alldeles galet. Kan det bli mycket värre än detta?

Krister Forsberg 2018-11-27 06:08

Kommunstyrelsens ordförande (Moderat) i Härryda kommun, där bl a Mölnlycke ingår, får nästa år 70 245 kr/månaden. Härryda har ungefär lika många innevånare som Lidingö. Dessutom tar man inte från Oppositionsborgarrådets arvode för att ge till sig själva.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google