Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Bra med höjda lärarlöner, men vi saknar förskolan

onsdag 27 april 2016 16:35

4,5 PROCENT. "Det var på tiden att lärarlönerna höjs i grund- och gymnasieskolan så vi kan minska gapet gentemot Stockholms lärarlöner. Endast då kan vi konkurrera om de bästa lärarna. Det här är något Centerpartiet arbetat för länge". Det säger centerpartisten och ledamoten i Lidingös utbildningsnämnd Christer Mohlin i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att det nu finns förslag att höja lönerna för lärarna i grundskola och gymnasium på Lidingö med 4,5 procent. Lärarlönerna på Lidingö har de senaste åren legat lägre än t.ex. Stockholm och det skiljer idag mellan 1.000 till 1.700 kronor per månad mellan kommunerna.

I och med att förslaget innebär en höjning över de belopp som tidigare nämnts i budget kan det betyda att pengar tas från andra verksamheter. Centerpartiet kommer därför, enligt pressmeddelandet, att framöver bevaka var pengarna tas ifrån så det inte påverkar kvaliteten negativt för andra delar av stadens verksamhet.

"Personalen inom förskolan får dessvärre en lägre löneökning. Detta är oroväckande då konkurrensen om förskolelärare är särskilt hård. De kommunala förskolorna på Lidingö har stor ekonomisk press på sig, vilket till stor del beror på en orättvis fördelning av lokalkostnader. Staden har ansvar för att tillräckligt många förskoleplatser finns inom kommunen och har därför tvingats investera i nya lokaler för att möta större barnkullar. Många paviljonger måste nu ersättas av dyra nybyggnationer. Kostnaderna belastar kommunens förskolor genom hög hyra, vilken idag ligger över 3000 kr/kvm och år. I slutändan innebär det att stadens förskolor har mindre pengar för pedagogisk verksamhet än de fristående alternativen", skriver Centerpartiet. Partiet har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att få till "en rättvisare fördelning av lokalkostnaderna".

Dela C: Bra med höjda lärarlöner, men vi saknar förskolan

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-05-01 16:53

Låter bra Hans Barje :-)

Hans Barje 2016-04-27 22:21

Vår budget kan resultera i höjda lärarlöner med i snitt 4,5 %.

I budgeten för 2016 som Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna presenterade skrevs det in att lärarnas löner ska var i särskilt fokus vid lönerevision 2016.
Budgeten för utbildningsnämnden ökades på med 72,6 mnkr, en tydlig markering att Majoriteten satsar på Lidingös lärare och elever.
Vi är därför mycket positiva om lärarnas löner kan öka med i snitt 4,5 %, vilket skulle resultera i att lönegapet till Stockholms lärare kommer att minska. Detta är en tydlig signal till våra duktiga lärare på Lidingö. Vår satsning har resulterat i högre löner och inte till ökade hyror eller administration.
Centerpartiet påstår att dom arbetat för högre lärarlöner, men i budgeten för 2016 avsattes inte en enda krona extra för denna lönesatsning. Centerpartiet presenterade exakt samma budget för skolpengsramen (bugetposten som finansierar lärarlöner) som Majoriteten.
Här var vi helt överens.

Centern kan även vara helt lugna, vi flyttar inte pengar mellan olika verksamheter för att lösa skolans satsning på högre lön och redovisar varje månad förvaltningens ekonomiska utfall till Utbildningsnämnden, där Christer Mohlin som ledamot kan följa utfallet.

Vad gäller stadens hyror till våra förskolor, grundskolor och gymnasium pågår ett internt arbete med en ny hyresmodell som kommer resultera i en tydlig hyresminskning. Utfallet kommer att presenteras när budgetdirektivet för 2017 lämnas i maj.

Hans Barje, Ordförande Utbildningsnämnden (M)
Thomasine von Essen, Vice ordförande Utbildningsnämnden (KD)
Pia Wieck, Ledamot Utbildningsnämnden (LP)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google