Väder Lidingö

Lidingö tisdag 31 januari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

C: Beslutet betyder mer spring hos de äldre

torsdag 22 juni 2017 13:46

DUBBLA HEMBESÖK. De lidingöbor som idag har hemtjänst har ofta omfattande vård- och omsorgsbehov. Hemtjänstens personal utför nu vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter s.k. delegering från primärvårdens (landstingets) distriktssköterskor. Hemtjänstens personalen hanterar allt fler och kvalificerade hälso- och sjukvårdsuppgifter vilket ökar kraven på personalens erfarenhet och kompetens. Enligt Socialstyrelsen saknar 45 procent av de timanställda och 20 procent av de fast anställda inom äldreomsorgen en vård- och omsorgsutbildning. Stockholms läns landsting betalar inte heller kommunen för att de utföra tjänsterna.

Hemtjänstens chefer anser att administrationen kring delegeringarna tar mycket tid. Man måste kontrollera att delegeringarna (som är personliga) är giltiga, att personalen får sina delegeringar och att det alltid finns tillgänglig personal med delegering. I semestertider kan det ibland vara svårt.

Vid tisdagens sammanträde i Lidingös omsorgs- och socialnämnd fanns ett förslag att till primärvården återlämna de delegeringar som nu utförs av den kommunala hemtjänsten och av de avtalsbundna externa hemtjänstutförarna. Återlämningen skulle ske från den 1 mars 2018. En majoritet av ledamöterna stödde förslaget. Kajsa Kronlund (C) ville däremot att ärendet skulle utredas ytterligare så att konsekvenserna för dem som får hemtjänst stod klart.

I ett pressmeddelande skriver Centerpartiet att "konsekvenserna för framförallt äldre lidingöbor i behov av både vård och omsorg blir mer spring av personal i hemmet. Detta då hemtjänstpersonalen som tidigare gett både omsorg och viss vård på delegation vid samma besök, nu inte längre får rätten att ge vård, exempelvis medicinering. Istället för att allt sker vid samma besök av samma person, kommer detta beslut leda till dubbla besök".

"Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer detta vara fördyrande" eftersom det krävs dubbel uppsättning av personal, alltså både från landstinget och från hemtjänsten. "Det ger brukarna en sämre tjänst till en högre kostnad för skattebetalarna. Inte heller patientsäkerheten förbättras genom detta beslut, eftersom det främst kommer vara icke-legitimerad personal som utför de uppgifter som hittills har delegerats till hemtjänsten.".

"Majoritetens beslut motiveras utifrån att förenkla och göra det billigare för staden som organisation. Centerpartiet anser att vår uppgift som förtroendevalda är att skapa bästa möjliga vård och omsorg för Lidingöborna och då ger det bättre kvalitet för de äldre om delegeringen finns kvar för att minska springet och öka tryggheten hos de äldre.".

Dela C: Beslutet betyder mer spring hos de äldre

Kommentarer

Birgitta Sköld 2017-06-24 23:54

Nej, beslutet innebär en säkrare vård!
Med utgångspunkt i den utredning som Omsorgs- och socialförvaltningen gjort, på uppdrag av Omsorgs- och socialnämnden 'Delegeringar från primärvården till hemtjänsten' har nämnden beslutat att dra tillbaks delegeringarna. Det innebär att personal som tidigare haft delegering att iordningställa och administrera läkemedel inte längre får göra det.
Flera andra kommuner i Stockholmsområdet har tagit samma beslut.
Det handlar främst om patientsäkerhet, rätt kompetens och att det är tidskrävande och kostnadsdrivande arbetsuppgifter. Det krävs en omfattande personalplanering för att kunna garantera att det finns personal med gällande delegering tillgänglig. Lidingö stads kostnader för att utföra hälso- och sjukvårdsdelegeringar uppskattas till ca 5,6 miljoner kronor årligen. En kostnad som ska ligga på primärvården och Landstinget, inte kommunen.
Centerns slutsats 'att beslutet betyder mer spring hos de äldre' får stå för dem. För oss i majoriteten är det viktigt att en god och säker vård uppfylls.
Birgitta Sköld. LP
Ordförande i Omsorgs- och socialnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google