Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Byggplanerna i Rudboda krymps

måndag 26 november 2018 18:29

"HELT I VÅR LINJE". Den nya politiska ledningen på Lidingö vill begränsa byggandet på ön. Därför har man, i kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslagit att inte förlänga markanvisningsavtalet för hyresbostäder på stadens mark i Lojoområdet i Rudboda. Det som blir kvar av planerna från augusti 2013 är att låta Rudboda bostadsrättsförening få bygga de hus som finns inom fastigheten Lojo 1, utmed Lojovägens östra sida. Beslut tas på kommunstyrelsen den 3 december.

- Det här är ett beslut som ligger helt i linje med vår förändrade strategi. Nu när avtalet löpt ut väljer vi att inte förlänga det då vi värnar om Lidingös gröna ytor, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors, (M) i ett uttalande på stadens hemsida.

Planområdet med omgivningar. Illustration: Lidingö stadPlanområdet med omgivningar. Illustration: Lidingö stad Själva planområdet. Illustration: Lidingö stadSjälva planområdet. Illustration: Lidingö stad

I juni 2014 godkände kommunstyrelsen en inbjudan till markanvisningstävling för bostäder i Rudboda på fastigheten Palmen 1 (där Rudboda kyrka tidigare låg) och del av fastigheten Lidingö 5:136 (som ligger utmed Lojovägen västra sida). Båda fastigheterna ägs av Lidingö stad. Markanvisningstävlingen omfattade även fastigheten Lojo 1, ägd av Rudboda bostadsrättsförening, se Lidingösidan 3 december 2014. I mars 2015 godkände staden ett markanvisningsavtal mellan staden och SKB, som fick option att under två och ett halvt år förhandla med staden om exploatering av markområdet. Kommunstyrelsen förlängde markanvisningsavtalet med ett och ett halvt år i mars 2017, och nu löper avtalet ut den 31 december 2018.

Totalt planerade man att cirka 250 bostäder skulle byggas i planområdet.

- Vi väljer att fokusera på en upprustning av Rudboda torg som med åren har blivit slitet och eftersatt. Ett attraktivt Rudboda torg med förbättrad service tror vi bättre gagnar de boende i området, säger Daniel Källenfors.

Peab Bostad är exploatör inom Lojo 1 och SKB är/har varit exploatör inom Lidingö 5:136 och Palmen 1.

Dela Byggplanerna i Rudboda krymps

Kommentarer

Sven Erik Wånell 2018-11-30 09:38

Ett dåligt besked för alla de som köar för en hyresrätt i Lidingö. Här fanns framtagna planer för ett fint bostadsområde som inte skulle ta värdefull naturmark i anspråk, nära Rudboda torg. Visar ånyo den kortsynta politik öns nya moderater driver. Särskilt märkligt med stödet från Liberalerna, nya i majoriteten, eftersom L gick till val på att det skulle byggas mer. Vänsterpartiet kommer i kommunstyrelsen på måndag kräva att majoriteten tänker om och fattar ett beslut som är till gagn för Lidingö och dess innevånare - gå vidare med byggplanerna!
Sven Erik Wånell, Vänsterpartiets representant i kommunstyrelsen

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google