Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Thor Modéens hus. Fotot är taget av Sten Schüssler den 20 aug 1983 just innan det revs.

Thor Modéens hus. Fotot är taget av Sten Schüssler den 20 aug 1983 just innan det revs.

Så här ser samma plats ut idag. Foto: Rolf Lilja

Så här ser samma plats ut idag. Foto: Rolf Lilja

Thor Modéens sommarhus

Lidingösidan publicerar här en text som är skriven för hittaut.nu-orienteringen, men som kanske kan förmedla lite nya kunskaper även till dem som inte deltar i orienteringstävlingen. Nedanstående text är skriven av Lars-Eric Dahlstedt.


Sommarhuset, Böljan 2, där skådespelaren Thor Modéen bodde fram till sin död 1950, fanns kvar fram till 1983 då det och många av de hus som fanns i området Björkhagen revs. Några av de äldre husen byggda från 1919 och fram till 1926 finns fortfarande kvar, visserligen om- eller tillbyggda.

Thor Modéens hus låg nära Hustegafjärden, där den gamla gjutna bryggan fortfarande finns kvar. Alldeles intill bryggan hade Thor en ”egen” badplats, en sandstrand inte mer än 7-8 meter lång. Den är fortfarande kvar i sitt fina skick. Vad gäller bryggan så hade den tidigare stor betydelse när ångbåtstrafiken gjorde det möjligt att enkelt ta sig till Stockholm. Ångslupen ”Lidingö” angjorde från 1860-talet bryggorna längs Hustegafjärden och Kyrkviken. Efter det att Norra Lidingöbanan öppnat 1907 blev båtförbindelsen inte lika nödvändig.

Från Thor Modéens brygga går det en stig västerut längs med vattnet. Efter 250 meter finns ännu en brygga där ”Sjöexpressviken” börjar. Söder om bryggan låg gården Catrinelund på den fina terrassen. Gården fanns kvar fram till 1950-talet, men då hade namnet ändrats. Först till Katrinelund och senare till Killinge. I lantmätare Victor Dahlgrens sammanställning och karta från 1847 går det att läsa att på gården fanns det två hästar, två oxar och fjorton kor. Ända fram till 1940-talet bedrevs det ett mindre jordbruk i området, men då kallades gården ”Sjöexpress” efter varvet som fanns på platsen 1917-1947.

I området finns det husruiner, stödmurar, terrasser, grindstolpar och rester av de vägar som tidigare gick genom området. Under den senaste tioårsperioden har området förtätats med flera nya villor.

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google