Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

IFK Lidingö 80 år

IFK Lidingö 80 år

IFK Lidingö 80 år

I slutet av förra året, den 14 december, var det exakt 80 år sedan IFK Lidingö bildades. Fyra idrottsklubbar på ön beslöt på ett välbesökt möte 1932 i Lidingö läroverk att gå samman under namnet Idrottsföreningen Kamraterna, Lidingö. Därmed ingick föreningen också i stora IFK Centralorganisation, med kretsnummer 54.

Lars G. Lindström har i samband med IFK:s 80-årsjubileum skrivit artiklar som publicerats i IFK Lidingö-Bulletinen. Lidingösidan har fått möjlighet att återge texterna. Idag kommer den första.


Generalmönstring av idrottsintresset

”Rekordartad anslutning vid onsdagens idrottsmöte – IFK Lidingö ett faktum”. Så inledde Lidingö Tidning sitt referat från det allmänna mötet i föreningsfrågan, då IFK Lidingö bildades den 14 december 1932 – för 80 år sedan.

Cirka 300 personer hade samlats i Lidingö läroverks aula denna onsdagkväll, företrädesvis var det ungdomar mellan 15 och 25 år. En gammal IFK-kämpe, direktör Gösta Settergren, Brevik svarade för en synnerligen lyckad upptakt. Han hälsade välkommen i ett kärnfullt anförande och sa bland annat:

”Bliv kamrat! Bort med allt småsinne, egennytta , avundsjuka och andra futtigheter! Flaggan i topp för ett enat Lidingö, där icke små bitankar insmyga sig vid applåderna för segraren på den idrottsliga vädjobanan, där man icke snålt tänker efter om priset går till södra
eller norra Lidingö.”

Den kände idrottsledaren kapten Ernst Killander (sedermera majoren), Stockholm utsågs enhälligt till att leda kvällens förhandlingar och herr Holger Andersson till sekreterare. Idrottskaptenen gick rakt på huvudfrågan: bildandet av en ny idrottsförening för hela Lidingö. Ingen talare begärde ordet och det blev omedelbar proposition. Med ett enhälligt ”ja” gav mötet sitt bifall.

Vad innebar nu bildandet av detta IFK, undrade bland andra herr Gregory Ljungberg. Skulle man ansluta sig till den ordensbetonade IFK-kretsen landet runt? Få hade möjligheter att svara, inte heller den nyvalda interimsstyrelsen. Till sist talade åter Settergren:

”Fördelarna ligger främst på det ideella planet. Det finns över 100-talet IFK-föreningar landet runt som leds och är organiserade efter samma mönster, varför man känner samhörighet, har gemensamma inköp av märken medaljer och tävlingsdräkter vilket blir billigare inom IFK-rörelsen.”

Till ordförande i interimsstyrelsen utsågs Hugo Johansson, till sekreterare Holger Andersson, till kassaförvaltare Olle Kvist och till intendent Paul Sköld. Redan vid första sammanträdet invaldes 103 nya medlemmar. I det nybildade Idrottsföreningen Kamraterna, Lidingö med kretsnummer 54 ingick från norra Lidingö, Lidingö IF och från södra ön IK Vale, Skärsätra Bollklubb och Lidingö Boxningsklubb.

Den nya föreningens första idrottsliga framträdande skedde den 18 december dels i en bandymatch, dels en handbollsmatch. Den senare vann IFK mot GCI med 20-16.

Text: Lars G. Lindström

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google