Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 juni 2022 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

John Engqvist 22 maj 16:58 om Gubbpokalens historia

Målet är en minskad algblomning i Kottlasjön

tisdag 11 april 2017 00:11

INGEN GRÖN SJÖ. 2016 drabbades Kottlasjön av extremt stor algblomning. Lidingö stads tekniska förvaltning har under många år undersökt vattenkvalitén i sjön och konstaterat en årlig algblomning. Men sommaren förra året blev läget extremt då stora vattenytor täcktes av gröna alger och staden varnade för att bada i den gröna sörjan. Förvaltningen vill nu förhindra en liknande algblomning 2017. Förhoppningsvis kan en redan beprövad metod med aluminiumbe-handling börja användas i sommar för att minska fosforhalten så att inte bad och djurliv åter drabbas. Beslut tas av teknik- och fastighetsnämnden på nästa möte den 10 maj.

Kottlasjön i oktober 2016. Vem vill simma här.Kottlasjön i oktober 2016. Vem vill simma här. Badplatsen nära Pilvägen, en sommar utan gröna alger. Skärsätra i bakgrunden.Badplatsen nära Pilvägen, en sommar utan gröna alger. Skärsätra i bakgrunden. Kottlasjön i oktober 2016, nära badplatsen på föregående bild.Kottlasjön i oktober 2016, nära badplatsen på föregående bild.

Kottlasjöns vattenkvalitet har varit ett ständigt återkommande diskussionsämne på Lidingösidan under åren. Den som skriver in ordet "Kottlasjön" i sökrutan uppe till höger kommer att få förslag på åtskilliga artiklar om just sjöns status. 2001 bildades föreningen Kottlasjöns Vänner vars fokus sedan länge är att "verkar för en restaurering av Kottlasjön".

- Kottlasjöns Vänner är jätteglada, det här är oerhört viktigt för Kottlasjön och att få till en restaurering är en av våra viktigaste frågor. Vi hoppas på ett positivt beslut från politikerna i detta, säger Ulrika Levihn, föreningens ordförande, till Lidingösidan.

Nu kan alltså en aluminiumbehandling av sjöns bottensediment starta under sommaren. Behandlingen binder och inaktiverar den fosfor som läcker ut i vattnet. Med mindre andel fosfor kan inte algerna blomma i samma utsträckning. Metoden har gett goda och långsiktiga resultat i andra sjöar där den använts, till exempel i Flaten, i Långsjön i Älvsjö och i Långsjön i Nacka. Inga negativa effekter har konstaterats på växt- och djurliv, inklusive kräftor och fisk, och vattnet har redan efter några veckor blivit klarare.

Behandlingen kommer att äga rum under perioden juli till oktober och utförs från en ponton som går långsamt över sjön på de delar som är djupare än 2 meter. Bad, friluftsliv och fiske kommer kunna fortgå som vanligt utom i pontonens direkta närhet. Det klara vattnet kommer att leda till att solljus når botten eller i vilket fall längre ner i sjön. Detta i sin tur kommer leda till en större andel växtlighet. Förväntad kostnad är cirka 3 miljoner kronor.

Dela Målet är en minskad algblomning i Kottlasjön

Kommentarer

Anders Håkansson 2017-04-26 10:00

Om Lidingö stad inte tömt fågelsjön på Långängen rakt ut och orenat i Kottlasjön då man röjde upp och "förbättrade" fågelsjön, så hade vi troligtvis inte behövt lägga miljoner på att på konstgjord väg rädda Kottlasjöns vatten.
Det är många år sedan renoveringen av fågelsjön, resultatet har vi nu.
Den otroliga mängd näringsämnen som kom ut i Kottlasjöns vatten vid renoveringen av kärret på Långängen får vi betala för idag och imorgon.

Rickard Dahlgren 2017-04-23 20:57

Till att börja med så är det ingen algblommning i kotlasjön. Det är en bakterie "blomning". Bakterien är vanligt förekommande i mark och vatten men förökar sig när rätt förutsättningar finns. Om man avser att åtgärda något måste man veta mot vad först!
Synd att man funderar på att använda en metod som är dyr och kortsiktig. Det finns inga bevis för att behandlingen fungerar längre än 2 år. Tvärtom så finns det doktorsavhandling om att åtgärden inte är värd pengarna. Man kan alltid drömma om att det finns "enkla" piller att använda för att stoppa sjukdomen. men detta är inte en hållbar kostnadseffektiv lösning.

Mikael Olofsson 2017-04-11 14:54

Låter som väl investerade pengar, för en gångs skull.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google