Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingöborna slänger nästan mest i länet

fredag 2 november 2018 16:20

567 KILO PER ÅR. Förra året tog avfallsföretagen i landet hand om närmare 4,8 miljoner ton hushållsavfall. Utslaget per person – alla inräknade – handlade det om 473 kilo, eller nio kilo per person och vecka. 2016 var det ”bara” 467 kilo per person och år. På Lidingö ligger siffran nästan 100 kilo högre än snittet i landet. På ön slängde varje invånare 567 kilo avfall per person under förra året. Av dessa 567 kilo var 205 kilo mat- och restavfall, och 68 kilo förpackningar och papper. Resten, 294 kilo, gick bl.a. till materialåtervinning. Cirka 50 procent av hushållsavfallet i landet gick till energiåtervinning 2017.

Flera av kommunerna i Stockholms län ligger långt ned vad gäller att slänga hushållsavfall. Sundbyberg ligger nästan lägst i landet med 317 kilo per invånare, i Solna är siffran 344 kilo, i Nacka 391 kilo, i Danderyd 394 kilo. Mest i länet slänger de som bor i Salem, 575 kilo.

I landet ligger Kinda kommun lägst med 307 kilo, högst ligger Kalix med 920 kilo. Alla uppgifter kommer från "Avfall Sverige", som är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

– Avfallsfrågan är en väldigt viktig del, framförallt behöver vi få med de boende i att minska avfallet. Därför är det viktigt att arbeta med hushållsavfall.
Det säger Patrizia Finessi, miljöexpert på de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation Sabo, till StockholmDirekt.se. Mängden avfall som de boende genererar påverkar de totala klimatutsläppen från bostadsföretagen.

Vad som ligger bakom skillnaden mellan Sundbybergs 317 kilo avfall per år och Lidingös 567 kilo är inte helt given. Kan den bero på att de boende i Sundbyberg har stora vindsförråd där de kan förvara mycket eller beror det på att de åker till andra kommuners återvinningscentraler? Mat- och restavfallet i Sundbyberg är mera än på Lidingö (+ 7 kg), förpackning mindre (- 23 kg). Resterande 60 kg ska jämföras med Lidingös 294 kg. Klart är att statistik ibland inte är riktigt klar.

Dela Lidingöborna slänger nästan mest i länet

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google