Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Bisamhälle väcker debatt

torsdag 4 augusti 2016 16:41

LIDINGÖS BIODLARE ARGA. Uppdaterad. Sedan ett par månader står en bikupa med ett bisamhälle uppställt vid Lidingö stadshus. Det är företaget Bee Urban i Stora Skuggan som, efter en upphandling i våras, placerat bikupan utanför LidingöDoktorn på Lejonvägen. På Lidingö Anslagstavlas Facebooksida pågår nu en irriterad debatt om varför inte Lidingö Biodlarförening inte ens tillfrågats inför beslutet. Totalt kan avtalet omfatta tre bikupor per år till en kostnad av 100 000 kronor.

Arkivbild från Elfviksgårdsdagen, då Lidingö Biodlare ställde ut.Arkivbild från Elfviksgårdsdagen, då Lidingö Biodlare ställde ut.

Företaget Bee Urban vänder sig bl.a. till kommuner som vill "utveckla sitt miljöarbete och sin miljöprofilering på ett konkret, interaktivt och nyskapande sätt" som företaget skriver på sin webbsida.

Bee Urbans kupa kommer ge skolelever möjlighet att se hur bisamhällen fungerar. Föreläsningar ska hållas framöver och man har även installerat en kamera i kupan så lidingöborna framöver kan följa livet i kupan på en webbsida. Var 10:e dag pysslar någon om kupan och skulle det uppstå problem flyttar man kupan.

Uppdatering
Vid en upphandling som i detta fall kan man inte sluta avtal med en förening utan det måste vara med ett företag. Avtalet löper till den 13 april 2017. Priset regleras per bikupa där alla kostnader för bikupa, skötsel och hantering av honung ingår. Ju fler bikupor som adderas desto högre kostnad. Slutsumman kan därmed bli 100 000 kronor inklusive moms. De två kupor man eventuellt ytterligare planerar att sätta ut placeras i så fall vid Per Lagerkvists väg/nära Äventyrsparken och en vid Mölna.

- Vi har valt att bara installera en kupa för att få möjlighet att lära oss själva men också kunna utvärdera utfallet av de ambitioner vi har med införandet av bikupor. Det säger Lars Poulsen, t.f. chef på tekniska förvaltningen i ett uttalande, och fortsätter:

- Nu tar vi nästa steg genom att vi vill utöka samarbetet också med våra jätteduktiga lokala biodlare på ön, där vi i gemenskap har alla förutsättningar att ytterligare sprida kunskap till skolbarn och vuxna hur pollinerare bidrar till att främja den biologiska mångfalden.

Utdrag ur Bee Urbans webbsida:
Pollinerande insekter är avgörande för människans överlevnad. Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Inte bara maten vi äter är beroende av bina utan även andra tjänster som vi får av naturen såsom levande och välmående grönområden till rekreation, ren luft och rent vatten. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd.

Bee Urban vill återknyta den urbana människan med naturen genom att föra in nyttodjur och -växter i eller nära de miljöer där vi vistas – på innergårdar, terrasser och tak. På detta sätt syftar våra tjänster även till att informera och sprida kunskap om bin och biologisk mångfald och hur den hänger ihop med hållbar stadsutveckling och människans välbefinnande.

Dela Bisamhälle väcker debatt

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google