Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 juni 2022 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

John Engqvist 22 maj 16:58 om Gubbpokalens historia

Algblomning i Kottlasjön

måndag 22 augusti 2016 21:38

ALGEN SPRIDD I HELA SJÖN. Idag, måndag, har Lidingö stad satt upp varningsskyltar vid Kottlasjöns badplatser. Igår gick lidingöbon Conrad Stralka runt Kottlasjön och vid barnbadplatsen nära Kottlavägen fick han se en grön gröt av alger som nu låg precis vid strandkanten. Han tog några bilder.

Kottlasjön vid barnbadet nära Kottlavägen. Foto: Conrad StralkaKottlasjön vid barnbadet nära Kottlavägen. Foto: Conrad Stralka

- Det som syns på bilden är en mycket kraftig cyanobakterieblomning. När jag gått runt sjön kunde jag konstatera att algen är spridd i hela sjön och i vattnen som rinner till sjön från Stockbysjön. Just denna alg innehåller nervgifter som kan vara farliga för barn och husdjur, säger Conrad Stralka.

- Vad själva blomningen beror kan förklaras av den varma sommaren som skapat en temperaturskiktning i sjön med varmt ytvatten och ett kallare djupvatten. I det djupare vattenskikten kan syret ha förbrukats under sommaren vilket gjort att mycket fosfor frigjorts från bottnarna. När det sen blåst och regnat (som det gjort de senaste dagarna) har vattnet blandats om och det näringsrika bottenvattnet kommit till ytan, vilket främjat den kraftiga cyanobakterieblomningen.

- En annan fråga är varifrån all denna fosfor och kväve har kommit. Som boende vi Kottla kan jag inte erinra mig så kraftiga blomningar (men kan ha fel). Den kanske främsta orsaken är det som kallas "intern belastning". Enkelt uttryckt är det näringsämnen (fosfor och kväve) som spolats ner i Kottlasjön från avrinningsområdet under många år och som lagrats i bottensedimenten. När det uppstår syrebrist i bottenvattnet frigörs dessa näringsämnen och de gamla synderna möjliggör nu kraftiga algblomningar. Andra möjliga förklaringar kan vara de markarbeten och sprängningar som genomförts i samband med byggandet av det nya Beijervaruhuset och Sörabanläggningen - näringsrik jord som tidigare legat fast har i samband med bygget frilagts och näringsämnen har spolats ner till Stockbysjön och vidare till Kottlasjön med regn och smältvatten. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att hästar hållits i avrinningsområdet (Stockby, Kottla) och att man skött mockning av fälten dåligt, säger Conrad Stralka.

Lidingö stad satte under måndagen upp varningsskyltar vid Kottlasjön. På stadens hemsida står: Just nu är det riklig algblomning i Kottlajön. Om du badar i algblommande vatten eller får i dig vatten på annat sätt kan du få symptom som liknar matförgiftning.
•Iakttag försiktighet vid bad, svälj inte vattnet.
•Barn bör inte bada eller leka vid stranden.
•Hundar bör hållas borta från strand och vatten, uppsök veterinär om djuret blir dåligt.

Kottlasjön, i riktning mot Brevik. Foto: Conrad StralkaKottlasjön, i riktning mot Brevik. Foto: Conrad Stralka

Markeringen på kartan visar var barnbadet är.

Dela Algblomning i Kottlasjön

Kommentarer

Anders Håkansson 2016-08-24 19:14

Under en tid av ca 20-30år så har man lagt på dammbindemedel på grusvägar vid Kottlasjön. DUSTEX är det vanligaste.
När detta medel kommer i fritt vatten så bryts det ner till i huvudsak fosfor och kväve. Dagavvattningen från grusvägar och grusytor runt sjön går så gott som orenat direkt ner i sjön på flera ställen. Man har från staden ordnat ett täckdike från Trasthagsvägen över en fastighet för att grusvägen blir vattensjuk vid regn.
Det som man tydligt kan se är att sly som växer kring diken och vägen växer så det knakar när man tidigare la på DUSTEX 3-4gånger per sommar.
Det används mer sparsamt numera.
Staden gjorde en större restaurering av Fågelsjön på Långängen på 90-talet?
Troligen var det "dödsstöten" för Kottlasjön. Ett igenväxt kärr som släpptes ut till stor del orenat ut i Kottlasjön.
En mängd vatten som kan beskrivas som en blandning av kaffesump och tjära till utseendet och medföljande unken lukt.
Staden bör verkligen ta ansvar nu och försöka allt som går för att rädda sjön från att försämras.
Anders Håkansson (S)

Ulrika Levihn 2016-08-22 22:21

Framförallt finns fosforn i bottensedimenten och läcker ut vid vissa väderförhållanden. Det är resultat av historisk övergödning. Effekten förvärras av extern tillförsel också.

Kottlasjöns Vänner hoppas innerligt att vi nu kan restaurera sjön så vi kommer tillrätta med problemen.

Ulrika Levihn
Ordförande i Kottlasjöns Vänner

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google