Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Nu har Villa Söderås tagit ned skylten på riktigt

fredag 10 januari 2014 14:27

Villa Söderås entré har idag endast ett meddelande som lyder...

Villa Söderås entré har idag endast ett meddelande som lyder...

Konferens- och hotellanläggningen Villa Söderås är nu ett minne blott. Verksamheten upphörde den 1 januari i år, se Lidingösidans artikel 26 december 2013. Det är fortfarande okänt vem som köpt fastigheten eller vad som ska komma istället. Tystnaden är total. Däremot kan man se att skyltarna vid ingången är borttagna och att det finns anslag om att tillträde är förbjudet. Lidingösidan passerade byggnaden i förmiddags och tog några bilder.

... "Kära besökare. Villa Söderås är stängt från och med 1 januari. Man har från och med detta datum ingen behörighet att vistas på Villa Söderås mark.Vi önskar att detta respekteras av samtliga utomstående personer. Med vänlig hälsning. Personalen på Villa Söderås."

... "Kära besökare. Villa Söderås är stängt från och med 1 januari. Man har från och med detta datum ingen behörighet att vistas på Villa Söderås mark.Vi önskar att detta respekteras av samtliga utomstående personer. Med vänlig hälsning. Personalen på Villa Söderås."

En bit upp på vägen står denna skylt.

En bit upp på vägen står denna skylt.

Nere vid gångvägen vid vattnet leder en lerig väg, över stadens mark, upp till utbyggnaden av terrassen.

Nere vid gångvägen vid vattnet leder en lerig väg, över stadens mark, upp till utbyggnaden av terrassen.

Och i träden på det egna området pågår arbeten.

Och i träden på det egna området pågår arbeten.

Dela Nu har Villa Söderås tagit ned skylten på riktigt

Kommentarer

Lena Edenström 2019-07-07 21:21

Detta är hemskt att en kommun inte känner större ansvar
för att bevara kulturhistoriska byggnader och se till att
bevara dominanta fastigheter som ligger inom naturskyddsområden för det ändamål de använts för.
Lidingö kommun måste ta ansvar för vad som skett
och åtminstone förklara sig för medborgarna hur detta
har gått till och framförallt se till att något liknande inte händer igen!!!!

Bosse 2014-01-11 23:20

Det kan inte vara någon överraskning för Lidingö stad att stora egendomar kan köpas för att göras om till ambassader på Lidingö. Skräckexemplet är Irans ambassad vid Yttringe som de köpte 1971 av en privatperson. Trots att 1700-tals byggnaderna ligger i ett mycket vackert naturområde har Lidingö stad undantagit de 20.000 kvm stora området som ägs av den Islamistiska republiken Iran från de intilliggande naturskyddsområdet. Idag ser detta stora Iranska område ut som ett stort fängelse på Lidingö med ca 3 meter högt stängsel och galler och en extremt stor ful vaktbyggnad. Genom undfallenhet från Lidingö stad har man tillåtitut utbyggnader och samtidigt inte lyckats få stora svartbyggen rivna. Att landet Iran är ett stort fängelse, för sina invånare, utan lagar och demokrati anser de flesta men att Iran fått etablera en fängelseliknande anläggning på Lidingö borde Paul Lindquist förklara för Lidingöborna.

Självklart borde Lidingö stad, efter läxan med Irans ambassad, ha kompletterat ev. oklara planern för stora attraktiva fastigheter i känslig miljö så att det klarlagts att inga ambassadsanläggningar eller liknande verksamhet får etableras på fastigheterna.

Det är skandal att Lidingö stad 2010 04 08 startat ett planuppdrag för att som Lidingö stad skriver ”Iran behöver utveckla sin ambassad i Yttringe” d.v.s. tillåta en stor nybyggnation på åkermarken innanför ”fängelseområdet”. Hur tänker våra styrande politiker. Det måste vara Anna R. Kihlman som är ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnde som är ansvarig för detta. Anna R. K. måste förklara detta för Lidingöborna.

Det skrämmande är att vanliga Lidingöbor kan får kämpa mot Lidingö stad för att få bygga enligt gällande detaljplan eller t.ex. bygga en takkupa samtidigt som Lidingö stad beter sig undfallande mot t.ex. den Islamistiska republiken ambassad i Yttringe.

http://www.lidingo.se/lexportlet/binary/Start-PM%20Fr%C3%A5ga%20.pdf;jsessionid=82D329D2569CB52E420E4A0B6125E821?id=%7BFCFE-AE6E-0CA2-2244-DD13-A0FF%7D

http://arkiv.mitti.se:4711/2012/35/lidingo/MILI-20120828-A-006-A.pdf

http://lidingosidan.se/lidingoe/3279/moete-om-iranska-ambassadens

Karin 2014-01-11 18:50

Förutom att fastigheten blir otillgänglig för allmänheten så kan även andra problem uppstå med en ambassad som fastighetsägare. Det vore nog att föredra om fastigheter, i all synnerhet sådana som är av så stort allmänintresse som Villa Söderås, i fortsättningen inte fick försäljas till ambassader, utan på sin höjd uthyras under x antal år.

Karin 2014-01-11 18:15

Ja det är så sorgligt som det kan bli. Men skadan är nu skedd. Hur känner sig de forna ägarna till Villa Söderås efter denna affär? Nöjda och belåtna kanske. Ambitionen var ju att Villa Söderås skulle bli en riktig pärla på Lidingö. Det är väl önsketänkande men inte mig emot om ambassaden ifråga får ändrade planer och säljer i sin tur – men inte till någon ambassad.

Hur långt hann ärendet med skadeutredningen för de forna ägarna avancera och har vitesbeloppet erlagts? Det sista man vill höra att ärendet är nedlagt i och med överlåtelsen.

Frågan är också vad som kan göras för att historien inte ska upprepa sig någon annanstans på Lidingö.

En annan Lidingöpatriot 2014-01-11 16:16

Självfallet kan inte en ambassad klassas som C-verksamhet. Det är ju de facto en bostad för en ambassadör med familj och inget annat. Vilken sorg, vilken skam om det framöver skulle vara privat tomt och därmed bostad vilken inte kan varken besökas eller beträdas av allmänheten!

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google