Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 augusti 2022 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Nils Svensson 15 aug 08:24 om På Lidingö finns nästan 40 olika däggdjursarter

Lidingös företagare: Vi ska samverka för att utveckla näringslivet på ön optimalt

onsdag 27 maj 2015 11:54

Igår presenterade sex olika företagarorganisationer på Lidingö en gemensam viljeinriktning för näringslivets utveckling på Lidingö. Dokumentet överlämnades vid Lidingö Näringslivskommittés möte och i kommittén finns representanter för de politiska partierna på ön samt, förstås, näringslivet.

Fyra av de sex organisationernas ordförande, som gemensamt undertecknat "Näringslivets utveckling på Lidingö", fr.v. Roland Rothman, Lidingö Centrum Företagarförening, Katarina Palmstierna, Företagarna Lidingö, Ann Nagel, Destination Lidingö och Johan Hjort, Lidingö Nyföretagarcentrum.Fyra av de sex organisationernas ordförande, som gemensamt undertecknat "Näringslivets utveckling på Lidingö", fr.v. Roland Rothman, Lidingö Centrum Företagarförening, Katarina Palmstierna, Företagarna Lidingö, Ann Nagel, Destination Lidingö och Johan Hjort, Lidingö Nyföretagarcentrum.

"Näringslivets utveckling på Lidingö" har tagits fram av Företagarna Lidingö i samarbete med Lidingö Nyföretagarcentrum, Handelskammaren Lidingö, Kvinnor & Företag, Destination Lidingö och Lidingö Centrum Företagarförening och det är det första gemensamma dokument som (i alla fall på mycket länge) beskriver vad näringslivet anser om Lidingös fortsatta arbete som en del i Stockholmsregionen.

Alla undertecknande organisationer vill samverka för att skapa "Lidingö 2030 - den levande ön". Det innebär att det ska finnas ett kreativt, varierat och konkurrenskraftigt utbud på ön. Det ska vara attraktivt att etablera företag på Lidingö och den självklara inriktningen för lidingöborna ska vara att i första hand välja tjänster och service "hemma".

De sex organisationerna kommer att från nu vara en mer aktiv samarbetspartner när det gäller översikts- och detaljplaner och man kan då dessutom erbjuda både resurser och kompetens. Man vill påskynda utvecklingen av Lidingö Centrum och ser Larsberg och Dalénum som områden med stor tillväxtpotential. Öns mötesanläggningar, med sin närhet till Stockholm, måste få bättre och effektivare transporter så ännu fler besökare hittar hit. Man anser att den nya bron, Lilla Lidingöbron som ska vara klar år 2020, bör byggas så den är förberedd för tunnelbana.

Hela dokumentet kan läsas via denna länk på Företagarna Lidingös webbsida.

Dela Lidingös företagare: Vi ska samverka för att utveckla näringslivet på ön optimalt

Kommentarer

Helena du Rées 2015-05-27 13:09

Se hit lokala politiker! Här har ni framtidsinriktade realistiska och omdömesgilla visioner från människor som faktiskt verkar och bor på Lidingö. Ta intryck av detta i stället för kortsiktiga nimbyrörelser som endast är ute efter att stoppa bebyggelse i och omkring Lidingö centrum men som inte har något att invända mot att i stället sprida ut bebyggelsen över de gröna delarna av ön. Även en nimby-rörelse förstår att utan ett tillräckligt befolkningsunderlag försämras all service inkl allmänna kommunikationer. De neddragna byggplanerna i Lidingö centrum kommer att innebära mer bebyggelse och färre fria gröna ytor längre in på Lidingö samt ännu större trafikbelastning (utöver den som kommer när Dalenumområdet är färdigetablerat), främst på Södra ön. Det är dags för politiken att sluta vingla mellan olika särintressen och ta ett helhetsgrepp för Lidingös utveckling som gynnar alla och inte minst kommande generationer.

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google