Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 augusti 2022 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Nils Svensson 15 aug 08:24 om På Lidingö finns nästan 40 olika däggdjursarter

Lidingös företagare: Dra Lidingöbanan till Centrum och bygg Akvatiska

torsdag 3 september 2015 18:11

Lidingös olika företagarorganisationer vill att politiker och tjänstemän på Lidingö "gör ett omtag" både när det gäller Lidingöbanans dragning och den nya brons utformning, liksom om en tunnelbanedragning till ön. Dessutom vill man att Akvatiska ska byggas nära brofästet.

I början av sommaren presenterade Lidingös olika företagarorganisationer sin gemensamma strategi "Näringslivets utveckling på Lidingö". Sedan dess har åtskilliga kubikmeter vatten runnit under broarna till ön och därför vill organisationerna att politiker och tjänstemän friskar upp sina tankar om Lidingös framtid.

Sedan försommaren har ökad klarhet nåtts om Stockholms utbyggnadsplaner i Ropsten, ett beslut närmat sig vad gäller Lidingö Centrum, klarhet kommit om trängselskattens införande och betalstationernas placering i Ropsten.

Den nya brons (Lilla Lidingöbron) utformning med enkelspår för spårvagnarna är inte bra, anser öns företagare, det behövs dubbelspår. Brohöjden över vattnet (5,8 meter) medger inte att några högre båtar kan passera under bron vilket hindrar effektiva sjökommunikationer till och från Lidingö. För att Centrum ska utvecklas behöver Lidingöbanan dras genom Centrum, istället för att gå "längs en folktom strand". I praktiken innebär det "ett självförvållat hot mot detta Centrum, och därmed mot en viktig del av Lidingös näringsliv", om inte banan dras genom Centrum. På sikt vill öns företagare att tunnelbanan dras till Lidingö, något som bör beaktas vid byggandet av Lilla Lidingöbron.

Företagarna ger också sitt stöd till de etableringsplaner som diskuteras vad gäller Akvatiska, nära brofästet. Ett upptäcktscenter nära norra brofästet skulle kunna attrahera cirka 175 000 besökare per år, kan ge 30 till 50 arbetstillfällen året runt, visa att det är attraktivt för företag att etablera sig på Lidingö och att kopplingen till marinekologisk forskning, som också inkluderar Rädda Östersjön, förstärker Lidingös image som Hälsans ö.

Skrivelserna till Lidingös politiker och stadens tjänstemän är undertecknade av Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna, Johan Hjort, ordförande Nyföretagarcentrum, Ann Nagel, ordförande Destination Lidingö, Anna Grånäs Jakobsson, ordförande Kvinnor & Företag, Gerhald Versteegh, ordförande Handelskammaren Lidingö, Roland Rothman, ordförande Lidingö Centrum Förening.

Dela Lidingös företagare: Dra Lidingöbanan till Centrum och bygg Akvatiska

Kommentarer

Elisabeth Akerman 2015-10-01 17:17

Akvatiska gynnar INTE Lidingöborna. Den gynnar endast folk utanför ön, vilket för oss som bor på ön ökar endast avgaser, biltrafik, trafikbuller och nedskräpning. Politikerna på Lidingö måste besinna sig och börja lyssna på sin befolkning. Det är inte en dag för tidigt!

Anders Wennberg 2015-09-09 21:40

Jonas Åkersson!

Nu lägger du igen nya ord i min mun, att jag backar från "smusslas".

Vad jag sagt är att de i smyg skissat på detta i Stadshuset. Dokumentet är daterat 11e juli, men publicerades först offentligt på Lidingös hemsida den 4e september, dagen efter Lidingösidan publicerat uppgifterna. Vi kan läsa bland kommentarerna att varken C eller FP blivit informerade, och jag har hört från personer som sitter i KF för majoritetspartierna att de inte heller fått info. KS informerades nästan två månader efter att dokumentet daterades.

Jag står fast vid att jag anser att Stadshuset svarat på Sverigeförhandlingarna i smyg. Inte "döljt" som du hävdade att jag sagt, tveksamt om de "smusslat", men definitivt känns det som om de gjort det "i smyg".

Jonas, sluta hitta på saker som andra påstås säga, och öppna gärna ögonen för fakta!

Bo Widerström 2015-09-09 11:32

Jonas Åkesson.

Att argumentera genom att anklaga mig för att framföra “påhittade beskyllningar” och fantasier visar att du inte kan föra en seriös dialog och saknar motargument.

Jag har aldrig framfört att det borde byggas bostäder på Torsvikskajen.

Det jag har begärt är att Lidingö Stad skall göra en seriös utredning över vad hela Torsvikskajens mycket exklusiva mark- och vattenområde bäst kan användas till som gynnar lidingöborna. Vidare har jag sagt att denna utredning skall göras under tiden som området får utnyttjas av broprojektet för att bl.a. spara minst 10 mkr till Lidingö stad och minska miljöstörningarna från brobygget.

Men jag har inte någon stor förhoppning då det på Lidingö tycks vara viktigt att ha de rätta kontakterna med styrande politiker. Som jag beskrev i mitt nedanstående inlägg tipsade vår (modererad av Lidingösidan) Paul Lindquist för några få år sedan en försäljare av stora lyxmotorbåtar om att det skulle vara lämpligt att han byggde en stor försäljningsanläggning på Torsvikskajen. Sedan kämpade Lindquist hårt under några år för denna båtförsäljare innan Lidingö stad motvilligt tvingades sätta stopp för Paul Lindquists planer.

Båtförsäljaren har nu ersatts av en ny företagare. Nu är det andra starka politiker som kämpar för att denna företagare för ca 20 000 kr/månad skall få arrendera Lidingös kanske mest välbelägna och exklusiva stora sjötomt för att bedriva en mycket stor kommersiell verksamhet.

Jonas Åkesson 2015-09-08 14:56

Bra att Anders W nu backar från påståendet att det smusslas i stadshuset. Hoppas verkligen att du inte fortsätter med detta beteende. Jag reagerar som hök på detta, att det finns personer i kommentatorsfältet som påstås sitta inne med sanningen eller driver ett konspiratorisk uppsåt. Vi ser detta mycket nu i dagens samhällsklimat. Därav ytterligare ett inlägg.

Med anledning av denna artikel läste jag på stadens hemsida bland handlingarna att stadsdirektören informerade om Sverigeförhandlingen på kommunstyrelsen igår. Med denna information så torde alla utestående frågetecken vara uträttade för ansvariga politiker i och med att alla hade möjlighet att ställa frågor. Även om jag själv gärna skulle vilja att staden informerade lite om detta löpande. Är Lidingö kvar i förhandlingarna? Vad händer efter det?

Den ständigt återkommande skribenten Bo Widerström är igång igen. Vad nytt denna gång? Inget som han inte upprepat vid varje tillfälle han satt sig bakom tangentbordet. Återigen ska man behöva läsa denna osande svada av påhittade beskyllningar som i Bo W:s värld och huvud är sanningar. Använd gärna din fantasi men låt oss andra slippa läsa om dessa fantasifoster.

Anders W och Bo W menar ni på fullt allvar att marken vid brofästet ska värderas som om Lidingö stad skulle bygga attraktiva bostadsrätter vid strandkanten med fantastisk utsikt, underbara solnedgångar och badstrand utanför dörren?
Det är ju innebörden av det ni säger. Lycka till med det!

Men. Det finns något som heter strandskyddsregler. Vi har även något som heter bullerskyddsregler. Det finns inte en chans att få bygga attraktiva bostadsrätter på denna plats på grund av dessa lagstiftningar. Men utmana gärna systemet och lägg ett konkurrenskraftig bud på marken och presentera därpå planer på Lidingömässiga bostadsrätter anpassade till denna unika plats, Lidingös riviera. Jag skulle direkt ställa mig i spekulantkön till dessa lägenheter.
Vad jag ville säga med detta är att marken inte kommer att kunna värderas såsom bostadsrätter hur mycket ni än skriker. Därmed blir era siffror inget annat än överdrifter.

Bo Widerström 2015-09-07 14:26

Varför skall Lidingös skattebetalare subventionera marken till en företagare, som i kommersiellt syfte vill driva ett akvarium med 170 000 besökare/år samt stor restaurant, pub och eventverksamhet, på Lidingös kanske mest exklusiva sjötomt?

Företagaren skall för denna stora verksamhet få arrendera 15 000 kvm mark- och vattenområde för ca 20 000 kr/månad. Huvudbyggnaden får ha en markyta s.k. BYA på 1 000 kvm och får byggas i fyra våningar. Därtill tillkommer andra byggnader och stora brygganläggningar.

Månadskostnaden för arrendet av marken blir utslaget per kvm våningsyta då endast ca 5 kr för denna helt unika centrala sjötomt.

Lidingö Stads Miljö- och Stadsbyggnadskontor har beskrivit detta exklusiva område på följande sätt : “Läget intill vattnet har ett högt representativt värde då det är mycket centralt beläget på ön, alldeles intill Lidingös entré. Hela området utgör ett blickfång från vattnet, från bergshöjden ovanför, från Lidingöbron och från gång- och cykelbron.

Som en relation kan nämnas att det kostar ca 22 000 kr/månad att hyra en vanlig fyra i Norra Djurgårdsstaden vilket innebär 200 kr/kvm och månad.

Att detta 15 000 kvm stora exklusiva område med en så stor byggrätt för en kommersiell verksamhet endast skulle vara värt 7,5 mkr som Lidingö Stad anser är naturligtvis helt felaktigt. Om en ansvarig tjänsteman på ett privat företag skulle arrendera ut ett sådant område för 20 000 kr/månaden skulle han omgående få sparken. Skulle Anna R Kihlman,om hon hade ägt område privat, ha arrenderat ut det, för all framtid, för endast 20 000 Kr/månad?

Lyckligtvis är det så att det ofördelaktiga Markanvisningsavtal som Lidingö Stad tecknade med företagaren 2013 02 04 har till alla delar upphört att gälla 2015 02 05 enligt punkt 6 GILTIGHET i avtalet. Lidingö stad behöver enl. detta avtal inte heller betala någon ersättning för att nu avsluta kontakterna med företagaren och i stället börja planera för att utnyttja området till något som skulle gynna Lidingöborna och inte en enskild företagare. Men Lidingö Stad låter märkligt nog företagaren, utan avtal, fortsätta att rita på anläggningen men nu med en ny arkitekt.

Protesterna mot en etablering av ett akvarium och förslag till byggnad, med drag av ett kärnkraftverk, som företagaren har föreslagit har varit stora från Lidingöbor, organisationer, Länsstyrelsen och t.o.m. från Lidingö Stad.

Det nu ogiltiga avtalet är också skrivet på ett sådant sätt att företagare om han inte får utnyttja den angivna byggrätten kan få arrendekostnaden 20 000 kr sänkt!

Den nu pågående ändringen av detaljplanen kommer att utformas så att området skall få användas för “akvarium eller annan publik verksamhet”. Detta betyder att efter en tid kan företagaren kraftigt minska akvariedelen för att få plats med en ännu mer lönsam verksamhet. Vem vet kanske öppnas en stort kasinoverksamhet m m som då får en magnifik 180 graders sjöutsikt mot Stockholm i bästa västerläge med kvällssol.


Dessutom behövs nu ett stort lättillgängligt etablerings-och upplagsområde för det stora projektet Lilla Lidingöbron med efterföljande rivning av gamla Lidingöbron. Det lilla triangelformade område som blir kvar innanför det planerade akvariet är för litet för broprojektet och blir dessutom instängt och kan endast nås via en omöjlig infart nedför en fem meter hög vägslänt från Islinge hamnväg. En sådan infart är trafikfarlig och helt olämplig för de stora transporterna till brobygget. Om broentreprenören skulle få disponera hela Torsvikskajen inklusive den utmärkta nuvarande infarten skulle kostnaden för brobygget och därmed också skattebetalarna på Lidingö minska med minst 10 mkr. Miljöbelastningarna från brobygget kommer också att bli mindre om hela Torsvikskajen får utnyttjas under byggtiden.

Jag uppmanar våra politiker att göra en seriös utredning över vad hela Torsvikskajen bäst kan användas till som gynnar Lidingöborna. Denna utredning kan genomföras under tiden som området disponeras av broentreprenören.Mitt förtroende för den politiska ledningen på Lidingö är lågt. Vi kan igen ta exemplet Torsvikskajen. Paul Lindquist tipsade 2008 en försäljare av stora lyxiga motorbåtar om att området vid Torsvikskajen skulle vara lämpligt för att bygga en stor anläggning för försäljning och underhåll av motorbåtar. På rekordtid drev Paul Lindquist m.fl. 2008 05 05 igenom ett beslut i Kommunstyrelsen om att båtförsäljarens företag, genom ett markanvisningsavtal, skulle få köp hela Torsvikskajen. Detaljplanen började omgående att ändras för denna verksamhet. Mark- och vattenområdet som båtförsäljaren erbjöds var 21 000 kvm stort.

Jag skrev 2011 09 17 ett långt brev till Kommunstyrelsen och påpekade mängder av förhållande som visade de uppseendeväckande turerna i Paul Lindquists och Lidingö stads agerande. Vidare visade jag det olämpliga i att genomföra denna markförsäljning till båtförsäljaren. Jag fick inget svar från varken Paul Lindquist eller Lidingö stad trots att jag bl. a. kunde visa att båtförsäljaren påstått rena lögner till Lidingö stad. Paul Lindquist var fast besluten att genomföra försäljningen trots att jag t.ex. kunde visa att försäljarens påstående om deras goda ekonomi var helt felaktig. Han hade gått med 8,4 mkr i förluster de senaste åren och saknade kapital. Paul Lindquist var så angelägen att få denna lyxbåtsförsäljning till Torsvikskajen att Lindquist 2009 01 09 berättade på sin blogg att båtförsäljningen skulle flytta till Torsvikskajen trots att någon förhandling om markpriset inte var klar. En värdering daterad 2009 06 27 angav värdet på marken till 20 mkr och vattenområdet till 6 mkr. Jag kunde i mail till Paul Lindquist visa att värderingen av marken var alldeles för låg. Eftersom jag fått ut mail från Lidingö stads arkiv kunde jag också till Paul Lindquist visa att båtförsäljaren i mail 2010 03 12 till exploateringschefen bekräftat att priset på marken hade sänkts till 10,2 mkr. Priset på marken hade således sänkts med ca 50 %! Något verkligt svar på varför Lidingö stad sänkte priset så enormt mycket fick jag inte. Först 2012 03 29 tvingades Lidingö Stad att inse att jag hade rätt och drog sig ur den tänkta försäljningen till båtföretaget. Jag skrev 2012 11 22 ett brev med ett antal besvärande frågor till Paul Lindquist om detta skrämmande försök till affär med båtförsäljaren men fick aldrig några trovärdiga svar från honom.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2015-09-06 16:57

Ett mycket intressant och framsynt trafikförslag från Lidingös Företagare och Lidingö Handelskammare! Ser man till investeringskostnad är spårväg via Lidingö centrum med stor sannolikhet den allra bästa investeringen eftersom den torde ge bäst nytta för minst pengar för flest Lidingöbor! En satsning på Lidingöbanan via Lidingö centrum skulle dessutom gynna öns inre liv och förbinda hela södra Lidingös befolkning med kommuncentrum och handeln i Lidingö centrum. Det skulle bli ett stort lyft för centrumhandeln och passa väl in i den satsning på utveckling av Lidingö centrum som planeras. Genom att ge möjlighet för fler Lidingöbor att lättare komma till Lidingö centrum utan krångliga byten och glesa tvärförbindelser kan kundunderlaget för Centrum ökas utan att Lidingö centrum behöver överexploateras.

För ett spårvägsprojekt som omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum finns det dessutom möjlighet till s.k. stadsmiljöbidrag. En bidragsform som man kan ansöka om redan idag och som utbetalas redan under åren 2015-2018. Alltså skulle spårväg via Lidingö centrum kunna bli verklighet långt före en eventuell tunnelbana, som dessutom bara skulle ge en enda T-banestation, möjligen två, på ön jämfört med Lidingöbanans 12 stationer. Kommer Lidingöbanan väl till Lidingö centrum är jag dessutom övertygad om att alla blir så nöjda att de inser att ingen tunnelbana behövs. Valet känns inte så svårt!

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö 2015-09-06 14:13

Vi alla på ön vill säkert ha ett större badhus och det pågår redan diskussioner om ett sådant någonstans i Larsberg/Högsätra. Badhus utesluter inte Akvatiska. Två olika finansiärer och ett badhus till ger också ytterligare arbetstillfällen och ökad besöksnäring för Lidingö. Dessutom är det är självklart att det ska vara en marknadsmässig hyra för Akvatiska.

Med tanke på de nu kommande vägtullarna behövs Lidingö Centrum än mer än förr och om vi dessutom drar tåget genom centrum har fler möjlighet att nå centrum på ett enkelt sätt. Det bygger givetvis också på att Lidingö centrum blir en av Lidingös kommunikationsnoder med parkeringsplatser under jord, för att få en levande stadskärna.

Jan Holmström 2015-09-06 10:31

När Gustaf Larsson hävdar att inget skall byggas vid brofästet så så får man känslan att det handlar om störd utsikt.... Ett badhus i anslutning till Värtan kan däremot möjliggöra att man kombinerar detta med ett utomhusbad vilket många säkert skulle uppskatta.

Didrik Andersson 2015-09-05 23:46

Med tanke på att Lidingöbor kommer få betala vägtull åt två håll för att på vardagar besöka det planerade köpcentrumet i Värtan med bil framöver så ser jag definitivt en framtid för Lidingö Centrum.

Gustaf Larsson 2015-09-05 17:41

Ingenting kan byggas vid brofästet! Inte ett akvarium. Inte någon simhall. Denna plats måste förbli obebyggd. Den kommer dessutom att behövas när nya "lilla Lidingöbron" byggs, eller repareras eller vad som nu sker. Då kommer den marken att behövas tas i anspråk i ett par år. Tänk på det!

Dessutom så behöver verkligen inte en simhall ha havsutsikt. Kan det förresten inte vara en fördel om en eventuellt ny simhall ligger lite mer centralt på ön? Ett starkt subventionerat Akvarium är bland de dummaste byggplanerna jag hört talas om på Lidingö. Ja, förutom motorvägen/bron mot Bogesundslandet för länge, länge sen, förstås.

Med tanke på alla nya gigantiska köpcentra som byggs i Stockholmstrakten och det planerade köpcentret i Värtan så har jag svårt att se behovet av ett större Lidingö C. Hur ser ni andra på Värtan vs. Lidingö C?

Det jag skulle efterfråga är snarare mer levande lokala centra runt om på ön. Men hur det skulle ske har jag inget svar på. Hellre ett par nya butiker i Torsvik, ovanför Statoil ni vet, än utbyggnad av Centrum, tycker jag.

Anders Wennberg 2015-09-04 17:04

Jonas, jag hörde ett rykte om att kommunen lämnat in svar i Sverigeförhandlingarna, och då bestämde jag mig för att leta efter detta på Lidingös hemsida. Men jag hittade inget! Jag har sökt på Sverigeförhandlingarna, Tunnelbana, kollat under Kommunstyrelsens handlingar. Jag har frågat flera som sitter i KF, som inte heller hade sett dessa dokument. Tillslut frågade jag Anna Hadenius, och hon är enligt lag skyldig att skicka ut information – då fick jag informationen. Men faktum är att det inte fanns info på www.lidingo.se, eller åtminstone så var det svårt att hitta, fram tills efter Lidingösidans avslöjande igår! Så sent som i morse när jag skrev kommentaren så hittade jag ingen info på www.lidingo.se. Men nu på eftermiddagen, alltså efter Lidingösidans avslöjade, så kommer informationen ut på Lidingö Stads hemsida (dokument daterade 11:e juli släpps först efter Lidingösidans avslöjande).

Jag har också läst majoritetens avsiktsförklaring över samarbetet, och vad jag kan bedöma ligger dessa planer inte i linje med andemeningen i det avtalet.

Jag tycker att det känns som om man ”i smyg skissar på fler bostäder”. Men att de ”döljer” fakta har jag aldrig sagt – det är ord som du lägger i min mun! Anna skickade ju avtalet till mig, att de skulle ”dölja fakta” vore en lögn och det är bara du som felciterar mig.

Jonas, jag har läst Forum Fastighetsekonomi AB:s värderingsutlåtande för Akvarietomten från november 2012. Där värderar de marken till cirka 1 500 kr / m2. Forum Fastighetsekonomi har en rad förutsättningar och villkor för sin värdering, inklusive att marken skall användas till ett Akvarium och restauranger. De jämför med industrimark, de jämför med en camping i Botkyrka, Halmstads äventyrsland och det avtal som Göteborgs stad har med en stiftelse som driver Universeum’s upplevelsecentrum med bl.a. ett Akvarium.

Forum har nog gjort en korrekt bedömning av värdet för marken förutsatt att man bara får bygga ett akvarium. Men helt klart är värdet högre om marken skulle kunna användas till att bygga exklusiva bostadsrätter på platsen, det tror jag t.o.m. du kan erkänna. Därmed anser jag att det är en värdeförlust för skattebetalarna att sälja marken till ett projekt som gör att man får mindre betalt.

Däremot kan du ha rätt att marken är ännu mindre värd om den istället används för att tippa smutsig snö (vilket ju är fallet idag).

Jonas Åkesson 2015-09-04 14:17

Utmärkt att stadens företagare ser fördelar med ett växande näringsliv och ett attraktivt centrum. Det behövs fler personer som kliver fram, bland annat här på Lidingösidan, för att visa att vi här på Lidingö inte är så inskränkta och bakåtsträvande som skenet uppvisat i kommentatorsfälten här. Lite framåtanda och spännande idéer.

Som många andra Lidingöbor ser jag verkligen fram emot att det blir ett upptäcktscenter med forskning, museum, restaurang, kafé och annat som kan vara lämpligt tillsammans med möjligt att parkera båten på en ny brygga och ta ett bad.

Det är oerhört positivt att en privat entreprenör med en tydlig vision om att skapa något bestående och exotiskt vill etablera sig på Lidingö och är villig att satsa enorma summor egna pengar. Det borde inte vara något som helst problem att få med sig andra finansiärer med ett sådant attraktivt erbjudande. Jag är övertygad att de har räknat hem det här flera gånger om med tanke på läget, erfarenheterna sedan tidigare osv. Men låt oss se när de presenterar sitt förslag. Och givetvis ska inte skattemedel bekosta detta.

Men det gör mig beklämd att läsa Anders Wennerberg. Texten är full av insinuationer och löst tyckande och har en slagsida åt det konspiratoriska hållet. Tror AW på fullaste allvar att Lidingö stad inte ska få betalt för marken vid en uthyrning via tomträtt efter en värdering av utomstående professionella markvärderare? Vilka belägg har du för dessa beskyllningar? Fram med dokumenten nu. Om inte blir dina märkliga påståenden befängda. Det vet alla företagare som varit inne i liknande förhandlingar.

Likaså AW:s att politikerna i staden smusslar och döljer. Vad är det för lösa påståenden? Var finns den faktan som styrker detta? Tvärt om, visar väl artikeln om Sverigeförhandlingen och eventuell tunnelbana att det inte smusslas, utan sker helt transparent. Det är ju myndigheter som kommunicerar och enligt offentlighetsprincipen finns korrespondensen registrerad och är allmän. Så sluta driv tesen om hemlighållande och smusslande. Uppenbarligen stämmer inte detta.

Hur en ny bro ska dras har jag ingen egentlig åsikt om men den måste väl lämpligen anpassas efter den nya tillkommande informationen här på sidan om möjligheten att få en tunnelbanestation i centrum. Det har jag fullt förtroende för att en sådan översyn så sker. Personligen tycker jag att det vore förträffligt med både Lidingöbana till centrum och tunnelbana från centrum, trots att jag bor på norra ön. Låt oss glädja oss åt denna utveckling och se till att projektet genomförs så effektivt som möjligt med skattebetalarnas bästa för ögonen. Håll i plånboken på ett förnuftigt och klokt sätt, kära politiker.

Mikael Olofsson 2015-09-04 12:47

Vad är det med kommunpolitiker och badhus?

http://www.sloseriombudsmannen.se/2015/06/01/pengar-i-sj%C3%B6n,-eller-snarare-i-poolen-27156429

Karin Wallgren 2015-09-04 12:05

Vilket bra förslag med en badanläggning vid brofästet. Tack! Många lidingöbor skulle säkert besöka badhuset mer än en gång i veckan. Läget vid brofästet kunde inte bli bättre.
Låt oss glömma förslaget med det Akvatiska så snart som möjligt. Och återigen ingen Lidingöbana via centrum.

Conrad Stralka 2015-09-04 09:33

Förslaget om ett badhus vid brofästet är utmärkt och riktigt. Att bygga ett akvarium och på så vis konkurrera med Skansen, som just nu bygger ett Östersjöhus med akvarier, utställningar och lektionssalar för 100msek (finansierat av BalticSea2020 och i samarbete med Stockholms Universitet och SLU) är direkt olämpligt.

Jan Holmström 2015-09-04 09:03

Väldigt bra förslag av Anders Diedrichs att lägga det nya badhuset vid brofästet i anslutning till Värtan. (Varför ge bort detta läge till privata intressen?) Vilken tjusig entré det skulle kunna bli till Lidingö!

Anders Wennberg 2015-09-04 07:37

Anser Företagarna att det är rätt att ge kraftig subventionerad mark till Akvatiska? Ta från skattebetalarna för att ge till en enskild företagare för att få till ett akvarium?

Lidingösidan avslöjade nyss att Lidingös politiker och tjänstemän i smyg skissar på fler bostäder i C/T för att finansiera Lidingöbanan eller T-Bana till Centrum. Är det er lobbying som hela tiden för tillbaka politikerna på det spåret, och får dem att ignorera folkopinionen? Ni inser kanske inte att denna ryckighet driver på extra kostnader för Stadsbyggnadskontoret som drabbar skattebetalarna, plus arg befolkning som bara riskerar att försena de projekt ni vill ha ytterligare!

Anders Diedrichs 2015-09-03 22:25

Bygg en riktig badanläggning vid brofästet istället för ett akvarium. Med Lidingö, Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden borde det ekonomiska underlaget vara tillräckligt. Tillgängligheten ökar dessutom den dag man binder ihop Lidingöbanan med cityspårvägen.

Mikael Olofsson 2015-09-03 21:52

Har "företagarna" själva åkt Lidingöbanan någon gång i rusningstrafiken? Märkligt att vagnarna var knökfulla (iaf de gamla) längs den "folktomma stranden"... Lycka till med glädjekalkylen för Akvatiska också, OK för min del sålänge det inte kostar kommunen något, låt de företagare som vill satsa pengarna det kostar. Är man inte beredd att göra det kanske inte idén är så bra ändå.

I stort sett alla bussar går via centrum, vissa av dessa ansluter sedan till Lidingöbanan, varför ska även Lidingöbanan behöva sinkas av att gå via centrum? Vad tycker Baggebyborna om att bli av med sin hållplats isf? Vad tycker alla som bor längs den "folktomma stranden" om att lägga extra restid 2ggr per dag 5 dagar i veckan på att åka sightseeing via centrum?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google