Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Svagt politiskt intresse för föredrag om hedersvåld

fredag 8 juni 2018 19:11

Förra torsdagskvällen hölls ett kunskapshöjande seminarium om hederskultur och hedersvåld i Lidingö stadshus sessionssal. Arrangör var Lidingöpartiet. Inbjudan gick ut till ordinarie ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och socialnämnden, samtliga partiers gruppledare, Kvinnojouren Kerstin, kontaktpersoner för skolan, fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och kuratorer.

Den fina varma sommarkvällen till trots hade ett drygt 30-tal åhörare samlats i sessionssalen. Föreläsaren var Galaxia Elias, personalvetare, journalist och bokförläggare. Hon är även känd för att ha startat #UnderYtan – ett upprop i spår av MeToo som ger en röst åt de som i hederskontext är utsatta för sexuellt våld och trakasserier. Galaxia har själv vuxit upp med hederskultur i Syrien, men även sedan hon flyttat till Sverige 2011 har hederskulturens långa arm nått henne med påtryckningar. Galaxia har dock haft styrkan och övertygelsen att gå sin egen väg och lyckats stå emot. Hon arbetar aktivt för att motverka hederproblematik både i sitt hemland och här i Sverige. Hon har grundat "Centrum för jämlikhet och demokrati" som hjälper kvinnor och barn att påverka sin vardag och utforma sin framtid, samt skapar möjligheter för utsatta kvinnor till egen försörjning.

Galaxia Elias berättade att hederskulturen skiljer sig väsentligt från ”mäns våld mot kvinnor” genom att hederskulturen involverar hela släkten, från de äldsta klanledarna via pappor, mammor, bröder, systrar, till kusiner och även grannar. Alla involveras, vare sig de egentligen vill eller inte, i att vaka över en flickas eller en kvinnas ”heder”. Hederskulturen bygger på ett angiverisystem där alla övervakar alla och där till exempel bröder och systrar får mer makt och bättre status om de spionerar på och anger varandra. Hedern som ska upprätthållas är kopplad till kvinnans sexualitet, hur kvinnan klär sig, vem hon pratar med och hur hon beter sig. Hennes kyskhet och ärbarhet ska skyddas till varje pris eftersom hon är familjens heder. Familjen i hederskultur bestämmer ofta över vem man ska gifta sig med och för svenskar är det inte ovanligt att giftermålet genomförs under en semesterresa till släktens ursprungsland.

Galaxia Elias menade också att politiker och journalister inte sällan talar med kluven tunga. I den offentliga debatten vågar de inte säga vad de verkligen tycker för att de vill visa tolerans, eller av ren rädsla för att bli stämplade som främlingsfientliga. I mer slutna kretsar är man mer uppriktig. Problemet med denna hållning är att allt för få vågar protestera offentligt mot sådant som är uppenbart orimligt i en svensk kontext, till exempel könsseparerade badtider, burkinis och slöja på barn eller barnäktenskap. Tystnaden och otydligheten leder till att vi äventyrar barnrättigheter, jämställdhet och samhällets demokratiska värderingar.

Galaxias uppmaning till oss svenskar är att våga lyssna och våga säga ifrån när kraven blir uppenbart orimliga. De som är utsatta för hederskultur behöver ha och känna det svenska majoritetssamhällets stöd, annars blir det svårt för dem att bryta sig loss och leva det liv de vill. Skolan har en väsentlig roll och barn som är utsatta för hederskultur ska ha samma rättigheter och möjligheter precis som alla andra barn, och deras rättigheter ska skyddas. Man ska tänka utifrån barnens bästa, inte föräldrarnas önskemål. Vi i Sverige har ett öppet samhälle med humanistiska värderingar, normer och en kultur vi ska vara stolta över och som vi ska vidareutveckla, inte avveckla. Kunskap om hederskulturens yttringar är därför viktig, inte minst för politiker som formar vårt samhälle, framhöll Galaxia Elias.

Mot bakgrund av Galaxias särskilda budskap till oss politiker var det lite sorgligt att se så få politiker visa intresse. Utöver Lidingöpartiet fanns det endast politisk representation från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Särskilt förvånande var att partier som i debatten har en väldigt hög svansföring i jämställdhets-, migrations- och flyktingfrågor, såsom Miljöpartiet, Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna, lyste med sin frånvaro. Centern, Liberalerna och Socialdemokraterna bemödade sig inte ens med att tacka nej.

Värt att notera i sammanhanget är att det inte var Lidingöpartiet som höll ett eget politiskt anförande på ämnet hedersvåld, utan en kvinna från Mellanöstern med egna erfarenheter av detta obehagliga förtryckarsystem, som nu tyvärr även finns i Sverige! Vi anser att detta är en fråga där vi alla, oavsett partitillhörighet, måste gå samman för stötta Galaxia och andra i deras arbete att kämpa för ett bättre Sverige.

Lars H Ericsson, ordf. LP
Pia Wieck, partisekreterare, LP
Cecilia Frosteus, initiativtagare till föreläsningen, LP

Dela Insändare/Debatt. Svagt politiskt intresse för föredrag om hedersvåld

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2018-06-11 16:42

Amelie Tarschys, jo du berättade detta när jag personligen gick upp till dig och frågade då jag såg dig på kommunfullmäktige några dagar innan föreläsningen. Men ingen från Liberalerna hörde av sig innan, varken du eller någon annan.

Men det är bra att även ni brinner för frågan och jag hoppas fortfarande att detta kan bli en start på ett tvärpolitiskt arbete där vi försöker nå samma mål. För att höja debattnivån i KoF behöver vi kunna tala med varandra. Att problematisera slöja på små flickor i förskolan är inte detsamma som att vara emot religionsfrihet. Att kritisera hederskultur är inte att vara rasist. När vi pratat om hedersvåld så ska vi inte "normalisera" detta genom att jämföra det med mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Men tyvärr har diskussionen ofta handlat om detta, istället för hur vi ska hjälpa alla de barn och kvinnor (men även pojkar) som är utsatta för hederskultur eller kultur som gör stor skillnad på pojkar och flickor.

Det verkar som att flera partier ändå anser att frågan är viktigt. Hoppas nu att vi alla kan göra en gemensam sak om detta och agera för dessa utsatta personers bästa. Lidingö ska vara en zon fri från hederskultur. Sen får vi hoppas att det kan sprida sig till andra kommuner.

Pia Wieck (LP) 2018-06-11 16:19

Per Lilja - Ja, det är sorgligt att engagemanget inte är större.

Som vi uppfattat det är problemet idag på Lidingö inte så stort, men ser vi på utvecklingen i Sverige som helhet och i andra kommuner så går det klart åt fel håll. Vi anser att det är bättre att mota Olle i grind. Dessutom kanske vi möter medarbetare från andra kommuner som arbetspendlar till Lidingö, eller vi har Lidingöbor som jobbar i andra kommuner som möter personer utsatta för hederskultur. Därför handlar det inte bara om vad som pågår just på Lidingö. Detta är problem vi alla måste hjälpas åt att lösa.

Ingen har säkert missat de senaste dagarnas debatt om hur förskolelärare utan tvekan ställer upp på föräldrars krav om att tvinga små flickor bära slöja, samt filma flickorna i realtid för att föräldrarna ska få bevis för detta. Många blundar fortfarande och hänvisar till religionsfrihet, men det strider mot lagar och moral och FN's barnkonvention. Det är viktigt att vi har en debatt om detta utan att vi stämplar varandra som rasister när vi är kritiska till denna utveckling. Det handlar om kvinnor och flickor, men även pojkar i Sverige och att vi måste ställa upp för dem. Det handlar om att agera (inte bara prata) för att hjälpa dessa utsatta personer och skapa ett samhälle där flickor och pojkar behandlas likvärdigt, där män och kvinnor behandlas likvärdigt och där "gamla" och "nya" svenskar behandlas likvärdigt.

Per Lilja 2018-06-10 17:53

Engagemanget saknas och ursäkterna haglar. Inte bara på Lidingö utan även i övriga landet.

Vet inte i vilken utsträckning dessa problem finns på Lidingö och utan att kvantifiera ett problem går det ju inte att samlas kring rimliga åtgärder. Så hur stort är problemet här på ön? Hur väntas det utvecklas närmaste 5-10 åren om ingenting görs?

Valentin Bart 2018-06-10 16:06

Så sluta dela ut SIDA-miljoner till länder som inte delar våra värderingar. Danmark och Island kanske kan få bidrag...

Det kanske är olagligt att skämta om så allvarliga saker, så jag ber om ursäkt redan nu. Lika bra det!

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-06-10 10:50

Hej Pia, jag både tackade för inbjudan och förklarade varför jag inte hade möjlighet att komma på ert seminarium när vi sågs på kommunfullmäktige tidigare den veckan. Jag var i Rumänien och modererade ett samtal i Europarådets regi om användningen av nationella minoritetsspråk i lokala politiska församlingar. Arbetet mot hedersvåld är en viktig fråga och som medlem i ett riksdagsparti har vi Lidingöliberaler haft många tillfällen att delta i seminarier och diskussioner i frågan.
Vänliga hälsningar
Amelie Tarschys Ingre (L)

Göran Borgenvik 2018-06-09 19:15

Tack Lidingöpartiet och Pia Wieck för inbjudan. En mycket bra och viktig föreläsning av Galaxia Elias. Ämnet hedersvåld är högaktuellt och det förvånar mej oerhört att inte flera inbjudna partier tog tillfället i akt och komma att lyssna. Vad det beror kan man fundera på, ointresse, feghet eller så bryr man sig inte.

Sverigedemokraterna ser problemet med hedersvåld eller som föreläsaren påpekade "skamkultur", som en oerhört viktig fråga, baserat på uråldriga traditioner som inte ska gälla längre. SD prioriterar att få bukt med detta "fenomen" och hoppas att alla kvinnor och barn i Sverige ska få kunna leva i frihet.

Göran Borgenvik
Ordförande för Sverigedemokraterna på Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google