Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt. Stärk idrottens förutsättningar på Hälsans ö

torsdag 18 oktober 2018 17:28

I en jämförelse av officiella årsredovisningar i ett antal kommuner jämförbara med Lidingö ligger Lidingö klart sist i satsningar på kultur- och fritid som andel av skatteintäkterna. Centerpartiet anser att det, i en kommun som profilerar sig som ”Hälsans Ö”, borde vara givet att idrottsföreningar får ett starkt stöd från staden.

Flera av oss i Centerpartiet kommer själva från föreningslivet, och vi vet vilket enormt ideellt engagemang som läggs ner i idrottsrörelsen, och vilka små ekonomiska marginaler som föreningarna lever med.

Vi vet också vilken enorm nytta Lidingös idrottsföreningar bidrar med för fysisk och psykisk hälsa hos Lidingöborna, hur de verkar förebyggande mot droger och alkohol samt hur de skapar integration och gemenskap med mötesplatser för barn och unga.

Centerpartiet menar därför att kommunen bör se idrottsföreningarna som en viktig del i varumärket ”Hälsans Ö”, och som en integrerad del i det preventiva hälsoarbetet. Det innebär att staden måste ge ekonomiskt stöd för att Lidingös idrottsföreningar ska ha möjlighet att ta emot alla de barn och ungdomar som vill idrotta. Staden behöver exempelvis ta ansvar för investeringar i nya idrottsanläggningar. Efter årtionden av förslitning och ökande barnantal tillgodoser idrottsytorna inte dagens behov och är därför dåligt rustade för att ge barn och ungdomar tillfredsställande förutsättningar för idrott.

Det är med oro vi hör diskussioner om höjda hyror och marknadsmässiga villkor i diskussioner om idrottens framtida förutsättningar. Vi vet vilket starkt behov idrotten har av kommunens stöd och vi kommer kämpa för att de får det stöd de förtjänar.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Rebecka Öberg (C), ledamot kommunfullmäktige
Rolf Hattenbach (C), ledamot Kultur- och fritidsnämnden
Tor von Sydow (C), ordförande

Dela Debatt. Stärk idrottens förutsättningar på Hälsans ö

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google