Väder Lidingö

Lidingö lördag 25 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Noll respons från ansvariga kring buller på Gåshagaleden

onsdag 7 november 2018 12:46

Det har nu gått ett antal dagar och de ansvariga för dessa frågor, lyhörda som de anser sig vara, är totalt frånvarande. Detta ärende börjar ta sjuka och komiska proportioner och det är dessutom en issue utan ekonomiska problem för kommunen - detta handlar endast om att inte någon vill ta ansvar eller lyssna - och vem vill ha en sån kommun. Ser framför mig ny marknadsföring med nytt innehåll.

Ärendet rullar nu vidare först regionalt och sen på riksplanet - någon gång kommer väl ändå någon (eller) ansvarig ta i detta med stora ekonomiska förluster för oss boende och att saken är 100% skapad av kommunen - inte av oss - vi är bara drabbade både ekonomiskt och våra livsvillkor.

Några alternativ:
- region och riksnyhet (ta inslag om Biltemaskylt i Varberg i förrgår)
- skapa motsvarande ljudbild hos er ansvariga dygnet runt
- att centrala politiker informeras om detta
- att skapa ett tydligt upprop i sociala medier under hachtaggen #hälsans ö
- begreppet lyhördhet kommer förvandlas till det största misstaget ni gjort någonsin gjort

Vi har inget (noll) ansvar för detta - vi är drabbade! Vi förlorar pengar och kan inte samtala i vår trädgård... Ni är ansvariga 100% för detta oavsett om ni vid olika tillfällen inte hållit i klubban.

Ta nu ert ansvar och lös detta snart 40 år gamla problem! Det räcker nu!!

Jonas Persson

Dela Debatt: Noll respons från ansvariga kring buller på Gåshagaleden

Kommentarer

Jonas Persson 2018-11-16 07:47

Hej Göran,

Det är bra med åtgärder men för den östligaste delen räcker det inte - trafikmängdena är dessutom i kalkylen som gjordes i bullerutredningen fortsatt ökande. Vi föreslår bullerskärmning i den östligaste delen i kombination med asfalt och rondell vid Katrinelundsvägen som skulle minska trafikrisker och dämpa hastigheter samtidigt som det skulle underlätta att komma ut på leden från Killinge

Sen vill jag veta egenskaper på asfalten - att den är något lite tystare som nylagd är en sak - hur är den om 2 år? Ska det vara förbättrat så måste det ju vara permanent förbättrat. Enligt killarna är detta Peabs standard numera och är inte klassad som tyst i deras värld

Sen om det nu är en åtgärd ni påstår att ni gjort - varför får vi inget veta? Varför säger parallellt Christer Åkerhielm att detta inte är en åtgärd utan bara normalt underhåll enligt plan? Vad är det som gäller? Var i förslaget i bullerutredningen(den sista i raden av utredningar) stod det om detta förslag? Ser inte det faktiskt - där står det bulleskärmning däremot

/Jonas

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-15 09:32

Svar till Peter Åsén och Jonas Persson om Gåshagaleden:

Trafikmängderna på Gåshagaleden har flerfaldigats för de omkringboende sedan leden byggdes bland annat på grund av utbyggnaden av Gåshaga. Vi anser att det innebär en ’väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen’, varvid den lägre bullergränsen 55 dB(A) bör tillämpas. De boende har även två gånger tidigare blivit utlovade bullerskyddsåtgärder, dels inför vägombyggnaden på 1970-talet, dels i samband med införandet av tyst asfalt.

Nyligen har dock staden asfalterat Gåshagaleden med en ny typ av mycket tystare asfalt än den föregående typen. Förhoppningsvis bör detta lösa bullerproblemen. Om så inte skulle visa sig vara fallet bör frågan om bullerskyddsskärmar utmed Gåshagaleden tas upp igen.

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Peter Åsén 2018-11-12 07:25

Hej Johan,

Jag kan instämma att det finns ett flertal frågor för kommunen att hantera och därför har de mobiliserat sig i olika enheten som ska lösa problem och driva utveckling.

För att du ska få lite mer bakgrund kan du exempelvis läsa här:
https://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-hog-tid-att-gora-ratt/?q=Debatt

En effektiv hantering av skattepengar är i min mening den enda möjligheten till att långsiktig skapa ett skattetryck och välfärd som samtliga önskar. Nu pågår exempelvis asfaltering igen på leden, två år sedan sist. Av vilken anledning kan man fråga, den skulle ju hålla 10 år? Pengar i skön igen?

Vilket jag utrycker i artikeln på länken, investera rätt från början och tänk ett steg längre.

Gällande tung trafik, det finns beslut om plank sedan 1980. Dock har det inte uppförts.

Med vänlig hälsning,

Peter

Jonas Persson 2018-11-09 13:43

Johan:

Klart det finns mer att göra runtom på ön pss som detta - det står inte i motsättning i något enda avseende. Jag ser bara att allt det som kommunen och vi är helt ense om motsätter du dig - jag motsätter mig inte din bild att annat måste göras utöver detta dock, och märk väl

Sen, ledsen, tror jag inte du förstått frågan överhuvudtaget - det finns 2 förslag från kommunen att lösa detta - vi driver därmed inte detta för att det saknas insikt - vi vill inte att kommunen löser detta genom att modifiera våra tomter och hus(dvs ägande) - det enda detta handlar om är att lösningen ska upprättas vid källan(vägen). Men igen, du har ju inte hela bilden - du har mest synpunkter(och det är ok) men dessa saknar ju koppling till ärendet

Niklas:

Du sammanfattar det väl och tack för det! En ständigt stigande trafikvolym över dessa år givet hela Gåshagas numera, sen 10-20 år, bostadsbestånd är ju återigen oavsett Shell(eller ev annat) 800-1000% högre och igen: om detta är det ingen konflikt alls

Niclas Ståhle 2018-11-09 12:11

För oss inklusive dig som bor här FINNS det inget viktigare än att vi och våra barn inte utsatts för hälsofaror såsom buller. Bullret var LÄGRE med tyst asfalt och högre NU efter att den togs bort.

Det finns styrande dokument som säger att dessa bullermiljöer måste åtgärdas. Staden genomförde en sk utredning som i stora drag är kraftigt snedvriden till att falla en lösning tillgodo.

Du får stå för din åsikt. Agerar du i sammanhanget på eget bevåg eller? Notera att om Staden hade en konstruktiv inställning till detta så hade dessa artiklar aldrig behövts publiceras här.

Johan Andersson 2018-11-09 10:41

Jonas

Min enkla livsregel är att inte gå i polemik med någon med särintressen och som oemottaglig för andra åsikter och alternativa lösningar. Särskilt när frågan gäller hönan eller ägget. Stryker därför ett streck i debatten efter detta inlägg.

Jag kan bara utgå från att de mätningar du talar om baseras på före och efter tyst asfalt. Inte om leden/vägen eller huset var där först.

Oavsett finns flertalet långt mer akuta frågor vad gäller trafiksituationen på Lidingö än en värdenedgång i ett område nära en specifik väg. För att jämföra skulle jag nog vilja påstå att situationen i Herserud är långt mycket värre och mer akut om man nu ska ta hänsyn i prioriteringarna i efterhand till fastighetsägare som valt att slå ner bopålarna i direkt närhet till Öns huvudleder.

Flertalet fastighetsägare längst Gåshagaleden, södra kungsvägen och norra kungsvägen har satt upp bullerplank eller motsvarande. Det torde vara en bra lösning för enskild fastighetsägare eller för en berörd villa förening om man vill göra något åt saken. Såvida kommunen inte satt stopp för detta av någon anledning.

Jag undrar också över egenvärdet i att kunna redovisa ett högt taxeringsvärde. Det var väl ganska länge sedan taxeringsvärdet utgör en reell marknadsindikation (nominellt). Allra helst om motiveringen till sänkningen är just det du skrivit. Det brukar ju vara andra parametrar som primärt styr taxeringsvärdena.

Niclas

jag vet inte vilken personlig diskussion du referrer till, jag får utgå att du avser debattörens högst personliga problembild.

Jag ska dock försöka förklara för dig kort varför lastbilar från Shell har en ganska stor relevans i sammanhanget. Det verkar som om dina referensramar sträcker sig mycket kort bak i tiden.

Det var som så att innan bostadsområdet i Gåshaga byggdes så fanns där:

1. Hade Shell ett raffinaderi i Gåshaga
2. Margarinbolaget hade en enorm anläggning i Gåshaga

Då var det skytteltrafik av:

1. Tunga tankbilar lastade med drivmedel
2. Tunga transporter av Margarinbolagets produkter

Frekvensen var enorm och tyst asfalt existerade inte.

Således:

Gåshagaleden har alltid varit trafikerad, tidigare enormt mycket mer. Detta har alltid varit känt. Många (relativt) har dock ändå valt att bosätta sig i det debatterade området.

Med allt detta sagt så tycker jag givetvis att man har rätt till en bra boendemiljö. Min personliga åsikt, (som skattebetalare även jag), att det finns flertalet andra problem vad gäller trafik och miljö på Lidingö som jag innerligt hoppas att kommunen prioriterar och lägger resurser på.

Jonas Persson 2018-11-08 19:50

Johan igen,

På mitt utlåtande från skatteverket står -800kSEK pga buller som kom efter tyst asfalt var borta - du implicerar att allmän nedgång skulle vara bakgrunden och det är grundligt fel - om jag kan så lägger jag mer än gärna ut mitt svar på taxeringsvärde här - där syns på samma sida både justeringen och skälet till den - frågan är väl om ens det räcker för att bota din motvilja - kommunen har fått en kopia och anser att det är en besvärande omständighet till skillnad från dig.

Min väldigt enkla livsregel är att inte tala mot bättre vetande - skulle hoppas fler hade den insikten.

Jonas Persson 2018-11-08 19:40

Johan,

Har någon påstått att inte andra åtgärder är påkallade? Detta är en fråga för just Gåshagaleden och närboende! Vi påstår inte att kommunen är organiserad för att endast lösa denna fråga här och saknar annat ansvar.

Klart kommunen har andra åtaganden men inte så många som denna där de ensamt åsamkat skada för boenden - de är nog väldigt få ändå hoppas jag. Om det är så borde dessa tas upp från dem som drabbats.

Sen menar du att villaföreningen ska täcka upp för skada från 3:e man - på vilka grunder är det relevant? Det är ju lite som tidigare diskussion om att någon annan ska lösa dina tillkortakommanden. Utan diskussion så måste orsakande part lösa problemen - allt annat är ju oseriöst.

Sen är det ju i utredning efter utredning i oändlighet konstaterat att trafiktrycket ökat med 800-1000% - vill du seriöst oavsett Shell gå mot oomkullrunkeliga fakta? Blir lite misstänksam till någon som nyktert ställer sig emot fakta som även kommunen kan belägga - men kanske har du bättre info än både oberoende, kommunen och oss - om just detta finns det faktisk ingen konflikt alls - bara du är i opposition mot fakta...

Niclas Ståhle 2018-11-08 16:06

Denna något av personliga diskussion hör inte hemma här. Varför skulle villaföreningen behöva finansiera något som en kommunal trafikled åsamkar i form av buller. Vad har Shell lastbilar med detta att göra? Det går fortfarande lastbilar till Käppalaverket.

Det är ingen som klagar på marknadsvärdet på deras hus går ned, detta är en ekonomisk skada som går att räkna på eftersom kommunen har ställt 2 alternativ mot varandra.

Bor ni i området har ni inte gått miste om bullret eller den höga hastigheten på leden. Vi liksom alla andra invånaren på ön betalar skatt och har rätt att kräva åtgärder.

Johan Andersson 2018-11-08 14:38

Jonas Persson

Eftersom jag bott i området hela mitt liv så vet ju jag att situationen är långt mycket bättre nu. Exempelvis finns ingen tung trafik (tankbilar) som pendlar mellan Shells raffinaderi i Gåshaga och övriga världen längre.

Ställer mig frågande om man kan relatera en allmän nedgång på fastighetsmarknaden och det faktum att åtminstone ditt hus ligger nära vägen. Om så är fallet torde det vara en enkel manöver för berörd villaförening att projektera bullerdämpande åtgärder.

Är övertygad om att det fanns en stor besvikelse för husägarna i Mölna/Skärsätra att omledningen av trafiken inte blev av eftersom det sannolikt skulle höja deras fastighetsvärden väsentligt. Den manövern är ju dock rejält mer kostsam än det som verkar vara problemet för dig och din handfull grannar.

Frågan är om detta är en uppgift för kommunen eller fastighetsägarna. Ur ett kommunperspektiv kan jag tycka att det finns en fungerande väg för stadens invånare som tar de boende i området från punkt A till B på ett bra sätt.

Frågan kvarstår, har ni fått nej på att lösa detta själva?

Det finns mycket annat som torde prioriteras och gör långt mer nytta på Ön framför detta. Exempelvis lösa problemet med alla spårvagnskorsningar som hindrar trafiken på södra sidan.

Jonas Persson 2018-11-07 19:07

Anders: Summan av insikter är basen för demokrati och varje röst har samma värde - din som min. Att tro att centralt placerade ska ha insikter om lokala företeelser är oftast inte sant. Vi driver denna fråga då denna situation har smugit sig på oss boende under alla år och nått proportioner som ingen rimligen kan acceptera. Så ja vi är en stark lokal grupp med goda insikter i ärendet men framförallt som tappat tron på det vi bemöts av. Lidingöbron är jag inte så insatt i men uttalanden från olika instanser bör väl även där tas hänsyn till. Detta, leden, är ett gammalt problem som redan var beslutat och klart 1980 - nu är trafiken 800-1000% större och det är klarlagt att detta måste åtgärdas från oberoende instanser

Johan: jag flyttade hit 2013 med bulleråtgärden tyst asfalt som nu är borta och jag har personligen förlorat 800kSEK i taxeringsvärde ggr 1,88 om man ska räkna i reda pengar dvs kring 1,6MSEK. Om du och Anders tycker detta är en smal sak så kan ni sända oss kompensation - vi är inte ansvariga - kommunen är ansvarig. Vi anser med stark stämma att detta är orimligt utöver allt buller - ni verkar tycka at detta är ok, eller?

Anders Bergstedt 2018-11-07 16:57

Nu får ni ge er ! Ni bär er åt precis som beträffande Lidingöbron ! Starka lokala grupper som bara ser till sitt, är förödande för demokratin. Det största misstaget var att satsa på Lidingöbanan och stoppa Södra Huvudleden mellan Högberga och Skärsätra.Det ledde till de flesta av de trafikproblem som vi nu har och som bara får dåliga lösningar. Naturligtvis hade detta också drabbat er men bullerskärmar hade löst det problemet- liksom nu !

Själv är jag besviken över att man stoppat redan beslutad renovering av Zetterbergsdammen och trafiksituationen på Zetterbergsvägen som är skolväg. Då får man pausa och hoppas på att det sunda förnuftet segrar till slut ! Samma sak är det med infartsparkering norr om brogrenen.

Är det bara jag som är rysligt trött på situationen på Lidingö, Sverige och i Världen ? Hatet och egoismen får ersätta demokratin !

Johan Andersson 2018-11-07 16:38

Måste ha varit 40 fruktansvärda år. Jag antar att du köpte huset innan bygget av Gåshagaleden.

Finns motstånd i kommunen för att låta villaföreningen i aktuellt område att projektera och bekosta åtgärder?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google