Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Ideellt arbete från idrotten för 140 miljoner per år, vem stödjer vem?

måndag 17 december 2018 14:20

Idrotten på Lidingö behöver ett bra grundläggande föreningsstöd och ett långsiktigt engagemang från staden i idrottsfrågor. Riksidrottsförbundet strävar efter att det ska vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation. Ett livslångt idrottande i förening. Riksidrottsförbundet säger att föreningarna vet bäst själva hur de formar den vardagliga verksamheten på bästa sätt för våra barn, ungdomar och vuxna. Självständigheten och idrottsrörelsens kompetens är viktiga att bevara. Skattebetalarnas stöd till idrotten bör öronmärkas och kravställas i så liten utsträckning som möjligt.

Moderaternas talesperson i idrottsfrågor Filip Svanberg sa i debatten i kommunfullmäktige den 27 november 2018 om upprustning av Lidingövallen att: ”Åtta lite lätt fetlagda män som har sprungit runt och uppehållit en idrottslokal och som har stått med fyrtio ungar som vill in och träna och hänger på låset …”.

I den idrottsförening, en lagidrott som jag var verksam i för några år sedan både i styrelsen, lagansvarig och som aktiv. Så var det förutom ungdomslag och seniorlag på seriös hög nivå, även ett par lag för motionerande äldre och yngre, åldersspannet kunde vara från 15år upp till pensionsåldern. Men ofta var det nog en åtta stycken lite otränade män som sprang runt. Möjligtvis är det så att det är de männen som retat upp moderaternas företrädare? I idrottsföreningen fanns det motsvarande lag på damsidan.

Vilka är nu dessa vuxna personer som uppehållit en idrottslokal? Styrelsepersoner, tränare, lagledare, föräldrar till barn i föreningen, funktionärer och kanske en och annan som vill motionera med sin högt värderade förening i en idrott de älskar.

Jag är allvarligt oroad över vart idrottspolitiken är på väg med nya majoriteten i stadshuset.

Man ska lägga fram en idrottspolicy för staden, långsiktigt. Det ska man med den synen på livslång idrott i en idrottsförening? Barnens och ungdomarnas idrott är basverksamheten och det är där föreningarna har sin hela grund, men barnen och ungdomarna är där för idrotten, inte för att driva förening. Man kan väl hoppas på att en ny kommunal idrottspolicy låter idrottsföreningarna styra över sina tilldelade halltider utan inblandning från staden med krav, styrmedel i hallhyror kontra föreningsbidrag. Annars anser nya majoriteten i Lidingö stad att Riksidrottsförbundet har fel?

De vuxna och en hel del ungdomar som lägger enorm tid och ideellt arbete i Lidingös idrottsföreningar besparar Lidingö stads skattebetalare och kommunens budget åtskilliga miljoner kronor varje år. Hälsovinsterna, glädjen, gemenskapen och inkluderingen som idrotten skapar vilket stort värde det ligger i det för samhället i stort.

Lidingös nya majoritet vill nu att idrotten hjälper till med pengar till nya idrottssatsningar, idrotten ska finansiera nya arenor och säger uttalat att idrotten också måste dra sitt strå till stacken. De 140 miljonerna i ideellt arbete som idrotten utför på Lidingö, det räcker inte för Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Riksidrottsförbundet beräknar med en fritidsledarlön det ideella arbetet som föreningarna lägger ner i Sverige till 30 miljarder.

Socialdemokraterna på Lidingö lägger i fullmäktige idag 2018-12-17 fram en interpellation om: Idrotten gör ideellt arbete, hur ser motprestationen ut från Lidingö stad?

Det ställs upp en del frågeställningar kring stadens stöd, kring höjda hyror, livslång idrott och om kommunstyrelsens ordförande vet hur många timmar ideellt arbete som föreningarnas medlemmar lägger ner per år.

Anders Håkansson (S), ersättare kommunfullmäktige

Dela Debatt: Ideellt arbete från idrotten för 140 miljoner per år, vem stödjer vem?

Kommentarer

Käte Wittorf Diederichsen 2018-12-18 22:13

Hälsotillståndet på Hälsans ö Lidingö, försämras stadigt! Sjukan har spridits av dem som folket valt att jobba förebyggande och att upprätthålla ett gott hälsotillstånd för alla åldrar! Förutsättningarna skapades av dem som insåg att både barn och gamla kan upprätthålla ett hyfsat bra hälsotillstånd, och därmed tycka det är kul att leva, om man hjälps åt. Det kan ske genom tillgång av olika anläggningar som betalas ur den gemensamma hushållskassan. Verksamheten i sig står frivilliga för, tex föräldrar och de som kompletterar församlingen av de vi väljer att företräda oss vart fjärde år.
Glada pensionärer finns det oxå gott om i åtminstone två aktiva föreningar! Jag hör att medlemmarna utför uppgifter, såsom att hjälpa till med blankettifylande( grannlaga) som kan ha allvarliga konsekvenser!
Hör nu alla som den 9 sept 2018 ställde upp med era namn på partiernas valsedlar- betänk ert ansvar och bekräfta begreppet Hälsans Ö med nödvändiga beslut! Friskast kan vi förbli med gemensamma krafter!
Vänliga hälsningar
Käte W Diederichsen
fd oppositionsråd s

Michael Hellquist 2018-12-18 03:42

Vill de på fullt allvar ta död på idrotten på ön. Dessa människor lever i ett parallellt universum skiljt från oss vanliga medborgare det är ju helt uppenbart. I denna parallella värld kan man plocka ut fantasilöner och pungslå idrottsföreningar med redan bräcklig ekonomi samt skära ner i verksamheter som hjälper de svaga i samhället. Skulle vara kul och höra vad de tycker att våra idrottande ungdomar ska göra när det blir för dyrt att ägna sig åt idrott. Att det skall vara så svårt att förstå vikten av att ge ungdomar och barn möjlighet till meningsfulla aktiviteter på fritiden. Och detta till en rimlig kostnad för de aktiva. En kommun med en slogan som ” Hälsans ö ” bör kunna finansiera detta via skattemedel.
Här gäller samma sak som med kommunalrådens fantasilöner.
Gör om och gör rätt.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google