Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Exakt noll lyhördhet (M) för buller

onsdag 31 oktober 2018 12:17

Ibland kan man undra om ett oljud, oavsett var det kommer ifrån, kan vara av en sådan art att det inte kan uppfattas? Det som däremot med tydlighet är klarlagt är: Att M på Lidingö tapetserat kommunen med info om just lyhördhet.

Vi boende längs Gåshagaleden har inte märkt att oljud gör oss döva, vi reagerar på dem starkt. I likhet med forskning kring buller så oroas vi dessutom över den långsiktiga påverkan buller har och där är forskningen enig – buller är skadligt! Vi tycker också efter alla år att just lyhördhet är en smaklig ingrediens på ett omfattande problem, som dessutom var löst, men som vi fått tillbaks med buller och sänkta taxeringsvärden (summerat på 30-talet fastigheter uppemot 30MSEK) som gåva utanpå just detta ständiga buller.

Lite historik:
• Gåshagaleden byggdes 1980 och förändrade över en natt boendemiljön för alla längs Gåshagavägen (ursprunglig väg parallellt med Gåshagaleden)
• Vid detta tillfälle projekterades omfattande bulleråtgärder med bullerplank givetvis som sedermera inte verkställdes av fullständigt outgrundliga skäl
• Sedan dess har trafiktrycket ökat med 800-1000% på Gåshagaleden (alltså utöver den nivå som ansågs ligga som grund för bullerplank 1980). Denna enorma ökning kommer sig av att kommunen redan visste om omfattande markanvisningar i Gåshaga, ett skäl att bygga leden.
• Utredningar i 40 år, massor av pengar, har genomförts och konstaterat att detta är ett allvarligt problem! Pengar har formligen rullat mellanfingrarna på ansvariga politiker till ingen nytta.
• I omgångar har detta ärende förhalats och behandlats i tekniska nämnden och bland politiker med noll resultat fram till att Hans Barje(M) insåg att detta inte var rimligt – beslut togs om tyst asfalt på prov för att se om det var lämpligt – den åtgärden var enligt de boende klockren och den tog bort kritikstormen på en dag – det blev tyst i ärendet och vägen tystnade.
• Sedermera kom andra tjänstemän fram till att det var för dyrt (kunskap som redan fanns vid beslutet) – provet avbröts och sämre, högbullrande men billig asfalt lades (grovkornig och sämre än vanlig asfalt).
• Direkt, 180 personer (samma som skrivit på för det uppror som ledde till tyst asfalt) ställer sig upp igen, förbannade, och cirkusen var igång igen
• Igen, efter debatt bl.a. här på Lidingösidan, så vill kommunen att genomföra ytterligare en utredning (mer pengar igen på utredning av det som redan är känt, en meningslös dyr åtgärd..). Trafikvolymerna hade ökat och JA det krävs åtgärder..
• Utredningen föreslår givetvis åtgärder (samma varje gång sen hedenhös – dvs pengar i sjön):
o Alt 1: Absorberande bullerplank vid väg som löser problemet vid källan (5-6 MSEK);
o Alt 2: Fönsterbyten på våra hus samt anläggningar med skärmar inne på våra tomter (2 MSEK)

Vår ”lyhörda” kommun tycker:
• Modifiera våra hus och trädgårdar med fönsterbyten samt skärmingar upp till 3 m vid uteplatser (något givetvis ingen kan acceptera) Är det rimligt att kommunen bygger på din tomt för att de givit dig ett problem?

• Många fastigheter i den östligaste delen Gåshagavägen, där bullret är som värst, är dessutom q-märkta av kommunen (detta q betyder att dessa fastigheter har restriktioner pga. sitt kulturella värde). Här ska originalspröjs tas bort mot nya fönster, dessutom ska monteras bullerskärmar inne på fastigheterna..). Hur hänger detta ihop? Bostadsägarna där är trots överstora tomter förhindrade att bygga tex Attefallshus –MEN – att dra en bullrande väg, ta bort originalfönster samt att montera skärmningar är ok? Vem kan ställa sig bakom detta?

• Detta är billigare än att bygga absorberande bullerskärm (Eller? Kalkylen är fel i antal fönster samt att livslängden på dessa fönster är kortare än bullerplank mm) – den sk samhällsekonomiska nyttan av att bygga på våra hus och i våra trädgårdar är något bättre resonerar man. 30MSEK i förlorade taxeringsvärden nämns det inget om – 20% av det som gått förlorat hade finansierat detta - det är väl bara det att det inte är kommunens pengar – det är ju bara 30-talet barnfamiljer som ensamt får stå för den notan – lyhördhet? Om detta nämner man 0 (noll) – ”It’s none of their business” att vi förlorar stora pengar.

• Pengarna? De har lagts på otaliga utredningar av buller längs Gåshagaleden, felbeslut på cykelbanor och farthinder mm. Fullständigt huvudlösa beslut som cykelbanan på Norra Kungsvägen m.fl. gör att resurser förbrukas till noll nytta dvs. våra pengar går till vansinniga ”pengarna-i-sjön”-projekt.

• Kommunen säger dessutom samtidigt att det inte är deras problem att man inte på tomten pga. vägens buller kan prata med sin fru eller barn om man står 5m ifrån varandra.

• Vill vi öppna och vädra med ”nya ljuddämpande fönster” så får vi våra 60-70 dB in på varma festen, i tv-soffan eller i sovrummet – vi kan alltså inte vädra och det är tydligen inte heller något problem i en lyhörd kommun.

Vi boende är av en mer sakligt orienterad uppfattning. Vi tycker att:
• 1980-års beslut måste genomföras NU (bisarrt att inget gjorts..)
• Problemet ska lösas vid källan med absorberande bullerplank alt tyst asfalt – inte implicera åtgärder inne på våra egendomar
• Vår stora personliga förlust är en delmängd i kalkylen och vi har förlorat väldigt stora pengar.
• Ingen av de boende kommer att acceptera det förslag till beslut som ligger och om man oroas för ”buller” (läs väsen) så bör man verkligen tänka till nu! Moderaterna går givetvis kräftgång i den lokala opinionen och givet detta, och mycket annat, som vi medborgare upplever så är det helt logiskt. Det går inte att få förtroende för sin lokala politik om den inte är förankrad, förstådd och realistisk. En Moderat är inte en Moderat även kommunalt bara för att man sympatiserar med partiet på riksplanet – kommunalvalet styrs av de medborgarnära samtalen och besluten. Ta bara att ingen informerade om att man avbröt med tyst asfalt.. Vad är det för sätt, seriöst? Efter det totala ramaskri som gav upphov till åtgärden?

Tror lokala politiker att vi 180 i uppropet är en isolerad ö så glöm det – även vi har vänner, släkt samt dessutom pennor att skriva med. Hittills, sedan vi utan ett ord blev av med den tysta asfalten, har den vrede som uppstått de facto endast genererat lite animerad dialog i några forum. Jag tror inte att de berörda beslutsfattarna är särskilt intresserade av att höra den verkliga nivån på denna vrede – men ni kan ju syna oss. Det var ju ”någon” i den tidigare kommunledningen(M) som definierade integritet så här: ”att inte beröras/påverkas av vad folk tycker och tänker” (ett citat).

Då funderar man på denna proklamerade lyhördhet som vi alla läst om – är det att total undvika att höra denna unisona stämma av vrede som är er definitionen?

Så, avslutningsvis - Lös era problem istället för att försöka ducka för 20:e gången på snart 40 år – det är ni i kommunen som skapat detta problem inte vi!!!! Ni ger oss inget val med er underlåtenhet att ta tag i detta, av er själva skapade, problem

PS: Att detta skulle ge ringar på vattnet för andra bullerstörda är väl det mest befängda någon skrivit ned (dessutom i en officiell handling)– det betyder ju de facto att ni tycker att hjälp att lösa ett problem, som dessutom i tiotalet utredningar är stadfäst, är underordnat då det finns fler som har problem – att ni inte skäms!! I vår grupp finns dessutom personer som jobbar med den typen av frågor och vi vet att andra helhjärtat stödjer vår sak! Även politiskt har vi fått stöd från flertalet partier.

PS2: Fönster håller kanske i 20 år – dvs det kommer kosta mer – ett klokt bullerplank kan målas om och byggas av kloka material och kan säkert stå i uppåt 60 år eller mer.

Jonas Persson

Dela Debatt: Exakt noll lyhördhet (M) för buller

Kommentarer

Jonas Persson 2018-11-05 19:24

Jag ser efter flera dagar att ingen vill kommentera detta som ju handlar om underlåtenhet till lyhördhet och den ekonomiska förslust som kommunen skapat för enskilda - frågan ställer sig då om allt detta om lyhördhet bara är skev retorik. Måste solklart demorkratiskt synas. Tänk er riksnyheten om ”fina välmående Lidingö” som så totalt undlåter att respektera privat ägande

PS: hörde ni om upprördheten om en tyst men tydlig Biltemaskylt i Varberg på nyheterna TV4 ikväll - ni kan väl då fundera på hur inslaget om detta fenomen hos oss skulle landa

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google