Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Dubbelspår på bron – en nödvändighet

måndag 13 februari 2017 22:19

Om man tar bort ett körfält från den planerade fyrfiliga cykel- och mopedkörbanan på Lilla Lidingöbron spar man in en meter som kan bidra till ett dubbelspårsutrymme. Kostnaden för dubbelspåret bör då kunna reduceras till cirka 65 Mkr, vilket ger en årskostnad på 1,85 miljoner kronor, felräkningspengar i landstingets budget. Minst ett 15-tal tomma spårvagnar ska morgon och kväll köras mellan SL:s AGA-depå på Lidingö och Stockholms innerstad för att sättas i trafik där. Då om inte förr blir det i praktiken omöjligt med enkelspår på bron. Det skriver Göran Tegnér (L) i nedanstående debattartikel.

Den 11 november 2016 skrev landstinget till Lidingö stad att: ”Stockholms läns landsting/Trafikförvaltningen ser svårigheter att i dagsläget kunna ta ställning till behovet av dubbel-spår". Landstinget konstaterade att "omvärldsförutsättningarna delvis förändrats" vilket betyder att man måste analysera situationen ännu mer. Den enda lilla öppning man antyder för de frustrerade politikerna på Lidingö är att man "avser återkomma till Lidingö stad i närtid i denna fråga". (Lidingösidan den 12 nov 2016).

Idag kör Stockholms Spårvägar Lidingöbanan åt SL med ett tåg per riktning var 10:e minut och alla spårvagnar utgår punktligt såväl från ändhållplatsen i Ropsten som från Gåshaga. Då räcker det med ett enkelspår.

Men det räcker inte att vara enkelspårig i all framtid, inte ens i närtid. Den nya Lilla Lidingöbron ska stå i 120 år, och det hinner hända mycket på bara 15 år. Sedan 1999 har resandet på Lidingöbanan ökat med närmare 40 % (39 %). Sedan 1980 har resandet i rusningstid med Lidingöbanan ökat med 67 % (på 36 år), vilket ger en ökning med 1,4 % per år. Sedan år 2000 har antalet resor per invånare ökat med 45 %. Lidingöborna reser alltmera kollektivt, men just nu tyvärr som packade sillar i ”trikken” i högtrafiktid.

Redan idag skulle Stockholms Spårvägar morgon och kväll behöva få köra 5-minuterstrafik hela vägen till Gåshaga, om inte annat i alla fall till AGA.

Enkelspår på bron ger en dålig regularitet eftersom det är ett enkelspår även mellan Torsvik och Baggeby. Före 1983 hade bron dubbelspår, och då kunde man smidigt köra tätare trafik under rusningstid mellan Ropsten och Aga. Med dagens enkelspåriga bro kommer det att bli mycket svårt att köra en störningsfri 5-minuterstrafik annat än en mycket kort tid morgon och kväll.

När Spårväg City fullföljs till Ropsten och sammanbinds med Lidingöbanan blir det hart när omöjligt att upprätthålla en stabil tidhållning med bara ett spår på bron. Spårväg City som då börjar vid Centralen och ska passera hela innerstaden kommer då och då att riskera smärre förseningar under sin väg fram till Ropsten. I Ropsten ska spårvagnarna dessutom ha passning till tunnelbanan innan de beger sig ut på bron och över till Lidingö. Med bara enkelspår på bron blir det lätt en propp i Ropsten som försenar vagnarna. Dessa förseningar löper då risk att fortplanta sig ut på Lidingö och tidtabellen riskerar därmed att mer eller mindre bli en ren skrivbordsprodukt! Skulle man ovanpå detta försöka sig på att köra 5-minutertrafik är risken för trafikinfarkt uppenbar.

När Norra Djurgårdstaden (Värtahamnen och Frihamnen) blir fullbebyggd kommer det också att behövas kapacitetsstark kollektivtrafik dit, bara bussar kommer inte att räcka. Det betyder att inom bara några år behöver minst ett 15-tal tomma spårvagnar morgon och kväll köra mellan SL:s nya depå på Lidingö och Stockholms innerstad för att sättas i trafik där. Då om inte förr blir det i praktiken omöjligt med enkelspår på bron.

Stockholms stads rödgrönrosa majoritet beslöt i oktober 2016 om att genomföra förlängningen av Spårväg City till Centralen. Den borgerliga oppositionen uttalade då i borgarrådsberedningen att man i en dialog med SL vill se en spårvägsförlängning till Norra Djurgårdsstaden. Även den styrande majoriteten i Stockholms stad yttrade sig positivt om Spårväg City. ”Om landstinget beslutar att prioritera en förlängning av Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden så innebär det att ett kapacitetsmässigt starkt och hållbart resande i den framväxande stadsdelen kan åstadkommas”.

Vi liberaler är helt överens både på Lidingö, i Stockholms stad och i landstinget om att Spårväg City ska fullföljas (se Lidingösidan den 8 juni 2016), och flera partier har samma inställning.

Med andra ord: Sannolikheten att Spårväg City kommer att realiseras har ökat påtagligt på sistone. Att då bygga en enkelspårig bro förefaller synnerligen oklokt.

Lilla Lidingöbron ska leva i 120 år. Merkostnaden för ett dubbelspår är beräknad till cirka 105 Mkr. Ett 60-årigt annuitetslån till 2 % realränta kostar då cirka 3 Mkr per år. Denna kostnad - som är felräkningspengar i landstingets budget - bör naturligtvis bekostas av landstinget.

En variant som man bör fundera över är om cykel- och mopedkörbanan (CM-banan) behöver göras så bred som nu föreslås, eller om man kan ta utrymme från den nu föreslagna 4-filiga CM-banan genom att ta bort ett cykel/mopedkörfält och ha ett gemensamt omkörningsfält i mitten för cyklar och mopeder. Då sparar man in en dryg meter av brobredden, som skulle kunna bidra till ett dubbelspårsutrymme. Kostnaden för dubbelspåret bör då kunna reduceras till cirka 65 Mkr (vilket då ger en årskostnad på 1,85 Mkr).

Sammanfattningsvis kan man säga att det till nöds går att köra med bara enkelspår om man bara behöver köra några enstaka (ojämnt fördelade) extra avgångar Aga-Ropsten en mycket kort stund morgon och kväll. Men trafiken blir mycket störningskänslig. För varje trafikutökning man vill göra blir dubbelspår mer och mer nödvändigt:

• 5-minuterstrafik större delen av morgon- och kvällsrusningen Aga-Ropsten,
• 5-minuters hela vägen till Gåshaga i rusningen.
• sammankoppling med Spårväg City,
• omdragning via Centrum
• spårväg i Östlig förbindelse.

Ett dubbelspår på Lilla Lidingöbron är således i praktiken en nödvändighet redan från början och ännu mer i en nära framtid.

Göran Tegnér
Trafikplanerare och ledamot i tekniska nämnden (L)

Dela Debatt: Dubbelspår på bron – en nödvändighet

Kommentarer

Henrik Åkermark 2017-02-20 15:03

Du har många bra synpunkter Göran,som vanligt, men du glömmer bort att allt skall få plats. Ett centrum med Lidingöbanan och allt fler bussar, var vill du placera dem utan att centrum blir ett "dött" område bestående av gator och spår?
Nej så lätt är det inte att få in allt i centrum utan att det skapar sår som steriliserar och förfular.
Förslaget från Anders att bygga infartsparkering norr om brofästet är inte dumt alls, tom riktigt bra och det öppnar för steg två.
Kombinera alltså det med en hållplats för Lidingöbanan och gärna utbyggd norra Lidingöbanan och naturligtvis dubbelspår på bron.
Addera till rulltrappor (med extra bra belysning och övervakning) från centrum ned till brofästet. Då börjar det likna något.
Lägg till en kaj för förbindelsebåtar till Stockholm, Nacka Strand, Storholmen och Stocksund.
Då har vi fått ett starkt trafiknav som inte överbelastar och förfular centrum.
Nej, det räcker inte på sikt. Tänk vidare.
- Linbana med gondoler via Norra Djurgårdsstaden och vidare till Stadion/ T-banan KTH.
- Självkörande eldrivna "bilar".
Med de stegen och ytterligare förslag har vi ett system som fungerar långt efter 2050.
Dessutom högst sannolikt till en kostnad en bra bit under de 4 miljarder tunnelbanan skulle kostat.
Dags att tänka än mer utanför de gamla ramarna, eller hur?

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2017-02-17 00:47

Trafikplaneringsexperten Göran Tegnér har gjort en alldeles utmärkt sammanställning när det gäller behovet av dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron. Att bygga bron enkelspårig vore, med det vi vet idag, en allvarlig felsatsning. Det är dessutom mycket glädjande att frågan om att Spårväg city måste fullbordas nu har börjat lossna även i Stockholms stad - att därtill både de rödgrönrosa och de borgerliga i i Stockholm stad stödjer projektet är naturligtvis alldeles utmärkt!

Vi som dagligen åker med Lidingöbanan har noterat en kraftig resandeökning sedan banan återöppnade i oktober 2015. De nya spårvagnarna är helt enkelt mycket populära! Det ökade resandet måste naturligtvis snabbt mötas med tätare spårvagnstrafik. På det sättet får Lidingöborna och skattebetalarna ut största möjliga nytta av de gjorda investeringarna i banan och den stora vagnhallen i Aga.

Mot bakgrund av ovan är det utmärkt att den styrande majoriteten M, LP och KD bestämt sig för att tillfälligt avblåsa arbetet med en enkelspårig bro och se över frågan igen.

Anders Bergstedt 2017-02-16 16:10

BYGG INFARTSPARKERING NORR OM BROGRENEN NU !

I avvaktan på att man samsas om hur tågbron skall byggas borde man lösa det akuta problemet som är att Lidingö måste ordna mera infartsparkering. Vi har ju blivit gisslan då det gäller Ropsten och cyklande och gående skall ju numera prioriteras in absurdum.

Genom att bygga en infartsparkering på den outnyttjade jättestora planen norr om brogrenen skulle dagpendlarna spara c:a 150 kronor och få en stärkande promenad till och från Ropsten. Den tar bara en liten del av planen som samtidigt kan användas för annat. Fortsättning med en spång upp mot brogrenen och framtida möjlighet att stiga av och på tåget är lockande.

Jag har försökt att påverka tjänstemän och politiker men gensvaret har varit att rada upp alla problem. Huvudargumentet är att platsen skall användas som upplag. Samtidigt anför man att det är oerhört värdefull mark som måste utnyttjas bättre trots att den stått outnyttjad i så många år och detta kommer att fortsätta.

Det blev ju ingenting av planerna på ett akvarium. Gå in och titta på artiklarna och de storstilade planerna från 2013 på Lidingösidan: http://www.lidingosidan.se/ekonomi/lidingos-blivande-akvarium-akvatiska-snart-pa-samrad/ .Där skulle det finnas 75 parkeringsplatser !!!! Om man skulle komma på något storstilat utnyttjande av området kostar det noll kronor att återställa ! Jag påstår att detta är en närmast genialisk lösning som kostar småpengar jämfört med miljoner som kommer att rulla till bron.

Jag uppmanar tjänstemän och politiker från alla partier att nu visa att ni kan samarbeta och handla snabbt för att lösa akuta problem utan att det kostar massor av miljoner !

Michael Hellquist 2017-02-13 23:01

Väl formulerat och helt rätt, låt oss nu hoppas att beslutande politiker förstår att detta är det ända rätta om man skall värna om oss boende på Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google