Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Boendeparkering på Lidingö

torsdag 22 juni 2017 11:20

Alltfler bilister från andra kommuner ställer sina bilar på Lidingö, ofta under längre perioder. Detta hindar både lidingöbor och besökare på ön att hitta parkeringsplatser. En enkät har nyligen genomförts bland de boende på ön angående boendeparkering. Över 600 svar kom in. De flesta vill ha ett annat parkeringssystem än dagens system. Här nedan skriver fyra företrädare för den politiska majoriteten att när väl beslutet tas så ska det vara "enkelt att förstå och genomföra ... och helst inte belasta skattebetalarna på Lidingö".

Det verkar finnas en del missuppfattningar om vad Lidingö stad planerar avseende boendeparkering och parkeringsavgifter. Vi vill försöka bringa lite ordning och informera om vad som gäller, samt göra tydligt var vi som företräder majoriteten (M, LP och KD) står i frågan.

En utredning om boende- och besöksparkering presenterades på teknik- och fastighetsnämnden i början av juni. Den innehåller tre olika förslag: ett där inga avgifter införs, ett annat där avgift införs endast för besökare och ett tredje där avgift införs för både besökare och boende. De här tre förslagen har inte behandlats politiskt, utan är tjänstemannaprodukter som vi politiker nu skall ta ställning till.

När vi nu i majoriteten och i nämnden diskuterar och fattar beslut, kan det - teoretiskt - bli något av de här tre förslagen, men det kan också bli något annat. Och utan att gå händelserna allt för mycket i förväg så kan vi konstatera att vi inom majoriteten är tveksamma till parkeringsavgifter och framför allt vill vi inte ha avgifter för boendeparkering.

Utredningen om boendeparkering initierades eftersom det finns ett allt större problem med "utsocknes" bilar som verkar använda Lidingö för långtidsparkering. Det medför att det blir allt svårare för både boende och besökare till Lidingö att hitta parkeringsplats. Vid en inventering som gjordes i samband med utredningen kunde konstateras att bortåt 40 procent av bilarna i Torsviksområdet är "utsocknes". Det är en ökning från 2012, då drygt 30 procent av bilarna inte tillhörde Lidingöbor.

Nu har tjänstemännen tagit fram ett bra underlag för politiska diskussioner och även några förslag. När vi nu går vidare i de politiska diskussionerna, så vill vi göra tydligt vilken uppfattning vi har i frågan.

Vi vill att den lösning som vi beslutar ska vara enkel att förstå och genomföra, gärna använda modern informationsteknologi och helst inte belasta skattebetalarna på Lidingö med nya avgifter eller andra pålagor. Hur den lösningen ser ut är idag inte klart och om det vore enkelt, skulle nog problemet redan vara löst. Vi är dock övertygade att det går att hitta en sådan.

Christer Åkerhielm (M), ordförande
Hans Grundell (LP), vice ordförande
Harald Strömfelt (KD), ledamot
Staffan Strömbäck (M), ledamot
i teknik- och fastighetsnämnden

--------------------------------------------------
Se även en artikel på Lidingö stads sida 5 juni om själva utredningen på denna länk.

Se även artikel på Lidingösidan 19 april skriven om den enkät som pågick, på denna länk.

Dela Debatt: Boendeparkering på Lidingö

Kommentarer

Jennifer Tovrea 2017-08-22 13:52

I try my best to use public transportation, but there are times on the weekends where we want to get out of town; or the children need to be taken swiftly to an appointment. For that, we need our car. I had a stroke 18 months ago, and I still have some weakness in my left side. It is too difficult to carry groceries from far away. Our parking spaces in Baggeby are frequently taken up by commercial vehicles, or cars with plates from faraway places. We need local parking stickers/registration. There should be no new construction without plans including parking areas/spaces for the new residents.
When I went to university, we had stickers showing we were students and the proximity to campus from where we lived. It prevented lazy students from taking up local and commercial parking areas. It's not a hard fix really.

Anders Håkansson 2017-06-23 02:05

Det som är fullt rimligt vid boendeparkering är en lägre avgift för att betala administrationen av tillstånd. Skattebetalarna slipper betala för boendeparkeringsystemet, bilägaren/på Lidingö får möjlighet till boendeparkering.
Självkostnadspris.
Ungefär som båtkön för båtplats har fungerat, självfinansierad genom avgift.
Med tanke på stadens agerande hittills (diverse cykelbanor) med mobility management för att försämra och hindra bilismen så får vi väl se upp med vilka partier som kan tänkas vilja styra Lidingös skattebetalare med parkeringsavgifter för att begränsa och hindra användning av bilen.
Verklighetsförankring och sunt förnuft före konsultrapporternas teoretiska och verklighetsfrämmande slutsatser.

Lars Östman 2017-06-22 18:47

Vilka åtgärder vidtogs när man 2012 konstaterade att drygt 30% av parkerade bilar i Torsvik var utsocknes. Var det en acceptabel siffra?

Kalle Lidmalm 2017-06-22 18:21

Ge om önskat personer folkbokförda på Lidingö ett parkeringstillstånd som gäller för en bil ägd av en person folkbokförd på Lidingö.
Övriga kan förvänta sig att betala en avgift alternativt bara parkera under en begränsad tid.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google