Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Betraktelser över kommunal återremisshantering

måndag 5 november 2018 00:01

Den 24 september beslutar kommunfullmäktige om återremiss av beslutsärendet kring ny simhall med motiveringen att beslutsunderlaget var bristfälligt på flertalet punkter. Oklarheter i beslutsunderlaget skulle utredas för att säkerställa ett bättre underbyggt beslut för en mer framtidsäkrad simhallsinvestering. Den ekonomiska kalkylen skulle ses över, alternativa byggmetoder utvärderas samt att frågan om 25-eller 50- meterbassäng skulle ta hänsyn till en uppdaterad behovsanalys.

Att ärendet blev återremitterat kunde man se som ett hopp för den demokratiska processen i Lidingö kommuns beslutsfattande och att berörda intressenter skulle bli vidtalade innan ärendet drogs fram för beslut igen. Men ack vad man bedrog sig på vårt, som dom själva vill profilera sig, lyhörda kommunstyre.

Redan efter drygt en vecka, den 3 oktober, finns ett nytt beslutsdokument framtaget där kommunstyrelsen föreslår ett simhallsbeslut helt i enlighet med det tidigare framlagda förslaget utan att någon fördjupad utredning eller förbättring av beslutsunderlaget har genomförts. De kommentarer, önskemål om fördjupad analys och svar på vissa frågor som framställdes i yrkandet för återremiss har i princip lämnats helt utan adekvat behandling.

• Ingen uppdaterad behovsanalys är gjord. Återigen hänvisas till den utredning som gjordes 2015. Vid en genomläsning av denna, så innehåller den inte många formuleringar om framtida behov av bassängyta, expansionen för simidrottsföreningarna på Lidingö eller om hur simning som motionsform ökar markant i alla åldrar. Utredningen från 2015 är mer en arkitektfirmas förslag på utformning av simhallar på olika platser på ön. Men den utredningen, som nu är grunden våra styrandes beslutsförslag, innehåller dock en formulering som gått våra styrande politiker helt förbi: ”Det finns idag 14 inomhus 50-meterbassänger i Sverige. 50- metersbassänger byggs förnärvarande i Malmö, Umeå och Eskilstuna. Den ökade vattenytan är mycket positiv för såväl motionssimmare som för simidrotten”. Att det är positivt med en 50-bassäng gäller visst bara utanför Lidingös kommungränser eftersom det i det nya beslutsunderlaget inte anses ha någon positiv effekt i något avseende.

• Inga kontakter med intressentgrupper är tagna under den dryga veckan fram till det nya beslutsunderlaget presenterades. Eftersom den kontakten varit bristfällig under hela utredningsarbetet så kan man ställa sig frågan på vilka grunder kommunen har bedömt föreningslivets utveckling och simningen som en allt viktigare och växande motionsform för allmänheten?

• Beslutsunderlaget kvarstår i en bedömning att närliggande områden till Lidingö inte kommer att attraheras av en ny simhall på Lidingö. Motiverar detta med att kilometeravstånd för östermalmsborna är kortare till bad som GIH vid Stadion, Kronobergsbadet på Kungsholmen, Forsgrenska på Södermalm samt Eriksdalsbadet vid Skanstull. Att det är betydligt kortare restid och enklare resväg från Östermalm, Norra Djurgårdsstaden och Gärdet till Lidingö beaktas inte. Att kommunen även hänvisar till Kampementsbadet som är ett utebad som ett fullgott alternativ för de boende på andra sidan Lidingöbron får väl mest ses som en kuriositet i sammanhanget eftersom det har en begränsad tillgänglighet över året. Inte heller det faktum att det visat sig i de kommuner där man byggt 50-metersbassänger ökar motionssimmandet och familjebadandet eftersom det i stort sett alltid är garanterat att det finns plats i bassängen även när det pågår föreningsaktiviteter för fullt.

Det finns mycket mer att säga om hur simhallsfrågan hanteras av vår politiska majoritet men för mig som i ett snart ett 40-årigt yrkesliv sysslat med utredningar, tagit fram beslutsunderlag för investeringar, varit beslutsfattare på andras utredningar så har jag nu fått lära mig var det innebär med återremiss i kommunal regi. Det är inte som det borde vara: Gör om och gör rätt – utan det kommunala regelverket med minoritetsåtersemiss innebär: begrav och ta fram samma igen för nytt beslut. Det kan väl knappast ha varit lagstiftarens mening när kommunallagen 5 kap 36§ formulerades? Men våra styrande på Lidingö har dock fullt ut utnyttjat regelverket som säger att det alltjämt är majoriteten som bestämmer omfattningen av den utredning som genomförs till följd av återremissen. D.v,s. i det här fallet har ingenting gjorts av betydelse för att skapa ett bättre beslutsunderlag.

Det är en förhoppning att när det nu väl är dags för ett simhallsbeslut så har kommunfullmäktige tagit fram ett betydligt bättre beslutsunderlag än det som nu föreligger så att den sim- och badintresserade allmänheten samt föreningslivet inom olika sim- och vattenidrotter får en simhall som täcker behoven för lång tid framåt.

Stefan Gyllberg
Ordförande Lidingö Simklubb

Dela Debatt: Betraktelser över kommunal återremisshantering

Kommentarer

Anders Bergstedt 2018-11-05 11:20

Titta på alla konflikter som speglas på Lidingösidan. Det är precis samma mönster med blockeringar som i Riksdag och Regering. Djävulen verkar i högsta grad vara levande och håller på att orsaka kaos i hela världen !

Jag kan inte tänka mej annat än att Källenfors ångrar att han lämnade bankvärlden för att bringa reda i Lidingöpolitiken. Det är ett fullständigt omöjligt uppdrag som det nu ser ut. Dan Eliasson försökte att bemöta kritiken då det gäller polisen och det misslyckades fullständigt. Anders Thornberg agerar precis som Källenfors och uppenbarligen fungerar receptet !

Vem kan uppträda som "talman" i Lidingö och tvinga partier och rörelser att samarbeta så att det går att åstadkomma något vettigt ?

Johan Andersson 2018-11-05 09:04

Är dessvärre inte förvånad Stefan.
Man kan man säga mycket om den nygamla ledningen, men lyhörd, transparent och trovärdig hör inte till orden.
Som de säger "you can put lipstick on a pig, but it is still a pig".
Vår nye så utomordentligt lyhörde och samarbetsvillige kommunordförande (ursäkta ironin) har mig veterligen aldrig tagit sig tid att bemöta ett enda av de inlägg eller frågeställningar som tagits upp på Lidingösidan, vare sig det gällt bron, parkering på ödetomten vid brofästet, bullret längs Gåshagaleden, Lidingöbanans sträckning, centrumutbyggnaden, cykelmotorvägsvansinnet, nya badhuset eller den fullständigt horribla idén att friidrotten ska betala ombyggnaden av vallen. Ursäkta om jag missat något.
Jag är dock övertygad om att, om han inte personligen läser och tar till sig, är det många inom de styrande partierna som gör det. Skulle ju vara lite klädsamt om någon av dessa förmår honom att visa prov på lyhördhet och transparens. Eller kanske själva kan ge exempel på hur man lever upp till de i valrörelsen givna och vackra löftena om beteendeändring...

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google