Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 augusti 2022 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Nils Svensson 15 aug 08:24 om På Lidingö finns nästan 40 olika däggdjursarter

Majoritetens valbudget

onsdag 30 maj 2018 19:55

SATSNINGAR OCH SKATTESÄNKNING. Idag presenterade den politiska majoriteten, M+LP+KD, budgetdirektiven till stadens förvaltningar och nämnder för nästa år. Det är fokus på skola och omsorg. Dessutom föreslår de tre partierna en skattesänkning med fem öre. Eftersom det är valår kan man kanske se budgetdirektiven som en valbudget. Förutsättningen för att den ska gå igenom är då att de tre fortsätter att regera tillsammans efter höstens val.

Det blir satsningar för att få fler personer, som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden, in i arbete, man vill skynda på digitaliseringen, förstärka skolresultaten och tryggheten i omsorgen för äldre och socialt utsatta. Pengbeloppen för förskola och grundskola höjs med 2 procent, liksom för hemtjänst, servicehus och särskilda boenden. Även pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 2 procent.

"Sedan förra valet har majoriteten genomfört stora satsningar som handlat om att stärka Lidingös skolor för att bli Sveriges bästa skolor med elever som når toppresultat och samtidigt höja kvaliteten i omsorgsverksamheterna kopplade till äldre och funktionshindrade", skriver man i ett pressmeddelande, och fortsätter:

"Majoriteten vill befästa framstegen och ta ytterligare kliv framåt. För 2019 vill majoriteten höja pengbeloppen för förskola och grundskola med 2 procent, medan pengbeloppen för Hersby gymnasieskola fastställs till de nivåer som föreslås inom den gemensamma gymnasieregionen. Med dessa satsningar kan majoriteten fortsätta att förbättra konkurrenskraften och villkoren för Lidingös lärare och förskolepedagoger och samtidigt trygga en hög kvalitet och servicenivå för Lidingös äldre och personer med funktionshinder."

De tre partierna skriver att eftersom staten inte lyckats med sitt uppdrag att få fler i arbete och sysselsättning, måste Lidingö öka insatserna inom arbetsmarknadsområdet. Nyanlända och lidingöbor långt ifrån arbetsmarknaden måste snabbare komma in i studier, praktik, språkträning och arbete och bli självförsörjande.

Samarbetet med Lidingös företagare är viktigt. Med den näringslivspolicy som antagits av fullmäktige kan arbetet fortsätta att förbättra möjligheterna för öns företagare att växa lönsamt så fler arbetstillfällen skapas.

Majoriteten vill även öka föreningsbidragen för att skapa bättre möjligheter för fler att idrotta. När planprogrammet för Högsätra godkänts av fullmäktige i juni påbörjas arbetet med att utveckla idrottsområdet i Högsätra till ett idrottsklustret. Man vill även börja arbetet med en idrottspolicy och se över behoven av och efterfrågan på idrottslokaler/anläggningar över hela ön. Majoriteten tänker även hålla vallöftet om att inviga en simhall senast 2021.

Trots den s.k. Robin Hood-skatten har staden kunnat visa upp överskott. Majoriteten ser därför utrymme i år igen för att minska på lidingöbornas kommunala skattebörda och föreslår en skattesänkning med 5 öre. Med bibehållen landstingsskatt blir då skatten 18,44 kronor.

- Det är en mycket stark budget med rejäla satsningar för att förbättra resultaten i skolan och öka kvaliteten i omsorgen säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes (M), kommunalrådet Birgitta Sköld (LP) och kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Dela Majoritetens valbudget

Kommentarer

Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv 2018-06-01 17:52

Vi inom näringslivet på Lidingö tycker naturligtvis att det är bra att majoriteten, anser att företagare är viktiga.
Dock kan vi numer "höra" att alla politiska partier talar om näringslivet och tycker att det är viktigt för jobben och samhällsutvecklingen på Lidingö.

Anledningen till det är säkert att det under ca två år pågått ett arbete i samverkan mellan Lidingö Näringsliv, Lidingö stad och alla politiska partier där vi enats om en ny näringslivspolicy och 43 förbättringsaktiviteter. Aktiviteter för att förbättra företagsklimatet, attityder till företagandet, och förenkling av processer. Det är aktiviteter såsom ta bort lokalt regelkrångel, ge bättre och snabbare service och kortare tillståndsprocesser, företagsbesök, bättre dialog med kommunen etc. Många av de 43 aktiviteterna har redan startats och är direkt riktade för att förbättra dessa områden och vi hoppas att de kommer att bidra till ett bättre resultat till nästa år.
Näringslivet deltar i vissa av dessa 43 aktiviteter och samarbetar då med Näringslivschefen. En av aktiviteterna som näringslivet ansvar för, är Klusterprojektet. Det innebär att vi ska hjälpa till att skapa bättre samarbete mellan företagen på ön för att komplettera varandra och därigenom öka tillväxten och minska kostnaderna. Det kan ske genom branschsamverkan, nätverk och/eller att man geografiskt sitter närmare de företag man vill samarbeta med. Vi är just i startgroparna.

Vi i näringslivet ser dessa aktiviteter som en bra start och en vändpunkt av förståelsen för och vikten av att ha företag som utvecklas på ön och det är av största vikt att arbetet fortsätter efter valet, oavsett vilka som styr och gärna i ökad hastighet och ökad samverkan. Det är vi företagare som ger jobben på ön, det är vi som ger praktikplatser och sommarjobb, etc.. Idag finns det ca 10.000 arbetstillfällen på ön som kommer från företag i den privata sektorn och de allra flesta företagen på ön vill växa och vidareutvecklas, vilket betyder fler jobb! (#4 av 5 jobb kommer från småföretagen)

För oss blir det avgörande vilken näringslivspolitik som kommer att drivas efter valet och vi har haft två politikerdebatter för att förstå var alla partier står. Den sista och avgörande debatten blir den 23 augusti i Ansgarskyrkan, kl 18.30, då alla politiska partier får möjlighet att en sista gång tydligt visa var det står och hur de vill vidareutveckla viktiga näringslivsfrågor under nästa mandatperiod - därefter kommer vi att "rösta som en företagare".

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google