Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

KD: Behåll lokalerna i servicehuset Tor

onsdag 7 mars 2018 15:30

Den redan beslutade flytten av Mötesplats centrum till stadshuset har väckt stor oro bland många seniorer, och frågan har varit uppe i såväl Kommunala pensionärsrådet som i Tillgänglighetsrådet. Mötesplatsen upplevs också av de boende på Tor som en viktig del av seniorboendet. Därför föreslår vi att själva lokalerna i Tor är kvar i kommunens ägo för att kunna utnyttjas av de boende och andra seniorer på Lidingö. Det skriver då båda kristdemokraterna Carl Johan Schiller och Bo Brismar.

Vi behöver fler mötesplatser på Lidingö – behåll lokalerna vid Mötesplats Centrum för våra seniorer och de boende på Tor.

Som ett led i utvecklingen av Lidingö stadshus har kommunstyrelsen beslutat att utöver stadens förvaltning flytta in både externa och interna verksamheter. Förutom biblioteket och Ö-gruppen ska också Mötesplats centrum vid Tor flyttas till stadshuset. Avsikten är att skapa en mötesplats för våra äldre där de både kan träffas och umgås och få närhet till kommunens serviceutbud. I anslutning till mötesplatsen kommer biblioteket och den nya restaurangen placeras.

En flytt av Mötesplats centrum till stadshuset har väckt stor oro bland många av våra seniorer. Frågan har varit uppe i såväl Kommunala pensionärsrådet som i Tillgänglighetsrådet. Mötesplats centrum har under de senaste åren utvecklats till en mycket attraktiv samlingsplats för Lidingös seniorer, anhöriga och frivilliga. Här träffas man för att umgås och för att ta del av det mycket omfattande utbudet av aktiviteter. Mötesplatsen upplevs också av de boende på Tor som en viktig del av seniorboendet. Den är även lätt tillgänglig för övriga Lidingöbor med närtrafiken som har hållplats vid entrén.

Vi föreslår därför att de lokaler på Mötesplats centrum som våra äldre idag disponerar kvarstår i kommunens ägo för att kunna utnyttjas av de boende på Tor och andra seniorer på Lidingö. Detta behöver inte vara i konflikt med beslutet att flytta delar av verksamheten vid Mötesplats centrum till Stadshuset för att där utveckla ett seniorcentrum.

En viktig del i utvecklingen av Lidingö centrum är att skapa fler attraktiva mötesplatser där vi kan träffas och umgås. Inte att avveckla de fina mötesplatser vi redan idag har.

Carl Johan Schiller (KD), Kommunalråd
Bo Brismar (KD), Ledamot i Omsorgs- och socialnämnden

Dela KD: Behåll lokalerna i servicehuset Tor

Kommentarer

Tor von Sydow 2018-03-14 18:13

RÄDDA MÖTESPLATS CENTRUM !

Nu får det väl ändå vara nog med fler ogenomtänkta beslut som den nuvarande M-kommunledningen med hjälp Lidingöpartiet och KD tänker genomdriva.
Mötesplats Centrum´s verksamhet, som bedrivs med hjälp av många äldre Lidingöbor, har mycket stor betydelse för väldigt många. Vi ska värna om det som fungerar så bra och vara tacksamma för de ideella insatser som görs varje dag för att skapa en trevlig samvaro. Centerpartiet uppmanar kommunledningen att:
OMEDELBART STOPPA ALLA PLANER PÅ FLYTT AV MÖTESPLATS CENTRUM!

Tor von Sydow, ordförande Centerpartiet Lidingö

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-03-10 13:22

Det är uppenbart att det finns stora brister i majoritetens kommunikation med de äldre och pensionärsrådet har inte ens tillfrågats. Varför har ordförande i pensionärsrådet Carl Johan Schiller (KD), inte lyft frågan? En så viktig fråga borde naturligtvis ha varit uppe tidigt för diskussion.  
 
Flytten av Mötesplats Tor är ytterligare ett exempel på att majoriteten brustit i att ta fram ett hållbart framtids- och utvecklingsinriktat beslut om utbyggnaden av centrum och nu väljer att flytta på en fungerande, uppskattad och väletablerad verksamhet. Självklart är de äldre upprörda och med all rätt.
 
Att bo på Tor är mycket populärt och många står i kö för att flytta dit. Liberalerna vill bygga ytterligare ett trygghetsboende i Lidingö centrum som vi kallar Freja och har föreslagit en finansiering för snabb byggstart. På trygghetsboendena ska lokaler, aktiviteter och möjlighet till social samvaro för de äldre finnas. Det är vårt besked till de äldre.
 
En eventuell flytt bör pausas till dess att vi haft en dialog med de äldre och har en helhetsstrategi för hur hela centrum kommer att utformas och var det andra äldreboendet Freja placeras. Liberalerna kommer också att ställa en interpellation i fullmäktige om hur man, om majoriteten väljer att gå vidare med flytten, tar till vara de funktioner som Mötesplats Tor i dag erbjuder de boende.
 

Iréne Borgenvik & Göran Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-03-09 17:48

Vi måste värna om pensionärerna och deras rätt till att ha mötesplatser så tillgängliga som möjligt. Mötesplats Tor måste få vara kvar, även om det blir en ny mötesplats i Stadshuset. Den största fienden för pensionärer är isolering och det måste förhindras genom att de har nära till umgänge. Vi måste vara medvetna om att det finns hinder för många att ta sig till stadshuset men kan ta sig till mötesplats Tor och får inte tillåta att dessa utesluts från gemenskap på grund av rörelsehinder. Det är bara en fördel om de får fler alternativ.

Birgitta Sköld 2018-03-08 23:58

Mötesplats Centrum
För mig som ordförande i Omsorgs- och socialnämnden är det viktigt att vi är varsamma med skattebetalarnas pengar och att vi behandlar Lidingös medborgarna lika. Det finns ett beslut i Kommunstyrelsen om att renovera, bygga om och effektivisera stadshuset, samt att de förvaltningar som hyr lokaler utanför stadshuset, främst Omsorgs- och socialförvaltningen, ska ta hem dessa verksamheter till det nya stadshuset. Det beslutet bifölls av M, LP, KD, S och MP.

I dag finns Mötesplats centrum i anslutning till Seniorboendet Tor. Där finns 126 hyreslägenheter med 2-3 rum och kök.
Omsorgs- och socialförvaltningens årliga hyreskostnad för Mötesplats centrum är i dag lite drygt 1 mnkr. Till det tillkommer kostnad för personal. Förvaltningen har uppskattat att lokalen används till 20% av de boende på Tor och till 80% av öns övriga pensionärer.

Det är svårt att motivera att både ha en mötesplats i anslutning till Tor och en i stadshuset. Att busshållplatsen ligger i direkt anslutning till stadshuset tror vi underlättar för flertalet pensionärer från hela ön att ta sig till Stadshuset, för att besöka mötesplatsen, biblioteket, restaurangen, Ögruppens butik, vårdcentral mm. Det nya stadshuset ska vara en mångsidig mötesplats och erbjuda en kreativ miljö med flera olika aktiviteter för alla Lidingöbor. Det är även tänkt att olika grupper och Lidingöbor i olika åldrar ska kunna mötas över gränserna.
Birgitta Sköld, LP

Anders Bergstedt 2018-03-08 18:23

Jag håller verkligen med dej Staffan Anderberg. Fler än jag har sett vartåt det lutat och tappat intresset. Det gäller i princip allt och framför allt polisfrågorna som jag brinner för. Nu är karensen för min del över och jag kräver att kommunalråden nu visar vilka vi kan rösta på i höst. Jag fick ingen kommentar av dem på min artikel !

Karin Wallgren 2018-03-08 10:48

Jag håller med Staffan Anderbergs kommentar. Det är mycket som är oklart om hur beslutet fattats. Den kritiska artikeln från Centerpartiet om flytten av Mötesplats Centrum publicerades på Lidingosidan fredag den 2 mars och detta var första gången jag hörde talas om en flytt. Samma dag, den 2 mars, så tog jag helt apropå upp flyttfrågan med en kommunpolitiker men detta var nyheter även för henne!
När nu KD publicerar en artikel som är emot en flytt av Mötesplats Centrum såg jag det positiva i att inte alla partier är för en flytt, fast min formulering "bekänna färg" kunde ha varit bättre. Men när togs beslutet? Har beslutet fattats på tjänstemannanivå?

Staffan Anderberg 2018-03-08 08:52

Enligt Karin Wallgren ”bekänner nu KD färg” i denna fråga, när beslutet redan har fattats. Man frågar sig då hur har beslutet fattats och vad tyckte övriga partier. Här, liksom i många andra fall, tycks det som om, för allmänheten, viktiga beslut fattas på tjänstemannanivå och politikerna inte påverkar genom att ge riktlinjer utan först i efterhand uttrycker sina uppfattningar.
Det är skrämmande att Lidingö stad styrs på detta amatörmässiga sätt.

Karin Wallgren 2018-03-07 16:19

Tack för att även ni i KD bekänner färg i en för många nog så viktig fråga. Det låter bra det ni skriver att delar kan flytta och utvecklas till ett seniorcentrum. Men både onödigt och oförsvarligt att helt riva upp Mötesplats Centrum ifrån Tor.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google