Väder Lidingö

Lidingö söndag 20 januari 2019 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Karin Wallgren 11 jan 07:32 om Lidingösidan 2004 - 2018

Centerns valprogram: Ett tryggt och grönt Lidingö med småstadskänsla

torsdag 26 april 2018 07:49

PRESSMEDDELANDE. Centerpartiets handlingsprogram på Lidingö inför kommande mandatperiod är nu klart. Tryggt, grönt och småstadskänsla är grundläggande i programmet som bland annat innehåller förslag om ny gymnasieskola och mindre barngrupper. Centerpartiet har en tydlig vision för ett Lidingö som är tryggt och grönt och som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:
”För att nå vår vision krävs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som lyssnar på lidingöborna och hushållar med dina skattemedel. Vi vill ta det ledarskapet.”

I programmet betonas att Lidingö är en del av en växande storstadsregion med en unik karaktär som ö i Stockholms inlopp och med en stark småstadskaraktär. Centerpartiet vill bygga vidare på Lidingös roll som småstaden i den stora staden.

Tor von Sydow, ordförande säger:
”Småstadskänsla handlar om allt från arkitektur och stadsplanering till att du ska kunna handla hos din lokala butik och känna dig trygg med stadens skola och omsorg. Det handlar om det levande civilsamhället där föreningslivet spelar en avgörande roll för en känsla av gemenskap. Centerpartiets roll kommer vara att värna denna småstadskänsla.”

Programmet innehåller en mängd förslag för att föra Lidingö framåt, här är ett axplock:
- Mindre barngrupper i förskolan.
- Fler gymnasieplatser för att klara växande elevkullar genom att skapa ytterligare en gymnasieskola efter nedläggningen av Gångsätra gymnasium.
- Ekologisk, näringsrik och närodlad mat i förskola, skola och äldreomsorg där mindre aktörer ska ha möjlighet att delta i upphandlingen.
- Införa trygghetsråd och områdesväktare för att öka tryggheten på ön.
- Genomföra en varsam utveckling av Lidingö Centrum, som måste påbörjas efter 10 års planarbete, med offentliga torgytor och en miljö som är varierad, trivsam och öppen.
- Utvidga naturreservaten vid Kottlasjön.
- Ny simhall med 50-metersbassäng samt utveckla idrottscampus i Högsätra för hockey, konståkning, gymnastik och bollsporter.
- Stoppa slöseriet i staden genom förbättrad kostnadsstyrning, höja beställarkompetensen samt minska antalet kommunalråd.

Dela Centerns valprogram: Ett tryggt och grönt Lidingö med småstadskänsla

Kommentarer

Olov Rahle'n 2018-04-30 21:32

Så länge Annie Lööf sitter i ledningen för Centerpartiet på riksplanet kan jag inte känna någon som helst tilltro till Centern på lokalplanet, vare sig på Lidingö eller i annan kommun.

Pia Wieck (LP) 2018-04-30 13:12

"Ett tryggt och grönt Lidingö med småstadskänsla” - Lidingöpartiet är mycket glada över att ännu ett parti - Centerpartiet - anammat grunderna i Lidingöpartiets politik. Den politik som Lidingöpartiet fört i 45 år. Den politiken håller än idag och den står vi fast vid.

Däremot är det svårt att hänga med i Centerns ständiga svängningar. För ett par år sedan drev centerpartister frågor som månggifte och slopad arvsrätt och nu i år väljer Annie Lööf att liera sig med den rödgröna regeringens flyktingpolitik. En ohelig allians som kommer att kosta skattebetalarna flera miljarder. På Lidingö var Centern först för att bygga en biltunnel på södra ön, för att sedan snabbt bli motståndare när man märkte vart vinden blåste.

Vill man bevara Lidingö som en Skön Grön Ö är det säkraste alternativet att rösta på Lidingöpartiet, som är det enda lokala partiet som inte sitter fastkedjade i något rikspartis oansvariga politik - något som tyvärr Centern på Lidingö gör.

När det gäller Centerpartiet ska man också minnas Annie Lööfs utspel i SvT:s Agenda 2011 om att helt öppna gränserna, så att Sveriges befolkning genom flyktingar och invandring på 100 år kunde öka till 40 miljoner, det vill säga en ökning med 300.000 människor per år! Med en sådan partiledare blir det inte lätt för Centerpartisterna på Lidingö att värna ett grönt Lidingö med småstadskänsla. En ohämmad flyktinginvandring kommer snarare öka trycket både på större barngrupper och att Lidingö tvingas bygga ännu fler bostäder, trots att Lidingö redan är den 4:e folktätaste kommunen i Stockholms län och den 5:e mest tätbefolkade i hela landet.

Lidingöpartiet kommer alltid att kämpa för Lidingöbornas och för Lidingös bästa, vad som än händer. Vi behöver aldrig försvara en politik som går ut på att tvinga Lidingö att bygga för storstadsregionens skull. Hur Centern på Lidingö ska kunna jobba för att Lidingö inte överexploateras, när Centern på riksplan vill återgå till en flyktingpolitik som både är oansvarig, ohållbar och strider mot rådande lagar - det är för oss en gåta.

Birgitta Sköld - gruppledare (LP)
Lars H Ericsson - ordförande (LP)
Göran Grahn - 1:e vice ordförande (LP)
Pia Wieck - partisekreterare (LP)

Ulf Geijer 2018-04-28 18:29

Problemet är att Centern intecknar alla möjliga besparingar innan de kunnat genomföras. Därigenom driver Centern upp kostnadsnivån och har inga marginaler för de osäkerheter som alltid gäller i samband med budgetering.

Våra olika förhållningssätt speglar de skilda utgångspunkter vi har. Centern behöver inte ta något ansvar och kan därför lova det mesta. Moderaterna har haft ansvar för Lidingös ekonomi under många decennier och vet att det gäller att göra kostnads-/intäktsanalysen först och ställa ut eventuella löften sedan.

Ulf Geijer (M)

Petter Hedberg 2018-04-27 19:30

Förstår inte hur du argumenterar där Patrik.
Jag har inte sett något förslag från M om att sänka skatten med en krona.

Det är högst rimligt att ni anger hur finansieringen skall se ut när ni låst er vid 50 meter.

Självklart kan ni som på FB hävda att det löser sig, men det är
inte seriös hantering av Lidingöbornas skattemedel när det är ett känt faktum att simhallar sprängt budgeten i väldigt många kommuner.

Tycker simhall är ett bra förslag, men låser man sig vid en dubbelt så stor bassäng bör man kunna beskriva finansiering för bygge och drift, vilken Centerpartiet inte gjort.

Patrik Buddgård (C) 2018-04-27 15:20

Precis som Moderaterna själva noterat finns det stora möjligheter att minska kostnaderna för stadens centrala verksamhet och administration. Vi vill också skärpa kostnadsstyrningen och höja beställarkompetensen samt minska antalet kommunalråd för att frigöra resurser.

Moderaternas stora mål är att använda de frigjorda resurserna till att sänka skatten och brukar påpeka att det finns kommuner som har en krona lägre skatt. En krona lägre skatt skulle innebära 160 mnkr i mindre intäkter för staden. Medan Moderaterna vill frigöra resurserna för att sänka skatten prioriterar vi i C mindre barngrupper och fler gymnasieplatser först. På sikt önskar vi kunna sänka skatten men prioriteringen ligger för oss på att stärka stadens skola, omsorg och idrottens förutsättningar. Om vi skulle sakna finansiering gör Moderaterna det också. Vi har nämligen samma finansiering men använder det till olika saker.

Ulf Geijer 2018-04-27 10:40

Alla har vi hört Centerns löften, men ingen har hört hur de skall finansieras.

Det vore ju bra varudeklaration om de samtidigt berättade hur löftena ska betalas. En ny gymnasieskola ingår i löftena. Det förtjänar att påpekas att det massiva ekonomiska åtagande det innebär att utöka antalet gymnasieplatser på Lidingö inte på något sätt garanterar flera platser till just Lidingös ungdomar, eftersom vi har ett gemensamt antagningssystem för hela Stockholms län. Det är betygen som avgör vem som kommer in på vilken skola, inte bostadsadressen.

Utöver detta lovar centern, utan att veta vad det kostar, multisporthall, mindre barngrupper, fritidsbuss, cykelparkeringar, 50 meters bassäng laddstolpar, ekologisk mat, tyst asfalt, högre löner och ekologisk skogsvård. Listan tycks oändlig för den som spenderar andras pengar. Centern på riksnivå vill dessutom att vi alla ska betala för de 9 000 personer utan asylskäl, som Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ska få stanna i Sverige. Ett principlöst beslut som också sågats av Lagrådet.

Även om många av åtgärderna är sympatiska, kräver genomförandet att Centern skär ned på annan verksamhet för att de ska kunna genomföras. Eller är det kanske skattehöjningar som väntar? Lidingöborna betalar redan idag högre skatt än genomsnittet i Stockholms län.

Några av förslagen arbetar även Moderaterna med, exempelvis frågan om hur lång en ny simbassäng ska vara, men vi tar reda på vad det kostar innan vi lovar. Vi leverarar välbalanserade förslag med hänsyn taget till både nytta och kostnad. Lidingö skall styras av klokhet och ansvarstagande och inte av populister som lovar allt till alla.

Daniel Källenfors
Lidingömoderaternas KSO-kandidat

Nils-Henrik Tideberg
Ordförande Lidingömoderaterna

Ulf Geijer
vice Ordförande Lidingömoderaterna

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Annonser från Google