Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

C: Varför flyttas Mötesplats Centrum?

fredag 2 mars 2018 08:18

Är det för att finansiera delar av ombyggnaden av Lidingö stadshus som den politiska majoriteten planerar att flytta den populära Mötesplats Centrum till stadshuset, för att på så sätt tjäna pengar? Vi vill lyssna på de äldre och inte försämra deras mötesplats och anser att Mötesplats Centrum bör finnas kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor. Det skriver de fyra centerpartisterna Patrik Buddgård, Tor von Sydow, Christina Wahlström och Bernt Flodmark.

Centerpartiet ifrågasätter flytten av Mötesplats Centrum från seniorboendet Tor till Lidingö stadshus. Det finns stora fördelar att mötesplatsen ligger i direkt anslutning till seniorboendet Tor.

Majoriteten beslutade om en totalrenovering av Lidingö stadshus, som totalt kommer kosta 350 miljoner kronor. En av målsättningarna var att flytta in mer av stadens verksamhet i stadshuset för att skapa besparingar som skulle finansiera renoveringen. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet eftersom vi ansåg att det borde gå att renovera till en mindre omfattande kostnad.

Nu är det tydligt vad konsekvenserna av att flytta in stadens verksamheter betyder. Mötesplats Centrum, populärt bland öns äldre, planerar att flyttas från sin nuvarande placering i Centrum i direkt anslutning med seniorboendet Tor till stadshuset. De som använder Mötesplats Centrum protesterar, men hittills inför döva öron. En namninsamling har samlat flera hundra namn mot flytten.

Vi i Centerpartiet ifrågasätter flytten av Mötesplats Centrum från Tor till stadshuset då det ger en sämre placering för de äldre, än idag. Nuvarande lokaler är dessutom välskötta och väl anpassade för Mötesplats Centrums verksamhet. Vi vill lyssna på de äldre och inte försämra deras mötesplats. Vi tycker att Mötesplats Centrum bör finnas kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor.

Patrik Buddgård (C), ledamot kommunstyrelsen
Tor von Sydow (C), ledamot kommunstyrelsen
Christina Wahlström (C), ledamot omsorgs- och socialnämnden
Bernt Flodmark (C), ledamot Tillgänglighetsrådet

ArkivbildArkivbild

Dela C: Varför flyttas Mötesplats Centrum?

Kommentarer

Lars Skoglund 2018-03-09 07:31

Självklart ska Mötesplats Centrum vara kvar i, just det, Centrum! Gör inte ett nytt snabbcykelbane- eller borttagande av övergångsställebeslut.

Lars Skoglund

Karin Walgren 2018-03-07 02:18

Det är uppenbart att det är ekonomin som ligger bakom beslutet att flytta Mötesplats Centrum till Stadshuset. Allt handlar väl i grund och botten om ekonomi, det har vi lärt oss, även vi pensionärer. Märkligt ändå bristen på information i denna viktiga fråga - till nu. De jag har talat med tidigare under året har tvärtom hävdat att även om många byggnader drabbas av centrums ombyggnadsplaner så skulle det inte beröra själva Mötesplats Centrum i och med att den verksamheten är så intimt förknippad med själva äldreboendet TOR, underförstått ”...och äldreboendet flyttar man ju inte på". Själva byggnaden skulle dessutom ha en annan ägare, hette det. Men ingenting är väl heligt.

När togs det här beslutet? Samma dag som jag läste artikeln på Lidingösidan om att Mötesplats Centrum skulle flytta till Stadshuset så tog jag helt apropå upp frågan med en kommunpolitiker och detta var nyheter även för henne! Men lika fort som beslut tas lika fort kan de rivas upp igen för att sedan återuppstå i en ny version. Och så är det valår.

Det var en lång lista med argument som Birgitta Sköld har i sin kommentar ”Därför flyttar Mötesplats in i nya Stadshuset"..

Fortfarande anser jag att det blir väl många olika slags verksamheter som nu förläggs till Stadshuset. Att Biblioteket flyttas är känt sedan länge och nu läser jag att Ö-gruppen ska till Stadshuset, bland flera andra.

Bättre tillgänglighet är ett argument som motiverar beslutet enligt Birgitta Sköld. Men hur är det med den saken? Låt vara att kommunen ordnar transport för de boende på äldreboendet som ska till Stadshuset. Men...

...det stora flertalet som besöker Mötesplatsen åker med Närtrafikens bussar 921 och 923. Visserligen stannar bussarna vid Stadshuset men det gör ju andra busslinjer också. Lägg därtill att bussarna går med 1 1/2 timmes trafik. När det blir tid för avgång så ska plötsligt ett helt ”gäng" tanter och en och annan farbror, få väldigt bråttom nedför stadshustrappan för att inte missa bussen. Trängsel uppstår både i trappan och vid hållplatsen, där redan andra väntar på sina bussar. Kommer den senare kategorin att visa förståelse för ”tantgänget" med rullator/rullstol och dramatenkärror eller blir de äldre utstirrade av jäktade övriga bussresenärer? Kommer busschaufförerna på övriga linjer som dagligen anstränger sig för att hålla tidsschemat att tåla den extra påfrestning det innebär när ”tantgänget" ska på sin buss med rullator/rullstol och dramaten? Det går inte i en handvändning idag och inte kommer det att gå fortare efter den här reformen.

Hoppas emellertid att denna kommentar inte blir en invit för förespråkare av självgående bussar och andra farkoster att etablera sig på Lidingö.

Birgitta Sköld 2018-03-06 20:38

Därför flyttar Mötesplats centrum in i nya Stadshuset?

Lidingö Stadshus byggdes för fyrtio år sedan och är idag i behov av en omfattande upprustning. Ombyggnationen av Stadshuset är ett långsiktigt utvecklingsarbete för att möta framtiden. De kommande tio åren kommer stadsbilden i centrum att förändras. Bostäder ska byggas i närheten av Stadshuset, vilket medför att Stadshuset kommer att få en mer central plats i framtiden.

Vi bygger nu ett mer flexibelt, levande och öppet hus som kan användas mer yteffektivt och som stöttar vårt sätt att arbeta. Utöver stadens förvaltning kommer både interna och externa verksamheter att flytta in. Exempel på interna verksamheter är stadens bibliotek och delar av Ögruppen. I en förstudie gjordes en inventering av kommunala verksamheter som hyr lokaler externt. Man tittade också på vilka av dessa verksamheter som kan vara lämpliga att flytta till Stadshuset med tanke på läge och verksamhetens art. Mötesplats centrum är en verksamhet som passar mycket väl in i nya Stadshuset, just med tanke på läge och verksamhetens art.

Lidingöborna har länge efterfrågat en central träffpunkt. Vi vill skapa ett modernt och levande Stadshus för alla Lidingöbor. Att flytta in Mötesplats centrum i nya Stadshuset under 2019 ger oss möjlighet att skapa en levande mötesplats för öns äldre invånare 65+. Det innebär en ökad tillgänglighet och anpassade lokaler. Ansvariga chefer har träffat arkitekterna och varit med och utformat de nya lokalerna så att de ska vara anpassade och utformade för våra målgrupper. Vi ser det som en styrka att lokalerna kommer ha nära anslutning till annan service till exempel biblioteket och Stadshusdoktorn. De nya lokalarna ger dessutom goda förutsättningar att ytterligare utveckla verksamheten utifrån lidingöbornas behov.
Att flytta in Mötesplats centrum i det nya Stadshuset är ett beslut som redan är taget. Den nya mötesplatsen ska vara en levande och attraktiv träffpunkt för Lidingös äldre invånare och det är viktigt att vi skapar en mötesplats efter deras behov och önskemål.

Vi vet att det finns en oro hos några personer som bor på Tor om hur kommunikationerna kommer att fungera från Tor till Stadshuset. Vi kommer att lösa den frågan så att det fungerar bra för alla. Naturligtvis ska ingen bli strandsatt på grund av svårigheter att ta sig till Stadshuset. Vi förstår att den här förändringen kan väcka oro, det är helt naturligt. Vi kommer att fånga upp den oro och de frågeställningar som finns genom löpande informations- och dialogtillfällen. Vårt fokus är att genomföra flytten på ett välplanerat och tryggt sätt för alla berörda.


Birgitta Sköld, kommunalråd och ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP)

Monica Björling 2018-03-04 22:32

Jag instämmer helt och fullt med Karin Wallgren. Jag förstår inte hur man kan ens kan fundera på att flytta den populära och välfungerande verksamheten till Stadshuset, där det inte kommer att finnas tillräckliga utrymmen för denna verksamhet. Synpunkten med Närtrafiken och dessutom med bekväm hiss från markplan till Mötesplatsen på Tor är ytterst värdefull!!!!

Karin Wallgren 2018-03-02 17:43

Närtrafikens bussar 921 och 923 går med 1 1/2 timmes trafik. Det betyder att många när de handlat färdigt och kommer alldeles för tidigt till bussen gärna söker sig till Mötesplats Centrum speciellt när vädret är kallt och ruggigt. Men med Mötesplatsen flyttad till Stadshuset bör de som ska vänta på bussen där helst vara vid så pass god vigör att de någorlunda lätt klarar trapporna och aj aj inte halka och rasar nedför.

Karin Wallgren 2018-03-02 15:46

Ja Varför?! Jo när något fungerar alldeles utmärkt och därtill är så omtyckt som Mötesplats Centrum ja då är det dags att röra om i grytan och flytta. Mötesplats Centrum har en utmärkt lokalisering vid bussändhållplatsen Tor (för Närtrafikens busslinje 921 och 923)och har en naturlig anknytning till äldreboendet med en populär och välbesökt kafeteria i byggnaden. I Stadshuset skulle det inte bli samma lugna miljö. Eller skulle verkligen alla äldre kommuninvånare som idag besöker Mötesplats Centrum, varav många har rullatorer eller är rullstolsbundna, finna sig tillrätta i Stadshuset med en helt annan miljö och tempo. Blir det inte rörigt i Stadshuset när nu även hela biblioteket flyttar dit.

Har Stadshuset tillräckligt med ramper, hissar osv för att ta emot dessa många äldre med rörelsesvårigheter? Den som tidigare drev lunchrestaurangen i Stadshuset blev ju uppsagd och fick flytta. Vad händer med nuvarande kafeterian?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google