Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 juni 2017 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Philip Hallberg MUF 26 jun 20:24 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Snart blir det 30

torsdag 6 april 2017 14:59

HASTIGHETERNA SÄNKS. Från den 1 juni blir det nya, sänkta hastigheter i Torsvik, Hersby, Centrum och Mosstorp. Det har teknik- och fastighetsnämnden beslutat. Lidingö stads hastighetsplan ligger till grund för de nya hastigheterna i etapp 3 (se kartan).

Etapp 3 för hastighetsbegränsning införs den 1 juni. Illustration: Lidingö stadEtapp 3 för hastighetsbegränsning införs den 1 juni. Illustration: Lidingö stad Här är de nya hastigheterna. Illustration: Lidingö stadHär är de nya hastigheterna. Illustration: Lidingö stad

Stadens förebyggande arbete med trafiksäkerhet finns beskriven i hastighetsplanen. Utgångspunkten är att invånarna ska känna sig trygga där de bor. De nya hastighetsgränserna anpassas nu efter trafiksäkerhet, vägstandard, fordonssäkerhet och miljö. Nu återstår två etapper innan hastighetsplanen är genomförd. Etapp 4 inkluderar Skärsätra, Gångsätra, Koltorp och området vid Kottlasjön. Etapp 5 är Herserud, Baggeby, Larsberg, Aga och kuststräckan bort till Mölna.

Länk till "Hastighetsplan för Lidingö", vars slutversion är daterad 28 maj 2012.

Dela Snart blir det 30

Kommentarer

Bo Jarwander 2017-04-14 12:13

För flera år sedan pratade jag med dåvarande Tekniska kontoret om att få vägarna i Baggeby hastighetsbegränsade till 30 km/h och fick då besked om att de arbetade med frågan, men inget har hänt. Varför? Nu ser jag att hastigheten på Bussgatan skall sänkas och där kör ju förhoppningsvis "enbart" bussar. Att staden inte prioriterar att sänka hastigheten på vägar där det enbart finns bostäder som tex Kostervägen, Farkostvägen och Barkassvägen kan jag inte förstå. Däremot så är hastigheten på Bodalsvägen sänkt till 30 km/h från Baggeby torg till Larsbergsvägen sedan ett antal år tillbaka.
Det är dags att växla upp i stadshuset.

Anna Frances 2017-04-11 00:22

Hur svårt kan det vara?
Det räcker med två hastigheter på Lidingö:
30 km/tim -
- vid skolor, förskolor, dagis
- vid stall och ridskolor
- vid idrottsanläggningar
- i bostadsområden utan avskild gång/cykelbana
- vid ev andra områden med mycket gångtrafik
60 km/tim på övriga gator

matte svensson 2017-04-10 01:28

Att: Birgitta

"Birgitta Olsen 2017-04-06 16:04
Hantverkare dissar Lidingö pga av fortkörningsböter. Lär ju inte bli bättre. Hur ska man veta vilken hastighet. Finns 20, 30,40, 50 o 60. För 70 är väl borta. Har tekniska kontoret haft för lite att göra?"

det var det sämsta jag både läst och hört ha ha aldrig aldrig har jag hört en sådan ursäkt eller att ens någon drabbats utav ett sådant svar av en hantverkare. Har dom så bråttom så att fortkörningsböter drabbar dom så spelar nog ej hastigheten någon roll alls utan föraten bör nog börja tänka lite själv.

Marek Rajkowski 2017-04-09 22:01

Rätt eller fel om hastighetsbegränsningar i Etapp 3
Utgångspunkten för dessa hastighetsbegränsningar är stadens förebyggande arbete med trafiksäkerheten beskrivna i Hastighetsplanen. De nya hastighetsbegränsningarna anpassas bland annat efter trafiksäkerheten, antalet trafikanter, med mera.
Trafiksituationen på Lidingö förändras varje år. Det blir fler invånare, fler besökare, fler trafikanter, inte minst fler bilar som rullar på Ön. Däremot förändras inte väginfrastrukturen eller vägbeståndet.
Vi Moderater vill behålla nuvarande hastigheter på huvudnätet, dvs. Norra- och Södra Kungsvägen, Vasavägen, Kottlavägen, Lejonvägen samt Läroverksvägen. Detta innebär att framkomligheten på dessa vägar inte förändras.
På lokalgator i bostadskvarteren, tätbebyggda eller välbesökta områden bör däremot hastigheten sättas enligt Hastighetsplanen utifrån de skäl som redovisas där.
Marek Rajkowski (M) och Stellan Werne (M), ledamot respekive ersättare i Trafik- och fastighetsnämnden

Anders Bergstedt 2017-04-09 19:03

Anders Odéen, Lasse Öst och ni andra !
Är ni inte medvetna om att det är Regering och Riksdag som håller på att styra allt, även på Lidingö !

Det är Trafikverket som på politikernas uppdrag gått ut med att ändra på 30,50 och 70 ! Man håller på att peta på allt.

Orsaken till paniken med att bygga snabbcykelbanan var ju att EU-pengar annars skulle frysa inne. Det var Regeringens cykelpolicy som gällde! Nu har vi en bred cykelautostrada utför Källängsbacken som nästan inte används och där cyklarna kan blåsa på i 70 km/tim, medan bilarna måste köra i 30 och stanna bakom bussen!!!!!

Efter Källängsvägens korsning med Norra Kungsvägen har man stulit flera meter från den för att göra en bussficka, trots att det finns flera meter mark mot staketet. Det minskar utrymmet för att till höger passera bilar som skall svänga vänster in på Zetterbergsvägen. Speciellt i morgontrafiken med många som skall till Klockargårdens skola och många som skall rakt fram är detta en verklig olägenhet och trafikfara!
Detta har man gjort för att dölja den sväng till höger från Källängsvägen som var avsedd för den stoppade snabbcykelbanan!!!!!

Det är Regeringen som bestämmer hur många flyktingar vi skall ta emot, oavsett våra möjligheter. Det är Riksdag och Regering som bestämt den sjuka förtätning med bygglådor i genuina villaområden som vi ser exempel på, på Makrillvägen och Antilopvägen. Våra ansvariga politiker och tjänstemän säger förtvivlat att detta går inte att stoppa för då blir de överkörda av högre domstolar.

Fortfarande ser jag inte en rad om infartsparkering på jätteplanen norr om brogrenen. Man vill bara gråta då man ser förfulningen med uppställda containrar och jättehögen med ihopsopad sand. Den borde tippas vid Trolldalsvägen där man byggt en jätteplan som säkert kostat miljoner med alla anläggningar för vattenavrinningar och rening.

Jag ställer åter frågan. Hur kan det komma sig att politiker och tjänstemän inte kan lösa stora problem utan håller på att peta i småsaker som bara retar medborgarna?

Anders Odéen 2017-04-09 11:40

Det vore dessutom intressant att få reda på hur många av dessa tjänstemän som bor på Lidingö. Likaså vore det intressant att få reda på hur upphandlingen med ex vis Tyréns gått till. Det borde inrättas ett medborgarråd, där frågor av dessa karaktärer kan förankras bland dem det berör. Troligtvis kan många slantar sparas och många lidingöbor slipper bil irriterade på all dessa fåniga ingrepp.
Hur smart är det att försöka få bilister att pendla mellan 20, 30, 40, 50, 60 0ch 70 på Lidingö?
Vad var det för fel på 30, 50, 70? Nej, när byråkrater får för fria händer, så lämnas sunda förnuftet kvar hemma i TV-soffan!

Lazze Öst 2017-04-09 09:56

En generell hastighetsbegränsning till 20 km/tim för cyklister vore också lämpligt att tillägga.

Anders Wennberg 2017-04-09 08:40

Jag håller med Andreas om att det vore intressant att höra hur de olika politiska partierna tänker styra upp Tekniska kontoret, men även Stadsbyggnadskontoret. Dessa verkar väldigt tjänstemannastyrda, och de saknar också ett anställt kommunalråd som ordförande.

Men i denna fråga om sänkt hastighet, blir kritiken mot Tekniska kontoret nästan löjlig. Det kan inte vara vettigt att smala gator som Bredablicksvägen eller Vattängsvägen har hastighetsbegränsning på 50 km/h, att sänka till 30 är ett bra förslag. Samma med t.ex. Odenvägen bredvid Centrum. Lejonstigen tror jag är mer eller mindre inne på stadshusparkeringen - skall man verkligen få köra 50 där? Inne i bostadsområden, nära skolor, smala vägar där två bilar inte kan mötas och vägar som går igenom Lidingö Centrum borde inte ha 50 km/h. 99% av bilförarna förstår också det och kör försiktigare, de blir inte drabbade av sänkt hastighet - bara de få omdömeslösa galningarna som kör för fort på sådana vägar...

Andreas Theorell 2017-04-08 23:43

Inför kommande val har jag en fråga till politiska partier på ön. Majoriteten verkar märkligt nog helt ha tappat styrförmågan över Tekniska kontoret och Tyréns helt egna dagordning om viljan att sabotera för öns boende. Finns det något parti som stödjer åsikter framförda av Per Söderäng, Ulrika Levihn, Bo Jonsson, Birgitta Olsen och Mikael Olofsson? Jag stödjer deras åsikter och det/de partier som lyssnar på väljare och lyssnar mindre på tidens PK. Enkel och väl fungerande bilism är helt nödvändig för Lidingös många barnfamiljer, äldre, handikappade och alla de som av tidsmässiga skäl inte hinner åka kommunalt till och från jobben i och runt Stockholm. Visst vore det fantastiskt om alla kunde cykla året om - dream on. En trafikpolitik som fungerar för majoriteten av öns boende vill jag ha. Bort med Tekniska kontoret och dess nuvarande idéer.

Anders Wennberg 2017-04-07 23:52

Vilket gnäll!

Är det inte bra att man sänker hastigheten i bostadsområden och nära skolor?

Tex början på Sturevägen, nära Torsviks Skola, är det ju helt orimligt att ha 50 km/h gräns. Det ger bara stressade föräldrar i stadsjeepar en ursäkt att köra allt för fort, gärna pratandes i telefon samtidigt, när de skall lämna barnen på morgonen.

Tvärt emot de flesta kommentatörerna så tycker jag att Tekniska Kontoret för en gång skull lagt fram ett bra förslag!

Kristian Österman 2017-04-07 05:59

Jag tänker i allafall fortsätta hålla 30 utanför skolor och dagis.
I övrigt kommer jag köra lika fort som en otrimmad moppe

Per Söderäng 2017-04-06 22:19

Är det någon som överhuvud taget bryr sig om hastighetsskyltarna idag?
Det finns ju ingen logik eller rimlighet längre.

Själv orkar jag inte bry mig längre, jag håller den hastigheten jag tycker är lämplig enligt väglag, trafik, omgivning mm
Det blir allt från 150-0 km/h

Ulrika Levihn 2017-04-06 21:50

Jag håller helt med dig Bo Jonsson, och tycker inte som vissa andra att hållbarhet=klimatfrågan=sabotera för biltrafik.
Hållbarhet är myntat av FN, och de säger precis som jag att klimatfrågan bara är en del i det hela.
Hur är det hållbart att stressa sönder folk genom att tvinga dem lägga massa extra tid på ineffektiv transport, i ett redan stressat samhälle?
Hur är det hållbart att bo som packade sillar, utan möjlighet till rekreation i grönområden i närheten?
Hur är det hållbart att bygga ännu mer än det som redan planerats, när kraftmatningen till Stockholm enligt Svenska Kraftnäts förra generaldirektör (de fick precis en ny) inte kommer räcka innan vi byggt ut den?
Och varför finns det inte en tanke på att vi tidigare hade skyddsrum till alla Lidingöbor, men nu bygger utan skyddsrum och en stor andel Lidingöbor i händelse av krig inte får plats utan ska åka igenom Stockholm för att sätta sig i säkerhet - ett Stockholm som då kommer utgöra en större risk att befinna sig i än på Lidingö?

Vad gäller klimatfrågan är det dessutom så att det finns massa effektiva åtgärder som i dagsläget inte görs, just av den anledningen att de inte förstör för bilismen eller ger politiska poäng. Gasutnyttjande lokalt från Käppalaverket vore en effektiv åtgärd.

Anders Lydén 2017-04-06 21:08

I motsats till ovanstående förslag om obegränsad parkering och fri fart på Lidingö är jag för hastighetsbegränsningar. Inför snarast också den lokala regeln att högerregeln inte gäller i den föreslagna etapp 3.

Bo Jonsson 2017-04-06 18:34

Maktmissbruk och press på medborgarna är tidens melodi. Godtyckliga beställningsjobb i form av konsultrapporter med fler pålagor, regler, paragrafer, avgifter och böter för att omyndigförklara folket.

DDR och Sovjet nästa. Men det är inte vad vi har röstat på. Vi är bedragna av politikerna.

Byggbolagen och miljöpartiet verkar styra sedan många år.

Förtätning av städer och komplicering av medborgarnas liv verkar ha högsta prioritet för makthavarna.

Paragrafrytteri och angiverimentalitet frodas. Sunt förnuft är ett minne blott.

Står någon med sin suv över linjen i p-rutorna med mått från 60-talet då folkabubblan var den vanligaste bilen fotograferas och hängs bilen ut på Facebook.

Parkeringar tas bort och avgifter för parkering på allmänna platser på Lidingö är nog inte långt borta.

I nybyggda Dalenum liksom i Larsberg verkar parkeringssituationen smått panikartad med färre platser än vad som behövs medans ICA fått en stor fin tomt att bygga på där de skamligt nog förbjudit parkering nattetid.

Det ska göras besvärligt och trångt på alla vis. Medborgarnas verkliga behov och önskemål ska det regelmässigt bortses ifrån.

Tidigare var Lidingö en stad där vi inte hade några lapplisor. Det var inte några större problem då. Nu är det högsta möjliga stress, press och bötesindrivning som gäller.

Att driva en stad ekonomiskt och effektivt klarar man inte. Att idogt tränga ihop fler nya skattebetalare på Lidingö är politikernas lösning för att slippa spara och gneta.

Den nya parkeringen i Bodal byggdes på grönområde och den ska nu utökas ytterligare. Lidingö görs långsamt om till innerstad. Vill vi ha det så? Och har vi fått gå till val på den frågan? Nej det har vi inte.

Varför pratar inte alla öns partier och politiker med oss invånare?

Sluta upp med byggen som gör det trångt och besvärligt.

Ett motiv som används för gatorna är att det ska vara säkrare för barn. Men om vi bygger vår stad som ett kuddrum med hjälmar och reflexvästar och krig vid övergångsställena lurar vi barnen att tro att de är de starka i trafiken.

Kanske åker barnen senare i livet till länder där det inte fungerar så. Det är den verkligheten vi ska uppfostra barnen till.

Lidingö är färdigbyggt för länge sedan. De värden som gjort Lidingö omtyckt är snabbt på väg bort.

Bygg nya samhällen som Lidingö bortom förorterna istället. Se på hur Norge gör med balans i byggandet över landet med hjälp av skattelättnader utanför storstäderna.

Låt målet vara att inga lapplisor, biltullar, nya jättetunnlar, motorvägar eller annat ska behövas.

Sluta jaga bilister. Det enda som är fel med bilar är att de körs på fossila bränslen ifrån, i de flesta fall, diktaturer som vi inte borde stödja.

Vi har biogas i Käppalaverket men ingen tankstation på Lidingö vilket är ynkligt.

Birgitta Olsen 2017-04-06 16:04

Hantverkare dissar Lidingö pga av fortkörningsböter. Lär ju inte bli bättre. Hur ska man veta vilken hastighet. Finns 20, 30,40, 50 o 60. För 70 är väl borta. Har tekniska kontoret haft för lite att göra?

Mikael Olofsson 2017-04-06 15:38

Är det inte snabbcykelvägs-Tyréns som varit i farten igen? Känns betryggande :-) Det verkar så om man följer länken till "Hastighetsplan för Lidingö".

Har man utrett hur miljön påverkas? Lägre växlar = fler roterade motorvarv per given körsträcka (men mindre accelerationer). Luftmotståndet torde vara försumbart under 50km/h.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google