Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 juni 2017 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Philip Hallberg MUF 26 jun 20:24 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

"Lidingös skolor kan vara stolta"

måndag 13 mars 2017 20:48

LIDINGÖ FÖLJER SKOLLAGEN. För en dryg vecka sedan gick remisstiden ut för Ilmar Reepalus utredning om ”Vinster i välfärden”. Nästan 19500 spontana yttranden lämnades in till finansdepartementet förutom de 105 som kom från remissinstanserna. En som skickade ett yttrande var Bengt Wiberg, f.d. ekonomichef för Lidingö stads utbildningsförvaltning åren 1999-2014. Med utgångspunkt från hur Lidingö under åren följt skollagen hur vinster och förluster ska hanteras, ställde han några frågor till landets 290 kommuner. Knappt häften svarade.

- Svaren var häpnadsväckande. Om Sveriges kommuners skolor och förskolor följde Lidingös exempel kunde kostnaden för dessa årligen minskas med flera miljarder kronor utan att kvalitén behövde påverkas. Problemet i dagens Sverige är inte att friskolor tillåts göra vinst. Problemet är att majoriteten av kommunerna inte tillåts göra det, säger Bengt Wiberg.

Lidingö och ett fåtal andra kommuner är de enda som följer skollagens regler om lika villkor mellan kommunala och fristående anordnare. I hela 76 % av övriga kommuner, ofta med politisk vänstermajoritet, tillåts inte kommunernas egna skolor ta med sig vare sig underskott eller överskott till nästa budgetår.

- Incitament för att bedriva välfärdsverksamhet inom budgetram, eller bättre, saknas därför helt i tre av fyra svenska kommuner, säger Wiberg. Ilmar Reepalus förslag att i princip införa vinstförbud för fristående verksamheter är synnerligen magstarkt. Man går då från att subventionera förluster i den kommunala skolan, till att ta eventuella vinster från den fristående.

- Lidingös skolor och förskolor har all anledning att stolt sträcka på sig, sett till hur eländigt skolekonomin sköts i de flesta andra kommuner. På Lidingö går en högre andel barn och elever i fristående grundskolor (ca 25 %) och förskolor (ca 35 %) än genomsnittet i Sverige. 2014 hade kommunen högst kunskapsresultat i riket samtidigt som kostnaden per grundskoleelev var den 260:e lägsta av landets 290 kommuner.

Läs hela Bengt Wibergs yttrandet på denna länk.

Dela "Lidingös skolor kan vara stolta"

Kommentarer

Anders Håkansson 2017-03-31 10:05

Rapport om misslyckad privatisering och inte så lyckad ekonomiska styrsystem införda i offentlig ekonomi styrsystem från näringslivet.
Slutsatsen är: Privatiseringarna bör omprövas.
http://eso.expertgrupp.se/rapporter/politiken-forvaltningen/

Anders Håkansson 2017-03-22 11:10

Man kan alltid diskutera om en politisk beslutad skolpeng genererar ett underskott i egen kommunal förskola -7miljoner 2016, om det är bra eller dåligt för barnen och personalen i förskolan?
Man kan också fundera på om det är bra för förskolan att starta nästa budgetår med -7miljoner?
Även om man ökar budgeten med två miljoner så ligger man ändå back 5miljoner.
Kan det vara den politiska majoritetens skolpeng som ligger bakom underskottet?
Lidingö församling lägger ner förskolan på grund av att skolpengen räcker inte för den förskolan och den kvalité man vill ha i verksamheten.
Nog om det.

Åtta av tio väljare är för vinstbegränsning i skattefinansierad verksamhet.
Sex av tio väljare som röstar på moderaterna är också för vinstbegränsning.
Här i länken finns ett tydligt exempel på hur vinstintressen går före barnets rätt till bra skola.
http://www.aftonbladet.se/a/g2QgL

Friskolan i Malmö vägrade att ge Conrad Dahl, 8, det stöd han behövde i skolan, om vilket ”Kalla fakta” berättat i TV4.
Efter avslöjandet rasar civilministern mot vinstjakten i privata skolor.
– Jag skäms inte bara som politiker, utan också som förälder och medborgare i vårt land, säger Ardalan Shekarabi (S).

Lennart Björk 2017-03-13 22:26

Wiberg är en av dom mest insiktsfulla och kunnigaste personer i ämnet, med lång erfarenhet och insikt i skolekonomi, mycket bra!

Åke Andersson 2017-03-13 22:26

Och hur går den tidigare debatten om var den eventuella vinstskatten hamnar?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google