Väder Lidingö

Lidingö torsdag 6 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Hög tjänsteman i Lidingö stad misstänkt för jäv

torsdag 17 november 2016 11:02

ANONYM ANMÄLAN. Uppdaterad. För några veckor sedan fick Lidingö stads revisorer en anonym anmälan om att en hög tjänsteman i staden sitter som styrelsesuppleant i en närståendes företag. Företagaren har haft uppdrag åt Lidingö stad, via ett större konsultbolag, och på andra sidan förhandlingsbordet har den höga tjänstemannen suttit. I anmälan hänvisas till uppdrag daterade så sent som 2013.

I den anonyma anmälan står: Det känns inte bra med tanke på möjligheten till delikatessjäv, intressejäv och konkurrensförhållandet i samband med tanke på upphandling av tjänster. Om inte annat så kan en revision och genomlysning av ovanstående ta bort eventuella misstankar om oegentligheter.

Lidingösidan har sökt stadsdirektör Anna Hadenius och kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) för en kommentar.

Uppdatering klockan 12.32:

I en artikel på Lidingö stads sida, som lagts ut under dagen, står följande med hänvisning till det nyhetsinslag som SVT Stockholm sände under torsdagens morgon:

- Jag förstår att många undrar vad som sker och det är oerhört viktigt att lidingöborna har förtroende för vårt arbete. Den bild som presenteras väcker naturligtvis frågor men inget av det vi sett i vår granskning pekar på att det finns grund för påståendena i rapporteringen, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

I nyhetsinslaget framgår att en hög chef i staden är suppleant i sin makes konsultbolag, vilket också bekräftas av staden. Angående regelverket för bisysslor säger Anna Hadenius:

- Det finns ett regelverk och det ska naturligtvis följas. Jag tycker att det finns anledning att se över rutinerna då det gäller bisysslor och att vi tydligare informerar om reglerna och samtidigt skärper efterlevnaden för att situationer som denna inte ska uppkomma. Men inget av det som har framkommit visar på några oegentligheter och jag har därför fortsatt förtroende för den aktuella chefen.

- Det är oerhört viktigt att Lidingöborna har förtroende för vårt arbete. Vi välkomnar den granskning som stadens revisorer nu genomför och vi kommer också att ta initiativ till en extern granskning för att få en total översyn, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Uppdaterad klockan 17.20:

- Alla hårda fakta ska upp på bordet, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman till Lidingösidan. Vi ska låta en extern part granska frågan. Vår stadsjurist har fått i uppdrag att hitta en oberoende granskare så snart som möjligt. Vår uppfattning är att det inte förekommit någon jävssituation och vår inställning är att gå på djupet med detta.

- I samband med att vi tittade på frågan om snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen undersökte vi också hur upphandlingen gått till, men vi fann inget som avvek från de normala rutinerna.

Uppdaterat klockan 22.29:

Lidingös stads revisorer kommer att göra en egen utredning i jävs-frågan. Vid ett möte igår beslöt man att anlita professionell hjälp via sitt biträde KPMG. Man har därför bett KPMG att först göra en plan, inom en vecka, för ett granskningsförslag. När stadens revisorer accepterat förslaget ger de KPMG i uppdrag att genomföra utredningen.

Dela Hög tjänsteman i Lidingö stad misstänkt för jäv

Kommentarer

Ingela Danielsson 2016-11-19 10:54

Oberoende granskare, så bra då kan ni göra av med mer pengar. Om inte stadens egna jurister i samråd med jurister på t.ex. SKL kan reda ut detta, då är det riktigt illa ställt.

Ulrika Levihn 2016-11-19 00:03

Maken har utfört uppdrag åt kommunen, tror det var Tekniska förvaltningen och eventuellt som underkonsult. Detta vet jag eftersom jag rådfrågades av den som skickade brevet, samt då också fick se underlaget.

Men jag ser inte detta som själva sjukdomen, utan ett av många symptom på sjukdomen.

Anders Jensson 2016-11-18 19:06

Marianne, att tonen blir hård just i detta läge är inte så konstigt. Det rör sig om att tjänstemän gjort sig skyldiga till grovt olämpliga, kanske också olagliga aktiviteter samtidigt som de har en viktig position i en av de största och dyraste förvaltningarna. I det läget är kraven på politikerna större, speciellt när det rör sig om heltidsanställda politiker.

Robert Johansson 2016-11-18 17:59

Marianne,

Jag tror inte någon syftade till att göra dig upprörd.

En debatt i massmedia syftar till att lyfta fram synpunkter och reaktioner på sådant som debattörerna anser vara felaktigheter. Det är en mycket viktig och tidsprövad komponent i ett demokratiskt samhälle. Jag känner mig övertygad om att våra valda politiker känner stor tacksamhet över att medborgarna genom denna debatt och diskussion engagerar sig i viktiga samhällsfrågor och i hur vår gemensamma kommun sköts. Hur skulle de folkvalda annars få information om vad som är viktigt för väljarna och ha möjlighet att anpassa sig efter detta? En medborgarskara som sitter tysta med knutna nävar tillför inget till samhällets utveckling.

Marianne Alin 2016-11-18 16:03

Nä nu blir jag riktigt ilsken. Hur kan ni som kommenterar här använda en sådan fruktansvärd ton mot era medmänniskor och Lidingöbor? Visa att ni är vuxna! Annars tycker jag att ni inte borde lufta era åsikter. Föregå med gott exempel för era barn och era arbetsgivare och vänner och bekanta. Det är faktiskt riktigt pinsamt att läsa. Och sluta upp med detta enfaldiga hackande på politiker. Det är ohyfsat och det är respektlöst. Skärpning!

Petter Hedberg, ledamot för Centerpartiet i Tekniska nämnden 2016-11-18 11:14

Jag blir upprörd över hur tafatt Anna Rheyneuclaudes Kihlman hanterar den här situationen. En av landets främsta experter på förvaltningsrätt och offentlig verksamhet har uttalat sig om att situationen är emot gällande lagstiftning, men KSO hänvisar till att den egna utredningen visar att inget fel har begåtts.

Det skulle vara intressant att få ta del av den utredningen.
Skedde den utredningen genom en omröstning i moderaternas KF grupp, eller hur såg metoden ut?

Anders Odéen 2016-11-18 10:32

Det tål att upprepas... I synnerhet min sista mening.
Cykelbanetokerier på Norra Kungsvägen och på Näset, Busshållplatsgalenskap på Kottlavägen och som grädde (!) på moset – katastrofal snöröjning och misstänkt jäv/svågerpolitik och mygel. Hade detta gällt ett företag – vilket som helst – så skulle drabbade kunder/användare fått någon form av förklaring av ansvariga. Men icke i från Lidingö Stad. Varför har vi fyra kommunalråd när ingen av er säger något eller agerar? Det är nästan skrattretande att ingenting verkar fungera tillfredsställande, det är ändå år 2016. Spara in på den populära kalendern lyckas ni genomföra... Vad blev besparingen? 100.000:-? Begriper ni inte att det är löjligt. Varför sitter ni kvar när ni inte har kontroll och inte klarar jobbet?

Anna T Eriksson 2016-11-18 08:31

Det är nåt märkligt här.

Å ena sidan verkar det vara en struntsak, om nu inget upphandlats från firman, och då vore det väl enkelt att bara gå ur som suppleant ur styrelsen. Och varför låssas kommunen, inte minst i Rapports lokala nyheter igår, som om det inte finns några problem med att man potentiellt sitter på två stolar.

Å andra sida, om det nu vore så enkelt, varför anlitar de dyra, externa granskare, samtidigt som de redan från början säger att det inte förekommit oegentligheter.

Rörigt, ologiskt och för lite information. Det gör ju att man bara undrar mer. Vet nån vad som egentligen ligger bakom?

Det kommunen skulle behöva är kanske framför allt en konsult i kommunikation. För det här luktar förakt för medborgarna när det hanteras på det här sättet.

Victor Öberg 2016-11-18 08:23

Instämmer med samtliga kommentarer. Svågerpolitiken, den finns överallt, så även på Lidingö.

"Se över rutinerna" och "tydligare informera", det är uttjatade förklaringar och lösningar precis som alltid annars när sådant här uppdagas inom kommunens verksamhet.

Politiker och tjänstemän som saknar vett och förnuft. När ska myglet få ett slut?

Anders Wennberg 2016-11-17 22:01

Anna R K
Jag har frågat dig tidigare och jag frågar dig igen. Vad gör de heltidsanställda kommunalråden för att ta tag i Tekniska nämnden och Tekniska kontoret? Tjänstemännens styrka och kommunalrådens svaghet är ju problemens kärna.

Det är bra att ni granskar denna jävssituation, men problemet verkar inte bara vara det.

Snöröjningen verkar ju ha varit dåligt upphandlad, snabbcykelvägen saknade både folkligt stöd och sunt förnuft (dessutom blev det dyrt att först bygga och sedan riva den). Det verkar inte finnas respekt för skattepengarna och inte heller fokus på kärnverksamheten.

Något måste nog göras åt kulturen. Heltidsanställda kommunalråd har rimligtvis bättre chans att styra upp situationen än fritidspolitiker.

anders wigert 2016-11-17 21:44

Förvånande svar..Anna H oerhört viktigt! Anna R extra granskning! Vet ni inte vad som pågår? Nu vill ni kalla in jurister med flera. Vem betalar detta? Troligtvis blir det vi innevånare. Förslag är att ansvariga får ett löneavdrag för kostnaden.
Anders W

Robert Johansson 2016-11-17 20:58

I ett läge där väldigt många lidingöbor utan faktagrund tror att korruption förekommer i kommunens ledning eftersom det inte tycks finnas någon annan rimlig förklaring än korruption till alla de tokigheter som hänt de senaste åren så dyker nu detta upp. Kanske förklarar det vad som hänt och kanske inte. Jag hoppas att stadens ledning nu äntligen inser att man måste gå till botten med vad som ligger bakom det som sker och sedan redovisar det offentligt.

Vilka vänskapsband och släktrelationer finns med företrädare för de tekniska konsulter som staden använder? Vilka tjänster och representationsinslag betalda av tekniska konsultfirmor och entreprenörer har stadens tjänstemän deltagit i? Frågan har ställts här tidigare och nu är det dags för svar.

Anders Jensson 2016-11-17 15:28

Eftersom även detta rör den illa beryktade tekniska förvaltningen borde det inte finnas någon annan väg framåt än ett ledarbyte. Allt annat kommer bara att ytterligare bidra till att allmänhetens redan låga förtroende för tekniska förvaltningen sjunker ännu mer.
Huruvida tjänstemannen ifråga haft egen vinning i detta eller inte är inte viktigt, bara att sitta i makens styrelse är illa nog.

Birgitta Olsen 2016-11-17 15:03

Tack anonyme anmälare. Jag hade inte tillräckligt på fötterna för anmälan. Nu kanske timglaset på Kottlavägen försvinner, p-platserna på Källängsvägen kommer åter och vi slipper konstiga cykelbanebeslut. 40-vägen på Kyrkvägen är nu åter 50 och istället finns nu en digital hastighetsvisare.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google