Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 juni 2017 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Philip Hallberg MUF 26 jun 20:24 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Buss 233 hotas åter av nedläggning

söndag 19 mars 2017 00:01

FÖR FÅ RESANDE. På tisdag håller landstingets trafiknämnd sitt ordinarie sammanträde. Då kommer bl.a. ett stort antal förändringar för trafiken med bussar, lokaltåg, tunnelbana och båtar att behandlas. Det rör sig om nästan 150 olika förslag som ska redovisas med sikte på genomförande i december 2017. För Lidingös del är tre förändringar aktuella. De gäller busslinje 233, Lidingöbanan och båtlinje 50.

Här är Trafikförvaltningens förslag för Lidingö:

Hotad busslinje. ArkivbildHotad busslinje. Arkivbild
Linje 233 Larsberg-Rudboda
Nu hotas åter busslinje 233 av nedläggning. 2015 protesterade både resande och politiker när Keolis meddelade att de skulle dra in linjen eftersom så få reste med den, se Lidingösidan 7 maj 2015. Nu är situationen densamma igen. Resandeunderlaget har inte förbättrats. Enligt Trafikförvaltningens förslag kan de som ska åka mellan norra och södra ön använda "befintlig trafik med byte i Lidingö centrum".

Lidingöbanan
Gamla Lidingöbron behöver rustas upp. P.g.a. brons skick kan det bli aktuellt med hastighetsnedsättningar över Lidingöbron under 2017. Detta kan påverka restiden och tidtabell. Trafikförvaltningen arbetar för att kunna sätta in ytterligare ett tåg på Lidingöbanan i morgonrusningen mellan AGA och Ropsten. Målsättningen är att detta ska ske så fort vagntillgången så medger. Detta kommer då att medföra utökad turtäthet.

Båtlinje 50 Ropsten - Tranholmen - Storholmen
Anpassningar i turlista för att möjliggöra bättre anslutningar för skolbarn till Lidingö via befintliga bryggor på Lidingö.

Här är några förslag som också kan vara intressanta för kollektivtrafikanter på Lidingö:
Linje 73 Ropsten - Karolinska institutet
Successiva ökningar av antalet turer med både linje 55 och 73 övervägs eftersom inflyttningen till Norra Djurgårdsstaden ökar. Man ska utreda om ändhållplatsen Karolinska institutet ska ändras till Karolinska sjukhuset "eftersom fler resenärer vill dit.".

Linje 6, stomlinje
Införandet av ny stomlinje enligt stomnätsplan planeras till december 2017. Linje 6 planeras bli tvärgående linje mellan Ropsten och Hagastaden/Karolinska på gränsen mellan Stockholm och Solna. Linjen kommer att ersätta dagens linje 73.

Linje 76 Ropsten - Norra Hammarbyhamnen
Linje 76 kan få utökad trafik på helger mellan klockan 17 och 22 ifall linje 59, som trafikerar Norra Hammarbyhamnen, dras in. Norra Hamnvägen är i mycket dåligt skick. Istället överväger man att köra Lidingövägen tills området blir ombyggt inom några år. Hållplatserna Andra och Tredje tvärvägen dras in.

Dela Buss 233 hotas åter av nedläggning

Kommentarer

Tom Luukkonen 2017-03-20 12:26

Dom kan väl räkna med oss som åker med vagn och dom som har rullator och rullstol. Dom mäter ju bara dom som drar sitt busskort. Det är väldigt många som är beroende av 233an. Vi tar den varje morgon för att lämna barnen på förskolan samt till bvc och väldigt ofta kommer många inte med. Tycker dom borde sätta in 233an som den gick innan. Det här är ju sjukt!

Anna Erséus 2017-03-19 20:29

Ja naturligtvis behöver buss 233 komma tillbaka. Det är en uppriktig kris och sorg för många utan bil att kunna klara vardagen efter att busslinjen drogs in (nuvarande tidtabell är näst intill oanvändbar). I takt med att Hersby gymnasium får allt fler elever och trafiksituationen och parkeringsmöjligheten starkt förändrats behöver bussens turer ökas till tidigare omfattning. Och det redan till hösten.

Sophia Barthelson 2017-03-19 17:27

Klart att det är få resande när de ställt till det så illa! Den elev på Christinaskolan som vill stanna och delta i skolans organiserade läxläsningen kommer inte hem. Den som har tidig träning i ishallen eller simhallen kan i bästa fall ta bussen dit, men inte hem. Det betyder att alla ändå är beroende av att få skjuts eller, när det gäller ungdomar över 15, kunna köra moped. Och har man väl börjat med det skippar man att köpa busskort och så minskar antalet resande ytterligare. Tänk om man skulle hantera busslinjer på landsbygden på samma sätt? "Tyvärr, för få resande, vi drar in bussen till er by."

Paul Matell 2017-03-19 12:16

Självkörande småbussar testas i flera europeiska städer. Framförs i lågfart på vanliga vägar och med kontinuerlig kameraövervakning är det tryggt, säkert, skönt och grönt.

Landstingets trafiknämnd borde prova tekniken och erbjuda tjänsten liksom även att trafikera Norra länken med direktbussar mellan Ropsten, Hagastaden och Mörby. Kortar restiden och onödiga omstigningarna​

Ylfva Sanabria 2017-03-19 10:44

I stället för att dra in 233 som bara går några få gånger per dag, borde den gå varje halvtimme eller åtminstone en gång i timmen. Det är en stor olägenhet för oss som bor på norra ön att inte kunna komma direkt till södra ön, skola, sjukhus, simhall etc. Det tar alldeles för lång tid att åka till centrum och byta där.

Birgitta Olsen 2017-03-19 06:42

Keolis är smarta. De ville lägga ner linjen redan förra gången men gick med på att behålla 233 efter påtryckningar. Dock så ändrade de turlistan och linjesträckningen till det sämre så att de nu kan säga att ingen vill åka med bussen.
Ta tillbaka gamla Ropsten-Larsberg-Ropsten så kommer passagerarna tillbaka.

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google