Väder Lidingö

Lidingö tisdag 17 juli 2018 v. 29

Senaste kommentaren - Se fler

Nicklas Fhärm 17 jul 00:02 om 50 fortkörare på bron

Insändare/Debatt. Torsviks mottagning för psykiatri för barn och unga stängs

söndag 17 juni 2018 10:09

Den moderatstyrda landstingsalliansen stänger första-linjen-mottagningen på Torsviks vårdcentral den 31 augusti. De barn och ungdomar på Lidingö som är i behov av vård för psykisk ohälsa hänvisas därefter till månadslånga vårdköer. Beslutet innebär att sex mottagningar inom Stockholmsregionen, som bedriver första linjens psykiatri för barn och unga, läggs ner. Detta sker trots regeringens riktade statsbidrag till landsting och kommuner för att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga.

Beslutet kommer att drabba fler än tusen barn och unga inom Stockholms län. Av dessa är en stor del barn och unga på Lidingö, om man ser till Torsviks Vårdcentrals första-linje-mottagning, som under 2017 hade 1 651 besök och 550 patienter.

De sex berörda mottagningarna, som bedriver första linjens psykiatri för barn och unga, är Hägersten/Liljeholmen (KS, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM), upphör den 31 juni, Sollentuna (KS, BUMM), upphör den 31 juni, Huddinge (KS, BUMM), upphör den 31 juni, Lidingö Torsviks Vårdcentral (SLSO), upphör den 31 augusti, Spånga-Tensta (Carolus AB, Hälsans VC i Tensta) upphör den 31 augusti och Rinkeby-Kista, Riddarens VC, som stängdes tidigare under våren.

Stockholms läns landsting har gett ett särskilt uppdrag till sjutton barn- och ungdomsmedicinska mottagningar runtom i länet, så kallade första.linjen-mottagningar.

Dessa mottagningar tar emot barn och ungdomar upp till 17 år, med milda till måttliga tillstånd av psykisk ohälsa t.ex. lättare depression oro och ångest, men även neuropsykiatriska utredningar mm. Dessa mottagningar finns på vårdcentraler (vårdval) eller barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som antingen bedrivs genom vårdval eller är anslutna till Karolinska sjukhuset. Mer komplexa sjukdomstillstånd går till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Ett viktigt syfte bakom satsningen är att kunna ge stöd och hjälp till barn och unga i ett så tidigt skede som möjligt, innan problemen med psykisk ohälsa förvärras.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats de senaste tio åren. Det är en alarmerande utveckling och jag är djupt oroad över att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte räcker till. Redan idag väntar många av Stockholmsregionens barn och unga i månadslånga vårdköer för att få psykisk vård.

Istället för att tillföra resurser, möta upp och tillgodose ett större vårdbehov stängs första linjens psykiatri på sex mottagningar i länet ner p.g.a. för låga ersättningar och ett högt söktryck.

Alliansstyret i Stockholms läns landsting utgår ifrån att marknaden ska lösa och tillgodose ett utbud som motsvarar efterfrågan och behovet av vård – det är fel väg att gå. Så säkerställer vi inte en god och jämlik vård i Stockholmsregionen. Här måste ansvariga landstingspolitiker prioritera och styra våra gemensamma resurser.

Vi socialdemokrater vill höja ersättningarna för psykologtjänster för att säkra vården för barn och unga, rädda första- linjen mottagningarna och se till att fler mottagningar kan öppna. Vården behöver organiseras på annat sätt än idag för att kunna tillgodose vårdbehovet.

Det finns många barn och unga som behöver vård i vårt län, inte minst våra barn och unga på Lidingö. I det behovsunderlaget måste vi även räkna in alla som berörs och på olika sätt påverkas av om tidiga fungerande insatser erbjuds eller inte.

Regeringen beslutade i maj om en riktad satsning om ytterligare 250 Mkr till arbetet med barn och ungas psykiska hälsa under 2018. Av dessa extra medel tilldelas Stockholms läns landsting 57 Mkr.

De senaste 12 åren har moderaterna, med borgerliga stödallianser, styrt Stockholms läns landsting. I valet den 9 september hoppas jag att du röstar för ett maktskifte!

Daniel Larson (S) lidingöbo och kandidat till landstingsfullmäktige

Dela Insändare/Debatt. Torsviks mottagning för psykiatri för barn och unga stängs

Kommentarer

Gustaf Drougge (M) 2018-06-19 10:15

Daniel Larson,(S, lyfter en viktig fråga om barns möjlighet till god psykiatrisk vård nära lidingöborna. Det är del av sjukvården som länge varit eftersatt och bortprioriterad men som oftast präglas av en förtroendefull och ärlig dialog om vad som är bäst för patienterna. Därför är det beklagligt att den annars erfarna politikern Larson (S) väljer att drabbas av valfeber.

Han skriver att Alliansen stänger första-linjen-mottagningen på Torsviks vårdcentral den 31 augusti. Sanning är att vårdgivaren själva valt att avsäga sitt extrauppdrag som de har utöver sitt husläkaravtal med landstinget. Anledningen till varför de själva valt att sluta erbjuda denna tilläggstjänst – som är en väldigt bra verksamhet på Lidingö – är att psykologen som arbetade med detta sa upp sig.

Det är givetvis ett underbetyg till sjukvården också nationellt att kapaciteten är så skör så att vården påverkas av enskilda på detta sätt men det är knappast ett beslut av Alliansen i landstinget som artikelförfattaren ger sken utav. Förhoppningsvis är detta påstående första och sista bottennappet i valrörelsedebatten på Lidingö.

Alliansen införde första linjen för psykisk ohälsa för fyra år sedan. Under förra året sökte och fick nära 13 000 barn och unga i länet hjälp inom ramen första linjens psykisk ohälsa. Vår uppfattning är fortsatt att den vården ska erbjudas nära medborgarna som här på Lidingö men eftersom att rekryteringsläget av kvalificerade psykologer med rätt specialistkompetens är snävt i hela landet finns det ingen enkel debattartikel-lösning.

Moderaterna och övriga partier i Alliansen kommer, om vi får förtroendet i valet, att fortsätta att arbeta med att flytta mer vård närmare medborgarna.

Gustaf Drougge (M)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser

Annonser från Google