Väder Lidingö

Lidingö torsdag 6 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: LT vs sociala medier om tekniska chefen

lördag 27 maj 2017 00:01

När det gäller debatten om den tekniska chefens jävsärende, så rör det sig uppskattningsvis om mindre än tjugo personer som yttrat sig, av Lidingös 47 000. Det som fällde den tekniska chefen var inte "sociala medier" utan själva jävsärendet samt några förhastade uttalanden av stadsledningen. Det skriver Staffan Anderberg, f.d. kommunalråd (M), i nedanstående debattartikel.

I senaste numret av LT kan man läsa ”Kritiken i sociala medier fällde tekniska chefen”. Det verkar ju fullständigt orimligt att ”sociala medier” skulle kunna spela en så avgörande roll. Jag vet inte vilka sociala medier man avser. Själv ägnar jag mig endast åt Facebook och där har det inte setts mycket om detta.

Däremot har det varit en del insändare på Lidingösidans debattavdelning. Jag betraktar inte Lidingösidan som ett socialt medium. Den är ju en nättidning med mycket höga ambitioner. Man får lokala nyheter stup i ett. Debattsidan sköts exemplariskt. Inga anonyma inlägg och allt är granskat före publicering. Lidingö har aldrig haft ett så förnämligt forum för den lokala debatten. Det är av oerhört stort värde.

När det gäller debatten om den tekniska chefens jävsärende, så rör det sig uppskattningsvis om mindre än tjugo personer som yttrat sig av Lidingös 47 000. Några har gått hårt fram naturligtvis och några inlägg från politiska partier vittnar om bristande kunskap om denna typ av ärenden.

Vad som har utlöst hela rabaldret tycks vara det snabba uttalandet från stadsledningen bestående av stadsdirektören och KSO. Det väcker naturligtvis ont blod att dessa två personer samfällt uttalar sig så snabbt. Kanske var jävsärendet inte så allvarligt att ett avsked hade varit helt oundvikligt. Jag vet inte. Ett mera sansat agerande inledningsvis hade i varje fall inte skadat.

Min slutsats är att det inte var ”sociala medier” som fällde den tekniska chefen. Det var själva jävsärendet samt några förhastade uttalanden av stadsledningen om detta.

Staffan Anderberg

Dela Debatt: LT vs sociala medier om tekniska chefen

Kommentarer

Birgitta Olsen 2017-05-30 08:16

Martin Alm - Anslagstavlan på Facebook är inte en viktig kanal för den demokratiska debatten. I en demokrati är alla välkomna, men till Anslagstavlan är inte alla välkomna som medlemmar.

Anders Wennberg 2017-05-29 15:26

Jag förstår inte heller Stadsdirektörens utspel i Lidingö Tidning.

Antingen har hon fortfarande förtroende för Tekniska Kontorets chef, och då borde Stadsdirektören ha stått upp och försvarat chefen istället för att sparka henne och skylla på debatten i Sociala Medier. Men om det är på det sättet, så borde Stadsdirektören också väldigt tydligt också förklara varför detta fall av Jäv inte var tillräckligt allvarligt för att förlora förtroendet, samt en tydlig åtgärdsplan för hur liknande situationer skall undvikas i framtiden.

Det är viktigt för förtroendet för Lidingö Stad att man visar att man ser allvarligt på Jävssituationer. Intrycket man får från artikeln i Lidingö Tidning är snarare att Stadsdirektören inte ser så allvarligt på jäv utan att skälet till avsked var att tjänstekvinnans jobb blivit omöjligt efter den debatten i sociala medier som uppstått.

Vidare angående ”sociala medier” och debatten här på Lidingösidan, så borde stadshuset se det som en chans att komma närmare Lidingöborna och enklare kunna få höra deras vilja samt diskutera direkt med medborgarna. Undrar om det verkligen är rätt att främst kommunicera via de officiella kanalerna?

Martin Alm 2017-05-29 12:03

Sociala medier är per defintion medier i vilka flera användare kan interagera med varandra och skapa användargenererat innehåll. En nättidning där användarna kan kommentera artiklar kan vara ett exempel. Att politiker på Lidingö i dag tar intryck av vad som sägs på Lidingösidan och Lidingö Anslagstavla är redan ett faktum. Som vi alla vet har dessa blivit viktiga kanaler för den demokratiska debatten. Hur debatten går på nätet är dock inte det enda makthavarna tar intryck av givetvis när de fattar beslut. Det finns ju fakta och regler att förhålla sig till också, liksom andra forum för diskussion och debatt. Men ingen kan förneka att en storm i sociala medier kan ha bidragande effekt. Det såg vi exempel på när bygget av snabbcykelbanan på Norra Kungsvägen stoppades. Kanske såg vi en sådan effekt även då tekniska chefen fick gå.

Petter Hedberg 2017-05-27 16:49

Staffan har naturligtvis rätt i att det är lögn och förbannad dikt att det är sociala medier som är orsaken, även om Lidingömoderaternas hemsida, Anna RK och Anna Hadenius hävdar detta.

Det LT hänvisar till med bild på framsidan är den debatt som skett på FB-gruppen Lidingö Anslagstavla där mitt inlägg skapat hundratals reaktioner när jag kritiserade hanteringen och avsade mig mitt uppdrag.

Det är ett problem att moderaterna och stadsledningen tar så lätt på sanningen. Uttalandena från Anna RK och Anna Hadenius visar på okunnskap, och ett tvivelaktigt förhållande till sanningen.

T.ex. finns meddelandet från Åkerhielm till mig på Lidingö Anslagstavla där han hänvisar till att en förvaltningschef som inte har förtroendet från samtliga partier i majoriteten inte kan sitta kvar.

Jag skulle föredra att orsaken var alla de fel förvaltningschefen gjort som revisorerna hänvisat till, men det står åtminstone klart att de versioner som cirkulerar är oförenliga, och den versionen Anna Hadenius, Anna RK och Lidingömoderaternas hemsida framför är den mest absurda.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google