Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Det är knappast LP som äventyrat Lidingö stads varumärke

tisdag 30 maj 2017 11:21

Lidingöpartiet har agerat precis så som varje ansvarskännande parti måste göra när situationen blev som den blev. Därför är det minst sagt förvånande att Paul Lindquist, med sin långa erfarenhet som tidigare ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö, går ut och kritiserar det enda parti som utan partitaktiska överväganden tydligt stått upp för att värna Lidingö stads varumärke och goda rykte. Det skriver Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp i nedanstående debattartikel.

Lidingöpartiet hade egentligen inte ytterligare tänkt gå in i debatten om händelserna i tekniska förvaltningen. Stadsdirektören har nämligen nu vidtagit de åtgärder som vi ansåg nödvändiga. Tidigare kommunalrådet Paul Lindquists ifrågasättande av Lidingöpartiets politiska mognad här på Lidingösidan kan dock inte få stå oemotsagt.

Precis som Paul Lindquist, anser Lidingöpartiet att det är viktigt att medborgarna har förtroende för de folkvalda liksom för de tjänstemän som på de folkvaldas uppdrag verkställer politiska beslut. Bästa sättet att upprätthålla det förtroendet, menar Lidingöpartiet, är att agera tydligt och konsekvent när oegentligheter förekommit.

Vi blir därför minst sagt förvånade över att Paul Lindquist med sin långa erfarenhet som tidigare ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö, går ut och kritiserar det enda parti som utan partitaktiska överväganden tydligt stått upp för att värna Lidingö stads varumärke och goda rykte. Hur detta skulle kunna försvåra framtida rekrytering av chefer och andra tjänstemän till Lidingö stad har vi mycket svårt att förstå. De flesta anser nog att det är precis tvärtom!

En majoritet av Lidingöpartiets fullmäktigegrupp har, sedan revisorernas rapport blev offentlig i början av maj, haft uppfattningen att man saknat förtroende för den berörda förvaltningschefen, vilket vi självklart också har framfört till de närmast ansvariga i våra interna diskussioner inom majoriteten. De ansvariga har dock redan i ett tidigt skede (alldeles för tidigt enligt Lidingöpartiets uppfattning) valt att uttala fortsatt förtroende för förvaltningschefen i fråga. Ändringen i uppfattning kom först efter att protesterna blivit alltför starka och omfattande. Så hade det inte behövt bli och det är den senfärdigheten, inte Lidingöpartiet, som har äventyrat stadens varumärke.

Redan när frågan föredrogs som ett informationsärende på kommunstyrelsen tidigt under 2017 (frågan om förvaltningschefens framtid har dock aldrig varit ett beslutsärende i kommunstyrelsen eller i kommunstyrelsens arbetsutskott) ställde nämligen Lidingöpartiet frågan om inte de ansvariga borde avvakta med att förklara fortsatt förtroende för förvaltningschefen tills alla utredningar var klara. Denna vår synpunkt vann dock tyvärr inte gehör.

Lidingöpartiets fullmäktigegrupp menar alltså att Lidingöpartiet agerat precis så som varje ansvarskännande parti måste göra när situationen blev som den blev.

Lidingöpartiets kommunfullmäktigegrupp

Dela Debatt: Det är knappast LP som äventyrat Lidingö stads varumärke

Kommentarer

Petter Hedberg 2017-05-31 20:33

Att Lidingöpartiet inte agerat partistrategiskt är knappast sant.

När jag inför förra nämnden informerade om att jag ansåg att revisorernas kritik var mycket allvarlig, och att jag inte ansåg att förvaltningschefen kunde ges förtroende att delegeras kommande upphandlingar, försvarade Lidingöpartiets representant stadsdirektör Anna Hadenius linje (ja jag har mailet kvar). Efter att jag sedan avgått i protest och hundratals Lidingöbor på sociala medier kommenterat ärendet tar Lidingöpartiet beslutet att skicka ett PM som är allt annat än tydligt. Budskapet är att man tackar Anna Hadenius och Anna RK för att de kommenterat ärendet, men själva har de nått en annan slutsats, men ärendet är inte upp till dom (även om de sitter i majoriteten).

Så ja, Lidingöpartiet tog ställning på sitt eget sätt efter att jag avgått, och hundratals då reagerade på det. Då gör LP en korrekt bedömning om vad som kan hända om korruption blir en valfråga, och skickar ut ett mycket otydligt PM.

Däremot håller jag med om att det var eran strategiska ändring som fick AH att säga upp PD. Det bekräftade Christer Åkerhielm på sms, även Anna RK och Anna Hadenius anser att det är "enskilda politikers agerande på sociala medier" som är orsaken till att förvaltningschefen avgår.

Den där enskilda politikern verkar vara en redig person.

Patrik A Edgren 2017-05-31 17:43

Jag mindes fel. LP ingår ju i majoriteten, som från början motsatte sig folkomröstningen om Lidingöhem. Det var CP, som till slut stjälpte namninsamlingens idé om att låta Lidingöborna avge sina åsikter i denna fråga. CP trodde kanske att frågan var för komplex och "svår" för gräsrötterna att ha en åsikt om?

Pia Wieck 2017-05-31 09:36

Lidingöpartiet kommenterar gärna här inlägg som rör själva debattinlägget. När det gäller frågor som rör LP's övriga politik är ni välkomna att ringa Pia Wieck (LP), 0705-821820.

Patrik A Edgren 2017-05-30 21:20

Nej i frågan om att låta staden behålla hela Lidingöhem där gjorde verkligen LP bort sig. Att inte ens låta frågan gå till folkomröstning när så (tillräckligt) många önskade det, det tycker jag inte är att ta ansvar mot Lidingöborna
- tvärtom.

Åke Andersson 2017-05-30 12:30

Den omfattande namninsamlingen mot försäljning av Lidingöhem bet inte på LP

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google