Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 juni 2017 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Philip Hallberg MUF 26 jun 20:24 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Debatt: Att öka antalet invånare är inget mål i sig

tisdag 21 mars 2017 06:26

Det är viktigt att Lidingö fortsätter att utvecklas på ett balanserat sätt. Att öka antalet invånare på Lidingö är därför inget mål i sig. De partier som förespråkar omfattande nybyggnation på ön får svagt stöd av väljarna. En försiktig om- och nybyggnation är Moderaternas svar på hur vi ska bygga för framtiden. Det skriver Lidingömoderaternas ordförande Daniel Källenfors och vice ordförande Ulf Geijer i nedanstående debattartikel.

Frågan om hur mycket man ska bygga på Lidingö och hur det man bygger ska vara utformat har under många decennier varit föremål för debatt, både inom och mellan de politiska partierna. Vad man landar i för slutsatser beror förstås på vilka utgångspunkter man har för sitt resonemang. Moderaterna på Lidingö har tagit ett nytt handlingsprogam som lägger grunden för vår framtida byggpolitik

Vår utgångspunkt är att Lidingös nuvarande karaktär av luftig småstad, med mycket ljus och grönska mellan husen, är uppskattad av Lidingöborna och därför bör bevaras. Vi tycker att det är viktigt att hittills obebyggda naturområden ska få fortsätta att vara rekreationsplatser för såväl Lidingöbor som för besökare från andra kommuner. Gröna kilar och parker har också avgörande betydelse för trivseln på ön.

Med dessa förutsättningar givna, faller en del pusselbitar automatiskt på plats. Om förtätning och nybyggnation inom redan bebyggda områden ska kunna göras utan att förändra stadsdelarnas karaktär måste det ske varsamt. Inte för tätt, inte för högt och inte för fort. Genom en försiktig om- och nybyggnation i existerande stadsdelar, där man tar stor hänsyn till de människor som bor där och den typ av bebyggelse som redan finns på plats, kan Lidingö växa i harmoni med sina invånare.

Det finns de som av olika skäl hävdar att Lidingö bör öka sitt bostadsbyggande på ett radikalt sätt. Ett skäl som brukar anföras är att Lidingö måste ta sitt ansvar i en växande region och därför behöver bygga mycket mer. Ett annat skäl är att man helt enkelt gillar tätbebyggda miljöer och därför föredrar att Lidingö får en mer urban prägel.

När det gäller det första skälet är det viktigt att komma ihåg att Lidingö under en lång följd av år (framför allt åren mellan 1945 och 1975) byggt väsentligt mycket mer än de flesta kommuner i stockholmsregionen. Även under åren därefter har ett kontinuerligt bostadsbyggande ägt rum vilket resulterat i att Lidingö idag är en av stockholmsområdets mest tätbefolkade kommuner (endast Stockholm, Sundbyberg och Solna har fler invånare per kvadratkilometer). Innan man kräver av Lidingö att bygga mer än vi själva tycker är rimligt, bör alla de stockholmskommuner som fortfarande är relativt glesbefolkade förmås att bygga ikapp. Det finns fler än tio kommuner runt Stockholm som har en befolkningstäthet som är mindre än hälften av Lidingös. Om dessa kommuner bygger så att de når upp till halva Lidingös nivå, skulle betydligt mer än hundra tusen nya bostäder kunna tillskapas.

När det gäller det andra skälet, dvs att bygga mer därför att man gillar tätbebyggda miljöer, är vårt svar att detta inte är vår vision. Ingenting tyder heller på att det är någonting som Lidingöborna önskar. De partier som förespråkar omfattande nybyggnation på ön, får svagt stöd av väljarna.

Lidingös företagare har framfört den rimliga synpunkten att det måste byggas på ett sätt som också beaktar näringslivets behov. Moderaterna är ett parti som mer än de flesta förstår vikten av entreprenörskap och företagande. Vi har därför alltid företagarnas perspektiv med oss när vi planerar för framtiden. Vi är dock inte ett parti enbart för bygg- och affärsintressen, utan har också ett ansvar för att Lidingö utvecklas på ett sätt som gillas av Lidingöborna. Vår utgångspunkt är därför att i samarbete med Lidingöborna och våra väljare bestämma hur Lidingös bebyggelse ska vara utformad. Inom denna ram vill vi sedan göra vårt bästa för att ge företagarna så goda villkor som möjligt.

Vår slutsats är att det är viktigt att Lidingö fortsätter att utvecklas på ett balanserat sätt. Att öka antalet invånare på Lidingö är därför inget mål i sig. En försiktig om- och nybyggnation, med målet att värna Lidingös speciella karaktär, är Moderaternas svar på hur vi ska bygga för framtiden.

Daniel Källenfors, ordförande Lidingömoderaterna
Ulf Geijer, vice ordförande Lidingömoderaterna


Lidingömoderaternas nyligen antagna ”Kommunalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2018 – 2022”, i vilket byggpolitiken beskrivs mera utförligt, kan läsas på http://moderaterna.net/lidingo/

Dela Debatt: Att öka antalet invånare är inget mål i sig

Kommentarer

Anders Bergstedt 2017-03-22 17:54

http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-radda-kulturella-bostadskvarter/
Staffan Anderberg är väldigt klok och hans kommentarer väger tungt. Jag vill hänvisa till min artikel och önskar att de som har åsikter åker och tittar på Västerkroken, Makrillvägen och Antilopvägen 7-9.

Där är det full inflyttning. Annika var glad att bli av med kemtvätten men övriga grannar känner sig grundlurade. Ingen hade förstått att det skulle bli proppat med mindre, större och höga bygglådor. Där skall 9 familjer samsas på minimala markytor, utan garage och med parkeringsplatser som inte räcker !

Antilopvägen är smal och det har under hela byggnadstiden varit problem med bilar som står på båda sidor. Sannolikt kommer problemen att öka väsentligt sedan alla flyttat in. De flesta har två bilar men plats bara för en och har förmodligen också ett nät av närstående med bil.

Om detta skall bli norm för villaområdena är det slut med Lidingös bostadskultur. I våra områden med flerfamiljshus är ju också motståndet mot förtätning kompakt. Så här blir det då man okritiskt låter statsmakten bestämma. Det kommunala självstyret är hotat på många områden !

Staffan Anderberg 2017-03-22 15:14

För den som varit aktiv inom Lidingömoderaterna länge, mycket länge, är detta en skön läsning. Inlägget andas en förnuftig tillnyktring och kloka insikter om vad Lidingöborna önskar. Det lovar gott inför kommande valrörelse.
Nu gäller det bara att detta synsätt snarast sätter sin prägel på den dagsaktuella politiken. Vi måste få slippa känslan av att det sker en massa inom Lidingö stad som inte rimligen kan vara styrt av vad medborgarna önskar.
Ambitionen att bevara grönområdena är lovvärd, men jag vill höja ett varningens finger mot en övertro på så kallade förtätningar av befintliga bostadsområden. I Lidingö finns ett rätt stort antal boendemiljöer av mycket stort värde inte bara kulturvärde, utan kanske mest för dem som redan bor där. Självklart är det ingen som äger sin utsikt, men en okänslig ”förtätning” kan förstöra mycket för de redan boende.
Jag rekommenderar alla att läsa Lidingömoderaternas nya handlingsprogram. Det ger en god bild av hur staden kan komma att styras i fortsättningen.

Staffan Anderberg fd Ordförande för Lidingömoderaterna

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google